Recepta - Zrób to sam! Poradnik Świadomego Pacjenta

Obrazek użytkownika qaly
Kraj
]]>]]> Nie musisz kończyć studiów medycznych ani farmaceutycznych, żeby właściwie wypisać receptę.
Wystarczy, że będziesz krok po kroku postępował zgodnie z naszymi instrukcjami. Nasze wskazówki są prostym laickim zapisem dokumentów prawnych, które są aktami wykonawczymi do Ustawy Refundacyjnej i  pojawiły się w ostatnim tygodniu. Powinni się z nimi z wyprzedzeniem zapoznać wszyscy lekarze wypisujący recepty na leki refundowane i wszyscy aptekarze realizujący recepty.
Ale Ministerstwo Zdrowia nie dało im szansy. Nie przygotowało ani systemu szkoleń ani informatorów wprowadzających lekarzy i farmaceutów we wprowadzane w systemie refundacji zmiany. Stąd  bierze się problem i konflikt w trójkącie lekarze – MZ – farmaceuci. Wszyscy o zmianach dowiadują się z mediów. My jako eksperci z zakresu polityki lekowej chcemy pomóc praktycznie pacjentom. Warto zapoznać się z naszymi podpowiedziami. Nie zajmie to dużo czasu. Na pewno mniej niż 6cio letnie studia medyczne;) Warto pokazać, że pacjenci też mogą być ekspertami w relacji z lekarzem czy farmaceutą, zwłaszcza, że ich motywacja do zapoznania się z nowymi zasadami jest dużo silniejsza niż motywacja zawodowa lekarzy czy farmaceutów. Motywacja pacjentów jest osobista. A wszyscy startują z tego samego punktu, bo wszystkich ta ustawa w takim samym stopniu zaskoczyła.
Zaskocz swojego lekarza receptą wypisaną na swój lek. Może skorzysta z Twojej podpowiedzi i zaoszczędzi to czas jaki poświęca podczas Twojej wizyty na sprawy administracyjne. Może się obrazi, ale zawsze możesz to wtedy obrócić w żart. A może będzie miał refleksję dotyczącą tego sporu który się toczy między lekarzami i Ministerstwem Zdowia, w którym pacjent jest jak piłka tenisowa. I nie przybije pieczątki, która zamyka drogę do dopłaty do Twojego leku z budżetu państwa.
Krok po kroku pokażemy Ci o czym każdy pacjent wiedzieć powinien.

1. Dowód ubezpieczenia

Pamiętaj, żeby udając się do lekarza, szpitala czy apteki nie rozstawać się z dokumentami potwierdzającymi Twoje prawo do ubezpieczenia:
- jeśli jesteś emerytem bądź rencistą – noś przy sobie ostatni odcinek renty lub emerytury, legitymację emeryta lub rencisty, zaświadczenie z ZUS lub KRUS
]]>]]>- jeśli jesteś zatrudniony lub jesteś członkiem rodziny zatrudnionego – niech pracodawca co miesiąc potwierdza Twoje prawo do świadczeń na zaświadczeniu, raporcie miesięcznym ZUS RMUA lub stempluje legitymację ubezpieczeniową. Członkowie rodzin muszą nosić także kserokopię zgłoszenia do ubezpieczenia ZUS ZCNA.
- jeśli prowadzisz działalność gospodarczą (np. samozatrudnienie) – noś przy sobie potwierdzenie ostatniej wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne oraz druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
- jeśli jesteś rolnikiem – noś zaświadczenie lub legitymację aktualnie podstemplowane przez KRUS
- jeśli jesteś bezrobotny – musisz mieć aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy.
Przedstawiaj te dokumenty potwierdzające Twoje prawo do świadczeń nawet niepytany – w rejestracji, lekarzowi, aptekarzowi. Uprzedzaj ich wątpliwości swoją proaktywną postawą.
Jeśli nie masz ww dokumentów przygotuj ]]>Oświadczenie o opłaconych składkach]]> wg proponowanego przez nas załączonego wzoru. Przygotuj to oświadczenie na wszelki wypadek i zostaw w rejestracji, u lekarza, w aptece. Nadmiar biurokracji, którą zalejesz wątpiących w Twoje prawo do świadczeń zaowocuje tym, że przebijesz się przez szczelny system refundacji i wywalczysz swoją należną dopłatę do leku.

]]>]]> 2. Lek, który przyjmujesz

Przyjrzyj się dokładnie opakowaniu leku, który stosujesz. Zidentyfikuj nazwę handlową leku, nazwę substancji czynnej, postać, dawkę i wielkość opakowania. Te dane będą potrzebne do odnalezienia go w spisie leków refundowanych opublikowanych w Obwieszczeniu w następnym kroku.

3. Obwieszczenie czyli lista leków refundowanych

Zaopatrz się w  ]]>Obwieszczenie Ministra Zdrowia]]>  ]]>[WYSZUKIWARKA LEKÓW] ]]>zawierające listę leków refundowanych. Możesz je wydrukować z naszej strony (ma niestety ponad 160 stron) albo kupić na ulicy Powsińskiej 69/71 w Warszawie. Jest drogie, kosztuje 115 pln. Będzie ważne krótko, bo do czasu opublikowania następnego za 2 miesiące czyli w marcu 2012.
W Obwieszczeniu leki są ustawione w kolejności alfabetycznej wg nazw substancji czynnych. Ważne jest, żebyś właściwie zidentyfikował nazwę substancji czynnej swojego leku.
Posługując się nazwą substancji czynnej odszukaj swój lek w Obwieszczeniu. Znajdź właściwą postać, dawkę i wielkość opakowania. Jest tam też podana cena detaliczna leku, jego limit finansowania, czyli ile należy Ci się dopłaty z budżetu państwa i wysokość dopłaty świadczeniobiorcy, czyli Twojej - Pacjenta. Jest tam też bardzo ważna informacja, którą będziesz musiał umieścić na swojej „recepcie” i która stanowi kość niezgody między lekarzami i Ministrem Arłukowiczem – poziom odpłatności, który może wynosić 50%, 30%, ryczałt lub bezpłatny. Jeśli znalazłeś swój lek na liście leków refundowanych, możesz przystąpić do wypisanie sobie na niego „recepty”.

4. Wypisz sobie „receptę”

Twoja „recepta” nie zostanie zrealizowana w aptece. Nie jest dokumentem uprawniającym do wydania leku ze zniżką. Nie ma na niej ani pieczęci świadczeniodawcy, ani pieczęci czy podpisu lekarza ani kodu kreskowego. Twoja „recepta” jest tylko pomocnym i oszczędzającym czas w gabinecie wsparciem Twojego lekarza i to tylko w przypadku kontynuowania wcześniej rozpoczętej terapii. Nie wypiszesz sobie sam recepty na lek, którego dotychczas nie przyjmowałeś. W tej sprawie nie będziesz mógł pomóc swojemu lekarzowi. Lekarz na pewno się zdziwi, raczej się nie obrazi, a jeśli poczuje się urażony Twoim „wychodzeniem przed szereg”, zawsze możesz wtedy powiedzieć że to taki żart, żeby nie narażać swoich relacji z lekarzem na próbę.
Zapoznanie się z zasadami wystawiania recept w warunkach zmiany prawa refundacyjnego pomoże Ci lepiej dopilnować jakości Twojej recepty, zanim wyjdziesz z gabinetu lekarza.
  1. Skorzystaj z naszego ]]>elektronicznego formularza do wystawiania recept]]>  zamieszczonego na stronie ]]>http://pacjenci.blogspot.com/]]> który jest stale przez nas usprawniamy, tak aby był w możliwie największym stopniu przyjazny dla Pacjenta.
  2. Jeśli nie korzystasz z formularza elektronicznego, pamiętaj, aby wszystkie dane wpisać WYRAŹNIE. To właśnie nieczytelne zapisy na receptach są powodem odmów prawa do dopłat do leków w aptece. Pisz wyraźnie, nawet drukowanymi literami.
  3. Wpisz w polu Pacjent swoje dane, imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem włącznie (ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość). Kod był kolejną sporną sprawą miedzy urzędnikami i lekarzami. Wpisz raczej za dużo niż za mało, nie popełnisz wtedy błędu dyskwalifikującego Twoją „receptę” z dopłat w aptece.
  4. Wpisz Nr PESEL (i wiek, jeśli pacjent nie skończył 18 lat). Dla dzieci do 1go roku życia nieposiadających numeru PESEL można podać Nr PESEL opiekuna wraz z adnotacją. Adnotację musi podpisać lekarz.
  5. W polu Oddział NFZ wpisz numer oddziału NFZ z rozwijanej w formularzu recepty listy oddziałów NFZ.
  6. W polu Uprawnienia dodatkowe wpisz kod z rozwijanej w formularzu recepty listy kodów uprawnień dodatkowych Pacjenta. Jeśli żadne z uprawnień Ci nie przysługuje – wpisz znak X.
  7. Wpisz w polu Rp. nazwę handlową leku, jego postać, dawkę, ilość opakowań. Dla niektórych leków będzie potrzebne wpisanie sposobu dawkowania, ale to musisz już pozostawić swojemu lekarzowi.
  8. W polu Odpłatność – wybierz z rozwijanej w formularzu elektronicznym listy poziom odpłatności za Twój lek, który odszukałeś w Obwieszczeniu. Będzie to 100%, 50%, 30%, ryczałt (wpisujesz R) lub bezpłatny (wpisujesz B). Opłata ryczałtowa wynosi 3,20 pln za opakowanie leku. To jest ta najważniejsza informacja, w której odszukaniu możesz pomóc swojemu lekarzowi.
  9. Uwaga – na jednej recepcie można napisać maksymalnie 5 leków gotowych lub jeden psychotropowy. Należy pamiętać, że można wypisać leki na maksimum 90 dni kuracji. Lekarz musi podać wtedy na recepcie sposób dawkowania.
  10. W polu Data wystawienia wpisz datę wystawienia recepty. „Receptę” wydrukuj i wytnij. Jej rozmiary powinny być większe niż 200/90 mm. Jest gotowa.

5. U lekarza

Pozostaje Ci już teraz przedstawić propozycję „recepty” Twojemu lekarzowi. Pewnie się zdziwi, ale być może doceni Twój trud i pracę, którą włożyłeś w to, żeby go wyręczyć w przeszukiwaniu listy leków i skrócić czas wizyty poświęcony na sprawy administracyjne a wydłużyć czas międzyludzkiego kontaktu. Teraz pozostaje już tylko poprosić go o sprawdzenie poprawności danych i przepisanie (wyraźnie) danych z Twojej „recepty” na receptę z kodem kreskowym, którą dysponuje lekarz. Lekarz musi na recepcie z kodem kreskowym przybić swoją pieczątkę (wyraźnie) w polu Dane i podpis lekarza, podpisać receptę i w polu Świadczeniodawca odcisnąć (wyraźnie) dane Zakładu Opieki Zdrowotnej, w którym pracuje i w którym ma miejsce wizyta. Pieczątka świadczeniodawcy musi zawierać poza nazwą i siedzibą także numery telefonów i numer REGON.
Możesz poprosić lekarza, żeby nie przybijał pieczątki protestu lekarzy „Refundacja do decyzji NFZ” na Twojej recepcie. Możesz także pokazać lekarzowi dokumenty poświadczające Twoje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

6. W aptece

]]>]]>
Szukaj apteki, która podpisała umowę na sprzedaż leków refundowanych z NFZ. Będzie ona oznaczona następującym logo NFZ „Apteka posiada umowę na realizację recept refundowanych”. Jeśli dopilnujesz recepty tak jak radzimy, nie powinno już być żadnych problemów w wydaniu leku przez aptekę, która podpisała umowę z NFZ. Przedstaw w aptece dokumenty poświadczające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli masz jednak problem, napisz do nas na adres twoja.recepta@gmail.com. Życzymy powodzenia!

Jeśli uda Ci się tą metodą uzyskać refundację czyli dopłatę z budżetu do Twojego leku – daj nam znać. Będziemy się cieszyć razem z Tobą, że radzimy sobie jako pacjenci w tym chaosie. Podziel się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, którym nie poszło tak łatwo.

Załączniki do niniejszego poradnika są także dostępne w zakładce:
]]>Twoja Recepta]]>
Prawa autorskie zastrzeżone dla QALY Consulting QALY Consulting nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne decyzje i ich skutki, jakie zostaną podjęte na podstawie niniejszego opracowania.
Brak głosów

Komentarze

Dlaczego niby mam zastępować lekarza, aptekarza, ZUS, NFZ itp. w ich obowiązkach? PO zawaliło, pacjent umrze z braku leków...

Vote up!
0
Vote down!
0

M-)

#217826