Warto posłuchać NiepoprawnegoRadia.PL

Obrazek użytkownika Niepoprawne Radio PL
Blog

Szczegóły audycji 241

Prowadzą Bóg, Ojczyzna, Honor i gniew
Dopóki szabla w dłoni, a w żyłach krew
Dopóki sam komendant wiedzie nas na bój
Nie zginiesz Polsko, kraju mój...

19:00 Lech Makowiecki - Honor i gniew

Śmierć Andrzeja Leppera w kontekście realiów i „atmosfery” III RP ze szczególnym uwzględnieniem okresu posmoleńskiego.

19:04 Blog: Gadający Grzyb - Wokół śmierci Leppera

Czemu tak szybko zakończono komisję "naciskową". Czy ma to związek z potrzebą przesłuchania Ryszarda Krauzego i aferami; gruntową i przeciekową? Co wizerunkowo zyskuje PO?

19:21 Blog: Aleksander Ścios (czyta MarkD) - Świadek w "Koronie"

Gorzkie rozważania Coryllusa o zanikaniu więzi społecznych wśród Polaków.

19:37 BLOG: Coryllus (czyta JaWa) - Czy urzędnik może być dobrym patriotą?

Skutki polityczne rokoszu Zebrzydowskiego. Fundamenty „złotej wolności szlacheckiej” – odcinek 91

19:50 Historia: czyta Katarzyna - "Dzieje Polski" Michała Bobrzyńskiego

Demoralizacja w procesach żywienia, relacji między-rasowych i związków zawodowych.

20:11 Czytanka: tłumaczył i czyta Bolo - List miłosny do Ameryki - Tomas David Schuman

Państwu polskiemu należy zapewnić możliwość kontroli tego, co dzieje się przy wydobyciu gazu" - powiedział Piotr Naimski na konferencji prasowej nt. gazu łupkowego, podczas której wraz z Jarosławem Kaczyńskim zaprezentował projekt ustawy dotyczącej wydobycia tego surowca.

20:24 Konferencja prasowa: Jarosław Kaczyński i Piotr Naimski PiS - Gaz łupkowy

Rolex o szeroko rozumianych przyczynach zamieszek w Londynie – wielowątkowe spojrzenie polskiego emigranta w Wlk. Brytanii na krach idei multi-kulti.

20:46 Blog: Rolex (czyta Gadający Grzyb) - Grabatelli gra w Tottenhamie

Śmierć Jana XXIII okryła żałobą cały świat. Także świat komunistyczny.

20:59 Czytanka: czyta MarkD - Zgon najpopularniejszego z papieży - "W cieniu krzyża" - Józefa Mackiewicza

Dlaczego nie mamy pojęcia ani o tym, co jemy, ani co wdychamy. O przyczynach niewydolności badań żywności i powietrza. Czym ryzykujemy mieszkając w pobliżu szlaków drogowych oraz likwidowanych hałd kopalnianych. Jak możemy się chronić?

21:05 Akt.RM: dr Zbigniew Hałat - Zagrożenia dla rolnictwa związane z GMO

O przyczynach wzrostu bizantynizmu w Austrii, szczególnie w zaborze austriackim.

21:28 Felieton:Sylwester Domański - W sprawie szczekania odc.18

Polska w kryzysie. Aspekt gospodarczy, aspekt polityczny i aspekt moralny. Prawdziwym celem rządu PO jest odwdzięczenie się siłom wyższym za powierzenie Platformie zewnętrznych znamion władzy

21:55 Spotkanie: Stanisław Michalkiewicz w Orzeszu (V.2011) - Polska w kryzysie

Wady zachodnich ocen wywiadowczych. Konsekwencje różnych wzorców dezinformacji. Kryzys w Bloku w latach 1949-1956 - Rozdział 9

24:02 Czytanka: czyta Katarzyna - "Nowe kłamstwa w miejsce starych" Anatolija Golicyna

Godziemba zaprasza na wyprawę do krainy PRL-owskiej propagandy i zapoczątkowuje cykl o stosunku władz komunistycznych do Powstania Warszawskiego

24:25 Historia:Godziemba (czyta Gadający Grzyb) - Czarna legenda Powstania Warszawskiego cz.1

Zakaz zabijania dzieci poczętych u św. Hipolita i św. Klemensa Aleksandryjskiego. Status dziecka nienarodzonego w pismach Atenagorasa. Obrona chrześcijan przed oskarżeniami o dzieciobójstwo przez apologetę – rzymskiego adwokata Minucjusza Feliksa. „Pokusy platońskie” (Orygenes, Tertulian).

24:41 Artykuł:czyta Katarzyna - ks.prof. Arturo Katolo "Embrion i wieki" cz.2.

Opinie o działaniach żydów w okresie rewolucji 1905-1907 roku; Romana Dmowskiego, lekarza dr Kazimierza Niedzielskigo, Zygmunta Balickiego i Juliana Unszlichta.

01:01 Czytanka:Andrzej Leszek Szcześniak - czyta JaWa - Judeopolonia cz.7- Opinie o działaniach Żydów w okresie rewolucji 1905-1907

Obłuda i kłamstwo dziennikarzy na przykładzie Jacka Żakowskiego.

01:12 Z YT:Materiały o Lepperze - Jacek Żakowski życzył śmierci Lepperowi

O antypolonizmie; różnych jego fromach, przejawach i celach na przestrzeni wieków i dziś.

01:31 Wykład:prof. Piotr Jaroszyński - Antypolonizm

Po aresztowaniach "Warszyca" KWP kontynuuje działalność. Los grupy "Jaguara". "Ktoś musiał zdradzić"

02:42 Czytanka:czyta MarkD - Z dziejów KWP - Ksawerego Jasiaka

Brak głosów