Posłuchajcie lub weźcie ze sobą na wakacje

Obrazek użytkownika Niepoprawne Radio PL
Blog

AUDYCJA 337 - SZCZEGÓŁY. Od dziś audycja także do pobrania i dowolnego niekomercyjnego użytku. Plik mp3 dostępny na stronie http://audycje.4shared.com

Gdybym miał zdefiniować czym z punktu widzenia spraw publicznych różni się leming od mohera, to powiedziałbym, że różnią się przede wszystkim zdolnością do zdefiniowania „obowiązków polskich” i gotowością do ich podjęcia.

19:01 Blog:Gadający Grzyb – Lemingi i mohery – małe studium podziału

Rosyjskie prace nad inwigilacją obywateli a polskie pozostałości po przygotowaniach do Euro 2012. Czy będziemy inwigilowani przez rosyjskie systemy w rękach ABW? W Rosji system ten wykorzystano skutecznie do identyfikacji uczestników manifestacji przeciw Putinowi. Jak będzie u nas? Ścios nie ma wątpliwości.

19:16 Blog:Aleksander Ścios (czyta MarkD) – Oko Wielkiego Brata

Ciekawe informacje o początkach ludu germańskiego - czyli zakłamywanie rzeczywistości i pisanie historii na nowo, przez niemieckich polityków.

19:42 Czytanka:Szpilka – Józef Kisielewski „Ziemia gromadzi prochy” cz.4

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Odc. 138 Warto przypomnieć sobie, w jakich okolicznościach została uchwalona i co zawierała. Czy Polska po jej uchwaleniu miała, zdaniem autora, szansę na uratowanie niepodległości?

19:55 Historia:czyta Katarzyna – Zakończenie prozdz. Konstytucja 3 Maja 1791 roku – „Dzieje Polski” – Michal Bobrzyński

"Jeśli nie nastąpi odsłonięcie „kurtyny milczenia” o ludobójstwie przez ukraińskie władze, nigdy nie uda się osiągnąć prawdziwego pojednania pomiędzy naszymi narodami, a młode pokolenia Ukraińców żyć będą w kłamstwie, lub nieświadomości…".

20:15 Blog:fotoamator(czyta:JaWa) – Nie za cenę prawdy

Ciąg dalszy spotkania promującego najnowszą książkę ks. Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego "Chodziło mi tylko o prawdę".

20:26 Spotkanie:ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – Spotkanie w Tarnowie 25.05.2012 – cz.2

Pierwszy fragment części II książki. Rola PRL w polityce Watykanu "Troski o los katolików w krajach pod panowaniem komunizmu". Wskazówki Lenina w sprawach walki z różnymi kościołami.

21:21 Czytanka:czyta MarkD – Zbiory z pola doświadczalnego – Watykan w cieniu Czerwonej Gwiazdy – Józef Mackiewicz

"W dniach 7 i 8 lipca Częstochowa stała się „ofiarą” najazdu 300 tysięcznej armii „moherów." - Kokos26 opisuje XX Pielgrzymkę Radia Maryja na Jasną Górę, pozdrowienia od papieża Benedykta XVI i reakcje salonowych "księży – patriotów".

21:29 Blog:Kokos26 (czyta Gadający Grzyb) – Papież Benedykt XVI w moherowym berecie

"Establishment Zachodu nie chce popierać żadnego rządu w Europie Środkowo-Wschodniej, który pragnie przeprowadzać jakieś istotne reformy i "osuszyć postkomunistyczne bagno. Zwalczał zarówno Kaczyńskiego w Polsce, jak i Orbana na Węgrzech, a ostatnio Ponte w Rumunii. Na tle łajdactwa zachodnich polityków, artykuł Vesera w FAZ jawi się przykładem dziennikarskiej uczciwości".

21:40 Blog:elig (czyta:JaWa) – Niemiecki FAZ przyznał rację Kaczyńskiemu – po 10 latach

Strategia dezinformacji upowszechniająca rozłam chińsko - sowiecki. "Wygląda na to, że obowiązek zdobywania wpływów w krajach muzułmańskich, sowieccy stratedzy przydzielili Chińczykom". odc 112

21:52 Czytanka:czyta Katarzyna – c.d.Komentarze na temat mianowania Andropowa „Nowe kłamstwa w miejsce starych” Anatolija Golicyna

"Użycie broni atomowej na Hiroszimę nikomu nie zaszkodziło". - Współzałożyciel Greenpeace, Patrick Moor, w Polsce. Popiera budowę elektrowni atomowej na Pomorzu, wygłaszając tak oburzające opinie. Dlaczego zmienił poglądy? Czy powinniśmy się na tę elektrownię godzić? Posłuchaj.

22:05 Akt.RM:Zbigniew Hałat – Co z elektrownią atomową na Pomorzu?

Ciąg dalszy dochodzenia do prawdy o katastrofie smoleńskiej i odpowiedzialności polskich władz za przygotowanie wizyty delegacji z polskim Prezydentem w Katyniu.

22:25 Rozmowy Niedokończone RM:Antoni Macierewicz – Odpowiedzialni za Tragedie Smoleńska

Nowa nomenklatura próbuje się uwłaszczyć na wartym kilkaset milionów złotych terenie szpitala? Przedstawiciele Związków Zawodowych, Rady Pracowników oraz Komitetu Strajkowego Szpitala Babińskiego są zaniepokojeni i zbulwersowani działaniami Zarządu Województwa. Spółka dostaje szpital, który następnie użyczy szpitalowi na cele statutowe.

23:46 Protest:Przedstawiciele Związków Zawodowych, Rady Pracowników oraz Komitetu Strajkowego – Ludzie PO przejmują budynki i teren największego szpitala w Krakowie im.Babińskiego

Komentarz do wystąpienia senatora Antoniego Motyczki o niszczeniu państwa i draństwie panującym w Polsce.

24:18 Felieton:Jan Pietrzak – Z Motyczką na słońce (Peru)

Wystąpienie Antoniego Motyczki (PO) w Senacie. Wskazuje na wręcz kryminalną sytuację wynikającą z ustawy o zamówieniach działającą pod rządami PO.

24:21 Wystąpienie w Senacie:senator PO Antoni Motyczka – „Nie mam nic do stracenia. Dlatego mogę mówić prawdę…”

Finał działalności "księży-patriotów" jako odrębnego środowiska, aż po włączenie w 1955 roku Głównej Komisji Księży do podporządkowanej PAX-owi Komisji Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich. Plus próba reaktywacji środowiska po postacią Centralnego Koła Księży „Caritas” w 1959 roku.

24:38 Historia:Godziemba (czyta Gadający Grzyb) – Księża – patrioci – cz.4

Byłam świadkiem: szła wycieczka, dzieci ok. 10 lat z nauczycielką. Dzieci mówią – o jaki piękny grób, jaki wielki. Nauczycielka powiedziała – im większy bohater tym większy grób.

24:53 Wypowiedz:Maria Dłużewska – O swoim filmie „Wycieczka” Klub Ronina

Spacerując po warszawskiej Pradze przechodziłem obok pomnika gen. Berlinga. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, kto to jest i można powiedzieć, że w zadumie oddawałem mu hołd, sądząc, że skoro ma taki pomnik, to na pewno walczył za Polskę. Wątpliwości pojawiły się dopiero, gdy zobaczyłem, że pomnik jest oblany czerwoną farbą (…) bardzo wielu młodych ludzi, którzy napotykają tego typu pomniki może mieć ukształtowany nieprawdziwy obraz historii. (S.Szawrocki)

01:03 Spotkanie:Seweryn Szwarocki, Piotr Mazurek, Jan Pietrzak, Olga Johann – Goń z pomnika bolszewika Klub Ronina

"Na Wileńszczyźnie uczymy się polskości" Nietypowy naukowiec - bard dr Andrzej Kołakowski śpiewa przed wykładem Piotra Subarczyka. Bohatera wykładu nie trzeba naszym słuchaczom przedstawiać.Wykłady online w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej

02:19 Wykład:mgr Piotr Szubarczyk – Życie i działalność majora Zygmunta Szendzielarza ps.Łupaszka

Brak głosów