Niepoprawne RadioPL - szczegóły audycji 218

Obrazek użytkownika Niepoprawne Radio PL
Blog

Polecamy spotkanie ze Zbigniewem Romaszewskim i Mariuszem Kamińskim!

Tren Fortynbrasa

Dla M.C.

…Tak czy owak musiałeś zginąć Hamlecie nie byłeś do życia

wierzyłeś w kryształowe pojęcia a nie glinę ludzką…

19:00 Wiersz:Zbigniew Herbert – Tren

__________________________________________________________
Czy akcje antykibolskie to gra polityczna (tak jak się tego domyślamy) czy mocno umotywowane działania służb specjalnych? Czy te kombinacje dotyczą tylko Polski, czy może także Ukrainy? Kto stoi w tle?

19:07 Blog:Aleksander Ścios (czyta MarkD) – Ostatni mecz Donalda Tuska

__________________________________________________________
Był sowieckim funkcjonariuszem, był ich wychowankiem. Robił zawsze to, co mu kazała Moskwa, pod tym względem nigdy się nie wahał. Był sowieckim patriotą. Jego meldunki ze zwiadów, za sprawą których wyłapywano i mordowano odziały polskich patriotów, żołnierzy NSZ, to była czysta poezja…

19:36 Blog:Katarzyna – Nie kłóćmy się o Jaruzelskiego

__________________________________________________________

Projekt o nazwie PO został powołany do życia jako polityczna ekspozytura „układu” z inspiracji i pod egidą służb specjalnych, finansowany zaś był – przynajmniej w początkowym okresie istnienia – przez mafię.

19:54 Blog:Gadający Grzyb – Jak Platforma dziki kraj zbudowała

__________________________________________________________
Władza się cofa stąd tak wiele akcji pacyfikujących społeczeństwo m.inn. zatrzymania blogerów. W razie czego podajemy numer prawników oferujących pomoc.

20:07 BLOG:R.Zaleski (czyta JaWa) – Strategia władzy: 6.00

__________________________________________________________

Dla mnie „Solidarność” była drogą do wolności. Najpiękniejszy Sylwester w życiu. Wspomnienia kolportera prasy niezależnej, organizatora struktury podziemnej CDN, świadka tamtych lat. Kim był? – http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Adam_Borowski

20:17 Impresja:Ewa Stankiewicz i Jan Pospieszalski – Ćwiczenie na wyobraźnię – Adam Borowski

__________________________________________________________
Czy w Polsce mamy jeszcze demokrację? Dwa pokolenia działaczy politycznych w dwóch osobach. Romaszewski w punktach o zagrożeniach, Kamiński w szerokim zarysie o swoich działaniach i ostatnich informacjach medialnych.

20:21 Spotkanie:Zbigniew Romaszewski i Mariusz Kamiński – Zagrożenia dla demokracji

__________________________________________________________
Czesław Miłosz jako literacki znawca oceniający Sienkiewicza – małostkowy frustrat w konfrontacji z Wielkością

21:48 Blog:Coryllus (czyta Gadający Grzyb) – Idiotyzm Czesława Miłosza

__________________________________________________________
Przygotowania do II Soboru Watykańskiego. Co było najważniejsze dla Jana XXIII i kto dla niego był właściwym reprezentantem patriarchatu?

21:59 Czytanka:Józef Mackiewicz czyta MarkD – Wstęp rozdz. – Tajne spotkanie w Metz – W cieniu krzyża

__________________________________________________________

Po lekturze artykułu Igora Janke z 19 maja w rp Szuan zastanawia sią nad efektami wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. Jest to też jego pożegnanie z salonem.

22:06 BLOG:SZUAN (JaWa) – Chata Wuja Jankesa..

__________________________________________________________

Z demokracją nie ma żartów i tylko wulkan jej się nie poddaje, a na tym tle o wizycie Obamy, protestach związkowych i reformach.

22:27 Felieton:Stanisław Michalkiewicz – Myśląc Ojczyzną – Michalkiewicz

__________________________________________________________

Zaczęliśmy znowu od straży miejskiej i ich fantazji! Potem jeszcze ostrzej – odkłamujemy odwiedziny Eriki Steinbach w Rumii i manipulacje medialne z tym związane. Dalej tylko lepiej stres i smutek poszkodowanych agentów ABW i okrutna wina antykomor.pl. Telefony gości o azylu, wolności i co dalej robić. Pod oknem Kreatora tajniacy złapali kolesi jadących vanem w środku prawodpodobnie truskawki. Przygotujcie się za 3 tygodnie na temat Lwowa i kontrowersji z wschodnią granicą w latach 1945-1953!

22:34 Jabollissimus&Kreator – Konserwa wyjątkowo słodko-kwaśna.

__________________________________________________________
Prezydent Komorowski w ubiegłym tygodniu podpisał ustawę o przekształcaniu szpitali i pod wizją PO sprzedawaną Polakom. Ustawa o działalności leczniczej likwiduje im wsparcie finansowe dla szpitali nie będącymi spółkami.

23:50 Artykuł :Anna Skopińska (czyta JaWa) – Pomoc tylko dla spółek

__________________________________________________________
Czy Donald Tusk poleciał w Dolomity by nie utrudniać Rosjanom przedstawienia światu ich wersji katastrofy smoleńskiej?

23:57 Blog:Kokos26 (czyta Gadający Grzyb) – Tusk w Dolomitach na polecenie Putina?

__________________________________________________________

Sylwetki Bohaterów z Borychowa : polegli – Józef Oksiuta „Pomidor”, Arkadiusz Czapski „Arkadek” („Tajfun”, „Murat”), Eugeniusz Welfel „Orzełek”, Władysław Strzałkowski „Władek” („Kometa”) i zamordowany bez sądu Marian Borychowski

24:03 Blog:Kazimierz Krajewski i Tomasz Łabuszewski czyta MarkD – W rocznice walki w Borychowie – Polegli

__________________________________________________________
List nauczycielki z Chicago…Czy nauczyciel pracuje za krótko? Ile godzin powinien pracować nauczyciel?

24:16 Felieton:Prof. Piotr Jaroszyński – Myśląc Ojczyzną – prof. Jaroszyński

__________________________________________________________

Kongres POLSKA – WIELKI PROJEKT – Przypominamy Panel dyskusyjny: Prawo i sądy, a w nim:

1.„Reforma kształcenia prawników w Polsce wymaga zupełnie nowego spojrzenia na akademickie i aplikacyjne nauczanie prawa.Obecny model kształcenia i uprawiania nauki prawa na uczelniach nie jest do utrzymania.Reforma kształcenia prawników zależy od udanego unowocześniania całego systemu edukacji akademickiej. Jednak nie można przy tej reformie pominąć odrębności dotyczących tej dziedziny”. – o warunkach udanej reformy kształcenia prawników wykład prof. F.Zolla

24:24 Kongres P-WP:prof.Fryderyk Zoll – Jaki model wykształcenia prawników

__________________________________________________________

2.Kolejny wykład o racjonalizacji parlamentaryzmu w okresie transformacji, koncepcji parlamentu i procesu stanowienia prawa

24:58 Kongres P-WP:dr Maciej Sembecki – Stanowienie prawa jako sposób zarządzania państwem

__________________________________________________________

3. Marcin Romanowski – doktor nauk prawnych włącza w dyskurs panelowy problematykę dysfunkcjonalności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. „Sądowy sposób stosowania prawa w Polsce cechuje nadmierny formalizm, skutkujący zarówno niewłaściwym rozumieniem legalizmu jak i oportunizmem”. – jak go zmienić?

01:28 Kongres P-WP:dr Marcin Romanowski, UKSW – Przyczyny dysfunkcjonalności polskiego sądownictwa

__________________________________________________________
4.Dr Jan Winczorek jako socjolog prawa przygląda się w referacie, na podstawie wyników empirycznych badań, kulturze orzekania w sądach; co składa się na tę kulturę, jakie są jej uwarunkowania, sposoby interpretowania prawa,ideologie jego stosowania, metody budowania linii orzeczniczych przez sądy, sposób i zakres formułowania uzasadnień wyroków.

01:53 Kongres P-WP:dr Jan Winczorek, UW – Kultura orzekania polskich sądów i trybunałów

__________________________________________________________
5.Stanisław Burdziej – dr socjologii omawia raport doradców premiera D. Tuska „Polska 2030″ na temat stanu polskiego sądownictwa i kierunków jego reformy.

02:23 Kongres P-WP:dr Stanisław Burdziej, UWM – Społeczny monitoring sądownictwa, czyli jak kontrolować władzą sądowniczą

__________________________________________________________

Panel kończy dyskusja na temat poruszanych w referatach problemów.

02:44 Kongres P-WP: – Dyskusja – Panel dyskusyjny: Prawo i sądy

Ocena wpisu: 
Brak głosów