Zarys koncepcji federacyjnej Komitetów Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Obrazek użytkownika Kawaleria Narodowa
Idee

Zarys koncepcji federacyjnej Komitetów Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Materia narodowa

Komitety Poparcia Jarosława Kaczyńskiego to w większości przypadków /nie tam, gdzie tworzyli je członkowie PiS/ owoc oddolnych inicjatyw społecznych, stanowiący bezcenny zasób autentycznej siły patriotycznej. Zachodzące w ich wnętrzu procesy, pomijając przykłady narzuconej kontroli partyjnej, mają charakter demokratyczny i prowadzą do pożądanego podnoszenia poziomu świadomości i aktywności obywatelskiej oraz naturalnego wyłaniania wartościowych liderów. Bardzo istotny jest również duch tych zgromadzeń, w których kultywowane są najszlachetniejsze tradycje wolności i godności Obywateli Rzeczypospolitej.

Federacja

Należy jak najszybciej doprowadzić do zorganizowana zjazdu federacyjnego Komitetów i wyłonienia ich roboczej reprezentacji, gdyż uciekający czas, pozostały do wyborów działa na naszą niekorzyść. Sfederowane Komitety muszą być całkowicie niezależne od struktur partyjnych PiS i podlegać bezpośrednio Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ta autonomia jest dzisiaj najważniejszym wymogiem i gwarantem sukcesu wyborczego, ponieważ może na powrót zgromadzić wokół tego Męża Stanu rozproszony elektorat patriotyczny, który udzielił Mu swojego poparcia w wyborach prezydenckich.
Zaraz po zjeździe należy rozpocząć budowę równoległej struktury organizacyjnej, która pozwoliłaby na wzmocnienie Komitetów i wyłonienie ich przedstawicielstwa, w oparciu o przyjęte i przeprowadzone procedury demokratyczne.
Otwartość i priorytety działania sfederowanych Komitetów, ukierunkowane na konsolidację ruchów i środowisk patriotycznych, powinny w krótkim czasie zaowocować wzrostem ich znaczenia politycznego, i katalizować zapoczątkowany proces, który może w dalszej fazie objąć również partie polityczne.
Warunkiem niezbędnym powodzenia powyższej koncepcji jest podmiotowe traktowanie wszystkich środowisk patriotycznych, które zechcą włączyć się w budowę Narodowej Jedności na osnowie sfederowanych Komitetów Poparcia – przystępując do niej, muszą mieć zagwarantowaną niezależność i właściwą reprezentację.

Utworzony w ten sposób organizm, wyposażony w obywatelskie prerogatywy, byłby naturalnym partnerem koalicyjnym dla partii PiS, i tylko na takich zasadach możliwe jest zapewnienie ruchowi patriotycznemu partnerskiego traktowania przez organy partyjne. Wszelkie inne, niepolityczne formy włączenia się ruchu do współdecydowania o sprawach Ojczyzny uważam za pozorne i z gruntu nieskuteczne.

Z uwagi na zamknięty i skostniały stan struktur terenowych PiS-u, blokujących inicjatywy i działania nawet własnych członków, wyklucza się możliwość przeprowadzenia powyższego przedsięwzięcia w oparciu o ich potencjał. Swoisty izolacjonizm uprawiany przez działaczy partyjnych wobec własnego społeczeństwa prowadzi do wyobcowania partii i kurczenia się bazy obywatelskiego poparcia.

Zakłada się, że zyskująca na znaczeniu, nowa struktura, będzie w stanie również oddziaływać na pozytywne zmiany w samym PiS-ie, dopingując aktywnych członków do podjęcia odpowiednich działań reformatorskich /konkurencja/.

Równolegle z budową struktur i zyskiwania znaczenia politycznego sfederowanych Komitetów, należy w ich obrębie tworzyć niezależne zespoły programowe, oparte o środowiska akademickie i naukowe, zajmujące się już bezpośrednio przygotowaniem strategii przemian po wyborach parlamentarnych. Opracowane przez ekspertów projekty byłyby rekomendowane gremiom politycznym do wykonania.

Osobną grupą obywatelską, której wyłanianie powinny koordynować Komitety, muszą być zespoły kadrowe przyszłych urzędników Rzeczypospolitej, rekrutujące się spośród uzdolnionej młodzieży zainteresowanej służbą publiczną. Jej przeszkoleniem i przygotowaniem do wypełnienia tego ważnego zadania powinny się zająć właściwe grupy eksperckie. Bez odpowiednich kadr niemożliwe będzie bowiem wdrożenie koncepcji i programów reformatorskich.

W świetle tych oczywistych potrzeb pracy organicznej, czas i środki poświęcane przez partię PiS na organizację medialnych konferencji uważam za stracone.

Wnioski

Przedstawiona w zarysie koncepcja - zdobycie władzy, przeprowadzenie koniecznych w Polsce reform - ma szansę powodzenia pod warunkiem niezwłocznego przystąpienia do jej realizacji. Destrukcyjne działania terenowych struktur partyjnych wobec Komitetów, zmierzające do przejęcia nad nimi władzy lub ich dekompozycji, zdecydowanie potępiam, gdyż powodują one odpływ najwartościowszych, kreatywnych i ideowych jednostek.

Wdrożenie projektu winno poprzedzić spotkanie jego twórców, skupionych wokół Deklaracji Łódzkiej, z Jarosławem Kaczyńskim, celem uzyskania wymaganej akceptacji i politycznego wsparcia.
Pozycja, w jakiej sytuowana jest tutaj osoba Jarosława Kaczyńskiego, wykracza znacznie poza funkcję prezesa partii PiS, odwołując się w sferze pojęciowej i ideologicznej do tradycji Męża Stanu czy Naczelnika Państwa.

Wrocław, 24.12.2010.

Marek Delimat
Grupa Inicjatywna
Wrocławskiego Komitetu
Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego

http://www.wroclawskikomitet.pl/komitet/inicjatywy/item/272-zarys-koncepcji-federacyjnej-komitet%C3%B3w-poparcia-jaros%C5%82awa-kaczy%C5%84skiego

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Inicjatywa godna wszelakiego poparcia.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Jerzy Zerbe

#137391

kitciwucho;Bardzo dobrze przemyslana strategia. Czy do tych komitetow poparcia moga sie zglaszac wszyscy , czy tylko  politycy lub ludzie nauki. Ja chcialabym tez sie zglosic , bo jestem caly czas wyborca PiS-u .

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

kitciwucho

#137443

Szanowni Państwo,
Zgłaszajcie się do najbliższych Komitetów Poparcia a gdyby ich nie było w Waszej okolicy, proszę, organizujcie się i zakładajcie nowe:

http://www.wroclawskikomitet.pl/komitet/inicjatywy/item/209-marek-delimat-tw%C3%B3rzcie-komitety-poparcia-jaros%C5%82awa-kaczy%C5%84skiego-w-polsce-i-poza-jej-granicami

Każdy, patriotyczny duch będzie Polsce bardzo potrzebny.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#137458

Czy Jarosław Kaczyński popiera wasze działania?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#137551