Spowiedz prawego Żyda

Obrazek użytkownika chlop ze wsi
Blog

Izrael jest państwem należącym do Żydów wyznających judaizm lub takich, którzy nie wyznają żadnej religii, ale są etnicznymi Żydami, dziećmi żydowskich matek. Można się nawrócić na judaizm bez względu na pochodzenie, ale samo pochodzenie żydowskie po przejściu na inną religię już nie uprawnia etnicznego Żyda do obywatelstwa izraelskiego. Klasycznym przykładem był ksiądz Daniel Rufeisen, który był etnicznym Żydem, ale z powodu nawrócenia się na katolicyzm stracił prawo do obywatelstwa izraelskiego mimo swego żydowskiego pochodzenia.

Rasizm czy szowinizm w Izraelu?

Jest ironią losu, że Żydzi amerykańscy poczytaliby za akt antysemityzmu nazwanie USA państwem chrześcijańskim, należącym wyłącznie do chrześcijan w taki sam sposób, jak państwo Izrael należy do Żydów. W obliczu faktu, że państwo Izrael należy tylko do Żydów, w ONZ większość narodów określiło syjonizm jako „rasizm”, co jest określeniem niedokładnym ze względu na to, że każdy może stać się Żydem przez nawrócenie na judaizm, bez względu na pochodzenie etniczne czy rasowe. Egoistyczny i brutalny szowinizm żydowski powinien być piętnowany. Prowadzi on w Izraelu i na okupowanych ziemiach palestyńskich do zbrodniczych pacyfikacji metodami używanymi kiedyś przez rasistów niemieckich.

Zasłużonym człowiekiem zwalczającym szowinizm żydowski w Izraelu był Izrael Szahak, obrońca praw człowieka, były profesor Uniwersytetu w Jerozolimie. Został uratowany z getta warszawskiego przez Zenona Wosia, o czym wspomina pismo zarejestrowane w dzienniku Kongresu (Congressional Record, US senator E. Dole, Vol. 149, No.162, Nov. 10, 2003). Wystąpienia polityczne i książki (dostępne także częściowo w Polsce) prof. Szahaka były źle widziane przez radykalnych syjonistów rządzących w Izraelu, dlatego okoliczności jego śmierci wzbudziły podejrzenia wśród przyjaciół zmarłego profesora.

Izrael Szahak napisał między innymi książkę „Żydowskie dzieje i religia; Żydzi i goje – XXX wieków historii”. W książce tej potępia szowinizm żydowski w Izraelu, państwie żydowskim „zarezerwowanym tylko dla Żydów”. Zdaniem Szahaka, Izrael jako „państwo żydowskie” stanowi zagrożenie nie tylko dla siebie i swoich mieszkańców, lecz także dla wszystkich Żydów, ludności Bliskiego Wschodu, jak też ludności Ameryki. „Żydowski” charakter i szowinizm państwa izraelskiego jest przemilczany w prasie zachodniej pozostającej pod wpływami żydowskimi.

Prawo konstytucyjne uchwalone przez Kneset w 1985 roku zabrania udziału w życiu politycznym w Izraelu wszystkim, którzy kwestionują „żydowskość” państwa Izrael bądź wyrażają zamiar zmiany tego prawa konstytucyjnego na drodze demokratycznej. Nie-Żydzi zamieszkujący Izrael są osobami niższej kategorii, ale ludzie, którzy niedawno przeszli na judaizm, mają prawo do obywatelstwa izraelskiego i osiedlenia się w Izraelu. Daje to okazję uciekinierom przed prawem z jakiegokolwiek państwa na świecie schronienia się w Izraelu, jak tylko przejdą na judaizm (jak zrobili to aferzyści Bagsik, Gąsiorowski, Jędruch itd.).

Nielegalne osiedla żydowskie na terenach palestyńskich są zamieszkałe przez Żydów. Według ustaw izraelskich podlegają one jurysdykcji „żydowskiej”, a nie izraelskiej, mimo, że propaganda w mediach kłamliwie nazywa ich mieszkańców „Izraelczykami”. Tak na przykład niedawno nawróceni na judaizm nielegalni osadnicy na Zachodnim Brzegu Jordanu, w pobliżu Nablusu, są pod „jurysdykcją żydowską”. 92 proc. terytorium izraelskiego znajduje się według Szaraka pod administracją izraelskich władz ziemskich opierających się na postanowieniach Żydowskiego Funduszu Narodowego, który z kolei należy do Światowej Organizacji Syjonistycznej. Na tych ziemiach wszystkie prawa są zastrzeżone tylko dla Żydów. Nie-Żydom nie wolno tam mieszkać, posiadać przedsiębiorstw lub pracować. Tylko sporadycznie nie-Żydzi dostają pozwolenie na pracę u Żydów. Szahak opisuje plagę „podnajmowania” gospodarstw sadowniczych należących do Żydów (na terenach należących do państwa Izrael), wskutek czego sady te uprawiane są przez robotników arabskich.

Termin „goj” w językach hebrajskim i jidysz potocznie znaczy „głupi” lub „zły”, ale dla szowinistów żydowskich termin ten oznacza „podczłowieka”, tak jak „untermensch” dla hitlerowców. W pojęciu zarówno szowinistów izraelskich, jak i wielu neokonserwatystów-syjonistów w Ameryce, wartość życia nie-Żyda jest bez porównania niższa niż wartość życia Żyda. Widać to szczególnie w mediach, gdzie pojawiają się artykuły o tym, że można poświęcić życie 30 tys. żołnierzy amerykańskich na pacyfikację Iraku i prowadzenie dalszej wojny na Bliskim Wschodzie.

W Izraelu obowiązują prawa wymierzone przeciwko gojom oparte na Talmudzie Babilońskim. Tak więc zabójstwo Żyda przez Żyda podlega karze śmierci, a zabójstwo nie-Żyda nie podlega karze sądowej. Natomiast przypadkowe spowodowanie śmierci goja w ogóle nie jest grzechem dla Żyda. Z drugiej strony morderca goj ma być stracony, jeśli zabije Żyda lub goja, ale jeżeli morderca przejdzie na judaizm, a ofiarą mordu był goj, wówczas morderca nawrócony na judaizm jest zwolniony od kary. Nagminne nawoływanie do zabijania gojów w Palestynie prof. Szahak ilustruje cytatem z obowiązującej broszury naczelnego kapelana (rabina) dowództwa sił zbrojnych Izraela: „Gdy nasze oddziały natkną się [w akcji] na cywilów (…) to (…) [cywile ci] powinni zostać zabici [bez sprawdzenia, czy stanowią oni zagrożenie dla żołnierzy izraelskich]. (s. 109).

Takie to podwaliny prawne i moralne posiada „jedyna demokracja na Bliskim Wschodzie”, która ma zamiar zbrodniczo eksportować swoje ”osiągnięcia”. Na tle zbrodni popełnianych przez szowinistyczny rząd Szarona na Arabach palestyńskich przyznanie ziem palestyńskich przez prezydenta Busha i uznanie przez niego nielegalnych osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu Jordanu wywołało bardzo negatywne reakcje na świecie.

22 kwietnia opisał te reakcje Paul C. Roberts w artykule „Ku większej wojnie”. Autor podaje, że kontrolowany przez neokonserwatystów Bush potrzebuje większej armii i będzie musiał wprowadzić pobór do wojska w USA. Roberts uważa, że wojska amerykańskie służą jako legiony Izraela. Kończy swój artykuł następująco: „Polityka zagraniczna Ameryki jest zdominowana przez zjednoczone siły fundamentalistów protestanckich i syjonistów. Przygotujmy się, że będziemy musieli poświęcić naszych synów na wojnę wywołaną złudzeniami fundamentalistów protestanckich i budowniczych «wielkiego Izraela».

Żydzi i goje

Książka Izraela Szahaka „Żydowskie dzieje i religia” powstała w trosce o naród żydowski i o ludzi, z którymi Żydzi współżyją. Jako obrońca praw człowieka profesor Szahak analizuje

krzywdy wyrządzone Żydom żyjącym przez wieki pod totalną władzą rabinów, którzy walczyli o całkowitą kontrolę nad swoimi wiernymi i posługiwali się wybiórczymi cytatami z Talmudu Babilońskiego. Cytaty te rabini nieraz wyrywali z kontekstu lub przekręcali, żeby uzasadnić swoją absolutną władzę nad wiernymi i tworzyć przepaść między Żydami a nie-Żydami, czyli gojami.

Na przykład w sprawie ratowania życia Talmud poucza: „Gojów nie należy wyciągać [ze studni] ani do niej wrzucać”. Mojżesz Majmonides w XII wieku w interpretacji Talmudu, tzw. Miszne Tora, objaśnia: „Nie będziesz czyhał na życie bliźniego swego”, a „przecież goj nie jest naszym bliźnim”. „Leczenie goja bez wynagrodzenia jest [dla Żyda] zakazane”. Tego rodzaju przepisy są częścią okrutnej doktryny halachy, która utrzymuje, że wszyscy goje mają zbrodniczą naturę. Na przykład pobieranie procentów od pożyczanych gojowi przez Żyda pieniędzy stanowi obowiązek religijny. „Majmonides uważa, że Żyd powinien naliczać gojowi maksymalnie wysokie odsetki od pożyczki” – pisze prof. Szahak. Talmud naucza, że przedmiot zgubiony przez goja, a znaleziony przez Żyda, Żyd ma prawo i obowiązek sobie przywłaszczyć. Dziś władze rabiniczne uważają, że zwrot własności gojowi jest aktem posłuszeństwa wobec prawa, ale nie wobec Talmudu.

Stara tradycja halachy zabrania gojom sprawowania władzy nad Żydami i według Szahaka zasada ta obowiązuje obecnie w armii izraelskiej i w polityce Izraela. Dziś jeszcze każdy nabożny Żyd w codziennej modlitwie porannej dziękuje Bogu za to, że nie uczynił go gojem. „Pobożny Żyd (…) mijając zgromadzenie gojów powinien powiedzieć pod ich adresem przekleństwo (…) [a] przechodząc obok osiedli gojów prosić Boga o ich zniszczenie”.

Zakaz religijny nie pozwala na pochwały działalności gojów. Szahak cytuje przyznanie Agnonowi, pisarzowi izraelskiemu, Nagrody Nobla, za co chwalił on Akademię Szwedzką, ale po powrocie ze Sztokholmu tłumaczył się w radiu w Izraelu: „Nie zapomniałem wcale, że wychwalanie gojów jest zabronione, w tym jednak wypadku jest ku temu specjalny powód – chwalę ich, gdyż przyznali nagrodę Żydowi”.

Szahak opisał głęboką nienawiść większości Żydów do gojów mieszkających w Izraelu, tak, że powszechne jest w Palestynie okrucieństwo wobec gojów i przekonanie, że „naturalnym” losem każdego goja jest być służącym Żyda. We współczesnych szkołach izraelskich nie wolno cytować Ewangelii. Halacha nakazuje Żydom, żeby nie traktowali muzułmanów gorzej niż gojów, więc ortodoksyjni Żydzi i syjoniści kontynuują nastawienie judaizmu klasycznego do gojów. Szahak daje przykład z 1993 roku dotyczący pochowania poległych żołnierzy izraelskich urodzonych przez nie-Żydówki. Tak na przykład izraelskie przedsiębiorstwa pogrzebowe utrzymują obyczaj obrzezania zwłok Żydów, którzy nie zostali obrzezani za życia.

Na tle wyżej wymienionych przykładów totalitarnych cech religii mojżeszowej dziś, według Szahaka, potrzebny jest Żydom samokrytycyzm. Powinni zwalczać swój szowinizm wywodzący się z klasycznego judaizmu i swój „ekskluzywizm” na równi ze zwalczaniem rasizmu i antysemityzmu u innych. Niestety, pod rządami Szarona tylko nieliczni członkowie opozycji mają tego rodzaju poglądy.

prof. Iwo Cyprian Pogonowski

Brak głosów

Komentarze

Książka "Żydowskie dzieje i religia" oraz bardzo dobra książka tego samego autora "Tel aviv za zamkniętymi drzwiami" jest wydana w Polsce i dostępna.Jesli nie ma w księgarniach to prosze szukać a Antykwariatach,Allegro lub a google. Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#74415

Zapewne szefa hazbary poszedł - flagget-ale mnie to nie przeszkadza,mozecie śmiało pisać,chyba ze sie boicie .Chyba że tych wybitnych profesorow uwarzacie za takich samych -flagget.Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#74553

Podjąłeś nie lada karkołomny temat ..ale sama osoba prof. Iwo Cypriana Pogonowskiego może gwarantować przynajmniej to że temat nie jest omówiony po "łebkach" ..

Ja stawiam 10 pkt..

pozdrawiam

............................

"Pozwól mi Panie bym stał się narzędziem Twej sprawiedliwości"
http://andruch.blogspot.com/
/Klub GP w Opolu/

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#74557

Wczoraj napisałem ze po pejsatych przedstawie autorytety.Jakoś brak odezwu,bo co innego walic w chlopa ze wsi, który sam nie wymyślił tej listy -ciemnogród.A co innego robic z siebie durnia i napisac to o profesorach.Co dziwne tutaj się zgadzaja że są bydłem,a tam szum o jednego więcej czy mnie żyda.Szkoda że się nie odniosłeś do mojej wypowiedzi j/w.Pozdrawiam idzieki.

Vote up!
0
Vote down!
0
#74567

Pozwól nam tu nieco oswoić się z ta notką ..
Spróbuję i ja coś skrobnąć w ramach "advoce" ..

Na pewno nie dziś ..

Wiele w tym temacie miałby do powiedzenia nasz Paweł T ..
Poczekajmy cierpliwie ..To zbyt ważny temat by można przejść obok niego tak sobie ..

Jeśli zaś "trole" wyczują że jest tu coś takiego możemy się spodziewać i ostrych polemik ..

Obserwuję Cię i wiem że jesteś gotowy stawiać temu czoła ..
Wbrew nawet temu co by się mogło na pierwszy rzut oka niektórym tzw. "ynteligentom" wydawać , nie tak łatwo cię "przeskoczyć"..

I tak trzymaj ..

;-))))

pozdrawiam

............................

"Pozwól mi Panie bym stał się narzędziem Twej sprawiedliwości"
http://andruch.blogspot.com/
/Klub GP w Opolu/

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#74574

Rozumuję,to ani Ty ani inni blogierzy nie mogli tego dopisać tylko szef hazbary.Czyli własciciele portalu.Cos mi się widzi że to moje ostatnie "zapiski"Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#74581

http://spiritolibero.blog.interia.pl/

Ale czekałem na pojawienie się mojego ulubionego gatunku trolli hasbarskich :D
A tu ani widu, ani słychu...
PS. O jakim dopisku mówisz?

Vote up!
0
Vote down!
0

SpiritoLibero

#74589

Wysłałem odpowiedz na pocztę blogerską. Potwierdz że dostałeś.Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#74594

Nie możesz oczekiwać troli bo wyszli na dyrni.Profesor żydowski i POLSKI potwierdza że w oczach żydów są bydłem.Co innego gdy to pisałem ja- a to wiadomo ciemnogród.

Vote up!
0
Vote down!
0
#74595

http://spiritolibero.blog.interia.pl/

Czytałeś to?
http://spiritolibero.blog.interia.pl/?id=1886273

Vote up!
0
Vote down!
0

SpiritoLibero

#74597

Chyba sie niedługo przeniosę na twój blog.No masz tam cały zestaw brojlerowego jasnogrodu.Tak trzymaj gnidy należy tepic,dlatego się rzucają,a że Ciebie gryzą to powiedzą że to ich przywilej.Ja tez sie nie denerwuję tylko smieję , bo co innego robić.Im sam Bartoszewski powiedział jako żyd że są bydłem,i są.Co potwierdza ww artykuł i cisza. Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#74601

po waszej przedwczorajszej zadymce w środku lata trafiłem na tą stronę  http://judeopolonia.wordpress.com/poznaj-zyda/polak-zyd-patriota/

Vote up!
0
Vote down!
0
#74606

Ci wymienieni żydzi byli nazwijmy to propolscy,czy zawsze tego nie wiem.Przeczytaj jednak ten jeden komentarz pod tą stroną.Ktoś tam pisze to co ja-ale ja jestem ciemnogrod,a tutaj jasnogród chyba widze coraz wyrazniej z gory synaj. Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#74609

napisze jeszcze kilka artykułów o żydach i powiem ci kto tutaj na niepoprawnych jest żydem czystej krwi.Chyba że przestaną komentować pod moimi tematami.A już takich widzę. Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#74610

Akurat chodziło mi o samą stronę, bo to taki temat tabu, wszyscy coś słyszeli, ale nikt nic nie mówi.

Vote up!
0
Vote down!
0
#74612

Bo już strony kasują,niedługo tylko będziesz mógł poczytać o menorach.Na Polonice.net już się nie dostaniesz.Tam była kopalnia wiedzy.

Vote up!
0
Vote down!
0
#74613

Polonika jest zapisana w kopi, po obejrzeniu filmów wiem już wystarczająco.

Vote up!
0
Vote down!
0
#74618

I wytłumacz,że wiesz wystarczająco.Jak to rozumieć na plus czy minus.Wiem o kopi.Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#74649

Tu jest więcej uwaga straszne.

http://judeopolonia.wordpress.com/zydowski-faszyzm/

Vote up!
0
Vote down!
0
#74652

Widze że jesteś zoriętowany w tych tematach,a zadajesz zawsze tyle pytań.Czy nie wieżysz w to co czytasz ,czy grasz.Zdjęcia,jak zdjecia,dla nas straszne ,dla wybranych to norma,to tylko zwierzęta.Pomijam fakt że u nas w Polsce zwierzęta też są szanowane.Widziałem to.Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#74657

Dopiero się zagłębiam, oczywiście pomijam nazwiska, daty i tego typu szczegóły, bo to pozostawiam innym. Oczywiście że wierzę skoro są to wiadomości z kilku źródeł.

Vote up!
0
Vote down!
0
#74659

Do prawdy najlepiej dochodzi się samemu.Jak to mowią coś blyśnie w głowie-cholera to prawda.Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#74675

W trosce o czystą żydowską krew na niepoprawnych, przypomnę po czym poznaje się żyda. Żyda poznaje się po jednej kresce z dwoma brzuszkami (lub trzema).

Aby nie było wątpliwości, żyd wygląda tak:

Vote up!
0
Vote down!
0
#74757

Chlop ze wsi ale to nie znaczy że glupi.Spowiedz prawdziwego żyda nie zasługuje na drugie miejsce w najwyżej ocenianych,bo takiej punktacji nie osiagnął.Natomiast poprzedni tekst który doszedł do prawie 2 000 tys Pejsaci przy okragłym stole nie znalazł się na najwyżej ocenianych.Resztę narazie przemilcze a widzę o wiele więcej niz się waszym jasnościom wydaje.Musicie panowie przejść lepsze szkolenia.pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#74614

Mylisz pojęcia, Chłopie! Najwyżej oceniane to nie to samo co popularne... To są dwie różne sprawy i tego nikt nie moderuje - to jest automat!

-------------------------------

Samotny wilk w biegu

Mój twitterek

Vote up!
0
Vote down!
0
#74616

zawsze co innego widzi niż wybrani.

Vote up!
0
Vote down!
0
#74620

Nie dam się nabrać na Twoje zaczepki! Wytłumaczyłem Ci bardzo kulturalnie na czy polega Twój błąd i bezpodstawna supozycja, że ktoś majstruje przy listach najwyżej ocenianych i popularnych!

-------------------------------

Samotny wilk w biegu

Mój twitterek

Vote up!
0
Vote down!
0
#74621

Dlaczego.Zabrakło filozofii.

Vote up!
0
Vote down!
0
#74624

Reakcja jest. Adekwatna bardzo: czekam po prostu na liste pejsatych niepoprawnych!

-------------------------------

Samotny wilk w biegu

Mój twitterek

Vote up!
0
Vote down!
0
#74645

Ja jestem Polakiem.My list nigdy nie robiliśmy i nie robimy.Ja pozostawiam to zajęcie wyspecjalizowanym nacjom od notowania,listowania,donoszenia.Ja o liście nawet nie wspominałem Baw się dobrze

Vote up!
0
Vote down!
0
#74651

"napisze jeszcze kilka artykułów o żydach i powiem ci kto tutaj na niepoprawnych jest żydem czystej krwi"

Czy to bedzie w formie listy czy w innej formie, to nie ma najmniejszego znaczenia, wiec nie lap mnie za slowka, tylko wywiaz sie z obietnicy, bo cos mi sie zdaje, ze wycofujesz sie rakiem ze swoich zapowiedzi. Dawaj! Dales juz do zrozumienia kim jest ("sam przedstaw kolegow"), ale to Ty obiecywales powiedziec kto jest "zydem czystej krwi", wiec sie nie wymiguj, tylko zapodawaj! Czekam niecierpliwie!!!

-------------------------------

Samotny wilk w biegu

Mój twitterek

Vote up!
0
Vote down!
0
#74655

Tylko o ile pamiętam nie do ciebie.Tylko do jednego z dyskutantów.Ty już ciemnogroda zaznaczyłeś,poszło w swiat.Leć po szekle i szukaj następnego.

Vote up!
0
Vote down!
0
#74660

Masz racje, ze nie do mnie, ale jako czlonek redakcji Niepoprawni.pl chcialbym wiedziec, ktory z niepoprawnych (czy to Czytelnikow, uzytkownikow, czy czlonkow redakcji) jest "zydem czystej krwi". Tak wiec prosze uprzejmie o taka informacje! Co prawda napisel, ze to nastapi po opublikowaniu paru notek o Zydach, ale mam nadzieje, ze zaspokoisz moja (i wierze, ze nie tylko moja) ciekawosc! Dawaj!!!

-------------------------------

Samotny wilk w biegu

Mój twitterek

Vote up!
0
Vote down!
0
#74664

Bez tej wiedzy nie da się przecież dyskutować!!! :):):)

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#74672

Mnie bardziej interesuje jak sie do tej wiedzy dochodzi! Na podstawie komentarzy w internecie? Ciekawe... A tak poza tym to ta "wiedza" nie jest mi do niczego potrzebna, ale uwaza, ze jak ktos powiedzial "A", to powinien powiedziec "B"! Wiec czekam z zaciekawieniem kto tu jest "Zydem" i w jaki sposob sie to ustala, no i przede wszystkim po co???

Pozdr

-------------------------------

Samotny wilk w biegu

Mój twitterek

Vote up!
0
Vote down!
0
#74673

... dla badań genetycznych? :):):) Swoją drogą różne ciekawe rzeczy mogą z tego wyniknąć. Ktoś na przykład mógłby się okazać potomkiem Dżingis-Chana, co nota bene jest bardzo prawdopodobne, bo ten jest bodaj najskuteczniejszym samcem w historii homo sapiens.::):)

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#74677

Niczego nie bede lizal! Poza tym jezeli o mnie chodzi to chyba nikt juz nie ma watpliwosci: Chlop przmowil, szekle, itp.

-------------------------------

Samotny wilk w biegu

Mój twitterek

Vote up!
0
Vote down!
0
#74679

Poczucie humoru dziś nie zastartowało? :):):) Jaka tam macie pogodę, bo u nas wreszcie upały się skończyły, więc odczuwań wielka ulgę?

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#74682

Alez zastartowalo! Po czym wnosisz, ze jest inaczej? Bawie sie przednio...

-------------------------------

Samotny wilk w biegu

Mój twitterek

Vote up!
0
Vote down!
0
#74684

Choć prawdę mówiąc, ja akurat gryzę, nie liżę (taka wredna natura)...:):):)

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#74687

Te lizanie... coz, brzmi dwuznacznie! Ale generalnie nie mam nic przeciwko dobrej kawuni z deserem w postaci pysznej porcji lodow!

P.S. Przepraszam za prywate: witaj po przerwie Dixi!

-------------------------------

Samotny wilk w biegu

Mój twitterek

Vote up!
0
Vote down!
0
#74688

Najlepiej w tym celu zajrzeć do akt narodzin swoich przodków i wszystko będzie jasne. Niestety tego typu wiadomości przez znanych ludzi w Polsce są skrzętnie przez nich ukrywane.

Po co to robią?

Czyżby wstydzili się swojego pochodzenia, czyżby bali się polskich antysemitów, czyżby bali się tego, że nie dostaną wystarczającej ilości głosów podczas wyborów politycznych w Polsce. Być może właśnie z tego powodu niektórzy z tych ludzi wykorzystuje tę niewiedzę u innych ludzi, aby dzięki temu móc nimi manipulować. Ten miecz ma dwa ostrza. Być może właśnie z tego powodu ludzie tworzą takie listy, bo są na co dzień oszukiwani i żyją w przeświadczeniu, że ktoś ich oszukuje w ohydny sposób. Taką samą sytuację mamy z katastrofą smoleńską, właśnie dzięki temu, że ktoś na ten temat ukrywa prawdę przed Polakami tworzą się dzięki temu również tzw teorie spiskowe, listy poparcia, komitety...Tak samo było w tamtych czasach, gdy powstawali Mędrcy tak jest i dzisiaj, gdy powstają tego typu listy z nazwiskami polskich Żydów, na której znajdują się również i Polacy...

Nie rozumiem tej przepychanki między Tobą wilku a chłopem.

Ja mogę z całym przekonaniem napisać, że w swoim drzewie genealogicznym nie mam żadnych Semitów (No chyba, że ktoś mi napisze, że przecież wszyscy wywodzą się od żydów, co przecież jak wiesz nie jest prawdą) ani tym bardziej antysemitów, być może mój dziadek był antysemitą według niektórych, mój drugi również, jeden bo na ochotnika zgłosił się do Chrobrego II, aby walczyć o Polskę, a drugi bo miał zostać księdzem, ale nim nie został, i dzięki temu miał kontakty z przedwojennym Stronnictwem Narodowym. No bo przecież każdy endek to nazista, antysemita i oszołom, a każdy Żyd to wróg Polski...Stereotypy.

A Baczyńscy, a tysiące innych Żydów, którzy się zasymilowali z Polską, żeby potem w jej obronie zginąć...

Podobno tylko na prawdzie można zbudować coś trwałego i uczciwego. Bez tego nigdy nie będzie zgody i zrozumienia między ludźmi żyjącymi na Ziemi.

Vote up!
0
Vote down!
0
#74710

Jakos dziwnie Ciebie rozumie pomimo mego ciemnogrodu.Piszesz konkretnie i rzeczowo.Myslałem od że jasnie wykształconych moge oczekiwac takiego podejścia.Niestety pomyliłem się nie poraz pierwszy.Podałem listę której sam nie wymyśliłem,o czym pisałem.Na temat tej listy czy tych osób z listy powinna byc dyskusja.O ich zasługach i agenturalności.Nie ludzie mieniący się wykształconymi uczepili się chłopa.Niech będzie i tak,tylko ja nie jestem taki tam sobie chłopek roztropek i nie pozwole sobie w kaszę dmuchac.Lepiej lub gorzej ale sobie poradzę.Szkoda że na konkretne pytanie ,tekst,brak jest konkretnego odniesienia.Tylko wycieczki nie wiadomo gdzie i dokąd.Czy człowiek wykształcony powinien pod tym tematem,wysyłac mnie po obręcz na głowe,czy okulary.Szkoda słów na takich ynteligentów. Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#74714

Ja do Ciebie nie mam pretensji chłopie, chciałem właśnie porozmawiać na temat zasług tych ludzi, którzy znaleźli się na liście zamieszczonej przez Ciebie. Dodam, że ja też czasem zaglądałem i nadal zaglądam na strony, z której Ty wziąłeś te nazwiska, jednak trzeba wiedzieć, że wielu ludzi zamieszczonych na tej liście z Żydami nigdy nie miało nic wspólnego z tą nacją. Natomiast bardzo dużo ludzi z tej listy w rzeczywistości szkodziło Polsce i nadal to robi nie będąc jednocześnie pochodzenia żydowskiego.

Pozdrawiam.

Wychodzę z założenia, że lepiej być prostym człowiekiem niż prostakiem. Jestem jednakże przekonany, że ani Ty ani tym bardziej "Samotny wilk" do tej grupy się nie zaliczacie. Nie jestem w tej dziedzinie żadnym autorytetem, dlatego moje zdanie w tej sprawie nie musi o niczym decydować. Osobiście przecież Was nie znam, swoje zdanie w tej kwestii wyrobiłem sobie na podstawie w jaki sposób piszecie i w jaki sposób się do siebie zwracacie. Myślę sobie, że właśnie takie dyskusje są potrzebne, aby wszelkie stereotypy poszły w zapomnienie, żeby wyjaśnić co leży za tym, że Polska wygląda tak jak wygląda. Chcę jeszcze dopisać do tego krótkiego wpisu moje zdanie na temat popularnych i często odwiedzanych artykułów na niepoprawnych, ja też miałem takie wrażenie jak ty w tym względzie chłopie, że niektóre wpisy są w sposób sztuczny eksponowane, a niektóre szybko odchodzą w niepamięć. Ale przecież jest to na pewno tylko moja chorobliwa podejrzliwość przed którą się bronię jak mogę ze wszystkich moich sił, jednak moją podejrzliwość zrzucam na barki swojej wrodzonej niewiary w ludzką uczciwość, której jednak nigdy bym publicznie w tym miejscu nikomu nie ośmielił się zarzucić. Zresztą w tym momencie każdy może napisać, że każdy ocenia innych według siebie, dlatego tym bardziej zwieszam po sobie moje uszy i nic w tym temacie nie mam już więcej do powiedzenia.

Przecież jestem tutaj tylko gościem, któremu pozwolono tutaj pisać i formułować swoje osobiste poglądy na różne tematy. To i tak już coś, jestem za to bardzo wdzięczny gospodarzom i właścicielom tego miejsca.

Vote up!
0
Vote down!
0
#74720

No i kolejny "nawidzony" ("a widzę o wiele więcej...) się znalazł...
Pytanie tylko, czy to "nawidzenie" czy już "oszołomienie", bo i idiotyczny zarzut o konieczności "lepszego szkolenia" też się pojawił...

Jest dokładnie tak, jak napisał Nurniflowenola...

"popularność" - to ilość odsłon danego tekstu, i to się automatycznie zlicza (bez moderatorów)... Jak ktoś zajrzy do tekstu - jest "odsłona" i jest nabity "punkt"...

a "najwyżej oceniane" - to jest "liczone" na podstawie punktów, które może danemu tekstowi - ale nie musi - przyznać ten, który to czyta...

Jeśli 1000 osób zaciekawionych barwnym zwrotem "pejsaci" zajrzy do tekstu, to popularność mierzona w odsłonach sięgnie 1000!, ale jeśli 20 z nich da tekstowi "jedynkę", to będzie oznaczało, że uważają ten ponad przeciętnie popularny tekst za DO DUPY!!!

i NIKT tu NIGDZIE nie miesza...

A nożyce się odezwały, bo też mają uprawnienia redakcyjno moderatorskie i szlag je już chwilami trafia od tych bezzasadnych i kretyńskich zarzutów...

No bo, cholera, ileż można...

Przerabialiśmy już: "cenzorskie"; były zarzuty o "indywidualne antypatie" (że niby ktoś się uwziął na kogoś i wywala jak leci); były już pretensje, że jak ten czy inny bloger tu "częściej" zagląda, to mu się "więcej" należy; były ciche zarzuciki o zależność od PiS, PO-wość i "agenturalność", a szczyty wszystkiego pobił jeden "mądrala", który zrugał jednego z nas za to, że jesteśmy niby tacy "niepoprawni" a nie negujemy lądowania Amerykanów na Księżycu w '69...

Ludzie... patrząc na to, dochodzę jednak do wniosku, że myślenie wielu z Was boli...

Tak więc, przed kolejnym zarzutem o trzymanie z Prosiaczkiem przeciwko Kłapouszkowi i jednoczesne cięcie tekstów pana Sowy - weź tak może jeden z drugim koło i ...

EOT

Vote up!
0
Vote down!
0
#74666

nie no, jest zabawnie
Żyd tu Żyda pogania, a my patrzymy na to i spokojnie liczymy szekle :)

Vote up!
0
Vote down!
0
#74668

A tutaj jakiś zlot robicie,na gwizdek czy jak.Chcecie mnie zamęczyć,zakrzyczeć,zatupać,czy zaklaskać.Spokojnie ja nie potrzebuję waszej pomocy.Jeśli tak będzie to się zwrócę osobiście.To że Wilk wie lepiej co ja i komu obiecałem to widoczna u niego norma.A jak do czego sie dochodzi,to kwestia indywidualna.Jakoś "nie" widzę powodu do zlotu.Budyń do ostatniego twego wpisu.Przeczytaj jeszcze raz co ja napisałem a co ty mi wciskasz.Ja nigdzie nie napisałem że żyd żyda pogania a WY liczycie szekle.Ja jestem precyzyjny w wypowiedziach.Jeśli coś piszę do zawsze do kogoś konkretnego.

Vote up!
0
Vote down!
0
#74683

Precyzyjnie to bylo tak:

"napisze jeszcze kilka artykułów o żydach i powiem ci kto tutaj na niepoprawnych jest żydem czystej krwi"

Caly czas czekam...

A co do "zlotu": widzisz chlopie ja nie potrzebuje adwokatow, ale przeciez nie mozemy nikomu zabraniac wziecia udzialu w dyskusji, no nie? To przeca zalatuje czosnkiem!

-------------------------------

Samotny wilk w biegu

Mój twitterek

Vote up!
0
Vote down!
0
#74686

Więc jeszcze raz tylko .Te słowa napisałem do Telego indywidualnie,jednoosobowo.No własnie,ja zlot wytrzymam nie pekaj.

Vote up!
0
Vote down!
0
#74693

[quote=chlop ze wsi]Spokojnie ja nie potrzebuję waszej pomocy....[/quote] Jaki zlot, Chłopie... Kto tu chce Ci pomagać??

Ja się odniosłem jedynie do wpisu o moderatorach z Twoimi .... zarzutami, co zaznaczyłem w tekście...

"Żydami" się nie zajmuję. Sugeruję powtórne przemyślenie zarzutów o "moderowanie", zamówienie wizyty u okulisty (aby rozwikłać, czy to co widzisz - istnieje?...) i mały obstalunek u kołodzieja...

Vote up!
0
Vote down!
0
#74689

W takiej formie - takim gówniarzom jak ty

Vote up!
0
Vote down!
0
#74695

Ochocho, nadeszła pora na czerstwe chłopskie epitety...

Forma jest taka, jakie zarzuty o "moderację", twierdzę, że sam zacząłeś... Nie odpowiem epitetem, a co o Tobie sądzę, możesz się przecież domyślić... Nie będę też marnował więcej czasu, ani swojego, ani Twojego... Spokojnie szukaj dyskutantów i dyskusji na swoim naturalnym poziomie...

Vote up!
0
Vote down!
0
#74699

o moderację,aby ci czasu nie zabierać.

Vote up!
0
Vote down!
0
#74703

wypierdalaj stąd prowokatorze, ubeku jebany :)))

Vote up!
0
Vote down!
0
#74702

Tylko sprecyzuj do kogo te słowa.

Vote up!
0
Vote down!
0
#74704

głupi ubek :)))

Vote up!
0
Vote down!
0
#74902

A skąd tu tyle języka miłości? Z Onetu?
Pozdrawiam absurdalnie.

Vote up!
0
Vote down!
0
#75113

brojlerni. Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#75124

jak kUBa - tak kUBie

pozdrawiam, naturalnie
troll hasbarski

Vote up!
0
Vote down!
0
#75169

Przecież zanasz odpowiedz,Wilk wyjaśnił ciemnogród . Gratuluje członka redakcji, wybitnego pisarza światowego i inteligenta cała gębą. A mnie się wydaje że "bacz abyś od swej mądrości nie zgłupiał "Jeśli jesteś taki cwaniak to ten twój inteligent pierwszy zaznaczył mnie na blogu,możesz sprawdzić-ciemnogrode. Kto mu dał prawo do selekcji na powidzmy durni i mądrali.Moim zdaniem dla tak wybitnego człowieka to obciach całkowity.To on was redakcję reprezentuje a nie mnie.Reprymenda powinna być do kolegi z zespołu.Jednak wiem że ciemnogród nic nie wie.Bacie się dalej,tylko poziom do czegos zobowiązuje.Oczywiscie życie znam i nie zawsze jest to prawda. Tylu tutaj wspaniałych,ale nie na temat. Temat w/g mnie to spowiedz.......... itd.

Vote up!
0
Vote down!
0
#74692

Nie znam żadnej odpowiedzi... Nie czytałem Waszej całej wcześniejszej dyskusji...

odniosłem się TYLKO do Twoich dywagacji na temat "popularnych" i "ocenianych" i kretyńskiego zarzutu o "moderowanie" w tym zakresie... I tak odpisałem...

i dalej:

- nie wiem, jak Nurniflowenola zaznaczył Cię na blogu, i nie wiem, o co Ci w tym momencie chodzi? Nie wiem w ogóle, jak można kogoś "zaznaczyć na blogu". Zgłosił naruszenie? Ocenił tekst na całe "1"? Nie musisz mi nic wyjaśniać, nawet mnie to zbytnio nie interesuje -po prostu NIE wiem...

- nie jestem cwaniak, nie mogę nic nigdzie sprawdzić - nie mam takich uprawnień. I nawet nie jestem pewien, czy to jest technicznie możliwe nawet dla adminów, chyba nie jest...

Nie musisz mi odpowiadać... piszesz wciąż nie o tym, o czym ja pisałem do Ciebie... jednak najpierw okulista...

Vote up!
0
Vote down!
0
#74697

Koło sobie zamów na wymiar bo ci żyłka peknie.A ja jak nazbieram na okulary i klawiaturę [bo ten szmec ,wytarły sie literki]to sobie kupię.Pomocy finansowej też od ciebie nie oczekuję.Jak chcesz się odnośić do meritum to zapoznaj się najpierw o co chodzi.Rozumie że jesteś wybiurczy.

Vote up!
0
Vote down!
0
#74701

Ciekawy wpis... tylko po co te wszystkie klótnie pod spodem... ech...

Vote up!
0
Vote down!
0
#75089

Dawno Cie nie "widziałem".Uropowałaś.To nie kłotnie tylko przyjemności z biczowania chlopa ze wsi.Moj poglad znasz,wiedza jest niebezpieczna,a tym bardziej w rodzimym talibanie.Może gdy by ten tekst napisal kto inny, ale to antysemita,no i jeszcze o 2 ch profesorach,antysemitach. Osz. Cuda wyprawiali. Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#75092

No właśnie, wracam, a tu co?

Widzę, że emocje mocno nabrzmiałe... i po Twojej, i po Twoich oponentów stronie. Cóż, temat trudny... jak pisał Prus.

Ludzie boją się tych wszystkich list... bo to przeciez "oszołomstwo"... myślę, że to właśnie może być powodem tak ostrych reakcji ze strony niektórych, niekoniecznie coś innego... postaraj się proszę nie dolewać oliwy do ognia, bo jeszcze Cię w efekcie jakiejś kłótni zbanują , i kto będzie mi na NP podrzucał ciekawe artykuły na zakazane tematy? :-)

Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#75095

Narazie dam spokój z tydzień, zero artykułów.Poczytam jasnie oswieconych.Bo to tak wyszło że już mieli chlopcy plany gotowe na dobrobyt Polski a ja im wszystko roz.... tymi tematami o żydach.Niech sie bawią dalej i idą jak pokazałem u B Prusa.Pozdrawiam serdecznie

Vote up!
0
Vote down!
0
#75097