Najlepsze treści blogera

Obrazek użytkownika Jacek Mruk
Artykuł

Złożyliśmy postulaty, które mają uratować kolej i miejsca pracy kolejarzy. Domagamy się przede wszystkim zaprzestania błędnej polityki centralizacji zarządzania spółkami kolejowymi. Rozpoczęte działania centralizacyjne na kolei doprowadziły do utraty ok. 5 proc. rynku towarów przewozowych oraz spadku przewozów pasażerskich o 10 proc.

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jacek Mruk
Artykuł

Taktyka przyjęta przez radnych unikania i nie angażowania się w sytuacje, które mogą zachwiać równowagę w wytworzonym przez nich samych specyficznym „ekosystemie” funkcjonującym od wielu kadencji w gminie, zapewnia im przysłowiowy „święty spokój”, co w konsekwencji zapewnia im również przedłużenie (niektórym zdawać by się mogło w nieskończoność) mandatu radnego.

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jacek Mruk
Artykuł

Choć uchwałę w sprawie usunięcia pomnika „wdzięczności Armii Czerwonej” radni Limanowej przyjęli już 2,5 roku temu, to jej realizacja mogła nastąpić dopiero teraz. Zwłoka nastąpiła z powodu wpisania bryły na listę pomników sowieckich w Polsce (figuruje na niej 300 obiektów), dołączonej do polsko-rosyjskiej umowy z 1994 r. o grobach i miejscach pamięci.

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jacek Mruk
Artykuł

Co dał mi Syn Boży? Swoją Krew. Nie złotem ani srebrem zostaliście odkupieni, lecz Jego Krwią – woła św. Piotr. Jakież mam zasługi? Żadnych! Wiadomym jest, że matka odda krew za swe dzieci, a kto kocha, przeleje ją za ukochaną osobę. Ale ja przez grzech byłem nieprzyjacielem Boga. Mimo to nie patrzył na moje grzechy, lecz na swą miłość.

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jacek Mruk

Rekolekcje organizuje i prowadzi
Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM

w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
w Warszawie na Siekierkach (ul. Gwintowa 3)
Akt Ofiarowania Panu Jezusowi
przez Niepokalane Serce Maryi
wg św. Ludwika M. Grignion de Montfort
złożymy w Niedzielę 24 MARCA 2019 r.

Pierwszy dzień 33-dniowych przygotowań: 18 lutego 2019
(szczegółowy harmonogram na plakacie)

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jacek Mruk
Artykuł

"Trwają nadal starcia, których celem jest obrona granicy i zlikwidowanie terrorystów w obwodach ługańskim i donieckim. Odbywa się to przy jednoczesnym stałym napływie sprzętu wojskowego i sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej w rejon granicy z Ukrainą" - wyjaśnił sekretarz RBNiO.

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jacek Mruk
Artykuł

Rząd chciałby, aby w Polsce było jak najwięcej fabryk, montowni, call-center i magazynów należących do zagranicznych firm. Problem w tym, że zagranicznych inwestorów zachęca do robienia biznesu w naszym kraju poprzez sugerowanie, że Polska to taki Bangladesz w Europie i tutaj ludzie zarabiają grosze, więc jeśli chcecie się obłowić to zapraszamy. Tak ekstensywne podejście do sprawy nie wróży niczego dobrego.

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jacek Mruk
Artykuł

Do Trybunału Konstytucyjnego trafi wniosek o kontrolę zgodności z Ustawą Zasadniczą zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jacek Mruk
Artykuł

Politycy Twojego Ruchu z Januszem Palikotem na czele zapowiedzieli od poniedziałku protesty przed wszystkimi szpitalami w których pracują lekarze, którzy podpisali Deklarację Sumienia. Rozumiem, że TR obstawi wszystkie placówki w Polsce?

0
Brak głosów

Strony