Ujawniamy: Kłamstwa i Przekręty Unii Europejskiej i Rządu Anty Polskiego

Obrazek użytkownika Liga Świata
Kraj

Jak sprzedaje się Polskę i Polaków…Czytajcie i przekazujcie dalej. Wybierajcie Wolność…

GMO oraz Kodeks Żywnościowy, Prywatyzacja Polskich Zasobów naturalnych, Szczepionki, czyli bezpłodność i choroby nowotworowe…

GMO

W ostatnim czasie kilku pseudo naukowców opłacanych z kieszeni Rządu Anty Polskiego i firmy Monsanto chciało podważyć wiarygodności mojego tekstu ( http://www.eioba.pl/a/2u2z/trucizna-na-talerzu-przeczytaj-aby-zrozumiec ) na temat trucizn zawartych w jedzeniu i wodzie…

Jaka jest prawda?! Oto niezależne stanowisko Polskich naukowców i specjalistów w sprawie kontrowersyjnej kwestii GMO i upraw Transgenicznych…

Szanowni Panowie:
Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Andrzej Kraszewski, Minister Środowiska
Leszek Korzeniowski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP
Marek Kuchciński, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP

Szanowni Panowie!

W dniu 9 lutego odbyło się w Sejmie publiczne wysłuchanie rządowego projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Zabrali głos liczni przedstawiciele środowiska naukowego, specjaliści w zakresie żywienia, ochrony środowiska, biologii molekularnej, weterynarii, ekonomii i innych dziedzin. Przedstawiono także stanowisko Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.

Wszyscy naukowcy zabierający głos podczas wysłuchania publicznego prezentowali bardzo krytyczne stanowisko w odniesieniu do możliwości uwalniania GM organizmów do środowiska, na co zezwala projekt nowej ustawy. Podkreślano, że obecny stan wiedzy naukowej w żadnym wypadku nie daje pewności, że żywność GM jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów, a GM rośliny nie są obojętne dla środowiska.

Podnoszono także problemy ekonomiczne, jakie proponowane zmiany ustawowe spowodują na polskiej wsi: nieuniknione zanieczyszczenie upraw tradycyjnych domieszką GMO, utrata certyfikatów przez producentów żywności ekologicznej i GMO-free, utrata rynków zbytu, a także przerzucenie kosztów dodatkowych testów na rolników, przerzucenie trudu tworzenia i utrzymania stref wolnych od GMO na rolników. W przeświadczeniu naukowców zabierających głos podczas wysłuchania publicznego, dopuszczenie do legalizacji upraw GMO jest wbrew interesowi naszego Kraju i stanowi bardzo poważne zagrożenie dla rolnictwa o tradycyjnej strukturze typowej dla polskiej wsi – rolnictwa, które daje utrzymanie i godne życie milionom Polaków.

Warto także pamiętać, że podobnie negatywne stanowisko, w którym wskazano wiele potencjalnych zagrożeń i fakt braku dostatecznych badań naukowych, wyraził Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, który zaleca wprowadzenie 15-letniego moratorium na uprawy GMO w Polsce i rygorystyczne przestrzeganie zapisów obowiązującej ustawy, a nie liberalizację prawa w zakresie uwalniania GMO do środowiska.

Niestety, do mediów przedostał się zupełnie inny obraz sytuacji – przekaz dotyczący wysłuchania publicznego został zdominowany przez przedstawicieli agrobiznesu, którzy od dawna jawnie lobbują na rzecz ponadnarodowych koncernów agro-biotechnologicznych. Koncerny te zaś dążą do otwarcia polskiego blisko 40-milionowego rynku konsumenckiego na GM żywność oraz polskiego rolnictwa – na uprawy transgeniczne, aby móc bez przeszkód realizować swoje interesy.

Apelujemy i przestrzegamy – w obecnej dobie rzeczywisty postęp i nowoczesność to nie otwieranie naszych pól na obarczone dużym ryzykiem i posiadające wciąż znamiona eksperymentu technologie, z których stopniowo wycofuje się wiele innych krajów. Dziś prawdziwa innowacyjność to wysiłek na rzecz rekonstrukcji bioróżnorodności gleb, naturalnych metod ochrony roślin, produkcji żywności wysokiej jakości oraz społecznej gospodarki rolnej. Te wartości są i będą coraz bardziej poszukiwane przez wysoko rozwinięte społeczeństwa europejskie. Polska może i powinna te wartości oferować, zapewniając w ten sposób wielofunkcyjny rozwój polskich obszarów wiejskich i wzrost dochodów ludności zamieszkującej te obszary.

Niezależnie od krytycznej opinii nt. projektu ustawy, opowiadamy się za wprowadzeniem przez Rząd RP, wzorem innych państw UE, całkowitego zakazu upraw kukurydzy MON810, do czasu bezspornego udowodnienia braku zagrożeń dla zdrowia i środowiska.

Z poważaniem,
Prof. dr hab. Anna Stachurska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, SGGW – kierownik Zakładu Żywności Ekologicznej Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Prof. dr hab. Tadeusz Żarski – kierownik Katedry Biologii Środowiska Zwierząt w Zakładzie Higieny Zwierząt i Środowiska SGGW
Prof. dr hab. Jan Narkiewicz-Jodko, prof. dr nauk rolniczych, dr hab. nauk przyrodniczych
Prof. dr hab. Mieczysław Chorąży, onkolog, Instytut Onkologii w Gliwicach
Prof. zw. dr hab. inż. Magdalena Jaworska, Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Henryk Skolimowski, twórca nowej dziedziny, jaką jest ekofilozofia
Prof. zw. dr hab. Ludwik Tomiałojć, wykładowca podstaw ochrony przyrody i zasady rozwoju zrównoważonego, Uniwersytet Wrocławski
Prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki, członek Europejskiej Akademii Wiedzy i Sztuki
Doc. dr hab. Katarzyna Lisowska, biolog molekularny, pracownik Działu Badawczego Instytutu Onkologii w Gliwicach
Dr hab. Piotr Skubała, Profesor Uniwersytetu Śląskiego, Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Prof. dr hab. h.c. Ewald Sasimowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Wiąckowski, specjalista ochrony środowiska i ekologii
Dr Anita Ganowicz-Bączyk, niezależny etyk środowiskowy
Dr inż. Marek Kubara, Ekoprodukt
Dr inż. Janusz Andrzej Korbel, Towarzystwo Ochrony Krajobrazu
Dr inż. Roman Śniady, niezależny ekspert w dziedzinie rolnictwa ekologicznego
Dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, specjalista epidemiolog, Medyczne Centrum Konsumenta
Dr Jacek J. Nowak, wykładowca zarządzania zrównoważonym rozwojem w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie (Wydział Zarządzania)

Kodeks Żywnościowy

Twórca: Unia Europejska na zlecenie ONZ

Data Wprowadzenia : 31.12.2009 r

Założenia projektu :

-) od 2010 r. cała żywność, musi być obowiązkowo napromieniowana, czyli poddana działaniu dużych dawek kobaltu 60 lub cezu 137, promieni gamma, albo wiązek

elektronów o ogromnej prędkości.

-) jedzenie ma zawierać dodatki chemiczne oraz pestycydy. (w dawkach skutecznie zagrażających zdrowi i życiu)

-) od 2010 roku zakazana sprzedaż naturalnych witamin, suplementów mineralnych oraz ziół wraz z bazującymi na nich terapiami

-) wszystkie zwierzęta będą musiały obowiązkowo zażywać antybiotyki i hormony wzrostu.

-) z upływem czasu przydomowa uprawa własnych owoców i warzyw ma zostać objęta ścisłymi uregulowaniami i nie będzie możliwa bez zezwolenia.

Regulacje prawne, które opisałem powyżej, noszą znamiona wielkiego skandalu i są bezczelnym zamachem na podstawowe prawa człowieka.

(Info: Norbert Sawicki w Liście do Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.)

„Prywatyzacja” Polskich Zasobów Naturalnych:

W czasie, kiedy kolejne rządy szukają dywersyfikujących rozwiązań dostawy paliw, po cichu rozdawane są polskie zasoby ropy i gazu obcym firmom. Oficjalna wersja Głównego Geologa Kraju jest taka: „Przekazujemy zasoby w celu ich rozpoznania, nie posiadamy środków na ten cel i nowoczesnych technologii”.

To kłamstwa.

Od dziesiątków lat, w tym także w ostatnim 20–leciu, manipulowano informacją geologiczną. Np. coroczne Bilanse Zasobów Kopalin (PIG) informują, że mamy jedynie 150 mld m3 gazu (na 10 lat eksploatacji) i 19,5 mln ton ropy (na 1,3 roku eksploatacji).

Jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej, z chwilą przekazania zasobów w celu rozpoznania, od razu wiadomo, że pod Kutnem zasób gazu przekazany w 2007 roku FX Energy to ok. 500 mld m3, a gaz przekazany firmie Chevron w 2009 r. (obie firmy z USA) to ok. 1000 mld m3 (1 bln). Zasoby te po prostu, były dawno, poprzez kilka tysięcy wierceń w latach 60 i 70 - tych XX wieku i inne (satelitarne) w latach następnych, rozpoznane, a informacje utajniono polskiemu społeczeństwu i przekazywano agenturze KGB.

Nie ujawnienie tych zasobów było i jest tym na rękę, którzy mają biznes na sprowadzaniu gazu z Rosji.

Przekazano obecnie w obce ręce zasoby gazu w ilości ok. 1,5 bln m3 (na ok. 150 lat zapotrzebowania obecnego Polski) za ok. 1% wartości (opłaty koncesyjne za wydobycie – 5,63 PLN/1000 m3) ze stratą ok. 2000 mld PLN (cena gazu z Rosji to ponad 400 USD/1000 m3).

Zasoby te zostały dawno rozpoznane i firmy amerykańskie, o których mowa powyżej (w FX Energy jest były wiceprezes PGNiG), mają 100% pewności co do wielkości zasobów, czym się same chwalą na swoich stronach internetowych.

Manipulacja informacją przez Głównego Geologa Kraju, który wydał koncesje, polega na tym, koncesje wydaje (wydał obcym firmom ponad 30), jak twierdzi jedynie na rozpoznanie zasobów.

Dają się na to nabierać wszyscy, nie znając prawa geologicznego i górniczego, które obecnie w Art. 12 stanowi, że: kto rozpoznał złoże… może żądać pierwszeństwa do jego eksploatacji przed innymi. Oznacza to, że rozpoznanie jest jednoznaczne z prawem do eksploatacji.

To samo w Art. 15 jest kontynuowane w projekcie nowego prawa g i g – druk sejmowy 1696.

Projekt nowego prawa g i g zmierza do totalnego przejęcia wszelkich zasobów energetycznych (oraz pozostałych) przez organ koncesyjny podległy Głównemu Geologowi Kraju w jednym celu – przekazania tych zasobów w ręce prywatnych firm przetargowo lub bez przetargu. Z pominięciem interesu państwa, samorządów i obywateli, czyli obecnych właściciel, których pozbawia się możliwości korzystania z własnych zasobów.

Dodatkowo jeszcze w nowym prawie wymyślono możliwość bezwzględnego wywłaszczenia z nieruchomości wszystkich właścicieli obecnych przez tego, który uzyskał koncesję na rozpoznanie i/lub eksploatację.

Np. FX Energy ma już tereny o pow. 8,5 tys. km2 terenów w Polsce, które może przejąć na min. 50 lat, wywłaszczając wszystkich, jeśli zobaczy w tym jakiś interes. Nowe prawo g i g ma ułatwić także znakomicie przekazanie węgla brunatnego w obce ręce. Węgiel brunatny ma „iść” z prywatyzacją energetyki, co oznacza, że za oczekiwane 12 mld PLN (obecnie szacunki dochodzą do 25 mld PLN) z prywatyzacji sektora energetycznego utracimy zasoby o wartości setek mld PLN. Samorządy i organizacje społeczne eliminuje się skutecznie z procesu koncesyjnego, poprzez kolejne prawne ograniczenia ustawowe, celowe manipulacje prawem.

To wszystko staje się niewiarygodne poprzez swoją prostotę. Wydaje nam się, że nikt nie może zabrać nam naszych domów, działek, pól i lasów.

A jednak – wystarczy przeczytać choćby skrót projektu nowego prawa geologicznego i górniczego, żeby zrozumieć grozę sytuacji.

Udało się, przy biernej postawie praktycznie wszystkich sił politycznych, zatrzymać listem otwartym do Prezydenta i Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu (dostali wszyscy posłowie) spowolnić legislację tego prawa (ustawa miała wejść w życie 1 lipca 2009 r.).

Sejm uchwalił powołanie Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej ds. druku 1696 – projekt nowego prawa geologicznego i górniczego, po bezskutecznej wielomiesięcznej dyskusji w podkomisji, samorządy i organizacje społeczne przestały w niej uczestniczyć decyzją Przewodniczącego i posłów PO. Z uzyskiwanych informacji posiadamy wiedzę, że z wielu wniesionych poprawek niewiele poprawek wniosła Podkomisja do projektu rządowego (projekt Głównego Geologa Kraju), projekt wkrótce ma trafić do drugiego czytania.

Podsumowując – zajmujemy się wszyscy duperelami, a tu kradną, zupełnie bezkarnie, wszystko, co dla nas najcenniejsze. Zwłaszcza przyszłość. Mogliśmy być Norwegią czy Kuwejtem, a jesteśmy nędzarzem wycyckanym przez zgraję mafijnych „elit politycznych”.

Może czas z tym skończyć, póki jeszcze coś zostało? Może warto społeczeństwu ujawnić wszystkie bzdury o budowie dla nas bezpieczeństwa energetycznego, w ramach, którego pozbywamy się własnych paliw jako źródła dochodów, by kupować od innych za ciężkie pieniądze.

Te bzdury o bezpieczeństwie energetycznym w ramach, czego pozbywamy się za grosze dochodowych spółek energetycznych wraz z zasobami.

O potrzebie budowy elektrowni atomowych wtedy, kiedy zapotrzebowanie na energię stale spada, a wydano już pozwolenia na 12,5 tys. MW przyłączenia energii wiatrowej, (zostały do rozpatrzenia wnioski na 54 tys. MW), tj. na 1/3 zainstalowanej obecnie mocy wszystkich elektrowni. Wtedy, kiedy dostępne zasoby geotermiczne (skał i wód) mogą zapewnić moc energii elektrycznej na ok. 50 tys. MW.

O konieczności realizacji projektu CCS – wychwytywania, sprężania i zatłaczania spalin ze spalania węgla brunatnego przez PGE (przygotowane do sprzedaży na giełdzie) w najcenniejsze geotermalne pokłady utworów solanek jurajskich w centralnej Polsce.

Może ktoś to powie poprzez media ogłupiałemu społeczeństwu i uratuje ten kraj?

Źródło: PPN

Szczepionki, czyli Bezpłodność i choroby nowotworowe

Witam Państwa,

Dostaje od polskich rodziców coraz więcej informacji o coraz częstszych, ciężkich, tragicznych w skutkach powikłaniach poszczepiennych u niemowląt. Podejrzewam, ze w Polsce nielegalnie i bez zgody rodziców na wielka skale testuje się na niemowlętach nowe szczepionki z bardzo toksycznymi adjuwantami. Pisałam o nich wcześniej, ze powodują masywną burze cytokin prozapalnych w organizmie, prowadząc m.in. do ostrego zapalenia mózgu ze wszystkimi tego tragicznymi konsekwencjami - autyzmem, padaczka, upośledzeniem umysłowym, udarami i obrzękami mózgu, niedotlenieniem, zgonami. Adjuwanty te mogą znajdować się w każdej szczepionce.

Poniżej dowody, ze w Polsce testuje się nowe szczepionki dla koncernów farmaceutycznych. Pytanie, czy wszyscy rodzice dzieci, które brały udział w tych testach, wiedzieli o tym i zdawali sobie sprawę z możliwości tragicznych powikłań szczepień. Podejrzewam, ze nie. Prawdopodobne, ze wyniki tych tajnych testów wcale nie są publikowane. Sytuacja może przypominać zabicie parę lat temu testowymi szczepionkami kilkunastu bezdomnych Polaków w Grudziądzu. Powinien tym się zająć jakiś reporter śledczy.

Pozdrawiam

Prof. Maria Dorota Majewska

(Źródło: http://gramzdrowia.pl/prof-maria-dorota-majewska/szczepienia/w-polsce-dzieje-sie-cos-bardzo-zlego-powiklania-poszczepienne-u-niemowlat.html )

Dziś mam dobrą informację, jeśli chodzi o szczepionki. Otóż wkrótce wchodzi w życie nowa ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 2008 roku. Ustawa ta faktycznie znosi przymus szczepień i przemoc sądową wobec rodziców, którzy nie chcieli szczepić swoich dzieci z różnych powodów (zaraz podam te powody). Dotychczas za jakikolwiek sprzeciw groziły procesy sądowe, kary grzywny i inne sankcje. Ale nowa ustawa znosi jakiekolwiek sankcje za nie stosowanie się wobec kalendarza szczepień obowiązkowych. Tak, więc szczepienia dzieci nie będą już obowiązkowe. Mam tutaj prośbę do czytelników. Zapamiętajcie proszę tą informacje i przekażcie w miarę swoich możliwości dalej, swojej rodzinie, znajomym, kolegom z pracy. Znajcie swoje prawa, i dajcie poznać innym, jakie prawa daje im nowa ustawa. Dotychczasowy przymus szczepień łamał prawa obywatelskie i prawa człowieka. Był też w zasadzie mocno podejrzany.

Pełny tekst tej ustawy znajduje się tutaj, kto chce, niech przeczyta:

http://www.prawapacjenta.eu/var/media/File/Ustawa_o_zapobieganiu_oraz_zwalczaniu_zakazen_i_chorob.pdf

Teraz wymienię wam powody, dla których nie będę szczepił ani siebie ani żadnej bliskiej osoby:

1. Powód zdrowotny. Szczepionki zawierają szkodliwe składniki, m.in.

-rtęć w postaci związku rtęci, jest trucizną w każdej ilości. Co ciekawe, w niektórych krajach jej stosowanie w szczepionkach jest zabronione. W tych krajach notuje się znacznie mniej przypadków autyzmu u dzieci. Zaskakujące?

-skwalen, odpowiedzialny za tzw : syndrom wojny w Zatoce. Według danych medycznych zachorowało około 30.000 żołnierzy walczących w Zatoce perskiej podczas pierwszej wojny z Irakiem. Tysiące żołnierzy zmarło. Fenomen tego zjawiska badano wiele razy, i wielu naukowców doszło do wniosku, że odpowiedzialny jest skwalen stosowany jako dodatek do szczepionek. Po upublicznieniu tych badań całkowicie zabroniono stosowania tej substancji w USA i innych krajach. Ciekawe, prawda? Za to niektóre szczepionki na świńską grypę zawierają aż 60.000 (!) razy więcej skwalenu niż te szczepionki stosowane podczas wojny w Zatoce. Substancja ta oficjalnie dodawana jest jako pobudzacz odporności. Ale często dochodzi do sytuacji, gdy układ odpornościowy rozpoznaje system nerwowy szczepionego człowieka jako tkankę obcą i zaczyna ją atakować. Podobnie dzieje się z innymi narządami, które przestają funkcjonować poprawnie. Skwalen jest obecny w komórkach skóry człowieka jako substancja naturalna, ale wstrzykiwana do układu krwionośnego sieje wyżej wymienione spustoszenia.

- Polysorbate 80, substancja ta jest używana w łączeniu wody z innymi substancjami w danym produkcie spożywczym. Jest nieszkodliwa, o ile dostaje się do organizmu drogą pokarmową. Zaś czyni poważne szkody, gdy jest wstrzyknięta do układu krwionośnego. Może powodować nowotwory i mutacje genetyczne. Przeprowadzono badania na szczurach z udziałem tej substancji poprzez jej wstrzyknięcie. Wszystkie szczury stały się bezpłodne.

Link do składu chemicznego szczepionki na A/H1N1:

http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/pandemrix/emea-combined-h832pl

2. Powody etyczne: niektóre szczepionki zawierają wirusy wyhodowane na komórkach ludzkich pochodzących z płodów zabitych w wyniku aborcji. Szczególnie chodzi tutaj o szczepionki na różyczkę. Państwo polskie gwarantuje obywatelom wolność sumienia i wyznania, dlatego dziwi mnie fakt, że nikt nie wpadł na pomysł, aby odmówić szczepienia z tego powodu. Linki do informacji na ten temat:

http://fronda.pl/news/czytaj/papieska_akademia_zycia_o_szczepionkach

http://www.cogforlife.org/polish.pdf

3. Powód medyczny. Wielu ekspertów uważa, że szczepienia to pomyłka współczesnej medycyny. Pomyłka nie pierwsza i zapewne nie ostatnia. Medycyna ma niezliczoną ilość takich pomyłek na swoim koncie. Przykładowo: w zeszłym stuleciu neurochirurg, który wdrożył lobotomię czołową mózgu jako rutynowe postępowanie w niektórych chorobach dostał nagrodę nobla. Lobotomia to drastyczny zabieg chirurgiczny, który odbiera choremu osobowość i pozbawia go ludzkich reakcji. Jest to jeden z wielu ponurych rozdziałów w historii najnowszej medycyny. Idea szczepień jest po prostu kolejnym takim rozdziałem, z którym trzeba będzie się rozprawić. Ale czy stanie się to jeszcze za naszego życia?

Pierwsze szczepionki, te sprzed kilkuset lat polegały na celowym „nadkażaniu się” żywymi, agresywnymi wirusami lub bakteriami. Szczepionki w dzisiejszej formie polegają na wstrzykiwaniu martwych organizmów bądź tylko ich elementów (z masą substancji dodatkowych, które mogą być zabójcze). Eksperci sądzą, że takie postępowanie może znacząco osłabić układ odpornościowy. Gdyż przyzwyczaja się on do walki z martwymi, nieaktywnymi organizmami chorobotwórczymi i przez to 'rozleniwia' się.

4. Powód logiczny. Nikt nie ma pewności, że szczepionki działają i spełniają swoją rolę. Idea szczepień to po prostu koncert życzeń z wieloma niewiadomymi,nierozwiązanymi do dzisiaj. Wielu lekarzy sądzi, że choroby, przeciwko którym masowo szczepi się dzieci zostały zwalczone nie za pomocą szczepień, ale za pomocą rewolucji w medycynie, profilaktyce, higienie, czy ogólnym podejściu do chorób. Wiedza na temat lekarzy publikujących takie opinie ich nazwiska, wypowiedzi są niedostępne w wielkich mediach. Jednak w internecie czy w bibliotekach ta wiedza jest na wyciągnięcie ręki, wystarczy tylko wykazać trochę więcej inicjatywy niż codzienne czytanie popularnych gazet.

Inną sprawą jest podejście służby zdrowia do idei szczepień. W całej UE to właśnie służba zdrowia należy do tej grupy, która najbardziej przeciwstawia się szczepieniom samych siebie na świńską grypę. Przykładowo we Francji szczepiło się zaledwie 3% lekarzy, pomimo bardzo agresywnej państwowej propagandy. Czyżby wiedzieli coś więcej niż my?

5. Powód spiskowy. Jest to typowa teoria spiskowa. Otóż szczepionki zaskakująco często okazują się być skażone różnymi zanieczyszczeniami. Ostatnio w Kanadzie wycofuje się partię 172.000 szczepionek, które częściej niż zwykle wywoływały ciężkie reakcje alergiczne. Na początku tego roku był wypadek ciężarówki w Czechach. Wiozła ona materiał do produkcji szczepionek. Otóż okazało się, że materiał ten to tak naprawdę...72 kilogramyżywego wirusa niebezpiecznej ptasiej grypy! Takie przykłady można mnożyć. Dla mnie dzieje się to zaskakująco często, i muszę powiedzieć, że nie wierzę w żadne pomyłki ani w zbiegi okoliczności w wypadku, gdy chodzi o miliardy dolarów.

jarek_kefirek ( http://astral-projection.blog.onet.pl/NIE-SZCZEPIMY-DZIECI-argumenty,2,ID395544298,n )

Zabójcze szczepionki:

O szczepionkach napisano wiele. Ja również dorzucam swoje trzy grosze. Ten tekst będzie traktował o szkodliwości tych produktów. Na ten temat nie dowiecie się nic od 90% lekarzy - niewielu ma odwagę mówić. Nie chcą ryzykować ostracyzmem zawodowym, wyrzuceniem z pracy, utratą wpływów i bonusów od koncernów farmaceutycznych.
Natomiast media jak to media: nie chcą utraty reklamodawców w postaci tych koncernów. Istnieje jeszcze jedna przesłanka, dla której raczej nie usłyszycie w mediach o szkodliwości szczepionek, ale to już materiał na osobny tekst, a nawet na całą rozprawkę.

Na samym początku zwrócę uwagę na niewłaściwe reklamowanie szczepionek w telewizji. Ta tematyka wbrew pozoru jest ważna, choć niewielu anty szczepionkowców zwracana to uwagę. Otóż: przy reklamie każdego leku, nawet witaminy C czy preparatów z magnezem, jest wyświetlane i czytane ostrzeżenie. Brzmi ono mniej więcej: "przed użyciem zapoznaj się z ulotką bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu".
I teraz przechodzimy do sedna - przy telewizyjnych reklamach szczepionek takich ostrzeżeń po prostu niema! Czy zwróciliście na to uwagę? Przecież szczepionki tak samo są wydawane wyłącznie na receptę lekarską, teoretycznie po przeprowadzeniu wywiadu przez lekarza. Czy nie jest to złamanie prawa obowiązującego w Polsce? Mam tu szczególną prośbę do osób związanych z Piotrem Beinem bądź innych biegłych w tej sprawie. Jeśli jest to złamanie prawa, to tę sprawę trzeba nagłośnić na blogach, koncerny farmaceutyczne nie są bezkarne!
To czy jest to złamanie prawa - nie wiem, ale oczywistym jest fakt, że brak takiego komunikatu działa na podświadomość / psychikę rodziców.

1.Ruszają masowe szczepienia dla biednych krajów. Szczepione będą dzieci w aż 41 państwach szczepionką na pneumokoki. Portal onet.pl donosi:
cyt: "Najbiedniejsze kraje świata otrzymają nową szczepionkę przeciwko pneumokokom, która może tam uratować życie setek tysięcy dzieci. Akcja szczepień rozpoczęła się już od Nikaragui. Szczepionka chroni przed zakażeniem pneumokokami. Bakterie te są niezwykle groźne, powodują u dzieci zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych i sepsę, czyli zakażenie krwi. Na całym świecie pneumokoki zabijają, co roku pół miliona dzieci.

W krajach rozwiniętych już od dawna stosowane są szczepionki przeciwko tym bakteriom. Kraje najuboższe nie mają na walkę z nimi pieniędzy. Dzięki środkom zebranym wspólnie przez kilka organizacji, w tym Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (Unicef), i tam najmłodsi będą mogli zostać zaszczepieni. Akcja szczepień rozpoczęła się od Nikaragui i obejmie w sumie 41państw". Źródło

Mówicie państwo, że to wspaniale, że bogatsze kraje pomagają tym biedniejszym? Rzeczywiście, na pierwszy rzut oka to wygląda, jednak w artykule tym nie podano wielu kluczowych informacji. Także część z Was tych informacji nie ma.
Zadajmy sobie przede wszystkim logiczne pytanie, kto sponsoruje tego typu globalne akcje. Sponsorami takich akcji są multimiliarderzy tacy jak Bill Gates (ma fundację założoną w tym celu) czy Ted Turner. Ich wydatki na te cele opiewają w miliardach dolarów i ciągle rosną. Co jest w tym dziwnego? Otóż ci miliarderzy, sami siebie wspaniałomyślnie kreujący na dobrodziejów ludzkości, są zwolennikami znacznego ograniczenia ludności naszej planety. Ogólnie mówiąc: jest im bardzo ciasno na ziemi. Fundacja Billa i Melindy Gatesów sponsoruje amerykański koncern aborcyjny Planned Parenthood. Koncern ten swego czasu zasłynął z łamania amerykańskiego prawa jak i z tego, że w swoim programie zakłada powszechny dostęp do antykoncepcji dla dzieci od lat 10 (dziesięciu).
Mało tego. Bill Gates w oficjalnej wypowiedzi zapowiedział ograniczenie liczby ludności o 15% w najbliższym czasie. Jego oficjalna wypowiedź:

"Dzisiejszy świat zamieszkuje 6,8 miliarda ludzi i zmierza do wartości 9 miliardów. Jeśli obecnie wykonamy dobrze zadanie, jeżeli chodzi o szczepionki, służbę zdrowia, rozrodcze usługi zdrowotne, wówczas możemy obniżyć tę wartość o być może 10 lub 15 procent". Bill Gates

B.G wyraził te poglądy na zamkniętej konferencji TED 2010 w Long Beach w Kalifornii.
Czy ktoś ma jeszcze jakieś złudzenia? Jak sobie wyobrażacie ograniczenie ziemskiej populacji o 15% poprzez szczepionki? Oczywiste jest, że w grę musi wchodzić uszkodzenie organizmów szczepionych ludzi, np bezpłodność. Rządzą nami niegodziwi ludzie, którym jest tutaj za ciasno. Nie miejmy złudzeń, iż mają oni dobre intencje.
Według Louise Vollera i Kristiana Villesena z Danich Information mówią, wprost, że szczepionki przekazywane krajom trzeciego świata są przekazywane z nadwyżek - czyli z zapasów, które się nie sprzedały.

W roku 2008 bądź 2009 w Filipińskim parlamencie wybuchła wielka afera związana ze szczepionkami na HPV. Trzem milionom kobiet podano szczepionki zawierające dodatkowy składnik, który może powodować bezpłodność (sterylant). Czy usłyszałeś o tym w Wiadomościach bądź w Faktach? No właśnie. Jednak dalej duża część naszego narodu wyznaje zasadę: "gdyby to było ważne, to powiedzieliby o tym w Dzienniku". Zbiorowa nieświadomość zawsze będzie górować, ważne żebyś Ty był świadomy.

Ale to nie koniec informacji na temat miliarderów, którym my zabieramy powietrze.
3 maja 2009 roku odbyło się spotkanie wielkich i możnych tego świata:
cyt: "Potentaci finansowi panicznie boją się przeludnienia, dlatego wspierają kliniki aborcyjne czy rozpowszechniają pigułki, wczesnoporonne. Teraz postulują m.in. politykę jednego dziecka w całym Trzecim Świecie. Brytyjski `Times' opisuje ich spotkanie na Mannhatanie.
Miliarderzy chcą kontroli narodzin, bo według nich przeludnienie to największy problem świata.

Potentat medialny Ted Turner, Bill Gates, burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg, znani biznesmeni Warren Buffet i George Soros oraz czarnoskóra gwiazda telewizji Oprah Winfrey, David Rockefeller junior spotkali się 3 maja, ale dopiero teraz wyszły na jaw szczegóły spotkania. Miliarderzy weszli w rolę panów życia i władców ziemi.
Biograf Buffeta, najbogatszego człowieka na świecie uważa, że `panicznie boją się przeludnienia' i `czują silną antypatię do religii".

Ted Turner wielokrotnie nawoływał do tego, by we wszystkich krajach Trzeciego Świata wprowadzić politykę jednego dziecka. Taką samą, jaka obowiązuje w komunistycznych Chinach. - Jest nas zbyt wielu. Stąd bierze się globalne ocieplenie. Zbyt wielu ludzi zużywa atmosferę - powiedział kiedyś Turner.
Fundacja Buffeta, najbogatszego człowieka na świecie, sfinansowała badania kliniczne, które pozwoliły na wprowadzenie na rynek szkodliwej pigułki aborcyjnej RU-486, a Gates podarował amerykańskiemu stowarzyszeniu Planned Parenthood prowadzącemu kliniki aborcyjne prawie 34 miliony dolarów.

Turner, założyciel CNN pod koniec lat '90 podarował ONZ miliard dolarów na programy kontroli populacji, w tym edukację seksualną dzieci w Bangladeszu oraz dystrybucję pigułki wczesnoporonnej w obozach uchodźców w Kosowie. Chrześcijanom protestującym przeciwko takiej barbarzyńskiej pomocy chciał zamknąć usta mówiąc, że „chrześcijaństwo to religia dla nieudaczników”. Źródło

Nie od dziś wiadomo, iż kraje trzeciego świata są ogromnym poligonem doświadczalnym dla nowych szczepionek, leków i zmodyfikowanej (zmanipulowanej) genetycznie żywności. W przeszłości wybuchały wielkie afery związane z niehumanitarnym przeprowadzaniem testów klinicznych różnych farmaceutyków.

W tym roku w północnym Sudanie wybuchła epidemia po wprowadzeniu do żywności eksperymentalnej, zmodyfikowanej (zmanipulowanej) genetycznie pszenicy. Była to pszenica w fazie testów. Epidemię nazwano "epidemią śmiechu", gdyż objawami był histeryczny śmiech prowadzący do nieprzytomności, padaczka, psychozy, zgon. Link opisujący "epidemię śmiechu tutaj
Ostatnio wielcy i możni, którym mamy czelność zabierać cenne powietrze, założyli sojusz GAVI - Global Alliancy for Vaccinations and Immunisation - światowy sojusz na rzecz szczepień i uodporniania. Stoją za tym, naturalnie, Gatesowie i ich fundacja, Bank Światowy, WHO i koncerny farmaceutyczne produkujące szczepionki. Czyli sama "śmietanka" w tym negatywnym znaczeniu.
Celem sojuszu GAVI jest podanie szczepionek każdemu dziecku urodzonemu w trzecim świecie. Źródło

cyt: "W następstwie niedawno wymyślonej pandemii świńskiej grypy spowodowanej przez wirusa H1N1 w krajach uprzemysłowionych pozostały setki milionów nie zbadanych szczepionek. Państwa te postanowiły pozbyć się tego wstydliwego balastu, przekazując go WHO, która zamierza wcisnąć go za darmo wybranym biednym krajom. Francja oddała 91 z 94 milionów dawek, jakie zakupił rząd Sarkozy'ego od gigantów farmaceutycznych, a Wielka Brytania 55 z 60 milionów dawek. Podobnie postąpiły Niemcy i Norwegia.

Dr Thomas Jefferson, epidemiolog z Centrum Badawczego Cochrane w Rzymie, zauważył: 'Po co oni w ogóle dają te szczepionki państwom rozwijającym się' Pandemia została odwołana w wielu częściach świata. Największym zagrożeniem dla zdrowia w biednych krajach są obecnie choroby serca i układu krążenia, podczas gdy wirusy znajdują się na końcu tej listy. Jaki jest medyczny powód przekazania tych 180 milionów dawek?
Co więcej, grypa jest mało znaczącym problemem w krajach, w których nasłonecznienie jest obfite, poza tym 'nowa wielka plaga' w postaci pandemii A/H1N1 okazała się najłagodniejszą w historii".
Źródło j.w.

Epidemia świńskiej grypy okazała się niewypałem roku 2009. Nie dość, iż według ekspertyz została ona stworzona w laboratoriach, to wielkim skandalem zakończyła się sama pandemia. Wyszło na jaw, iż koncerny farmaceutyczne "skłoniły" WHO do wprowadzenia szóstego, najwyższego stopnia pandemii i do straszenia nią. Zadajmy sobie pytanie: po co rządowi Francji było aż 94 milionów dawek szczepionek? Przecież szczepi się nie więcej niż 10% - 20% społeczeństw Europy. Czy zamierzano podać szczepionki wszystkim, przymusowo?

Tak właśnie wygląda pomoc dla krajów trzeciego świata - nie dość, że otrzymują one syf z szkodliwymi składnikami, to są to towary z nadwyżek, często z kończącym się terminem ważności.

Cyt: "organizacja Comite Pro Vida de Mexico zaczęła podejrzewać WHO o niecne zamiary i po zbadaniu licznych próbek szczepionek odkryła, że zawierają one ludzką gonadotropinę kosmówkową, czyli hCG (human Chorionic Gonadotropin). Był to dziwny składnik jak na szczepionkę chroniącą ludzi przed szczękościskiem będącym wynikiem zainfekowania ran przez kontakt z zardzewiałymi gwoździami lub z pewnymi bakteriami znajdującymi się w ziemi.
Poza tym na tamtych terenach tężec występował niezwykle rzadko. Było to o tyle dziwne, że hCG jest naturalnym hormonem potrzebnym do podtrzymywania ciąży. Jednak w połączeniu z nośnikiem toksoidu tężca hormon ten stymuluje powstawanie przeciwciał przeciwko hCG, czyniąc kobietę niezdolną do doniesienia ciąży. Jest to forma utajnionej aborcji. Podobne raporty o szczepionkach sprzężonych z hormonem hCG nadeszły z Filipin i Nikaragui". Źródło j.w.

2.Szczepionki na grypę - nowe fakty.
Pierwszą i najważniejszą wiadomością jest raport przedstawiony amerykańskiej agencji rządowej od spraw chorób - CDC. Raport ten jest po prostu szokujący. Stwierdza on, iż wśród kobiet w ciąży szczepionych na świńską grypę notowano siedem razy więcej poronień.
Ten sam raport stwierdza, że kobiety zaszczepione na grypę sezonową chorowały trzy razy częściej na tę grypę, zaś szczepione na świniaka (A/H1N1) chorowały na niego dziesięć razy częściej.
Od siebie dodam, że zadziwiająca jest nieskuteczność szczepionek na grypę. Ciągle spotykam się z opiniami, iż ludzie szczepieni na grypę mają duże większe szanse dostać tej grypy i ogólnie mają osłabioną odporność. Co więcej, sprawa dotyczyła też mojej rodziny, gdy jedna z bliskich mi osób szczepiła się pierwszy i jedyny raz w życiu lata temu.Tamtejszy sezon grypowy był najcięższy od wielu lat w ciągu jej życia.
Jedna z osób komentujących mój tekst napisała, iż zna przypadek, gdzie szef jednej z firm zafundował szczepienia na grypę swojej załodze. Po tym "prezencie" cała załoga mu się pochorowała na dwa tygodnie.
Czy Wy zauważyliście coś podobnego? Na pewno większość z Was zna podobne historie - można je mnożyć. Ja tylko grzecznie się zapytam: jak to się ma dodanych oficjalnych, które krzyczą nam, iż szczepionka daje ochronę w ponad 80% przypadków (lub więcej)? Chyba ktoś nas robi w balona, a ja tego bardzo nie lubię. Naprawdę, epokę wierzenia w Świętego Mikołaja, UFO i inne tego typu rzeczy mam już dawno za sobą.
Tegoroczna szczepionka przeciwko grypie jest potrójnym zagrożeniem, gdyż zawiera elementy trzech wirusów, w tym A/H1N1. Oprócz elementów wirusowych dostajemy "gratis" rtęć jako konserwant i inne świństwa.

Najnowsze badania naukowe przynoszą zaskakujące informacje na poruszane przeze mnie tematy. Mega - studium pt. Vaccines for preventing influenza in healthy adults (Szczepionki zapobiegające grypie u dorosłych) stwierdziło, iż szczepionki na grypę zmniejszają objawy grypopodobne w 4% przypadków. Placebo z wody destylowanej dawało wskaźnik skuteczności wielkości 30%. Co potwierdza tezę, że podświadomość człowieka ma wielki wpływ na fizyczność, w tym mechanizmy obronne.
Wspomniane wyżej Studium ujawniło szokujące fakty jeśli chodzi o oficjalne badania naukowe i dane dotyczące szczepionek:
-odrzucono 92 raporty
-niewłaściwa grupa porównawcza;
-brak kontroli losowej w testach;
-nielogiczność danych;
-brak planu statystycznego;
-niejasne definicje;
-słabe raportowanie;
-brak surowych danych;
-brak placebo;
-niewiele raportów opisało komplikacje poszczepienne, większość badań zignorowała je lub potraktowała powierzchownie.

Na pewno zadajecie sobie pytania: dlaczego korporacje farmaceutyczne i rządy, które mają nas chronić, fałszują wyniki badań i stosują inne wybiegi, by wspomóc zyski tych pierwszych? Dlaczego instytucje powołane rzekomo dla naszego dobra nabierają wody w usta i udają, że tych fałszerstw nie widzą? Czyje interesy tak naprawdę reprezentują te instytucje? Na te pytania istnieje kilka hipotez, jednak nie będę ich przytaczał. Zachęcam do własnych poszukiwań, jednak tylko wtedy, jeśli jesteś gotowy by radykalnie zrewidować to, co przez dekady mówili Ci lekarze, nauczyciele w szkołach i w końcu media.

Zapamiętaj o szczepionce na grypę:
a. Bardzo nieskuteczna. Statystycznie masz mniejsze szanse złapać grypę, jeśli nie szczepiłeś się na grypę. Reporter BCTV w Vancouver donosił z pogotowia: na 32 osoby zaszczepione na grypę, 30 dostało ją.
b. Wysoki wskaźnik nieskuteczności. Naprawdę wskaźnik wynosi 6,25%, niechlubne 'osiągnięcie', skoro placebo z wody destylowanej daje wskaźnik 30%.
c. Niebezpieczna. Czołowy światowy immunogenetyk, dr Hugh Fudenberg mówi, że jeśli ktoś miał 5 immunizacji przeciw grypie w l. 1970 - 1980, to ma 10 razy większą szansę na Alzheimera, niż gdyby zaszczepił się 1 - 2razy. A to przez glin i rtęć zawarte w niemal każdej szczepionce na grypę. Stopniowe nagromadzenie tych metali w mózgu powoduje dysfunkcję poznawczą.
d. Mnóstwo szkodliwych składników. Szczepionki grypowe zawierają (1) wirusy i bakterie kulturowe, (2) z kultywacji wirusa prosto do twego ciała - komórki ludzkie z aborcyjnych płodów, kurze zarodki, świńska krew, tkanka małpiej nerki, ropa z krowianki, surowica cielęca, (3) neutralizatory, stabilizatory, nośniki i konserwanty, np. rtęć, glin i formaldehyd, który używa się do balsamowania zwłok i wiadomo, że powoduje raka. Nie ma bezpiecznej ilości formaldehydu do zastrzyków żywym organizmom.
e. Nie działa. Może osłabić system obrony immunologicznej i zwiększyć podatność na grypę. Nie ma absolutnie żadnej wartości i chyba należy jej unikać dla własnego bezpieczeństwa. Jest pełna toksyn. Wiele osób dostaje grypę zaraz po szczepieniu, bo osłabia system immunologiczny zamiast go wzmocnić.
f. Dr Viera Scheibner, chyba jedna z najbardziej szanowanych na świecie naukowców w dziedzinie danych immunizacyjnych, pisze na podstawie własnych badań: Od przełomu ub. wieku, magazyny medyczne opublikowały dziesiątki artykułów dowodzących, że wstrzykiwanie szczepionek może powodować anafilaksję, tj. szkodliwe, niewłaściwe reakcje immunologiczne. Co zwiększa podatność na chorobę, której szczepionka miałaby zapobiec, jak i szereg związanych i in. niezwiązanych infekcji. Widać to u zaszczepionych dzieci w przeciągu dni, w przeciągu 2 - 3 tygodni. Większość z nich dostaje kataru, zapaleń ucha, pneumonitis i ostrego zapalenia oskrzelików w stopniu wskazującym na immunosupresję, tj. przeciwieństwo uodpornienia. Dlatego nigdy nie używam słowa immunizacja, bo jest zmyłkową reklamą, przekazującą, że szczepionki wzmacniają odporność, a tak nie jest. Prawidłowo mówimy szczepienie lub sensytyzacja.

Źródło polskie
Źródło angielskie

3.Artykuł na temat produkcji szczepionek. To może przyprawić o zawrót głowy!

Cyt: "W celu przedstawienia jak najgłębszej, szczerej, naukowej oraz obiektywnej metody badań przygotowujących szczepionkę wraz z jej ukrytymi składnikami, zwróciliśmy się do wielokrotnie nagrodzonej dziennikarki medycznej, Janine Roberts, która przedstawia zupełnie inny obraz składników szczepionki, które nie pojawiają się na ulotce informacyjnej. To ta sama Janine Roberts, która zwróciła uwagę świata na "krwawe diamenty", ludobójstwo w Kongo, oraz wyniszczenie rdzennych kultur przez rząd australijski.

Rachunek rozmów Janine z wysokiej rangi członkami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), rządowych agencji zdrowia, oraz naukowcami, ekspertami od szczepień, którzy decydują, czy konkretna szczepionka zostanie zatwierdzona, czy nie, jest nieprawdopodobny. Jej dochodzenia bazowały na dokumentach z oficjalnych spotkań, oraz jej obecności na pilnych spotkaniach w sprawie szczepionki. Eksperci od spraw zdrowia potwierdzają, że w zasięgu wzroku nie mają rozwiązania, które pomogłoby przy potencjalnych, niestabilnych zagrożeniach powodowanych przez ukryte składniki.

Historia zaczyna się w przemysłowym kompleksie produkującym szczepionki, który stara się obniżyć koszty produkcji, poprzez zażądanie rządowej zgody na użycie rakotwórczych komórek do opracowania szczepionek. Producent uzasadnił to żądanie faktem, iż komórki te są "nieśmiertelne". Dotychczasowa metodologia szczepionek opierała się na zwierzęcych komórkach, takich jak zapłodniony embrion kury, oraz z małpiej nerki, które szybko giną w hodowli. Używanie komórek rakowych, jest również o wiele tańsze od kupowania zwierząt, zwłaszcza małp, które musiał być poświęcone na substrat do szczepionki.
Roberts opisała dwa oddzielne spotkania "spotkanie Komitetu Doradczego ds. Szczepionek i innych produktów biologicznych (Vaccine and Related Biological Products Advisory Committee) 9 listopada 1999, oraz późniejsze zgromadzenie, warsztaty substratów komórkowych zatytułowane "Ewolucja substratów komórkowych w przemyśle biologicznym", które odbyły się niecały rok później. Konwersacje prowadzone były na naukowym poziomie, między głównymi urzędnikami i naukowymi ekspertami z FDA (Agencja ds. żywności i leków), NIAID (Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych), WHO, CBER (Center for Biologic Evaluation & Research) i innymi, wszyscy przedstawiali dowody albo / oraz potwierdzenia, że szczepionki są niebezpiecznie skażone.
Rozmowy skupiły się przede wszystkim na szczepionkach przeciw grypie, MMR (Odra, świnka, różyczka) i żółtej gorączce, które opierają się na zapłodnionych jajach kurzych. Zapłodnione jaja bardzo szybko stają się idealnym środowiskiem dla wyhodowanych, niezawodnych wirusów do szczepień, takich jak grypa, MMR, są one również żywymi inkubatorami ogromnej liczby znanych i nieznanych wirusów z królestwa zwierząt. W naturalnych warunkach nie jest możliwe przeniesienie tych wirusów ze zwierząt na ludzi, niemniej jednak są one sekwencjami kodu genetycznego, który kiedy zostaje zaaplikowany ludzkiemu organizmowi, może doprowadzić do pojawienia się każdej liczby nieprzewidzianych i przeciwnych od założonych, skutków. Może być to wynikiem łączenia się, lub mieszania wirusa z ludzkim kodem komórkowych. Badania nad szczepionkami są w najlepszym przypadku prymitywną nauką, ponieważ polegają na wszczepianiu do krwiobiegu człowieka obcych substancji, chemicznych i genetycznych, które nigdy nie dostałyby się tam, w żaden inny sposób. Jeżeli włączymy do równania ogromną liczbę znanych i nieznanych materiałów genetycznych i obcych protein, które szczepionka wprowadza do organizmu, a następnie rozważymy szybki wzrost wskaźnika epidemiologicznego w Ameryce - rozwinięta cukrzyca u dzieci, duża liczba różnych zapaleń i chorób spowodowanych brakami w układzie odpornościowym, astmy i nowe alergie, zaburzenia żołądkowo - jelitowe ( choroba Crohn'sa), syndrom chronicznego zmęczenia, oraz wiele innych neurologicznych zaburzeń (autyzm, ADHD, ADD, Parkinson, Alzheimer itp.) - musimy cofnąć się kawałek i zastanowić nad ich powodami.
Musimy stronić od wiary w to, że przemysł szczepionkowy ma w swoich deterministycznych, redukcjonistycznych perspektywach genetycznego materializmu, na celu znalezienie odpowiedzi bez brania pod uwagę bombardowania toksycznymi chemikaliami takimi jak szczepionki zawierające obce materiały genetyczne, oraz nieznane genetyczne elementy, którymi atakujemy nasze organizmy od narodzin aż do śmierci.
Od jakiegoś czasu wiadome było, że enzym odwrotnej transkryptazy (RT) zostanie zaprezentowany jako końcowe rozwiązanie dla szczepionki. RT jest używany do dnia dzisiejszego jako wskaźnik wykrywający obecność retrowirusa. W toku postępowania spotkania, WHO zadecydowało o wstrzymaniu zawiadomień publicznych dotyczących genetycznego zanieczyszczenia w sprawie szczepionki MMR, postanowiło również nie wycofywać jej ze sklepów, aby w międzyczasie bezpiecznie kontynuować badania nad różnymi projektami laboratoryjnymi.
Roberts pisze, że Dr. Arifa Khan z FDA potwierdziła: Aktywność enzymu odwrotnej transkryptazy w szczepionkach była połączona z retrowirusem podzielonym na dwa oddzielne : ALV (wirus ptasiej białaczki) oraz EAV (wirus zapalenia tętnic koni). Ten pierwszy był bardzo niespokojny, ponieważ ALVjest białaczką (rakiem), Dr.Khan stwierdziła: Podsumowując, znaczy to że kod genetyczny ALVmoże zintegrować się z DNA człowieka i odtąd powodować może jakiś rodzaj raka. Potwierdzenia FDS, że aktywność ALV RT jest bezpieczna, bazowały na obserwacjach laboratoryjnych, z których wynikało, iż nie ma aktywności wirusa w ludzkim DNA 'przez pełne 48 godzin'. Potwierdzenia tego typu są niemalże nonsensowne, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że niektóre komórki rakowe potrzebują lat aby się aktywować. Poza tym, aktywność enzymu odwróconej transkryptazy jest jedną z silnych hipotez dotyczących wirusa HIV oraz AIDS. Artykuł zatytułowany 'Poważne Pytania Dotyczące Bezpieczeństwa oraz Skuteczności Szczepionki Przeciwko Grypie' opublikowany przez Canada's Vaccine Risk Awareness Network dowodzi, że pewne badania, a nawet niektóre ulotki informacyjne 'wskazują, że poprzez szczepienie wzrastają możliwości odtwarzania się wirusa HIV'. Oznacza to, że wszystkie szczepionki bardzo silnie hamują działanie systemu immunologicznego.Z wpływem czynników stresujących, wirus staje się hiperaktywny i wzrastają jego możliwości powielania się.
Innym ryzykiem ogłoszonym oficjalnie przez FDA była możliwość, że sekwencje ALV w połączeniu z wirusem różyczki stworzą zupełnie nowego, zmutowanego i groźnego wirusa (to odnosi się w ten sam sposób do szczepionek przeciwko grypie). Światowej sławy Brytyjska genetyk Dr. Mae - Wan Ho z Instytutu Nauk Społecznych napisała że,'szczepionki same w sobie mogą być niebezpieczne, zwłaszcza żywe, szczepienia osłabionym wirusem, lub szczepionki rekombinujące kwas nukleinowy, ponieważ rekombinacje kwasu nukleinowego mogą powodować choroby autoagresyjne.
W trakcie spotkania Dr. Andrew Lewis, wówczas przewodniczący Laboratorium ds. Wirusów DNA, potwierdził, że 'Wszystkie jaja bazowe dla szczepionek zostały zanieczyszczone. Te zapłodnione kurze jaja łatwo ulegają wielu różnym odmianom wirusów'. Uczestnicy zdali sobie sprawę z tego, że tylko niewielka część tych czynników zanieczyszczających została zidentyfikowana i zostały jeszcze setki innych, które też należałoby odkryć.
Późniejsze spotkanie FDA, bez obecności prasy, zostało zwołane 7 września 1999 roku w Waszyngtonie, uczestniczyły w nim osoby reprezentujące największe zachodnie instytucje zajmujące się zdrowiem. Poniżej przedstawiamy kluczowe poruszone tematy i postanowienia, którepowstały podczas spotkania, a zostały zapisane w nieocenionej książce Janine Roberts "Lęk przed Niewidocznym" (Fear of Invisible).
ponownie potwierdzono, że szczepionki są 'dziwnie' skażone przez elementy wirusowych kodów DNA, wiele wirusów i protein. Wyrażono obawę, że mogą one również zawierać priony (maleńkie proteiny odpowiedzialne za nieuleczalne choroby, oraz nieprawidłowości neurologiczne w przypadkach ludzkiego i zwierzęcego organizmu) oraz onkogeny (geny zmieniające normalną komórkę w rakową). Jeden z uczestników Dr. Goldberg stwierdził, że 'jest jeszcze niezliczona ilość nieodkrytych wirusów, protein i podobnych cząsteczek. Zidentyfikowaliśmy bardzo małą część bakteryjnego świata' więc możemy przeprowadzać testy na tych, które zbadaliśmy. Ponieważ szczepionkowe hodowle mogą zawierać wiele nieznanych cząsteczek. Źródła:
1.
2.

Jakie wnioski można wyciągnąć po przeczytaniu tego artykułu?
a. po pierwsze - immunologia to bardzo prymitywna, raczkująca dziedzina nauki. Cyrk związany z szczepieniem całych populacji jest de facto jednym wielkim eksperymentem. Przy czym nikt tak naprawdę nie wie, jaki będzie to miało rezultat. Mówiąc językiem młodego pokolenia: to jazda bez trzymanki na wariackich papierach. Nie wiadomo, jakie hybrydy wirusów powstaną u szczepionych ludzi, jakie nowe choroby spowodują i jaki to będzie miało wpływ na geny przyszłych pokoleń.
Człowiek i jego zawodna technologia nie powinny ingerować w tak delikatną strukturę jak układ odpornościowy.
b. wiele razy poruszałem w swoich tekstach tematykę adjuwantów, czyli chemicznych dodatków do szczepionek. Jednak dziś pierwszy raz poruszam tematykę zanieczyszczeń biologicznych. Są to m.in.:
-elementy zarodków jaja kurzego, w tym znane i nieznane nauce cząsteczki wirusów, bakterii, a także całe wirusy, typowe dla świata zwierzęcego. Powstają one naturalnie w tych zarodkach.
-komórki nowotworowe, rakowe - są one używane przez producentów szczepionek w celu ograniczenia kosztów produkcji.
-komórki z płodów ludzkich zabitych w wyniku "aborcji" (sic!).
-cielęca ropa z krowianki.
-dziwne proteiny (cząsteczki białkowe) o nieznanych jeszcze właściwościach. Niektórzy wyrażają obawy, iż możliwe jest również skażenie szczepionek prionami wywołującymi chorobę Creutzfeldta - Jakoba.
c. czy instytucje powołane w celu ochrony obywateli naprawdę to robią? Czy rządy interesują się dobrem ludzi? Można w to zwątpić po przytoczeniu tylu przykładów złej woli, fałszowania wyników badań, elementarnej niewiedzy czy wręcz korupcji na styku rząd - medycyna - koncerny farmaceutyczne.

-----------------------------------------------------------------------------------

4. kwestia szczepień dzieci według kalendarza szczepień.
Zasada numer jeden: "W świetle obowiązującego prawa nie musisz wyrazić zgody na szczepienie. Pamiętaj, że obowiązek szczepienia, to obowiązek jedynie obywatelski, a nie prawny". Obowiązek szczepienia dzieci został zniesiony bodaj w roku 2008 lub na początku 2009. Jednak organizacje rządowe, firmy farmaceutyczne i placówki służby zdrowia niechętnie dzielą się tymi informacjami z pacjentami.

Polecam artykuły p. Anny Sosnowskiej, lekarza medycyny z praktyką w Instytucie Matki i Dziecka. Jest ona jedeną z nielicznych lekarzy specjalistów, którzy mają odwagę mówić otwarcie o poruszanych tutaj zagrożeniach.
Artykuł nr 1 - "Czy szczepić dziecko?"
Artykuł nr 2 - skutki uboczne szczepionek dziecięcych, niektóre zawarte w nich substancje toksyczne, a także tematyka nierzetelności uznawanych oficjalnie badań nad szczepionkami
Jako przykład wkleję opinię o szczepionce na koklusz:
cyt: "szczepionka przeciw kokluszowi:
zdecydowanie najniebezpieczniejsza szczepionka o największej liczbie udokumentowanych przypadków potwierdzających poważne reakcje niepożądane, takie jak: zapaść, drgawki, krzyk mózgowy, zapalenie mózgu, padaczka, poważne uszkodzenia neurologiczne, uszkodzenie mózgu prowadzące do upośledzenia umysłowego, zaburzenia zdolności uczenia się, nadpobudliwość, zaburzenia zachowania, autyzm.
Istnieje znaczna liczba dowodów na związek tego szczepienia z przypadkami tzw. 'zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej'.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zgonu po szczepieniu jest ponad 90 razy większe niż w przypadku naturalnego zachorowania na tę chorobę (10 zgonów rocznie na naturalny krztusiec i 943 po szczepieniu).
Skuteczność tej szczepionki nie została dowiedziona. Pomimo szczepień, co 3 - 4 lata notuje się naturalny wzrost zachorowań. (lek. med. Patrycja G. Gayman)".

Na uwagę zwraca szczególnie ostatnie zdanie - pomimo szczepień co kilka lat notuje się wzrost zachorowań. Fakty są takie, iż w Polsce szczepi się 98% społeczeństwa. Pomimo tego każdego roku notuje się kilkaset tysięcy przypadków chorób, na które dzieci są szczepione. Tych informacji nie usłyszysz od pediatry. Tych informacji nie przekaże Ci najradykalniejsza w Polsce zwolenniczka szczepień, prof Brydak. Nomen omen - bardzo często występująca w różnych mediach i lobbująca za szczepieniami - w czyim interesie?
Ostatnio lekarze odnotowują gwałtowny wzrost zachorowań na gruźlicę. Zadajmy sobie pytanie: dlaczego Polacy chorują i umierają na gruźlicę, choć przecież wszyscy byli szczepieni? Kto zarabia na sprzedawaniu złudnej nadziei? Oficjalnie, w mediach podaje się wersję, iż przyczyną narastającej epidemii gruźlicy w Polsce są imigranci z krajów byłego ZSRR. Zauważcie - w ten sposób media wykorzystują animozje narodowościowe w celu wybrnięcia z tej sytuacji. Nikt nie mówi, że przecież wszyscy byliśmy na gruźlicę szczepieni oficjalnie skuteczną szczepionką. Winni są "Ruscy" i koniec - typowe rzucenie ochłapu medialnego dla motłochu (tak nas nazywają ci możni i wpływowi).

Kilka rad, jeśli nie chcesz szczepić swojego dziecka:
a. nie podpisuj żadnych dokumentów u lekarza typu: "poświadczenie odmowy poddania się (dziecka) szczepieniu". Nie podpisuj nic. Nikt nie ma prawa zmusić Cię do podpisania czegokolwiek - podobno żyjemy w "wolnej, demokratycznej Polsce" - tak mówią media.
b. w rozmowie z lekarzem podawaj jak najmniej informacji lub, najlepiej, nie podawaj ich w ogóle. Nie mów z jakich powodów nie zamierzasz szczepić dziecka. Nie wchodź w zbędne dialogi, nic nie mów o rtęci i innych szkodliwych składnikach szczepionek. Dlaczego? Ci, którzy korzystają także z niezależnych źródeł informacji wiedzą, że sytuacja na świecie jest niepewna. W przyszłości te informacje mogą zostać wykorzystane przeciwko Tobie i Twojej rodzinie. A Ty musisz chronić nie tylko siebie - pamiętaj, że nic nie jest nam zagwarantowane na zawsze - to dotyczy także praw człowieka i ogólnie standardów cywilizowanego państwa.
Do dziś obowiązuje stara zasada, wpajana mi przez rodziców, pamiętających czasy Stanu Wojennego: "nic nie widziałem, nic nie słyszałem, nic nie wiem, nigdzie nie byłem". Wiem, codziennie jesteśmy karmieni informacjami o wspaniałości naszych czasów i dzisiejszych systemów politycznych. Jednak zastanówcie się, czy warto w to wierzyć.
c. nie wchodź w dyskusje ani listowe, ani personalne z sanepidem.
d. zarejestruj się na forum szczepienia.org.pl tam znajdziesz cenne rady od rodziców, którzy myślą tak, jak Ty.

Kilka rad, jeśli dalej chcesz szczepić, ale rozsądnie:
a. stosować szczepionki bez thimerosalu i aluminium. Należy pytać lekarza i żądać pokazania ulotki informacyjnej. Często skład jest podawany po angielsku, często występują też same nazwy łacińskie.
b. rtęć i aluminium, jak już wspomniałem, to tylko wierzchołek góry lodowej. Istnieją przesłanki naukowe, iż nawet cząstki unieszkodliwionych wirusów i bakterii zawarte w szczepionkach mogą powodować szkody, np osłabiać odporność, zamiast ją wzmacniać.
c. unikać szczepionek skojarzonych, czyli takich, które zawierają elementy dwóch lub więcej organizmów chorobotwórczych. Dlaczego? Ponieważ zawierają one znacznie więcej szkodliwych adjuwantów / konserwantów. Podawać pojedyncze zastrzyki.
d. robić jak najdłuższe przerwy między szczepieniami, co najmniej 3 miesiące, jednak okres 6 miesięcy to okres optymalny.
e. nie szczepić dziecka chorego, choćby na przeziębienie, czy w okresie rekonwalescencji. Nie szczepić dzieci chorych na przewlekłe choroby, gdyż to obciąża ich organizmy.
f. nie szczepić noworodków, najlepiej odłożyć szczepienia do jak najpóźniejszego okresu życia dziecka.
g. należy unikać szczepionek na choroby wirusowe. Po pierwsze, unieszkodliwione cząstki wirusów są na liście najbardziej 'podejrzanych' o osłabianie odporności, po drugie wirusy mutują tak często, że szczepienia na nie, nie mają sensu.
h. w dniu szczepienia i tuż po nim podawać zalecane dawki witaminy A i C.
i. nie szczepić powtórnie, dawką przypominającą, jeśli wystąpiła negatywna reakcja na pierwszą dawkę.
j. w okresie ciąży nie należy przyjmować żadnych szczepionek, gdyż rtęć łatwo przenika z krwi matki do krwi jej dziecka.

5. wnioski końcowe, + blog mamy dziecka, które ucierpiało po szczepieniu.
Na początek zadajmy sobie pytanie, kim są zwolennicy szczepień? Oni sami lubią nazywać siebie "racjonalistami" (ach, ta skromność). Skupieni są wokół kanału #ttdkn na portalu blip.pl i na blogu blogdebart. Dają tam upust swoim frustracjom i kompleksom - wstęp tylko dla osób pełnoletnich o mocnych nerwach!

Ogólnie są to ludzie, którzy wiedzą to, co my, jednak bardzo często w agresywny sposób lobbują za szczepionkami, zmodyfikowaną (zmanipulowaną) genetycznie żywnością czy ogólnie za racjami medycyny akademickiej.

Tajemnicą poliszynela jest to, iż korporacje farmaceutyczne wydają duże sumy na premie, wycieczki, tzw "szkolenia" dla lekarzy. Na pewno widzieliście panów z teczkami, którym bardzo się śpieszyłoby dostać się do Waszego lekarza, więc pytali ludzi stojących w kolejce czy mogą na chwilkę wejść. To akurat jest wiadome już wielu ludziom.
Do czego zmierzam: otóż kolejna tajemnica kartelu farmaceutycznego polega na tym, iż korporacje te sponsorują, oprócz lekarzy, właśnie część z pseudo racjonalistów. Na pewno jest to mniejszość, jednak tacy ludzie, piszący na zamówienie naprawdę istnieją.
Dla nich autorytetem jest pan, z telewizorni, popierający szczepionki, który wcześniej dostał ogromną "wziatkę" od wiadomo, kogo. Odrzucają oni opinie i badania innych lekarzy / naukowców tylko, dlatego, że nie są związani z koncernami. Dla pseudo racjonalistów jedynym wyznacznikiem rzetelności danego eksperta jest fakt jego powiązania z producentami leków / szczepionek.
Osoby nazywające siebie "racjonalistami" na ogół nie przebierają w środkach. Wiadomo, iż cechuje ich powierzchowność, oschłość i pretensjonalny stosunek do adwersarza. Często osoby takie są tzw. "wampirami energetycznymi", mającymi negatywne nastawienie do bliźnich.
Ale to nie wszystko, bo oprócz powyższego powszechne jest stosowanie przez te osoby wulgaryzmów, gróźb karalnych czy napastliwych komentarzy ad persona. Demaskuje zbrodnie karteli farmaceutycznych od zeszłego roku i zdobyłem pewne, hmm, doświadczenie z tymi ludźmi. Mój blog na onecie, astral-projection, był swego czasu chyba najbardziej atakowanym miejscem na tym portalu tuż po blogach znanych (i niepopularnych) polityków. Jednak w pewnym momencie postanowiłem odłączyć im życiodajną kroplówkę i zamknąć komentarze dla niezalogowanych użytkowników. Od razu poskutkowało, jednak musiałem przy okazji zbanować około 180 loginów, po części ich klonów (sklonowane profile).

Podobnie postąpiła mama małego dziecka, prowadząca bloga w kategorii "o dzieciach". Link do bloga tutaj. Jej dziecko padło ofiarą szczepień - zostało to zgłoszone do sanepidu. To, o czym piszę to nie są suche dane medyczne, oderwane od rzeczywistości, w której żyjemy. To nie są chłodne statystyki, liczby czy referaty wygłaszane na zamkniętych przed społeczeństwem sympozjach. Nie możemy sobie powiedzieć: "wsi spokojna, wsi wesoła", gdyż to dotyczy każdego z nas. To, o czym piszę to są żywi ludzie, to się dzieje tuż obok nas, codziennie - śmierć, kalectwo, choroba, wywoływane przez pazerność koncernów farmaceutycznych i dziwne plany rządzących tym światem. Bezmiar ludzkiego cierpienia napełnia niebo każdego dnia. Mam nadzieję, iż nie pozostanie ono obojętne i rządni pieniędzy oprawcy spotkają swoją sprawiedliwość - czyli sąd "według prawa i zwyczaju wojny".

jarek_kefirek ( http://astral-projection.blog.onet.pl/SZCZEPIONKI-ZABIJAJA-badzmy-sw,2,ID418422036,n )

Nie bądź obojętny!

Wybierz Wolność!

Wojciech dydymus Dydymski

Liga Świata (opozycja, która wg: PIS, PO, SLD…nie istnieje… Tak niszczy się w Polsce ruchy obywatelskie i świadomość wyborczą poprzez cenzurę i niemożliwość wystąpień medialnych)

P.s. przestępcy i ludobójcy pragnący nowego porządku świata (rządu globalnego) zaczynają się ujawniać i popełniać błędy:

http://www.youtube.com/watch?v=gP99suaJQxM&feature=player_embedded

Szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego Dominique Strauss-Kahn (mason, globalista, ortodoksyjny żyd) nawołujący do stworzenia Rządu Światowego zostaje oskarżony o gwałt…

Wiecej: http://www.eioba.pl/a/365y/ujawniamy-klamstwa-i-przekrety-unii-europejskiej-i-rzadu-anty-polskiego#ixzz1Mmvbk4kT

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

W swym tekście, wspomina Pan "Kodeks Żywnościowy. Twórca: Unia Europejska na zlecenie ONZ". Czy zachce Pan podać informację o tym, gdzie w źródłowym materiale są informacje przytoczone przez Pana?

Postanowiłam sama odszukać źródło, ale po wejściu na stronę www.codexalimentarius.net niestety nie udało mi się.

ps. umieszczanie w tekście cytatów pochodzących od naukowców oraz od blogerów (mianem tym określam w tym wypadku Pana Kafirka), uważam za kontrskuteczne. Oczywiście pod warunkiem, że pragnie Pan trafić nie tylko do osób, które są mniej lub bardziej przekonane do "matriksowego" charakteru naszej ziemskiej rzeczywistości.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

--
http://3minuty.wordpress.com/

#159803

 A jak to się robi...?

Przeca to nie "układ", to zwykła mafia. Z udziałem wszystkich władz, łącznie z IV. Trzeba by władzy absolutnej, aby to wymieść. PiS nie da rady, tyle teraz nie uchwyci. Może później, i to razem z ulicą.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#159938

Z pewnością materiał wart dogłębnej analizy ..
Tylko z uwagi na swą objętość może nieco zniechęcać do głębszego wnikania w same szczegóły ..

Warto by się było pokusić o podzielenie całego materiału na podgrupy tematyczne i wklejanie ich w niewielkich odstępach czasu w kilku odcinkach ...

Z uwagi na te i inne fakty obecnie dziejące się w necie profilaktycznie zapisuję powyższy materiał w całości na swoim dysku twardym..

Treść w swej wymowie jest piorunująca ..

pozdrawiam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a Magyart
Andruch z Opola
http://andruch.blogspot.com

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

-----------------------------------------

Andruch z Opola

http://andruch.blogspot.com

#220050