Czerpać z Solidarności, nie z Michnika

Obrazek użytkownika Hania Shen

Na początku lipca Adam Michnik spotkał w jednej z pekińskich księgarni z grupą chińskich intelektualistów. Rozmowa z naczelnym Gazety Wyborczej ukazała się w internecie i wzbudziła dość liczne komentarze. Wśród chińskich dysydentów mieszkających zagranicą słowa Adama Michnika skierowane do Chińczyków wzbudziły konsternacje.W artykule zatytułowanym „Recepta jaką Michnik wystawił Chinom” prawicowy pisarz i publicysta Cao Changqing stwierdził, że to co mówił w Pekinie Michnik, świadczy o jego zupełnym braku zrozumienia sytuacji w Chinach. Cao zaczął jednak od skrytykowania sposobu w jaki organizatorzy spotkania przedstawili Michnika. Nazwali go „twórcą ruchu opozycyjnego w Polsce, jego duszą”. „Michnik nie jest żadnym „twórcą ruchu opozycyjnego w Polsce, jego duszą”. Jak wiadomo, główną siła ruchu opozycyjnego w komunistyczej Polsce byli robotnicy. Jeśli już mówić o bohaterach tego ruchu to należy mówić o związku zawodowym Solidarność (...). Polscy intelektualiści byli aktorami drugiego planu – byli doradcami”, pisze Cao.W trakcie rozmowy w Pekinie Adam Michnik przedstawił Okrągły Stół jako „metodę, która pozwoliła obalić dyktaturę bez zniszczenia państwa” i sugerował Chińczykom budowę demokracji we współpracy z władzą komunistyczną. Gloryfikowanie kompromisu wydało się zupełnie niezrozumiałe dla chińskiego publicysty.Polski „kompromis (okrągły stół - przyp.) nigdy nie byłby możliwy gdyby wcześniej polscy robotnicy, gdyby polska Solidarność nie stawiła twardego oporu dyktaturze komunistycznej”. Chińczyków do kompromisu, współpracy z komunistami, według Cao, nie trzeba specjalnie przekonywać. „Czego akurat zupełnie nie brakuje w ChRL to współpracy opozycji z władzą; czego najbardzej Chiny potrzebują to opozycji która twardo powie władzy Nie”, wyjaśnia Cao Changqing.Adam Michnik radził także Chińczykom, aby czekali aż komuniści się zmienią. „Teraz musimy poczekać, aż zmiany nastąpią - co jest konieczne - także w świadomości Komunistycznej Partii Chin”. Michnik utwierdził tylko chińskie elity w tym. że droga jaką wybrały jest słuszna. „.Chińscy intelektualiści gardzą robotnikami i cały czas żyją w złudzeniu, że partia się zreformuję, dodaje chiński publicysta.Sugestia Michnika iż użycie siły przez społeczeństwo obywatelskie zmusi władze do użycia siły, a rezultatem tego będzie wojna domowa, ma się nijak, według Cao, do chińskiej rzeczywistości. Od momentu powstania Chinskiej Republiki Ludowej to zawsze władza pierwsza używała przemocy - nigdy chińskie społeczeństwo.„To właśnie w chińskim społeczeństwie dokładnie znającym okrutną naturę władzy komunistycznej można często usłyszeć wołanie, aby w trakcie protestów nie używać przemocy,” pisze Cao.W trakcie wywiadu Michnik stwierdził. że sytuacja w Chinach przypomina ostatnie lata reżimu autorytarnego w Polsce, co Cao Changqing uważa za błędne porównanie. Przede wszystkim Chiny nie mają opozycji na miarę Solidarności domagającej się zmian systemu społecznego i wolnych wyborów. W ChRL-u trudno mówić o zorganizowanym ruch opozycyjnym. Inna różnica na jaką wskazuje Cao to katolicyzm.Sam Michnik w rozmowie w Pekinie stwierdził, że Kościół Katolicki był przystanią dla ówczesnej opozycji, a „kiedy Polak został wybrany na papieża, cały kraj świętował, a Kościół i kręgi religijne odegrały ogromną rolę w procesie obalania dyktatury”. Takiej przystani ani takiego wsparcia Chiny nie mają. Cao przypomniał także o roli Ronalda Reagana i jego walce z Imperium Zła. Dzisiejsze Chiny nie mogą liczyć na wsparcie ze strony Obamy, który zupełnie nie rozumie natury komunistycznego reżimu, co więcej „ pcha Stany Zjednoczone w w kierunki socjalistycznych reform”.Według Cao ten zupełnie inny kontekst wewnętrzny i zewnętrzny w jakim znajdują się Chiny nie napawa nadzieją. Chinski publicysta kończy stwierdzeniem, że Polacy wywalczyli swoją wolność gdyż dokładnie uświadomili sobie i stawili czoła złowrogiej naturze komunizmu.Cao apeluje także do chińskich intelektualistów, aby zamiast wyolbrzymiać rolę Michnika i głoszonej przez niego polityki kompromisu raczej czerpali z doświadczenia polskiej Solidarności która „od początku odważnie oparła się tyranii”.Niezalezna.pl   Nasz DziennikArtykul w Radio Free Asia"Czlowiek stworzony jest na to, aby szukac prawdy, a nie by ja posiadac."
Blaise Pascal

Ocena wpisu: 
Brak głosów