Kto się boi Kaczora i co nam to mówi ?

Obrazek użytkownika zetjot
Blog

Kto się boi Kaczyńskiego ?
Na to pytanie można odpowiedzieć bez potrzeby dokonywania analizy politologicznych czy socjologicznych.Odpowiedź jest prosta, w zasięgu każdego. Kaczyńskiego boją się rządzący, boi się establishment wywierający przemożny wpływ na władze. Co to może sugerować ?

Jedną z dwóch rzeczy - albo to Kaczyński jest tak niebezpieczny dla państwa i narodu albo ten co się boi ma coś za uszami. Popatrzmy na wariant pierwszy - gdy Kaczyński rządził, był niebezpieczny dla establishmentu, choć dla narodu jakby mniej co było widać.Teraz nie rządzi od lat czterech i okazuje się,że to opozycja, nie mająca narzędzi wpływu, jest niebezpieczna. Coś tu nie gra w tej logice.

Popatrzmy na wariant drugi. Gdyby było tak, jak wmawiają nam media, że rządzący są OK, są ludźmi sukcesu,
dbającymi o interes narodowy, godnymi zaufania, to byliby pozytywnie nastawieni do wszystkich bez wyjątku, włącznie z opozycją bo pozytywne nastawienie wyklucza podejrzliwość i wrogość. No i tu widać gołym okiem ewidentną sprzeczność. Tylko człowiek zły jest podejrzliwy i agresywny. Więc policzmy ilość podsłuchów i aktów agresji wobec opozycji a znajdziemy potwierdzenie tej tezy.

Nie trzeba być ani politologiem ani socjologiem i dociekać, jak pod powierzchnią życia politycznego działa
postpeerelowski układ. To sam strach przed Kaczorem automatycznie dekonspiruje to towarzystwo. Gdyby nie mieli powodu do strachu, to by się nie bali. Tu nie potrzeba wariografu, tu wystarczy prosta znajomość mechanizmów psychospołecznych.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Daani :)
Środa, październik 5,2011 "The Times"

Od miesiecy, praktycznie żaden z klasy A narkotykow został dostarczony do Wielkiej Brytanii, raport Sean O `Neill
/.../ gangster Merseyside, jego współpracownik z Iranu, Turcji syndykat zbrodni , 88 kg heroiny Afganskiej przeznaczonej do Wielkiej Brytanii. Transakcja została sfinalizowana się w Stambule w zeszłym roku, kiedy turecka policja, wspierana przez Serious Organised Crime Agency, przeprowadzila akcje. Aresztowano Showers Michael, 66, tak zwany "lider wspólnoty", który kiedyś szalal na ulicach Toxteth, Liverpool, białym Rolls-Roycem .Z nim Maijd Fallah, 52, Iranczyk, który ma adres w Blackpool, i 4 Turkow.All sześciu oczekuje na proces w Turcji oskarżeni o "spisek w celu dostaw heroiny na arenie międzynarodowej jako członków zorganizowanej grupy" / ... / Drug dealerów działających na podstawie współpracy międzynarodowej:. 95% heroiny, która jest przemycana do Brytanii pochodzi z Afganistanu i tradycyjnych trasa przebiega przez Iran i Turcję a następnie drogą lądową przez Bałkany do Europy Zachodniej. Jednak współpraca między organami ścigania zaczyna powodować poważne zakłócenia handlarzy i ich tras. / ... / Przez sześć miesięcy praktycznie żaden z klasy narkotykow A nie zostal dostarczony do Wielkiej Brytanii. "Pięciu czy sześciu najważniejszych postaci i organizacji zaangażowanych w Wielkiej Brytanii handlu były objete dzialaniami operacyjnymi aktywne działania przeciwko nim." Nigel Kirby, szef wywiadu na temat leków dla Soca, działania powiedzial.To zbiega się z zarazą maku i znacznie zmniejszonymi zbiorami opium w Afganistanie. Handel narkotykami jednak nie drzemie na długo. Pakistańskie grupy przestępcze ruszyly ostro do brytyjskiego rynku heroiny, wykorzystując ich bliskość bezpieczna do narkotykow w Afganistanie i dobrze zorganizowanych tras handlu do Wielkiej Brytanii. / ... /
Śledczy mają również wykryć próby otwarcia nowych linii zaopatrzenia, w tym narkotyki wysyłka poprzez Południowa Afryke. Pan Kirby, powiedział: "Przestępczość zorganizowana szybko reaguje na egzekwowanie prawa atakami.South Afryka jest nowy związek interesów. Spodziewamy się, że tureccy przestępcy przegrupowuja sie i przenosza, dużo bardziej skupiamy się na Pakistanie. "/ ... /
Pan Kirby, powiedział: "Problem handlu heroiną będzie ponownie aktualny, ale nadal nacisk na handel w Wielkiej Brytanii może zmniejszyć ryzyko zgonu w krótkim czasie i ograniczenie popytu, który napędza handel w dłuższej perspektywie".
Dane globalne:
2009: 12-14 m uzaleznionych OD heroiny konsumuje 375 ton rocznie
W Wielkiej Brytanii Problem dotyczy: w Anglii 0,6% populacji, w Walii 1% populacji, a w Szkocji 55.328 osob, 1,5% populacji.
Producentem nr 1 w swiecie heroiny JEST Afganistan 63% Produkcji. 95% heroiny przeznaczone do Wielkiej Brytanii.
Globalny Rynek: 25% Rosja, 19% i Wschodnia Europa Środkowa, 3% PN Europa 11%, Chiny, 12% USA itd

Wednesday, October 5,2011 “The Times”
How partners in crime are winning war against heroin

For months virtually none of the class A drug was being brought into Britain, reports Sean O`Neill
As drug deals go, one neatly encapsulated how the heroin trade works. I t involved a Merseyside gangster, his Iranian associate, a Turkish crime syndicate and 88 kg of Afgan heroin destined for Britain. The transaction was being finalised in Istanbul last year when Turkish police, assisted by the Serious Organised Crime Agency, swooped. They arrested Michael Showers,66, a so-called “community leader” who once cruised the streets of Toxteth,Liverpool, in a white Rolls-Royce.With him was Maijd Fallah,52, an Iranian who has an address in Blackpool, and 4 Turks.All six are awaiting trial in Turkey accused of “ conspiracy to supply heroin internationally as members of an organised group”./…/Drug dealers operate on the basis of international co-operation: 95% of the heroin that is smuggled into Britain originates in Afghanistan and the traditional route is through Iran and Turkey then overland Through the Balkans into Western Europe. But collaboration between law enforcement agencies is starting to cause serious disruption to traffickers and the ir routes./…/ For six months virtually none of the class A drug was being brought into Britain. “ The five or six major figures and organisations involved in the UK trade were either out of action or we had proactive operations against them.”Nigel Kirby, head of intelligence on drug for Soca , said.The enforcement action coincided with a poppy blight and significantly reduced opium harvest in Afghanistan. The drug trade does not however, lie dormant for long. Pakistani crime groups have moved sharply into the British heroin market, exploiting their proximity to the secure of drug in Afghanistan and their country`s wellestablished trade routes to Britain./…/
Investigators have also detected attempts to open up new supply lines, including shipping drugs via South Africa. Mr Kirby said:” Organised crime responds quickly to law enforcement attacks.South Africa is a new nexus of interest. We expect the Turkish criminals to regroup and we are shifting a lot of focus on to Pakistan.”/…/
Mr Kirby said:”The problem of heroin trafficking will re-emerge, but continued pressure against the trade into the UK can reduce the risk of death in the short time and reduce the demand that drives trade in the long term”.
Dane globalne:
2009: 12-14 m uzaleznionych od heroiny konsumuje 375 ton rocznie
W UK problem dotyczy w Anglii 0,6% populacji, w Walii 1% populacji, a w Szkocji 55328 osob,1.5% populacji.
Producentem nr 1 w swiecie heroiny jest Afganistan 63% produkcji. 95% heroiny destined for the UK. Ceny w Afganistanie za kg 3815$ w 2011 ,a w UK ok. 25000£ .
Globalny rynek: 25% Rosja, 19% Wschodnia I Srodkowa Europa, 3%PN Europa 11% Chiny ,12% USA itd….Smierc wskutek zazywania narkotykow 2010
Anglia,Walia 2747 osoby / rok wczesniej, Szkocja 485 razem 3232 przypadki.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Daani :)

#189561