Starzyński

Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Pomimo coraz bardziej tragicznego położenia na froncie polska propaganda wojenna starała się przekonać Polaków o zbliżającym się przełomie w wojnie.

Polskie gazety informowały czytelników o rzekomych wielkich sukcesach aliantów na zachodzie Europy. 10 września „Kurier Poranny” podawał, iż „pod silnym naporem wojsk francuskich Niemcy zostały zmuszone do ewakuacji Zagłębia Saary oraz Nadrenii....
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Polska propaganda w czasie wojny 1939 roku próbowała jednocześnie mobilizować i uspokajać Polaków.

Przed wybuchem wojny szeroko rozpropagowano hasła: „Silni, zwarci i gotowi” oraz „Naród pod bronią”, które miały na celu skonsolidowanie społeczeństwa polskiego dla obrony państwa i jego niepodległości. Patriotyzm polskiego narodu był wynikiem pamięci powstania styczniowego, walk Legionów, Polskiej...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Jesienią 1926 roku Stefan Starzyński po objęciu stanowiska dyrektora Departamentu Prezydialnego Ministerstwa Skarbu przystąpił do formowania Pierwszej Brygady Gospodarczej.

Pierwszym krokiem w tym kierunku było zatrudnienie w ww. ministerstwie Wacława Fabierkiewicza, działacza PPS i zwolennika interwencjonizmu państwowego, który uchodził za naczelnego teoretyka grupy radykalnej inteligencji...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W latach 20. Stefan Starzyński zgromadził wokół siebie grono ekonomistów nazwane potem Pierwszą Brygadą Gospodarczą. 

Na początku 1926 roku, Stefan Starzyński zwolniony z sekretariatu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, w cyklu artykułów opublikowanych na łamach piłsudczykowskiego „Głosy Prawdy” przedstawił swoją wizję polityki gospodarczej Polski.   W słabej kulturze gospodarczej...
0
Brak głosów