Ustawy wyborcze

Obrazek użytkownika Harcerz
Artykuł

http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=21778&news_id=41286&layout=1&page=text

http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=21778&news_id=87&layout=1&page=text

Proszę zwrócić uwagę na zawarte delegacje do tworzenia prawa powielaczowego.

To nie Ustawa .
"Ustawka" ?-

Jak zostać członkiem komisji
mocą uchwały PKW
http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=2053&news_id=17406&layout=0&page=text

§ 7.

1. Organ właściwy do powołania komisji wyborczych powołuje w skład komisji wyborczej po jednym przedstawicielu prawidłowo zgłoszonym przez pełnomocników każdego komitetu wyborczego.

tu o wyborze przewodniczącego.(z doświadczenia wiem -łatwo zostać takim szychą:)
Skład komisji
W skład komisji wchodzi od 7 do 9 osób, w tym z urzędu, jako członek, osoba wskazana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. Od daty wyboru komisji jej członkowie mają pięć dni na zebranie się na pierwszym posiedzeniu. Wówczas muszą wybrać przewodniczącego i oddzielnie jego zastępcę (w głosowaniu jawnym, chyba że komisja postanowi inaczej). Do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji. W razie równej liczby głosów przy wyłanianiu przewodniczącego ponawia się głosowanie. Także na pierwszym posiedzeniu komisja obwodowa zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.

Tu o mężach:)
http://www.komitetpoparcia.pl/aktualnosci/_maz_zaufania,pnews,51.html

Ocena polecanki: 
Brak głosów

Komentarze

wniosek ?
Potrzeba na Polskę:
- 30.000 -członków komisji
- 60.000 -mężów stanu

Jest Partia większa od potrzeb?

Choćby jakiś znaczek na pamiątkę :(

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#408926