Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika panMarek
4 tygodnie temu To nagroda za opluwanie To nagroda za opluwanie Polski i nas Polaków.To są kpiny. Józef Mackiewicz nie dostał a dostał jakaś żydowinka-plujka."noblistka" Olga Tokarczuk przed paroma laty (2015) powiedziała w wywiadzie: „Wymyśliliśmy historię Polski jako kraju tolerancyjnego, otwartego, jako kraju, który nie splamił się niczym złym w stosunku do swoich mniejszości. Tymczasem robiliśmy straszne rzeczy jako kolonizatorzy, większość narodowa, która tłumiła mniejszość, jako właściciele niewolników czy mordercy Żydów”.tu więcej: https://www.youtube.com/watch?v=y_RPGKFaEWUcyt. za: Jan Kowalski12 godzin temuNie wiem kim jest ta baba i szczerze to go... mnie obchodzi jej nobel, to jest nagroda przyznawana dzisiaj debilom, ćwierćinteligentom i okaleczonym umysłowo: Bolek Obama itp. A znając skąd wyrastają nogi tej całej fundacji noblowskiej można dodatkowo tylko się na nią wysrać. Pani tokarczuk jest nowomodnym nierobem na którego muszą pracować niewolnicy, a jej spuścizna literacka może posłużyć jedynie do podtarcia dupy.cyt. za: Gaba Zaba1 godzinę temuWyróżniona odpowiedźProszę mi powiedzieć, ilu Żydów zabiła Pani i Jej rodzina, kiedy, z jakich powodów i jakimi metodami, dlaczego prokurator nic o tym nie wie – i dlaczego Pani uważa że wszyscy Polacy za to odpowiadają? Albo proszę przeprosić Polaków. List otwarty do Olgi Tokarczuk.  Iwona L. KoniecznaP.S. "Od Agnieszki Holland dużo się nauczyłam" - Olga Tokarczuk (lesba?)Jeśli powstanie tryptyk filmowy na podstawie powieści Józefa Mackiewicza: Lewa wolna, Droga donikąd i Nie trzeba głośno mówić - to znaczy, że Polska jest krajem WOLNYM!Twórczość Józefa Mackiewicza (podaj dalej):1. Listy do Redaktorów Wiadomości     - 66,42 zł -26%2. Listy Dzieła 26        - 66,42 zł -26%3. Wielkie tabu i drobne fałszerstwa Tom 24  - 64,56 zł -28%4. Szabla i pałka gumowa Tom 23    - 63,66 zł -29%5. Listy do i od redakcji Kultury Tom 21   - 72,63 zł -19%6. Tajemnica żółtej willi i inne opowiadania   - 38,13 zł -22%7. Wieszać czy nie wieszać? Artykuły z 1950-1959 - 63,03 zł -29%8. Lewa wolna        - 51,59 zł -26%9. Droga Pani...         - 60,60 zł -27%10. Okna zatkane szmatami      - 46,33 zł -22%11. Prawda w oczy nie kole      - 33,93 zł -19%12. Nie trzeba głośno mówić      - 51,66 zł -26%13. Droga donikąd        - 43,94 zł -30%14. Karierowicz        - 35,61 zł -15%15. Zwycięstwo prowokacji      - 33,93 zł -19%16. Bunt Rojstów        - 48,56 zł -25%17. Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy   - 50,95 zł -24%18. Sprawa pułkownika Miasojedowa    - 52,06 zł -15%19. Listy do redaktorów `Wiadomości`    - 70,33 zł -15%20. Sprawa mordu katyńskiego.      - 45,32 zł -23%21. W cieniu krzyża       - 17,93 zł -14%22. Nie trzeba głośno mówić      - 25,82 zł -15%23. Fakty, przyroda i ludzie      - 24,00 zł -21%24. Kontra         - 43,58 zł -22%25. Sprawa mordu katyńskiego. Ta  była pierwsza  - 40,78 zł -27%26. Fakty,przyroda i ludzie Dzieła Tom 12   - 24,00 zł -21%27. Nie trzeba głośno mówić      - 25,82 zł -15%28. Lewa wolna        - 25,82 zł -15%29. Droga donikąd        - 24,93 zł -15%30. Sprawa pułkownika Miasojedowa    - 51,59 zł -26%31. Sprawa pułkownika Miasojedowa    - 57,87 zł -15%32. Ściągaczki z szuflady Pana Boga    - 40,86 zł -22%33. Ściągaczki z szuflady Pana Boga    - 35,61 zł -15%34. Bulbin z jednosielca       - 59,03 zł -26%35. Optymizm nie zastąpi nam Polski    - 31,45 zł -21%36. Zwycięstwo prowokacji      - 42,41 zł -19%37. Karierowicz        - 35,61 zł -15%38. Nudis Verbis z suplementem     - 68,22 zł -28%Księgarnia internetowa Multibook.plul. Dymińskiej 4 na Żoliborzu w Warszawie. Wysyłka w:2-3 dni roboczehttp://multibook.pl/pl/i/Kontakt/15 
3
Moje pielgrzymowanie na Jasną Górę... (1)
Obrazek użytkownika Verita
Obrazek użytkownika panMarek
4 tygodnie temu To jak, "cwaniaczku" z moralnością Kalego wytłumaczysz Jednym dobrym słowem: SPIER....
-1
"Skoro młodzi mężczyźni biorą do ręki Różaniec Święty"
Obrazek użytkownika kontrik
Obrazek użytkownika panMarek
4 tygodnie temu Jak widać fałszerstwo jest Jak widać fałszerstwo jest wpisane w konstytutkę i było wcześniej zaplanowane przez Kwaśniewskiego, Bugaja i Mazowieckiego czyli twórców konstytutki. Tak jest już 30 lat.
2
Konfederacjo – wyluzuj! Ta noc należy do serwerów!
Obrazek użytkownika panMarek
Obrazek użytkownika panMarek
4 tygodnie temu Odpowiedź Sądu Najwyższego: Odpowiedź Sądu Najwyższego:Sygn. akt III SW 23/07 POSTANOWIENIE Dnia 21 listopada 2007 r.Sąd Najwyższy w składzie :SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący)SSN Romualda SpytSSN Herbert Szurgacz (sprawozdawca)w sprawie z protestu wyborczego Marka Zadrożniaka przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, po rozpoznaniu na posiedzeniu w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 21 listopada 2007 r.postanawia:pozostawić protest bez dalszego biegu.UzasadnienieMarek Zadrożniak wniósł listem z dnia 29 października 2007 r. protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., zarzucając, iż zważywszy na uzyskany mierny wynik wyborczy przez Komitet LPR jest przekonany o sfałszowaniu zarówno jego, jak i innych głosów oddanych na ten komitet i stawia zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom.W uzasadnieniu protestu podniósł, że rozbicie aktu głosowania na trzy odrębne druki, z których tylko jeden (lista imienna) jest drukiem ścisłego zarachowania, czyli weryfikowalnym, natomiast karty do głosowania do Sejmu i Senatu są w pełni anonimowe, a więc łatwe do podmiany lub uczynienia ich nieważnymi bez możliwości wykrycia tego przestępczego działania, dyskwalifikuje wybory i czyni je nieważnymi, gdyż taka organizacja wyborów uniemożliwia ich weryfikację w sytuacji sfałszowania konkretnego głosu.Sąd Najwyższy zważył, co następuje:Zgodnie z art. 101 ust. 2 Konstytucji RP w. związku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm. - nadal powoływana jako: Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP) przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi posła lub senatora może być wniesiony na piśmie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej protest, przy czym nadanie w tym terminie protestu w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu Najwyższego (art. 79 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP). Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.Zgodnie z art. 78 ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi posła lub senatora może być wniesiony protest z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom lub naruszenia przepisów niniejszej ustawy dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów. Jeżeli podstawę protestu stanowi zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom albo naruszenia przez Państwową Komisję Wyborczą przepisów Ordynacji wyborczej dotyczących ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów, może go wnieść każdy wyborca. Katalog przestępstw przeciwko wyborom określa Kodeks karny w art. 248-251. Przestępstwem przeciwko wyborom są jedynie czyny noszące znamiona określone w tych przepisach. Istniejące - zdaniem Skarżącego - zaniedbania odnośnie do zapewnienia wyborcom weryfikowalności wyników wyborów nie mieszczą się w katalogu przestępstw przeciwko wyborom a mogą być rozumiane jako postulat zmiany obowiązującego prawa wyborczego. Można dodać, że propozycja zmiany trybu głosowania przez dodanie imiennej listy (rubryki), na której znajdzie odzwierciedlenie wola wyborcy odnośnie konkretnego kandydata może nasuwać wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady tajności głosowania.Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Najwyższy na podstawie art. 81  ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP orzekł jak w sentencji. 
0
Konfederacjo – wyluzuj! Ta noc należy do serwerów!
Obrazek użytkownika panMarek
Obrazek użytkownika panMarek
4 tygodnie temu Ma Pan Autorze 100% racji A tu próbka mojej walki z takimi możliwymi fałszerstwami w roku 2007 tj. mój Protest Wyborczy i odpowiedź co sąd myśli o takich protestach w postaci POSTANOWIENIE Sądu Najwyższego.Mój Protest Wyborczy:Warszawa, dnia 29-10 AD 2007Marek Zadrożniak 03-179 WarszawaSąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej ul. Pl. Krasińskich 2/4/6 00-951 WarszawaProtest WyborczyW oparciu o Art. 78. 2. Ustawy z dnia 12-04 AD 2001 - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - wnoszę Protest Wyborczy na podstawie Art. 78. 1. tejże Ustawy przeciwko ważności wyborów i zaskarżam ich ważność stawiając zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom.Uzasadnienie: Zważywszy na uzyskany mierny wynik wyborczy przez Komitet LPR, którego członkiem była Unia Polityki Realnej (na kandydata tej Partii oddałem swój głos) jestem przekonany, że tak mój głos jak i inne głosy oddane na ten Komitet zostały sfałszowane. Jest oczywiste, że dwie partie tj. Liga Polskich Rodzin i Unia Polityki Realnej, które w poprzednich wyborach osiągały znacznie wyższe wyniki samodzielnie, wsparte trzecią partią, czyli Prawicą Rzeczypospolitej powinny osiągnąć wynik zbliżony do sumy głosów oddawanych na nie w poprzednich wyborach a nie o rząd wielkości mniejszy.W związku z powyższym – domniemając celowe czyjeś fałszerstwo – chciałbym sprawdzić swój głos (w sensie nie naruszenia go), który oddałem na stosownym formularzu wyborczym w postaci dwóch anonimowych kart wyborczych do Sejmu i Senatu RP. Z oczywistych względów sprawdzenie to zupełnie nie jest możliwe, ponieważ mój głos jest anonimowy tak jak głosy wszystkich pozostałych wyborców i nie może być zweryfikowany pod względem kryterium sfałszowania go bądź nie (poprzez np. trywialną czynność, jaką jest dostawienie jeszcze jednego krzyżyka, który uczyniłby zeń głos nieważny czy wręcz zniszczenie mojej anonimowej karty do głosowania z oddanym przeze mnie głosem i zastąpienie jej kartą zamienną, co technicznie jest nad wyraz proste i jest nie do wykrycia). Zważywszy, że anonimowe karty do głosowania do Sejmu i Senatu, na których oddałem swój głos jak i lista obecności, na której własnoręcznym podpisem (imię i nazwisko) odnotowałem swoją obecność są niewątpliwie drukami ścisłego zarachowania i jako takie podlegają szczególnej ochronie to stwierdzam, że właściwe Organa Państwa nie dopełniły swego obowiązku poprzez zaniechanie nie dopełniając elementarnego wymogu bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia tych jakże ważnych danych cząstkowych Suwerena tj. w myśl Konstytucji RP Narodu, jakim po części, jestem i ja czyniąc tym samym wybory AD 2007 nieważnymi. Takie lekkomyślne działanie Organów odpowiedzialnych za Wybory nasuwa przypuszczenie działania celowego w celu uniemożliwienia właśnie jakiejkolwiek sensownej weryfikacji wyniku wyborczego na poziomie pojedynczego głosu, które to głosy wszak tworzą cały wynik wyborów. Celowe działanie Organów w tej mierze wydaje się być oczywiste, zważywszy na to, że nawet taki Wójt, nieznanej mi Gminy Winnica, ma w tym względzie rzeczowe i spójne podejście. W dziedzinie ewidencji, obrotu i kontroli druków ścisłego zarachowania postępuje on daleko roztropniej niż, zdawać by się mogło, odpowiedzialne za Wybory Służby Państwa RP (patrz Załącznik 1 – „w sprawie instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w urzędzie gminy w Winnicy”). Jest oczywiste, że rozbicie aktu głosowania w sensie jego zakonotowania na piśmie na trzy odrębne druki (trzy listy/karty), z których tylko jedna imienna lista jest drukiem ścisłego zarachowania i co za tym idzie jest sprawdzalna i weryfikowalna a drugi i trzeci druk (karta głosowania do Sejmu i Senatu) są w pełni anonimowe a więc i łatwe do podmiany lub do uczynienia ich nieważnymi poprzez dodanie dodatkowego znaku np. krzyżyka, skreślenia itp. bez jakiejkolwiek możliwości wykrycia tego przestępczego działania czyni takie wybory nieważnymi. Ta możliwość łatwego i nie do wykrycia fałszerstwa, w sposób oczywisty dyskwalifikuje ostatnie Wybory AD 2007 i czyni je nieważnymi. Takie zorganizowanie Wyborów od strony merytorycznej czyni mój Akt Wyborczy nieważnym, pozbawionym sensu, niebyłym. Pozbawia się mnie w ten sposób mego konstytucyjnego prawa gdyż z definicji niemożliwa jest jakiejkolwiek weryfikacja w sytuacji sfałszowania mego głosu. Zważywszy, że powyższe tyczy bez wyjątku wszystkich Wyborców - to jest przeze mnie zaskarżane i jest postawiony zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko Wyborom. Dodam jeszcze, że nie rozumiem, czemu akurat w tych wyborach, w których po wielu latach nie uczestniczenia zapragnąłem wziąć udział, rozdzielono fizycznie imienną listę adresową gdzie własnoręcznym podpisem odnotowałem swoją obecność z miejscem, na którym fizycznie złożyłem swój głos (dwie karty do głosowania) skoro np. można było na tejże imiennej liście dodać jeszcze jedną rubrykę (dla tajności głosowania zasłanianą odpowiednim szablonem przed wyborcami w zakresie niedotyczącym aktualnie głosującego), rubrykę przeznaczoną na naniesienie przez każdego wyborcę swojej woli w postaci nr komitetu wyborczego i nr kandydata uniemożliwiając tym sposobem jakiekolwiek potencjalne fałszerstwo zapewniając tym samym możliwości łatwej, pewnej i wyczerpującej weryfikacji (np. metodą grafologii) wyników głosowania.To powyższe, co tyczy mojego głosu tyczy także każdego innego głosu oddanego w tych wyborach do Sejmu i Senatu RP i dlatego wnoszę jak na wstępie nie godząc się na oszukańcze traktowanie mego Narodu, którego jestem częścią.Załącznik 1:     ZARZĄDZENIE NR 14/04 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w urzędzie gminy w Winnicy - stron 8. 
2
Konfederacjo – wyluzuj! Ta noc należy do serwerów!
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika panMarek
4 tygodnie temu Jak widać fałszerstwo jest Jak widać fałszerstwo jest wpisane w konstytutkę i było wcześniej zaplanowane przez Kwaśniewskiego, Bugaja i Mazowieckiego czyli twórców konstytutki. Tak jest już 30 lat.
2
Byłam 'Żoną Zaufania'
Obrazek użytkownika panMarek
Obrazek użytkownika panMarek
4 tygodnie temu Odpowiedź Sądu Najwyższego: Odpowiedź Sądu Najwyższego:Sygn. akt III SW 23/07 POSTANOWIENIE Dnia 21 listopada 2007 r.Sąd Najwyższy w składzie :SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący)SSN Romualda SpytSSN Herbert Szurgacz (sprawozdawca)w sprawie z protestu wyborczego Marka Zadrożniaka przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, po rozpoznaniu na posiedzeniu w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 21 listopada 2007 r.postanawia:pozostawić protest bez dalszego biegu.UzasadnienieMarek Zadrożniak wniósł listem z dnia 29 października 2007 r. protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., zarzucając, iż zważywszy na uzyskany mierny wynik wyborczy przez Komitet LPR jest przekonany o sfałszowaniu zarówno jego, jak i innych głosów oddanych na ten komitet i stawia zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom.W uzasadnieniu protestu podniósł, że rozbicie aktu głosowania na trzy odrębne druki, z których tylko jeden (lista imienna) jest drukiem ścisłego zarachowania, czyli weryfikowalnym, natomiast karty do głosowania do Sejmu i Senatu są w pełni anonimowe, a więc łatwe do podmiany lub uczynienia ich nieważnymi bez możliwości wykrycia tego przestępczego działania, dyskwalifikuje wybory i czyni je nieważnymi, gdyż taka organizacja wyborów uniemożliwia ich weryfikację w sytuacji sfałszowania konkretnego głosu.Sąd Najwyższy zważył, co następuje:Zgodnie z art. 101 ust. 2 Konstytucji RP w. związku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm. - nadal powoływana jako: Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP) przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi posła lub senatora może być wniesiony na piśmie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej protest, przy czym nadanie w tym terminie protestu w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu Najwyższego (art. 79 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP). Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.Zgodnie z art. 78 ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi posła lub senatora może być wniesiony protest z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom lub naruszenia przepisów niniejszej ustawy dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów. Jeżeli podstawę protestu stanowi zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom albo naruszenia przez Państwową Komisję Wyborczą przepisów Ordynacji wyborczej dotyczących ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów, może go wnieść każdy wyborca. Katalog przestępstw przeciwko wyborom określa Kodeks karny w art. 248-251. Przestępstwem przeciwko wyborom są jedynie czyny noszące znamiona określone w tych przepisach. Istniejące - zdaniem Skarżącego - zaniedbania odnośnie do zapewnienia wyborcom weryfikowalności wyników wyborów nie mieszczą się w katalogu przestępstw przeciwko wyborom a mogą być rozumiane jako postulat zmiany obowiązującego prawa wyborczego. Można dodać, że propozycja zmiany trybu głosowania przez dodanie imiennej listy (rubryki), na której znajdzie odzwierciedlenie wola wyborcy odnośnie konkretnego kandydata może nasuwać wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady tajności głosowania.Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Najwyższy na podstawie art. 81  ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP orzekł jak w sentencji. 
2
Byłam 'Żoną Zaufania'
Obrazek użytkownika panMarek
Obrazek użytkownika panMarek
4 tygodnie temu Mój Protest Wyborczy: A tu próbka mojej walki z takimi możliwymi fałszerstwami w roku 2007 tj. mój Protest Wyborczy i odpowiedź co sąd myśli o takich protestach w postaci POSTANOWIENIE Sądu Najwyższego.Mój Protest Wyborczy:Warszawa, dnia 29-10 AD 2007Marek Zadrożniak 03-179 WarszawaSąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej ul. Pl. Krasińskich 2/4/6 00-951 WarszawaProtest WyborczyW oparciu o Art. 78. 2. Ustawy z dnia 12-04 AD 2001 - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - wnoszę Protest Wyborczy na podstawie Art. 78. 1. tejże Ustawy przeciwko ważności wyborów i zaskarżam ich ważność stawiając zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom.Uzasadnienie: Zważywszy na uzyskany mierny wynik wyborczy przez Komitet LPR, którego członkiem była Unia Polityki Realnej (na kandydata tej Partii oddałem swój głos) jestem przekonany, że tak mój głos jak i inne głosy oddane na ten Komitet zostały sfałszowane. Jest oczywiste, że dwie partie tj. Liga Polskich Rodzin i Unia Polityki Realnej, które w poprzednich wyborach osiągały znacznie wyższe wyniki samodzielnie, wsparte trzecią partią, czyli Prawicą Rzeczypospolitej powinny osiągnąć wynik zbliżony do sumy głosów oddawanych na nie w poprzednich wyborach a nie o rząd wielkości mniejszy.W związku z powyższym – domniemając celowe czyjeś fałszerstwo – chciałbym sprawdzić swój głos (w sensie nie naruszenia go), który oddałem na stosownym formularzu wyborczym w postaci dwóch anonimowych kart wyborczych do Sejmu i Senatu RP. Z oczywistych względów sprawdzenie to zupełnie nie jest możliwe, ponieważ mój głos jest anonimowy tak jak głosy wszystkich pozostałych wyborców i nie może być zweryfikowany pod względem kryterium sfałszowania go bądź nie (poprzez np. trywialną czynność, jaką jest dostawienie jeszcze jednego krzyżyka, który uczyniłby zeń głos nieważny czy wręcz zniszczenie mojej anonimowej karty do głosowania z oddanym przeze mnie głosem i zastąpienie jej kartą zamienną, co technicznie jest nad wyraz proste i jest nie do wykrycia). Zważywszy, że anonimowe karty do głosowania do Sejmu i Senatu, na których oddałem swój głos jak i lista obecności, na której własnoręcznym podpisem (imię i nazwisko) odnotowałem swoją obecność są niewątpliwie drukami ścisłego zarachowania i jako takie podlegają szczególnej ochronie to stwierdzam, że właściwe Organa Państwa nie dopełniły swego obowiązku poprzez zaniechanie nie dopełniając elementarnego wymogu bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia tych jakże ważnych danych cząstkowych Suwerena tj. w myśl Konstytucji RP Narodu, jakim po części, jestem i ja czyniąc tym samym wybory AD 2007 nieważnymi. Takie lekkomyślne działanie Organów odpowiedzialnych za Wybory nasuwa przypuszczenie działania celowego w celu uniemożliwienia właśnie jakiejkolwiek sensownej weryfikacji wyniku wyborczego na poziomie pojedynczego głosu, które to głosy wszak tworzą cały wynik wyborów. Celowe działanie Organów w tej mierze wydaje się być oczywiste, zważywszy na to, że nawet taki Wójt, nieznanej mi Gminy Winnica, ma w tym względzie rzeczowe i spójne podejście. W dziedzinie ewidencji, obrotu i kontroli druków ścisłego zarachowania postępuje on daleko roztropniej niż, zdawać by się mogło, odpowiedzialne za Wybory Służby Państwa RP (patrz Załącznik 1 – „w sprawie instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w urzędzie gminy w Winnicy”). Jest oczywiste, że rozbicie aktu głosowania w sensie jego zakonotowania na piśmie na trzy odrębne druki (trzy listy/karty), z których tylko jedna imienna lista jest drukiem ścisłego zarachowania i co za tym idzie jest sprawdzalna i weryfikowalna a drugi i trzeci druk (karta głosowania do Sejmu i Senatu) są w pełni anonimowe a więc i łatwe do podmiany lub do uczynienia ich nieważnymi poprzez dodanie dodatkowego znaku np. krzyżyka, skreślenia itp. bez jakiejkolwiek możliwości wykrycia tego przestępczego działania czyni takie wybory nieważnymi. Ta możliwość łatwego i nie do wykrycia fałszerstwa, w sposób oczywisty dyskwalifikuje ostatnie Wybory AD 2007 i czyni je nieważnymi. Takie zorganizowanie Wyborów od strony merytorycznej czyni mój Akt Wyborczy nieważnym, pozbawionym sensu, niebyłym. Pozbawia się mnie w ten sposób mego konstytucyjnego prawa gdyż z definicji niemożliwa jest jakiejkolwiek weryfikacja w sytuacji sfałszowania mego głosu. Zważywszy, że powyższe tyczy bez wyjątku wszystkich Wyborców - to jest przeze mnie zaskarżane i jest postawiony zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko Wyborom. Dodam jeszcze, że nie rozumiem, czemu akurat w tych wyborach, w których po wielu latach nie uczestniczenia zapragnąłem wziąć udział, rozdzielono fizycznie imienną listę adresową gdzie własnoręcznym podpisem odnotowałem swoją obecność z miejscem, na którym fizycznie złożyłem swój głos (dwie karty do głosowania) skoro np. można było na tejże imiennej liście dodać jeszcze jedną rubrykę (dla tajności głosowania zasłanianą odpowiednim szablonem przed wyborcami w zakresie niedotyczącym aktualnie głosującego), rubrykę przeznaczoną na naniesienie przez każdego wyborcę swojej woli w postaci nr komitetu wyborczego i nr kandydata uniemożliwiając tym sposobem jakiekolwiek potencjalne fałszerstwo zapewniając tym samym możliwości łatwej, pewnej i wyczerpującej weryfikacji (np. metodą grafologii) wyników głosowania.To powyższe, co tyczy mojego głosu tyczy także każdego innego głosu oddanego w tych wyborach do Sejmu i Senatu RP i dlatego wnoszę jak na wstępie nie godząc się na oszukańcze traktowanie mego Narodu, którego jestem częścią.Załącznik 1:     ZARZĄDZENIE NR 14/04 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w urzędzie gminy w Winnicy - stron 8. 
2
Byłam 'Żoną Zaufania'
Obrazek użytkownika markowa
Obrazek użytkownika panMarek
4 tygodnie temu No to niech będzie git, skoro No to niech będzie git, skoro koliduje ;-)
-2
Z notatnika erotumana
Obrazek użytkownika a nie mówiłem
Obrazek użytkownika panMarek
4 tygodnie temu Gorzka prawda. Gorzka prawda.
1
Zawieszam swoje prawo wyborcze…
Obrazek użytkownika Anonymous

Strony