Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika Kawaleria Narodowa
10 lat temu www.wroclawskikomitet.pl Przypomnę, że swoje poparcie dla dla Braci Węgrów możemy wyrazić na specjalnie do tego celu utworzonej stronie. Informacja na: http://www.wroclawskikomitet.pl/komitet/inicjatywy/item/222-list-do-przyjaci%C3%B3%C5%82-wegr%C3%B3w-%E2%80%93-z%C5%82%C3%B3%C5%BCmy-sw%C3%B3j-podpis
0
GW - Artyści gromią Orbána
Obrazek użytkownika Aleksy
Obrazek użytkownika Kawaleria Narodowa
10 lat temu Zamiast odpowiedzi ELITY POLSKIE 1918 I ICH KOMUNISTYCZNY SUROGAT 1945-89 To ogromna różnica. Porównanie siły demiurga, który wydźwignął Państwo Polskie z niebytu po ponad stuletniej niewoli z obcym miazmatem Polskę w niewoli długo utrzymującym, i obecnie w niewolę Naród nasz nieuchronnie wiodącym. Porównanie patriotyzmu, co naród z kolan poderwał, z siłami patriotyzm ten wyśmiewającymi, dla których wolna Polska jest przeszkodą w realizacji paneuropejskich celów. Uświadomienie sobie tej prostej prawidłowości pozwala lepiej rozumieć i oceniać, tak niepokojącą Polaków, sytuację, w której Polska znalazła się po roku 1989, a której swoistą kulminacją jest Tragedia Smoleńska. Co zatem odróżniało grupę społeczną, która zrealizowała marzenia pokoleń Polaków o wolnej Ojczyźnie od komunistycznych, marionetkowych uzurpatorów stawianych nad Polakami przez sowieckiego barbarzyńcę? W zasadzie wszystko!!! Atmosfera środowisk rodzinnych, w których wychowywali się bohaterowie walk o niepodległość naszej Ojczyzny przesiąknięta była na wskroś duchem patriotyzmu. Duchem, który był pielęgnowany i stał na czele idei społecznej przez cały XIX wiek. To ten duch, obudzony epokową konstytucją 3 Maja, kazał stawać naszym Przodkom do beznadziejnej walki w kolejnych powstaniach – walki, aż do skutku, Błogosławionego Skutku. Wyniesiona z domów chęć i gotowość poświęceń dla dobra Ojczyzny, z odziedziczonego po zaborcach „śmietnika” uczyniła w niedługim czasie Państwo o imponujących wskaźnikach rozwoju, w pełni niezależne, z ambicjami animatora środkowoeuropejskiej polityki. Polacy wysoko nosili głowę, a ich przywódcy na czele z charyzmatycznym Józefem Piłsudskim, godnie Polskę na arenie świata reprezentowali. Ten wielki czas wzrastania zawdzięczamy elitom niepodległej Polski, dla których Narodowe Państwo, jego dobro i obrona stały zawsze najwyżej. Była to Grupa Ludzi godnych reprezentacji Narodu Wielkiego, o tysiącletniej tradycji i ogromnych dla kultury i bezpieczeństwa całej Europy zasługach. Sytuacja ta zaczęła się jednak dramatycznie zmieniać po podpisaniu przez naszych najbliższych „przyjaciół” paktu o IV Rozbiorze Polski /Ribbentrop – Mołotow/, gdy nadrzędną polityką zarówno Niemiec, jak i Rosji, stała się praktyczna dekapitacja elit Polskiego Społeczeństwa – przy czym oba te śmiertelnie z nami zaprzyjaźnione od wieków kraje obrzucały się wzajemnie odpowiedzialnością za coraz to nowe, „nie popełnione” zbrodnie ludobójstwa. Jeżeli dodamy do tego jeszcze Gibraltar z generałem Władysławem Sikorskim w roli głównej i troskliwe mordowanie Dowódców Polskich przez NKWD-owskich siepaczy, nierzadko plugawiących przy tej okazji polski mundur, to otrzymamy obraz Narodu z 1945, pozbawionego elit, które niepodległość Polsce wywalczyły i gwarantowały. Ich miejsce zajmują sprawdzone, wyprane nie tylko z polskości, ale i niejednokrotnie z ludzkich odruchów, szumowiny, które wzorem carskich doświadczeń, są awansowane i stawiane ponad Narodem. Okrucieństwo, służalczość i demoralizujące oddziaływanie tych kukiełek sowieckiego kolonializmu przez kolejne dziesięciolecia konsekwentnie tkwi na straży imperialnych interesów radzieckiego reżimu, niszcząc i represjonując próbujące odradzać się nurty myśli patriotycznej. Zaopatrzona we władzę i pieniądze, eksploatowanego bezwzględnie Narodu, zdecydowanie antypolska, wielopokoleniowa, kasta uzurpatorów, rządzi oficjalnie do 1989 roku. Oczywiście, w miarę upływu czasu i nieuchronnych przemian geopolitycznych w Europie i na świecie miazmat ten stroi się dla niepoznaki w piórka kolorowych ptaków, i zaczyna planować wielką metamorfozę, pozwalającą zachować ukochane atrybuty „przywództwa”. Służyć temu ma konsekwentna polityka naturalnej sukcesji zaszczytów i stanowisk, w istniejącym jeszcze, chociaż chwiejącym się już porządku, oraz budowanie, wysiłkiem gwarantujących mu status quo, hołubionych służb specjalnych, świata przywódców opozycji, którzy w kontrolowanym mechanizmie przewrotu, mają zabezpieczyć wszystkie, dotychczasowe interesy „starej gwardii”. Potrzebny na to czas i „porządek prawny” zabezpiecza w 1980 roku hunta generałów. W 1989 roku nadchodzi w końcu czas na prezentację misternie przygotowanego projektu. W atmosferze podsycanego prze „nowe” i „niezależne” media aplauzu społecznego Polacy otrzymują w końcu swoje Państwo na własność, ale jak na ironię, bez władzy i kapitału, które to atrybuty zostały skrzętnie przejęte przez sukcesorów owej drugiej kolumny. Zachłyśnięci radością „gołego i wesołego” Obywatele są teraz wystawieni na działanie specjalistów od „przemian ustrojowych”. Pod hasłami gospodarki rynkowej likwidowane są strategiczne dla niezależnego bytu państwowego gałęzie gospodarki, zamykane są i likwidowane wielkie zakłady pracy, mogące skutecznie konkurować w nowych realiach bezideowego rynku. Pozbawione pracy i godności społeczeństwo milionami wypychane jest za chlebem poza granice Ojczyzny, dzięki „możliwościom”, jakie stworzyło im kolejne pokolenie antynarodowego miazmatu. Pojęcia takie jak patriotyzm, interes narodowy czy polska racja stanu ukazuje się jako terminy prymitywne, mające świadczyć o zacofaniu Polski i Polaków. Programowo ośmiesza się je i deprecjonuje, podobnie, jak upominających się o nie Ludzi. Stają się ideami wyklętymi, które rzekomo szkodzą wizerunkowi Polski w Europie i na świecie. Widać tutaj jasno, że walka komunistycznego surogatu, który w poprzednich pokoleniach fizycznie eliminował Polskich Patriotów, w obecnych, skupiła się na pojęciach – symbolach, które stały u podstaw wychowania i siły Elit Narodowych w 1918 roku. Jednocześnie, stanowione prawa konstruowane są tak, aby skutecznie antagonizować i atomizować Polskie Społeczeństwo, spychając coraz to nowe rzesze Rodaków na margines wykluczenia materialnego. I proszę, nie piszcie Państwo, że dzieci nie odpowiadają za grzechy rodziców, gdy z grzechów tych czerpią pełnymi garściami, i grzechy te w następne przenoszą pokolenia, zatruwając ojczyznę nienawiścią, osłabiając ją i rozprzedając, jak najpodlejsi lichwiarze. To nic więcej, jak kolejne pokolenie tego komunistycznego surogatu, które Polskę zawłaszczyło i na powrót w okowy niewoli prowadzi, z przystawionym do skroni, czerwonym od polskiej krwi, kapitałem. Polsko, Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto Cię stracił … Niech ta święta, mickiewiczowska przestroga już nigdy nie doczeka się spełnienia kolejnego wersetu. Niech już nigdy żaden Polak nie waży się jej zlekceważyć, za przeklętym pozorem kroki swe kierując !!! http://marekdelimat.dolnoslazacy.pl/3159,elity_polskie_1918_i_ich_komunistyczny_surogat_1945_89.html
0
Polska potrzebuje najlepszych z najlepszych
Obrazek użytkownika costerin
Obrazek użytkownika Kawaleria Narodowa
10 lat temu Re: Konkurs satyryczny - głosowanie 3 punkty: 2. Przedział w pociągu. Dwaj pasażerowi, przed którymi długa podróż, nawiązują rozmowę. – A może byśmy tak opowiadali kawały polityczne? – proponuje jeden. – Super! Ale uwaga – ja jestem młody wykształcony z wielkiego miasta... – Nic nie szkodzi, będę mówił powoli.
0
Konkurs satyryczny - głosowanie
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Kawaleria Narodowa
10 lat temu www.wroclawskikomitet.pl Polecam również tekst wykładu profesora, który wygłosił na konferencji zorganizowanej przez Wrocławski Komitet w 2010 roku - wykład dotyczący demografii w Polsce można pobrać i wydrukować z załącznika: http://www.wroclawskikomitet.pl/komitet/inicjatywy/item/137-materia%C5%82y-z-konferencji-pytanie-o-nasz%C4%85-niepodleglo%C5%9B%C4%87-prof-dr-hab-stanis%C5%82aw-miko%C5%82ajczak-zasada-solidarno%C5%9Bci-spo%C5%82ecznej-w-wychowaniu-i-utrzymaniu-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy-jako-gwarant-suwerenno%C5%9Bci-demograficznej-polski
0
Ważny tekst prof. St. Mikołajczaka o dramatycznej sytuacji demograficznej
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Kawaleria Narodowa
10 lat temu www.wroclawskikomitet.pl A czy znacie Państwo artykuł Pani Prof. Staniszkis?: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,To-moze-zadecydowac-o-wygranej-PiS-u-w-wyborach,wid,13018812,komentarz.html?ticaid=1b93f&_ticrsn=3 Obecny wpis to rozwiniecie tej samej, wspaniałej idei. Czy potrafimy znaleźć w sobie na tyle jedności i siły, aby zażądać jej realizacji? ... aby sprawić, co dla Ojczyzny najlepsze?
0
Dwa scenariusze dla Prawa i Sprawiedliwości - przeczytaj
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Kawaleria Narodowa
10 lat temu www.wroclawskikomitet.pl Tak!!!
0
Dwa scenariusze dla Prawa i Sprawiedliwości - przeczytaj
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Kawaleria Narodowa
10 lat temu www.wroclawskikomitet.pl Popieramy i propagujemy: http://www.wroclawskikomitet.pl/komitet/inicjatywy/item/218-apel-katolickiego-stowarzyszenia-wychowawc%C3%B3w
0
Apel Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Kawaleria Narodowa
10 lat temu www.wroclawskikomitet.pl Najlepiej najechać na baner reklamowy i pozwolić mu się otworzyć, a później wcisnąć cofnij - i już można swobodnie zagłosować.
0
Protest przeciwko ograniczaniu wolności słowa w Polsce
Obrazek użytkownika wolny.strzelec
Obrazek użytkownika Kawaleria Narodowa
10 lat temu www.wroclawskikomitet.pl "Dopóki Polacy nie zechcą zmiany, ta zmiana nie nadejdzie. Jeśli Polacy nie zechcą samodzielnie wprowadzać zmian, to te zmiany same się nie wprowadzą." Ta zmiana nie nadejdzie, dopóki Polacy nie uwierzą w siebie, dopóki nie pojmą, że od nich to zależy. Dopóki nie poczują potęgi wspólnoty. Po wojnie i teraz robi się wszystko, aby pozbawić Obywateli ich suwerennej mocy, odebrać im władzę, siłę decydowania i świadomość podmiotowości. Pomimo krytycznej sytuacji Ojczyzny nadal im się wmawia, że wszystko zależy od takiej czy innej partii, utożsamiając interes takiej czy innej organizacji z interesem Polski. To duży błąd i kontynuacja tego samego, PRL-owskiego oszustwa. Jeżeli w porę nie przywrócimy podmiotowości należnej naszym Obywatelom, zapłacimy za to wszyscy. Partie mogą być w tym względzie jedynie narzędziem do osiągania Obywatelskich Celów, w zabieganiu o dobro Ojczyzny, i tylko wtedy potrzebnym, gdy użytecznym i skutecznym - nigdy odwrotnie. Czas to Polakom przypomnieć i uświadomić, czas, aby zaczęli wymagać od swoich reprezentantów tego co dla Polski, a nie nich /delegatów woli obywatelskiej/ najlepsze.
0
Diagnoza niemocy polskiej
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Kawaleria Narodowa
10 lat temu Jak przystąpić? Komunikat W dniu 16 grudnia 2010 roku, z inicjatywy Członków Komitetów Poparcia Jarosława Kaczyńskiego z Łodzi, Pabianic, Trójmiasta i Wrocławia, doszło do zawiązania ścisłej współpracy w zakresie integracji ruchów i środowisk patriotycznych, której świadectwem jest Deklaracja Łódzka. Podjęta przez te cztery ośrodki inicjatywa jest odpowiedzią na apel Pana Jarosława Kaczyńskiego, wygłoszony podczas historycznej konferencji w Jachrance, w którym, wzywał Polaków do jedności i realizacji politycznego testamentu śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pełny tekst Deklaracji Łódzkiej zamieszczamy poniżej. Wszystkich, którzy zechcą ją poprzeć i przyłączyć się do budowy porozumienia ku naprawie Rzeczypospolitej zapraszamy do współpracy. Zgłoszeń należy dokonywać, przesyłając swój akces na jeden z adresów mailowych umieszczonych pod tekstem deklaracji, obok nazwisk sygnatariuszy porozumienia łódzkiego. http://www.wroclawskikomitet.pl/komitet/inicjatywy/item/184-deklaracja-%C5%82%C3%B3dzka-%E2%80%93-wa%C5%BCny-krok-w-kierunku-patriotycznej-jedno%C5%9Bci
0
Deklaracja Łódzka – ważny krok w kierunku patriotycznej jedności
Obrazek użytkownika Anonymous

Strony