Komentarze do użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika Jestem jakim jestem
1 miesiąc temu Markowa Dla mnie chrześcijanie nie pozwalają na zabijanie dzieci nienarodzonych, a dla czego PiS i Kaczyński tak walczą by nie uchwalić ustawy przeciw zabijaniu dzieci nienarodzonych.I tu mamy odpowiedz, bo to obłudnicy, tylko o tym mówią, a nic nie działają, więc to tylko papierowi chrześcijanie.Pozdrawiam.
4
Pan prezydent pójdzie, nie pójdzie?
Obrazek użytkownika markowa
Obrazek użytkownika wilre
1 miesiąc temu L e k i & lekarze. btw,Zdrowie ludzi jako biznes - bezkompromisowa wypowiedz prof. Stanisława WIĄCKOWSKIEGOhttps://niepoprawni.pl/blog/wilre/l-e-k-i-lekarze
2
Dlaczegoś głupi? Boś biedny. Dlaczegoś biedny? Boś głupi.
Obrazek użytkownika markowa
Obrazek użytkownika ojczystegoiowego
1 miesiąc temu Właśnie, niby zrozumiałe znaki - niezłomności ? Którym znakom - państwo, czy Państwo nie Chcą, czy nie chcecie się poddać...Jak ma wyglądać- komu- czy czemu, ma służyć > "oczywiste" oddawanie się Polsce "pewnymi prawnymi" znakami...Nie tylko sprawiedliwa interpretacja ludzkich znaków, przedstawia polskie problemy "nie do przyjęcia ptaszków, czy minusów" - Oj dziecinada - dzieci nam nada, dla innOwacyjnego spojrzenia na zastane, zastałe, zablokowane "oczywistości" życiowych niezłomności... 
-4
Byłem w komisji wyborczej. Garść wspomnień sprzed czternastu lat z udowodnionym „przekrętem” w tle
Obrazek użytkownika markowa
Obrazek użytkownika Verita
1 miesiąc temu @markowa...pytasz o co chodzi? Jak zwykle...o pieniądze ..w każdej sytuacji.Wszelkie  porównania   z PO i innymi sodomitami zawsze uczynią PiS kryształowym żyrandolem.A tak Morawiecki okrada emerytów !https://www.youtube.com/watch?v=9qohdqPTLZM
-2
Prawda o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki
Obrazek użytkownika markowa
Obrazek użytkownika 35stan
1 miesiąc temu @markowa "Jak nie może, niech się nie pcha do władzy. Protestowałaś jak POlszewia wszystko mogła: kraść, mordować, zdradzać Polskę z Ruskiem i Germańcem?
3
Prawda o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki
Obrazek użytkownika markowa
Obrazek użytkownika Bogdan Czajkowski
1 miesiąc temu Bardzo dziękuję Pani za informację. @ markowaAle mówiąc szczerze, samo "mówienie o mnie" niezbyt mnie "rajcuje"... Zdecydowanie wolałbym, żeby p. Braun rzetelnie zapoznał się z przesłanymi mu dowodami (w tym - z nagraniem monitoringu; czego do dzisiaj jeszcze nie uczynił, bo tego dowodzi jego powyższa wypowiedź) i zrobił z nich użytek przed "wyborami"! Zamiast budzić się obecnie, z "ręką w... nocniku"!Pozdrawiam Panią serdecznie!
-2
Być może największa farsa „wyborcza”, od 1989 roku!
Obrazek użytkownika markowa
Obrazek użytkownika Jestem jakim jestem
1 miesiąc temu Duda i weto degradacyjne Prezydent Duda zawetował ustawę degradacyjną, by nie można było ukarać czerwonych morderców w mundurach.A przyszedł składać kwiaty pod pomnik Błogosławionego księdza Popieuszki, którego właśnie ci czerwoni mordercy najpierw torturowali, a potem bestialsko zamordowali.Jakim człowiekiem jest prezydent Duda, który wie że swoim wetem zablokował, by tych czerwonych morderców nie można było ukarać???Piotrowski i jego spółka czerwonych morderców, to tylko pionki, a prawdziwych  mocodawców tej śmierci Błogosławionego księdza Popieuszki nie pozwolono by ich odnaleźć i ukarać.A prezydent Duda wetując ustawę o degradacji i ustawy o sądach, rozłożył na tymi czerwonymi bandytami parasol ochronny.Prezydent Duda i rząd Zjednoczonej Prawicy (tylko w nazwie) robili wszystko by nikogo nie ukarać.A dziś wylewają krokodylowe łzy, takie postąpowanie dobitnie pokazuje jaki stosunek mają prezydent i rząd.Że sprawy Polskie nie są i nie będą priorytetem dla nich.
6
Prawda o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki
Obrazek użytkownika markowa
Obrazek użytkownika panMarek
1 miesiąc temu Mój Protest Wyborczy: A tu próbka mojej walki z takimi możliwymi fałszerstwami w roku 2007 tj. mój Protest Wyborczy i odpowiedź co sąd myśli o takich protestach w postaci POSTANOWIENIE Sądu Najwyższego.Mój Protest Wyborczy:Warszawa, dnia 29-10 AD 2007Marek Zadrożniak 03-179 WarszawaSąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej ul. Pl. Krasińskich 2/4/6 00-951 WarszawaProtest WyborczyW oparciu o Art. 78. 2. Ustawy z dnia 12-04 AD 2001 - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - wnoszę Protest Wyborczy na podstawie Art. 78. 1. tejże Ustawy przeciwko ważności wyborów i zaskarżam ich ważność stawiając zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom.Uzasadnienie: Zważywszy na uzyskany mierny wynik wyborczy przez Komitet LPR, którego członkiem była Unia Polityki Realnej (na kandydata tej Partii oddałem swój głos) jestem przekonany, że tak mój głos jak i inne głosy oddane na ten Komitet zostały sfałszowane. Jest oczywiste, że dwie partie tj. Liga Polskich Rodzin i Unia Polityki Realnej, które w poprzednich wyborach osiągały znacznie wyższe wyniki samodzielnie, wsparte trzecią partią, czyli Prawicą Rzeczypospolitej powinny osiągnąć wynik zbliżony do sumy głosów oddawanych na nie w poprzednich wyborach a nie o rząd wielkości mniejszy.W związku z powyższym – domniemając celowe czyjeś fałszerstwo – chciałbym sprawdzić swój głos (w sensie nie naruszenia go), który oddałem na stosownym formularzu wyborczym w postaci dwóch anonimowych kart wyborczych do Sejmu i Senatu RP. Z oczywistych względów sprawdzenie to zupełnie nie jest możliwe, ponieważ mój głos jest anonimowy tak jak głosy wszystkich pozostałych wyborców i nie może być zweryfikowany pod względem kryterium sfałszowania go bądź nie (poprzez np. trywialną czynność, jaką jest dostawienie jeszcze jednego krzyżyka, który uczyniłby zeń głos nieważny czy wręcz zniszczenie mojej anonimowej karty do głosowania z oddanym przeze mnie głosem i zastąpienie jej kartą zamienną, co technicznie jest nad wyraz proste i jest nie do wykrycia). Zważywszy, że anonimowe karty do głosowania do Sejmu i Senatu, na których oddałem swój głos jak i lista obecności, na której własnoręcznym podpisem (imię i nazwisko) odnotowałem swoją obecność są niewątpliwie drukami ścisłego zarachowania i jako takie podlegają szczególnej ochronie to stwierdzam, że właściwe Organa Państwa nie dopełniły swego obowiązku poprzez zaniechanie nie dopełniając elementarnego wymogu bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia tych jakże ważnych danych cząstkowych Suwerena tj. w myśl Konstytucji RP Narodu, jakim po części, jestem i ja czyniąc tym samym wybory AD 2007 nieważnymi. Takie lekkomyślne działanie Organów odpowiedzialnych za Wybory nasuwa przypuszczenie działania celowego w celu uniemożliwienia właśnie jakiejkolwiek sensownej weryfikacji wyniku wyborczego na poziomie pojedynczego głosu, które to głosy wszak tworzą cały wynik wyborów. Celowe działanie Organów w tej mierze wydaje się być oczywiste, zważywszy na to, że nawet taki Wójt, nieznanej mi Gminy Winnica, ma w tym względzie rzeczowe i spójne podejście. W dziedzinie ewidencji, obrotu i kontroli druków ścisłego zarachowania postępuje on daleko roztropniej niż, zdawać by się mogło, odpowiedzialne za Wybory Służby Państwa RP (patrz Załącznik 1 – „w sprawie instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w urzędzie gminy w Winnicy”). Jest oczywiste, że rozbicie aktu głosowania w sensie jego zakonotowania na piśmie na trzy odrębne druki (trzy listy/karty), z których tylko jedna imienna lista jest drukiem ścisłego zarachowania i co za tym idzie jest sprawdzalna i weryfikowalna a drugi i trzeci druk (karta głosowania do Sejmu i Senatu) są w pełni anonimowe a więc i łatwe do podmiany lub do uczynienia ich nieważnymi poprzez dodanie dodatkowego znaku np. krzyżyka, skreślenia itp. bez jakiejkolwiek możliwości wykrycia tego przestępczego działania czyni takie wybory nieważnymi. Ta możliwość łatwego i nie do wykrycia fałszerstwa, w sposób oczywisty dyskwalifikuje ostatnie Wybory AD 2007 i czyni je nieważnymi. Takie zorganizowanie Wyborów od strony merytorycznej czyni mój Akt Wyborczy nieważnym, pozbawionym sensu, niebyłym. Pozbawia się mnie w ten sposób mego konstytucyjnego prawa gdyż z definicji niemożliwa jest jakiejkolwiek weryfikacja w sytuacji sfałszowania mego głosu. Zważywszy, że powyższe tyczy bez wyjątku wszystkich Wyborców - to jest przeze mnie zaskarżane i jest postawiony zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko Wyborom. Dodam jeszcze, że nie rozumiem, czemu akurat w tych wyborach, w których po wielu latach nie uczestniczenia zapragnąłem wziąć udział, rozdzielono fizycznie imienną listę adresową gdzie własnoręcznym podpisem odnotowałem swoją obecność z miejscem, na którym fizycznie złożyłem swój głos (dwie karty do głosowania) skoro np. można było na tejże imiennej liście dodać jeszcze jedną rubrykę (dla tajności głosowania zasłanianą odpowiednim szablonem przed wyborcami w zakresie niedotyczącym aktualnie głosującego), rubrykę przeznaczoną na naniesienie przez każdego wyborcę swojej woli w postaci nr komitetu wyborczego i nr kandydata uniemożliwiając tym sposobem jakiekolwiek potencjalne fałszerstwo zapewniając tym samym możliwości łatwej, pewnej i wyczerpującej weryfikacji (np. metodą grafologii) wyników głosowania.To powyższe, co tyczy mojego głosu tyczy także każdego innego głosu oddanego w tych wyborach do Sejmu i Senatu RP i dlatego wnoszę jak na wstępie nie godząc się na oszukańcze traktowanie mego Narodu, którego jestem częścią.Załącznik 1:     ZARZĄDZENIE NR 14/04 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w urzędzie gminy w Winnicy - stron 8. 
2
Byłam 'Żoną Zaufania'
Obrazek użytkownika markowa
Obrazek użytkownika panMarek
1 miesiąc temu PODZIĘKOWANIA Za to co Pani robi i za tę relację.Jest Pani Wspaniała!Niech dobry Bóg Pani wynagrodzi
3
Byłam 'Żoną Zaufania'
Obrazek użytkownika markowa
Obrazek użytkownika Bogdan Czajkowski
1 miesiąc temu Dziękuję za dobre słowa. @ markowa i @ Verita.Serdecznie dziękuję Paniom za dobre i cywilizowane słowo! Tym bardziej, że zacząłem już podejrzewać - po pierwszych atakach - że Niepoprawnych zaludniają głównie "świry", opętane zawiścią i nastawione wyłącznie na pozamerytoryczny "hejt"!Nie ukrywam, że nieco zmyliła mnie - co do jakości tutejszego forum - obecność tu publikacji Ks. Prof. Zygmunta Zielińskiego, którego znam osobiście i bardzo szanuję!Zapewniam, że posiadam i cierpliwość, i "grubą skórę", a na prymitywne ataki jestem uodporniony, bo prostactwo "nie jest w stanie" mnie obrazić!Z pozdrowieniami
3
Być może największa farsa „wyborcza”, od 1989 roku!
Obrazek użytkownika markowa

Strony