Zapraszamy na Obchody 74 rocznicy śmierci Romana Dmowskiego

Obrazek użytkownika Paweł Kukla
Ogłoszenie

Zapraszamy na Obchody 74 rocznicy śmierci Romana Dmowskiego,oraz sprzeciw wobec skandalicznej okładki najnowszego "Newsweeka" pt: 10 najgorszych Polaków w historii.
Gdzie wśród takich zbrodniarzy jak Bierut są zdjęcia Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego -ojców Niepodległości Polski.

W polskojęzycznych mediach na porządku dziennym jest szkalowanie wszelkich przejawów patriotyzmu, czy identyfikacja polskich patriotów z hitlerowskimi zbrodniarzami. Jednak Newsweek Historia (a właściwie "Historia" i to w bardzo dużym cudzys-łowie), za sprawą okładki do numeru 1-2/2013, zrobił milowy "krok do przodu" w kierunku totalnego ogłupienia Polaków. Okładkę najświeższego wydania tego periodyku "zdobi" tytuł - "10 najgorszych Polaków w historii", opatrzony sygnaturami m.in. Bieruta,Feliksa Dzierżyńskiego, Władysława Gomułki, Edwarda Gierka, a wśród których znaleźli się najwięksi polscy patrioci ojcowie polskiej niepodległości: Roman Dmowski i Józef Piłsudski.

PRZYJDŹ, POLAKU NIE POZWÓL NA TO ABY OBRAŻANO TWÓJ NARÓD!
02.01.2013r godz: 14:00 Magistrat Krakowski

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

zrobiony na Czerskiej.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#316860

Będę w magistracie i powiadomię wszystkich znajomych by przyszli i zaprotestowali!
AZET

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

AZET

#317700

Proponuję by zebranie przed krakowskim magistratem przyjęło jakiś wspólny dokument będący zapisem stanowiska tam zgromadzonych. Moja propozycja to list otwarty do ambasadora USA w Polsce dotyczący degeneracji polskiej edycji "Newsweeka". List, który uświadomi władze amerykańskie, że polityka realizowana przez wydawcę i polska redakcje tego tytułu w praktyce odbija się negatywnie na obrazie w Polsce zarówno amerykańskiego tytułu i amerykańskiej prasy. Oto propozycja takiego listu:

LIST OTWARTY

Szanowny Pan
Stephen Mull
Ambasador Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej
w Polsce

Tytuł prasowy NEWSWEEK jest marką kojarzącą się w zarówno w Polsce, jak i w Europie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej niemal tak samo, jak dolar, McDonalds i inne marki handlowe. Przez długie lata marka ta była synonimem dobrego, obiektywnego dziennikarstwa i przedstawiana, jako wzorzec studentom tej profesji. Niestety, polska mutacja tego pisma stała się od kilku lat zaprzeczeniem tej utartej, dobrej opinii, na co składają się dwa błędy popełnione przez Amerykanów przy wydawaniu polskiej edycji tego popularnego i szanowanego tytułu.
Pierwszym nieporozumieniem wynikającym ze specyfiki polskiego odbioru prasy i przekazywanych przez nią treści, było użyczenie praw do wydawania polskiej edycji NEWSWEEK-a niemieckiemu wydawcy. Lata zaborów i niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej oraz wydawana przez Niemców w tych czasach prasa „dla Polaków” sprawiły, że do tytułu tego wielu Polaków podchodziło z dystansem. Że mieli rację udowodniło życie, które sprawiło, że tygodnik w polskiej wersji postawił sobie za zadanie nie informować, ale kształtować polską opinię publiczną i to kształtować zgodnie z oczekiwaniami kraju pochodzenia wydawcy. Dopóki jednak w Polsce nie ma urzędowego nakazu czytania NEWSWEEK-a, Polacy pogodzili się z tym uznając, że tytuł ten wpisał się w określony nurt czasopism lewicowo-liberalnych, prezentując dodatkowo niemiecki punkt widzenia na politykę europejską i światową, i komu nie odpowiada taki profil pisma, to go po prostu nie kupuje.
Jednak po ostatniej zmianie kierownictwa tytułu w Polsce pismo to włączyło się niezwykle aktywnie w walkę polityczną w Polsce zajmując nie tylko określoną pozycję w komentarzach i ocenach sytuacji politycznej, ale przede wszystkim prowokując dalsze spory, drażniąc przeciwników i obrażając, w tym również uczucia religijne i narodowe ogromnej rzeszy Polaków! Prowokujące okładki będące profanacją świętości religijnych, jak krzyż lub szkalujące przywódców największej partii opozycyjnej oraz całych społeczności naszego narodu stały się normą, lecz opublikowanie w ostatnim numerze listy „najgorszych Polaków” i umieszczenie na niej obok zdrajców i renegatów dwóch najbardziej zasłużonych dla odbudowania polskiej państwowości po I wojnie światowej, polityków, czyli Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego przekroczyło pewną granicę. Powstaje, bowiem pytanie, czy intencją amerykańskiego popularnego tytułu prasowego jest obrażanie godności Polaków i ich uczuć patriotycznych? A ponieważ dla wielu czytelników prasy w Polsce tytuł ten jest kojarzony ze Stanami Zjednoczonymi i legendarną wolnością prasy w tym kraju, powstaje pytanie: Czy obrażanie i poniewieranie uczuć patriotycznych Polaków jest zgodne z polityką amerykańskiego wydawcy NEWSWEEK-a? Czy to, co dzieje się z polską wersją tego tytułu jest zgodne z amerykańskimi normami dotyczącymi prasy?
Ameryka i amerykańskie normy życia publicznego cieszyły się dotąd i nadal cieszą szacunkiem sporej rzeszy Polaków. Tymczasem amerykański tytuł prasowy obrażający ich poczucie godności i patriotyzm z pewnością utrzymaniu tego szacunku nie służą i warto byłoby, by przedstawicielstwo USA w Polsce zdawało sobie sprawę z tego, że wydawca i powołany przez niego zespół redakcyjny polskiej edycji NEWSWEEK-a raczej szkodzą wizerunkowi amerykańskiej prasy i amerykańskiej polityce w naszym kraju, niż jej pomagają.

Kraków, dn. 2 stycznia 2013 r.

AZET

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

AZET

#318369