Treści z tagiem: Tomasz Strzyżewski

Obrazek użytkownika wilre
Ogłoszenie

.

 

https://twitter.com/KWyszkowski/status/721934672763215872

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:6)
Obrazek użytkownika raven59
Historia

"...W 2007 roku umowę na wydanie książki podpisało z autorem Narodowe Centrum Kultury, które po 2 latach przygotowań zakończyło prace nad jej wydaniem bardzo znamiennym komunikatem, że „wy­ko­na­nie za­mó­wie­nia [wydanie Księgi cenzury] może istot­nie za­gro­zić in­te­re­so­wi pu­blicz­ne­mu z uwagi na wraż­li­wą spo­łecz­nie te­ma­ty­kę pu­bli­ka­cji”..."

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:6)
Obrazek użytkownika Jadwiga Chmielowska
Kraj

Coraz więcej jest informacji nt. koncesjonowanej opozycji lat 70. i 80. ubiegłego wieku
Smolar zarejestrowany jako KO "Korzec".

Powoli jasne jest dlaczego nagłaśniana była jedynie jedna opcja polityczna. Do dziś sprawuje rząd dusz w Polsce grupa byłych funków partyjnych i bezpieczniackich oraz ich najbliższe rodziny. Zwolennicy "...

0
Brak głosów