LOS_Polski

Zakładki podstawowe

Obrazek użytkownika LOS_Polski

Historia

Blog
Ostatnie wpisy w blogu
Posiada konto przez
9 lat 1 miesiąc
O sobie: 
Liga Obrony Suwerenności jest partią polityczną o profilu narodowo-patriotycznym, powstałą w 2002 roku w Gdańsku z inicjatywy Wojciecha Podjackiego. Ugrupowanie opowiada się za całkowitą reformą ustrojową Państwa Polskiego, przy zachowaniu jego suwerenności i integralności. LOS sprzeciwia się dyktatowi Unii Europejskiej, nieuzasadnionym przywilejom władzy oraz dominacji obcego kapitału na polskim rynku, domagając się opodatkowania banków i zagranicznych koncernów, preferencji dla rodzimych przedsiębiorstw oraz ochrony polskich pracowników przed wyzyskiem ekonomicznym. Partia postuluje również lepszą ochronę i wsparcie dla polskich rodzin, ograniczenie biurokracji poprzez likwidację sejmików wojewódzkich i zbędnych urzędów oraz konfiskatę mienia aferzystów. Liga Obrony Suwerenności prowadzi aktywną działalność polityczną m.in. poprzez regularną organizację pikiet i manifestacji na terenie całego kraju oraz czynne wsparcie dla wielu inicjatyw patriotycznych. Ugrupowanie Wojciecha Podjackiego było jedyną partią polityczną, zaproszoną do uczestnictwa w kongresie Platformy Oburzonych, który odbył się 13 marca 2013 roku w sali BHP Stoczni Gdańskiej z inicjatywy NSZZ „Solidarność”. Do najbardziej znanych przedsięwzięć LOS należą: manifestacje przed willą Jaruzelskiego w kolejne rocznice wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i manifestacje w obronie polskości Śląska, będące odpowiedzią na separatystyczne marsze Ruchu Autonomii Śląska. Ponadto LOS regularnie występuje w obronie praw Polaków za granicą, czego żywym przykładem są protesty przed placówkami dyplomatycznymi Białorusi, Litwy i Niemiec w latach 2011-2013. Liga Obrony Suwerenności nie pozostaje organizacją bierną także w sektorze prasowym, wydając nieprzerwanie od kilku lat kwartalnik narodowo-patriotyczny „Polski Szaniec”, dostępny w ogólnopolskich sieciach dystrybucji „Empik” i „Ruch”, oraz biuletyn informacyjny „Patriota”.
Jak dowiedziałeś się o niepoprawni.pl?: 
Od znajomych
Zgoda na wykorzystywanie treści na zewnątrz serwisu: 
Tak