Komentarze do użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika leoparda
4 lata temu Szlachetka podlaski Ja natomiast dobrze pamiętam jak ZNP był przeciwko reformie oświaty wprowadzającej gimnazja.Wtedy większość doświadczonych pedagogów podkreślała, że wprowadzenie gimnazjów jest niedobrym pomysłem dla uczniów. Młodego człowieka na progu dojrzewania wyrywa się z poznanej przez niego grupy równieśniczej i przenosi się go do zupełnie nowego otoczenia i nowej grupy. Gimnazja miały być w osobnych budynkach, nie miało być żadnych zespołów szkół. Po wprowadzeniu reformy dopuszczono tylko jeden przypadek zespołu szkół — taki, w którym były klasy integracyjne. Tworzenie gimnazjów napotykało wiele problemów właśnie z budynkami, zespoły szkół usankcjonował rząd SLD. Gimnazja miały wyrównać szanse wszystkich uczniów.Aby wejść do UE mieliśmy dostosować naszą gospodarkę i dostęp do technologii informacyjnych. Tak też wszystkie gimnazja zostały objęte programem MEN "Internet w każdym gimnajum". Każda placówka dostała od MEN pracownię komputerową z oprogramowaniem.Życie pokazało, że to, co miało być dobre się nie sprawdziło. Problemy wychowawcze w gimnazjach, rozwój Internetu, spadek cen na komputery. Tutaj napisano w komentarzach, że w pierwszej klasie gimnajum powtarzało się materiał z podstawówki. Jest to zasadne. Może nie we wszystkich, ale jak uczniowie byli z różnych szkół w pierwszej klasie gimnazjalnej to nauczyciel taką powtórkę musiał zrobić.Natomiast można się zastanowić jak wyglądała od czasów wprowadzenia gimnazjów postawa programowa dla danego przemiotu. Bo ja słyszałam, że ją stopniowo okrajano. A teraz wraca się do jej "powiększenia".  
8
Strajk ZNP przeciwko reformom w polskiej oświacie
Obrazek użytkownika Szlachetka podlaski
Obrazek użytkownika leoparda
4 lata temu Szlachetka podlaski Te tysiące dyrektorów i wicedyrektorów  stracą swoje stanowisko i dodatek funkcyjny. Natomiast dyrktorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą teraz mieć wyższy dodatek funkcyjny. Konserwatorzy, kucharki — oni mogą mieć zatrudnienie w szkołach podstawowych i ponadpostawowych. Tak samo było w przypadku tworzenia gimnazjów. Czyli jeden straci, drugi zyska. O ich zatrudnianie powinien zadbać organ prowadzący szkoły czyli gmina.Związek zawodowy bronić ma pracowników. Natomiast czy broni dobra dzieci? To nie jest jego rolą.
6
Strajk ZNP przeciwko reformom w polskiej oświacie
Obrazek użytkownika Szlachetka podlaski
Obrazek użytkownika Satyr
4 lata temu @Szlachetka podlaski,... ad vocem Mam w "głębokim poważaniu" twoje słowa: "bez odbioru i reakcji". Jest takie polskie przysłowie: "kto sieje wiatr, ten zbiera burzę". Ponieważ napisałeś kolejne bzdury (posiałeś wiatr), to czuję się w obowiązku, byś doświadczył "burzy". Po pierwsze:nie jestem twoim kolegą! Na miano mojego kolegi trzeba sobie zasłużyć, czego nie mogę powiedzieć o tobie.Po drugie:jeśli twierdzisz, że jestem przykładem promowania sarmackiej ciemnoty z XVII wieku, to... nie masz na to absolutnie żadnych dowodów, albowiem nie znasz mnie osobiście. Nie wiesz, jakie mam wykształcenie, nie wiesz - kim jestem z zawodu, jakie mam osiągnięcia osobiste i zawodowe, jak wygląda moja moralność i etyka, których – jestem pewny – nigdy się nie powstydzę wobec mojej rodziny, Ojczyzny i następujących po mnie pokoleń. Nie wiem, czy ty jesteś zdolny mieć na "swoim koncie" tyle wymiernych osiągnięć na polu walki o niepodległość Polski w latach 1976-1989 co ja, mieć wymierne wyniki we wdrażaniu energii odnawialnej (geotermii), kształceniu nowych kadr w dziedzinie techniki, które "bujną" gospodarkę po "8-letnim platformerskim wygaszaniu" polskiego przemysłu. Po trzecie:zrobiłeś (na czerwono "wyliczankę", której po prostu "nie kupuję". Policz jeszcze raz, jak wcześniej napisałem: 7-latkowie idą do 6-letniej szkoły podstawowej. Kończą ją mając lat 13. Potem 2 lata szkoły branżowej (lub 3 lata, jeśli będzie to szkoła kształcąca obsługę maszyn sterowanych z komputera pokładowego). Kończą ją w wieku lat 15 lub 16. Ale jak przystało na "kurwinowca", twoje obliczenia pasują tak, jak... biurwa do policjanta. Skąd ci wyszło, że ludek po ukończeniu szkoły branżowej będzie miał 18 lat??? Świadczy to o tym, że nie masz tzw. zielonego pojęcia, o czym napisałeś.Zrównałeś 5-letnie technikum ze szkołą branżową (z dawną 3-letnią zasadniczą szkołą zawodową dla absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej). Ale ty jesteś za tym, by po 6-letniej szkole podstawowej jej mniej zdolni absolwenci uczęszczali do szkoły branżowej, czyli do... 5-letniego technikum?!. G*wno prawda!!! Szkoła branżowa wg wprowadzonej ustawy to nie technikum!!! To tzw. zawodówka przysposabiająca do wykonywania zawodu w mniej skomplikowanych czynnościach zawodowych. A co mówi ustawa dot. reformy szkolnictwa? Otóż od dnia 1 września 2017 r. wrócą 8-letnie szkoły podstawowe i rozpocznie się wygaszanie gimnazjów. Reforma przewiduje też powrót do 4-letnich liceów i 5-letnich techników.Na mocy dwóch ustaw: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe obecne 6-letnie szkoły podstawowe staną się 8-letnimi szkołami podstawowymi, podobnie 3-letnie licea ogólnokształcące stają się 4-letnimi liceami, a 4-letnie technika stają się 5-letnimi technikami. W systemie edukacji pojawią się dwustopniowe szkoły branżowe (zwane dawniej zasadniczymi szkołami zawodowymi), które będą kształcić w takich zawodach, jak na przykład: spawacz, tokarz, frezer (obsługujący nie tylko półautomaty spawalnicze, tokarskie, frezerskie), ale także obsługujących linie technologiczne w dziedzinie obróbki plastycznej, cieplej i cieplno-chemicznej, czy obróbki tworzyw sztucznych. A w warsztatach obsługi samochodów będą mieć kwalifikacje do prostych i mniej odpowiedzialnych prac. Po czwarte:napisałeś, cytuję: "tylko u nas sprzedawca na kasie w supermarkecie musi mieć wyższe wykształcenie (zresztą niewiele warte)".Otóż niemal codziennie (od ponad 16 lat) robię zakupy w dwóch dużych polskich sklepach (PoloMarket i Stokrotka). Wśród kierownictwa i pozostałego personelu tych supermarketów mam kilkunastu znajomych, z którymi nawet jestem na "per Ty". Ale nigdy nie usłyszałem od nich – choć pytałem, – iż pracodawca (z centralą w Warszawie) wymagał od nich wyższego wykształcenia, by mogli pracować "na kasie"!!! Tak więc kolejny już raz "robisz w jajo", okłamując naszych Szanownych Niepoprawnych i Szanownych Czytelników, dla których ja mam szacunek, a ty wcale!!!Po piąte: wbrew pozorom, jakie tu nam "wciskasz" – wyższe wykształcenie – jest bardzo wskazane. Oczywiście nie czyni to człowieka mądrzejszym, ale w procesie kształcenia daje wiedzę, której tobie brakuje. Studiowanie polega przede wszystkim na tym, że uczy: gdzie, z jakich źródeł i jaką metodą należy pozyskać wiedzę. Zaś mądrość należy pozyskiwać od ludzi... mądrzejszych od siebie, którymi powinniśmy się otaczać.Ale nie chrzań idiotyzmów (aluzyjnie), że człowiekowi po szkole branżowej będzie łatwiej żyć pod względem materialnym od tego po ukończenia studiów (mówiłeś, że studia nie są nic warte) . Skąd o tym wiem???... Bo od 17 lat jestem nauczycielem akademickim, a wcześniej przeżyłem hasło "bierzcie firmy w swoje ręce" – by Balcerowicz za "przyklepnięciem Bolka" miał kogo "puścić w skarpetkach" parapodatkiem oraz odsetkami kredytowymi na poziomie 600% miesięcznie z 1,5 miliardowym zadłużeniem.  Po szóste:kiedy wreszcie – choć nie do końca – TV Info za nasze abonamentowe pieniądze dzieli się rzetelnie pozyskaną wiedzą na temat wszelkich niegodziwości, jakich dokonywała wobec nas  obywateli RP – platformersko-peselowa swołocz, kiedy dziennikarze tej stacji nie eliminując różnych gnid z PO, Nowoczesnej, KOD-u – naświetlają prawdę, którą przysłowiowy Kowalski widział wcześniej w tzw. drugim obiegu, to ty... chrzanisz że TVP Info manipuluje (czytam między wierszami). Zatem wniosek mam tylko jeden: jesteś jednym z tych, któremu "nie na rączkę" informacje, którymi ta stacja dzieli się ze swoimi widzami.  Po siódme: ty, jako "kurwinowiec" masz Boga w "ostatnim ogniwie układu pokarmowego", stąd drwisz sobie nie tylko z Niego, ale i z Jego wyznawców. Ale wspomnisz moje słowo: – przypomnisz sobie o Bogu, gdy będziesz na łożu śmierci. Nie tacy "kozacy pękli". Nawet... "spawacz" Jaruzel. Ty też "pękniesz"! Na Boga nie ma mocnych.Po ósme:moje motto: "Pisz, co uważasz, ale uważaj co piszesz", – przenigdy nie było... groźbą!!! Jesteś pierwszym od kilku lat, który tak je postrzega. O czym to świadczy??? Świadczy to o twoim prymitywizmie intelektualnym i niczym więcej.  Satyr
8
Strajk ZNP przeciwko reformom w polskiej oświacie
Obrazek użytkownika Szlachetka podlaski
Obrazek użytkownika Satyr
4 lata temu @Szlachetka podlaski Wiem nie od dziś, że ty jako "kurwinowiec"... jesteś specjalistą od pieprzenia głupot, na wzór tych jakie głosi twój "guru" - Janusz Korwin-Mikke. Już w lipcu 2014 roku w mojej notce (tutaj: http://niepoprawni.pl/blog/8282/ach-ten-obronca-jkm-czy-jest-swiadom-co-napisal) "podsumowałem" twoje idiotyzmy. Zdecydowana większość Niepoprawnych od prawie czterech miesięcy była szczęśliwa, że nie musiała czytać twoich bzdur.A teraz napisałeś kolejne bzdury. Według twojego życzenia - nastolatkowie nie kwalifikujący się do gimnazjum... powinni zdobywać zawody w szkołach branżowych??? No to policz sobie: 7-latkowie idą do 6-letniej szkoły podstawowej. Kończą ją mając lat 13. Potem 2 lub 3 lata szkoły branżowej. Kończą ją w wieku lat 15 lub 16, i... ty ich wysyłasz do roboty? Jak w Chinach??? "Każdy może uchodzić za mędrca, póki ust nie otworzy". Satyr  
9
Strajk ZNP przeciwko reformom w polskiej oświacie
Obrazek użytkownika Szlachetka podlaski
Obrazek użytkownika maciej1965
4 lata temu Uczę w szkole średniej, a konkretnie w technikum. Cztery lata, które uczeń spędza u nas to za mało, żeby nauczyć go zawodu. Np. elektryk musi zdać w ciągu nauki 3 egzaminy na kwalifikacje zawodowe. W ostatnim półroczu nie ma już zajęć zawodowych. Żeby się wyrobić, trzeba uczyć jednocześnie podstaw i przedmiotów znacznie bardziej zaawansowanych. Tak więc uczymy jednocześnie prawa Ohma i budowy maszyn elektrycznych. To chore. Wydłużenie nauki pozwoli choć w części poukładać zajęcia według sensownej kolejności. Niech najpierw będzie teoria, a później praktyka. Najpierw podstawy, a później rozwinięcie. Tak było przed reformą gimnazjalną. Poza tym, z rozmów z samymi uczniami wynika, że w gimnazjum przez pierwszy rok się poznawali i wyrównywali szanse, przez drugi coś uczyli, a przez trzeci przygotowywali do egzaminu gimnazjalnego. Dlatego reformę PiS w całości popieram.
11
Strajk ZNP przeciwko reformom w polskiej oświacie
Obrazek użytkownika Szlachetka podlaski
Obrazek użytkownika marekwu
4 lata temu Szlachetka podlaski Ja też...Paskudy. I wszystko w temacie.
10
W Lublinie Ukraińcy już używają do swoich podłych celów policji i żołnierzy z wielonarodowej brygady
Obrazek użytkownika Szlachetka podlaski
Obrazek użytkownika Pers
4 lata temu Pokaleczeni przez los... Dobrze by było jakby się do nas przytulili. Wybrali jednak inną drogę. Nazistowską. I dlatego przegrają.
0
W Lublinie Ukraińcy już używają do swoich podłych celów policji i żołnierzy z wielonarodowej brygady
Obrazek użytkownika Szlachetka podlaski
Obrazek użytkownika mika54
4 lata temu Wybaczy pan, szlachetko podlaski, iż nie jestem na bieżąco z pana postami. I być nie muszę! Rozumiem,że pan jako ekspert od reform edukacyjnych merytorycznie bije na głowę szeregowego nauczyciela. Z merytoryką w pana wydaniu w ostatnim poście nie przesadzałabym, gdyż ocena bije na głowę przytaczane fakty, A przy okazji, w jakim systemie szanowny pan kończył szkoły? Proszę sobie wyobrazić, iż większość ludzi mojej generacji uczyła się w systemie edukacyjnym 8+4, który mimo ze komunistyczny dawał całkiem niezłe rezultaty. Proszę się nie martwić o mój czas, wprawdzie na dyskusję z panem faktycznie go szkoda, ale co tam, zawsze miałam gest! Ps. Każdego można upupić, zarzucając mu w krótkim poście brak merytoryki. Do PIS-u ani do żadnej partii nigdy nie należałam, zatem nie wiem skąd pańskie domniemania.
1
Kretynizm zinstytucjonalizowany
Obrazek użytkownika Szlachetka podlaski
Obrazek użytkownika mika54
4 lata temu Jeszcze jedno pytanie panie szlachetko podlaski A które to egzaminy zewnętrzne są absolutnie uczciwe i transparentne? Pracuję w zawodzie nauczyciela 35 lat i nie udało mi się tego zauważyć! I kto tu mówi o paranoi i utopii ? Mimo wszystko, pozdrawiam, łącząc wyrazy  szacunku za polemiczny pazur!
2
Kretynizm zinstytucjonalizowany
Obrazek użytkownika Szlachetka podlaski
Obrazek użytkownika mika54
4 lata temu Szlachetce podlaskiemu ad vocem Reforma szkolnictwa na każdym szczeblu jest konieczna, ponieważ poziom kształcenia osiągnął dno! Dziwne, iż pan tego nie zauważa i zabiera się za potępienie w czambuł reform rządowych w materii szkolnictwa i oświaty! Ale ponieważ Polak, każdy zna się na polityce i oświacie, taki mamy kształt społecznych dyskusji,  w której dyskutujący, tak do końca nie wiedzą, o czym prawią i co jest na rzeczy!  Polecam uważne słuchanie Polaków kompetentnych w zakresie reform , zamiast snucia projekcji własnych, dalekich od prawdy i stanu oświatowej rzeczywistości!
1
Kretynizm zinstytucjonalizowany
Obrazek użytkownika Szlachetka podlaski

Strony