Komentarze do użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika Ryan
6 miesięcy temu < Droga Konfederacjo! Kawa na ławę! Na czyje poparcie liczycie? Pisowców nienawidzicie, PO, SLD mają Was gdzieś (programowo nie macie z nimi nic wspólnego), PSL-Kukiz nie wybaczy Wam kopnięcie w d**ę Kukiza, więc kogo chcecie do siebie przekonać, żeby Pan Bosak był w II turze?
4
Sądy, kasta, stan spoczynku i emerytury sędziowskie...
Obrazek użytkownika panMarek
Obrazek użytkownika Romek M
6 miesięcy temu @panMarek. Dyskusja jest wtedy gdy obydwie strony się nawzajem wysłuchują. Pan natomiast wyłapywał w moich wypowiedziach wybrane przez siebie pojedyncze elementy i nadawał im własne znaczenia, po czym Pan z tym własnym już "konstruktem polemicznym" prowadził dyskurs. To nie jest dyskusja - to jest manipulacja. Schizofreniczny monolog.Nie biorę zabawek, ale nie chce mi się prostować Pańskich wypowiedzi, bo taka "rozmowa"  nie prowadzi do żadnej syntezy, tylko jest ciągłym obrabianiem i korygowaniem antytezy. A ja po prostu nie mam na to czasu. Ani ochoty.
4
Godzina 7:40, Smoleńsk - przybywa odlotowa trupa Frołowa
Obrazek użytkownika panMarek
Obrazek użytkownika Romek M
6 miesięcy temu Dyskusja jest... ... wtedy gdy obydwie strony się nawzajem wysłuchują. Pan natomiast wyłapywał w moich wypowiedziach wybrane przez siebie pojedyncze elementy i nadawał im własne znaczenia, po czym Pan z tym własnym już "konstruktem polemicznym" prowadził dyskurs. To nie jest dyskusja - to jest manipulacja. Schizofreniczny monolog.Nie biorę zabawek, ale nie chce mi się prostować Pańskich wypowiedzi, bo taka "rozmowa" to nie prowadzi do żadnej syntezy, tylko jest ciągłym obrabianiem i korygowaniem antytezy. A ja po prostu nie mam na to czasu. Ani ochoty.
3
Godzina 7:40, Smoleńsk - przybywa odlotowa trupa Frołowa
Obrazek użytkownika panMarek
Obrazek użytkownika jan patmo
6 miesięcy temu To zaszczyt... To zaszczyt być zaliczonym do takiego "towarzystwa", jak Romek M.
3
Godzina 7:40, Smoleńsk - przybywa odlotowa trupa Frołowa
Obrazek użytkownika panMarek
Obrazek użytkownika Romek M
6 miesięcy temu Pan tu ćwiczy ... ... jakąś retorykę trockistowską?Pisz więc Pan do "oczytanych".Wszędzie byle nie tu.Żegnam.
5
Godzina 7:40, Smoleńsk - przybywa odlotowa trupa Frołowa
Obrazek użytkownika panMarek
Obrazek użytkownika panMarek
6 miesięcy temu Rozdz. XXXIX - STOWARZYSZENIE ŻYDÓW-CHRZEŚCIJAN I OBCE AGENTURY Nic tak nie otwiera oczu jak prawda! Poznaj fragment pozycji ks. dr Stanisława Trzeciaka z 1939 r. – „Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce” którą autor dedykuje Młodzieży Polskiej jako drogowskaz, zadanie do wytężonej pracy, dla »podniesienia Polski w z wyż«: Rozdz. XXXIX - STOWARZYSZENIE ŻYDÓW-CHRZEŚCIJAN I INNE OBCE AGENTURY „Wśród różnych zakłamywań i omamiań łatwowiernego Narodu Polskiego jest Stowarzyszenie Żydów-Chrześcijan powstałe w Warszawie i zatwierdzone w Komisariacie Rządu w r. 1930 dnia 13 stycznia za nr 969 nr BP. 5062/29. — Podpisany pod owym zatwierdzeniem P. Mieczysław Lissowski. O zatwierdzenie ubiegała się ambasada angielska. Wśród siedmiu założycieli jest Józef Emanuel Landsman, obywatel angielski, należący do kościoła anglikańskiego. W jego mieszkaniu w Warszawie, przy ul. Sewerynów 3, znajduje się wymienione Stowarzyszenie. Ma ono oprócz Warszawy swoje organizacje w Radości koło Warszawy, w Łodzi, w Krakowie, we Lwowie, w Brześciu n. B., w Stołpcach i w Pińsku. Całą tę akcję misyjną prowadzi w Polsce kościół anglikański. Niektórzy z jej członków podpisują się bezprawnie tytułem "Ksiądz". Wśród założycieli figurują: Ks. pastor Herman Charls Carpenter, kapelan kościoła anglikańskiego, Ks. Józef Emanuel Landsman z kościoła anglikańskiego, obywatel angielski, Ks. misjonarz Piotr Gorodiszcz z misji Barbikańskiej, misjonarz Józef Fajans z misji Barbikańskiej. Członkowie zachowują imiona żydowskie. Na zebraniu 11 listopada 1936 r., kiedy radzono według jakiej etyki mają postępować owi "żydzi-chrześcijanie", odpowiedział wiceprezes Stowarzyszenia, że "Stowarzyszenie ma ideologię chrześcijańską, a przy tym każdy członek może mieć swoje zapatrywanie". "Walne zebranie wypowiedziało swą zgodę na oświadczenie p. Wolfina". — Prawdziwie po żydowsku! Ta uchwała walnego zebrania wyjaśnia całe to zakłamanie żydów, którzy pozostając w duszy żydami, używają tylko jako, firmy nazwy chrześcijańskiej. Wszystko tu wskazuje, jakim celom i komu ma służyć ta obca agentura. Ostatni czas, by znikła z granic Polski. Zbyt widocznym jest niebezpieczeństwo dla Państwa Polskiego, szkodliwym jest również i dla Kościoła, bo wprowadza 175 zamieszanie pojęć religijnych i będzie rozsadnikiem sekciarstwa, zgubnym jest także społecznie, bo żydzi, podszywając się pod nazwę chrześcijańską, a w duszy pozostając żydami, łatwiej będą mogli wyzyskiwać społeczeństwo polskie i większe jeszcze będą mu przynosili szkody. Do tego rodzą u obcych agentur, zatruwających ducha, polskiego, szkodliwych dla Państwa i Kościoła należą sekty żydowskiego pochodzenia i w żydowskich celach prowadzone jak badaczy Pisma św., których założycielem jest żyd amerykański Russel, baptystów, sabbatystów, adwentystów, wolnych chrześcijan; oczekują oni wszyscy razem z żydami przyjścia mesjasza. Jest to najlepszy środek przenikania ducha żydowskiego do naszego społeczeństwa, by je od wewnątrz osłabiać i rozsadzać, by je dzielić i niszczyć. Ważną również rolę w dziedzinie dążeń żydowskich odgrywa "synarchizm", jak o tym świadczy mason wysokiego stopnia, wymieniony już Papus (dr Encosse) w broszurze, wydanej przez Towarzystwo Teozoficzne w Paryżu wr.1888438 Omawiając twórczość Saint Yves'a Papus pisze: "Każda z jego książek jest satelitą wokoło słońca, którym jest prawo socjalne, nazwane przez niego «Synarchią», a wszystkie jego książki obracają się wokoło jednej z nich, która ma tytuł «Misja żydów». Ona to wyznacza punkt wyjścia i punkt oparcia wszystkich jego prac. Co mamy rozumieć pod słowem Synarchia? Synarchia oznacza rząd naukowo całkowicie określony... Co gwałci prawo synarchiczne? Prawo synarchiczne, mówi autor, w stosunku rządzonych do rządzących, kleru i wiernych jest gwałcone przez Biskupa Rzymskiego, będącego uosobieniem pogańskiego imperializmu, który się wyniósł na władcę kleru. Odkąd ten cezaryzm znalazł oddźwięk poprzez kapłaństwo, Synarchia żydowsko-chrześcijańska przestała istnieć i jedynie prawo pogańskie kieruje czynami władców Europy z Papieżem na czele. Historia naszego kontynentu daje nam całkowity przykład stosowania tego fatalnego prawa"439. Całokształt synarchizmu podaje ów okultysta i mason Saint Yves w czterech swoich pracach440, z których głównie w pracy "Misja żydów" wychwala naród żydowski, a poniża i poniewiera Papiestwo, bo to jest zadaniem i celem maso- nerii, by przy pomocy gojów zwalczać Kler Katolicki i Kościół, a bronić i popierać żydów. Obecnie jednak, gdy czarne chmury zbierają się nad żydostwem tak żydzi jak i masoni, chroniąc się pod opiekę Rzymu, wychwalają Ojca św. i pouczają Kapłanów Katolickich, jakich mają się trzymać zasad. Cisną się tu uporczywie słowa Chrystusa Pana, wypowiedziane do żydów i faryzeuszów: "Rodzaju jaszczurczy, jako możecie dobre rzeczy mówić, kiedy jesteście źli? Ponieważ z obfitości serca usta mówią"441: Podobnie również Jan Chrzciciel chłostał zewnętrzną tylko układność faryzeuszów i saduceuszów, przemawiając do nich: "Rodzaju jaszczurczy, któż wam pokazał, abyście uciekali od przyszłego gniewu"?442.” _____________________________________________________________ 438) Les disciples de la science occulte Fabre D'Olivet et Saint—Yves D'Alveydre. 439) Papus, Les disciples p. 16, 1 r. 2). 440) La Mission des Souverains, La Mission des Ouvriers, La Mission des Juifs, La Mission des Francais. 441) Mat. 12.34. 442) Mat. 3. 7. Przeczytaj książkę "„Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce” a poznasz prawdę. Pamiętaj: i Ty możesz być jak ks. dr Stanisław Trzeciak! Źródło: https://niepoprawni.pl/blog/kapitan-nemo/wojna-kasty-o-przejecie-wladzy-w-polsce#comment-1616601 ©: autor tekstu w serwisie Niepoprawni.pl | Dziękujemy! :).
1
Sądy, kasta, stan spoczynku i emerytury sędziowskie...
Obrazek użytkownika panMarek
Obrazek użytkownika panMarek
6 miesięcy temu Rozdz. XXXIX - STOWARZYSZENIE ŻYDÓW-CHRZEŚCIJAN I OBCE AGENTURY Nic tak nie otwiera oczu jak prawda! Poznaj fragment pozycji ks. dr Stanisława Trzeciaka z 1939 r. – „Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce” którą autor dedykuje Młodzieży Polskiej jako drogowskaz, zadanie do wytężonej pracy, dla »podniesienia Polski w z wyż«: Rozdz. XXXIX - STOWARZYSZENIE ŻYDÓW-CHRZEŚCIJAN I INNE OBCE AGENTURY „Wśród różnych zakłamywań i omamiań łatwowiernego Narodu Polskiego jest Stowarzyszenie Żydów-Chrześcijan powstałe w Warszawie i zatwierdzone w Komisariacie Rządu w r. 1930 dnia 13 stycznia za nr 969 nr BP. 5062/29. — Podpisany pod owym zatwierdzeniem P. Mieczysław Lissowski. O zatwierdzenie ubiegała się ambasada angielska. Wśród siedmiu założycieli jest Józef Emanuel Landsman, obywatel angielski, należący do kościoła anglikańskiego. W jego mieszkaniu w Warszawie, przy ul. Sewerynów 3, znajduje się wymienione Stowarzyszenie. Ma ono oprócz Warszawy swoje organizacje w Radości koło Warszawy, w Łodzi, w Krakowie, we Lwowie, w Brześciu n. B., w Stołpcach i w Pińsku. Całą tę akcję misyjną prowadzi w Polsce kościół anglikański. Niektórzy z jej członków podpisują się bezprawnie tytułem "Ksiądz". Wśród założycieli figurują: Ks. pastor Herman Charls Carpenter, kapelan kościoła anglikańskiego, Ks. Józef Emanuel Landsman z kościoła anglikańskiego, obywatel angielski, Ks. misjonarz Piotr Gorodiszcz z misji Barbikańskiej, misjonarz Józef Fajans z misji Barbikańskiej. Członkowie zachowują imiona żydowskie. Na zebraniu 11 listopada 1936 r., kiedy radzono według jakiej etyki mają postępować owi "żydzi-chrześcijanie", odpowiedział wiceprezes Stowarzyszenia, że "Stowarzyszenie ma ideologię chrześcijańską, a przy tym każdy członek może mieć swoje zapatrywanie". "Walne zebranie wypowiedziało swą zgodę na oświadczenie p. Wolfina". — Prawdziwie po żydowsku! Ta uchwała walnego zebrania wyjaśnia całe to zakłamanie żydów, którzy pozostając w duszy żydami, używają tylko jako, firmy nazwy chrześcijańskiej. Wszystko tu wskazuje, jakim celom i komu ma służyć ta obca agentura. Ostatni czas, by znikła z granic Polski. Zbyt widocznym jest niebezpieczeństwo dla Państwa Polskiego, szkodliwym jest również i dla Kościoła, bo wprowadza 175 zamieszanie pojęć religijnych i będzie rozsadnikiem sekciarstwa, zgubnym jest także społecznie, bo żydzi, podszywając się pod nazwę chrześcijańską, a w duszy pozostając żydami, łatwiej będą mogli wyzyskiwać społeczeństwo polskie i większe jeszcze będą mu przynosili szkody. Do tego rodzą u obcych agentur, zatruwających ducha, polskiego, szkodliwych dla Państwa i Kościoła należą sekty żydowskiego pochodzenia i w żydowskich celach prowadzone jak badaczy Pisma św., których założycielem jest żyd amerykański Russel, baptystów, sabbatystów, adwentystów, wolnych chrześcijan; oczekują oni wszyscy razem z żydami przyjścia mesjasza. Jest to najlepszy środek przenikania ducha żydowskiego do naszego społeczeństwa, by je od wewnątrz osłabiać i rozsadzać, by je dzielić i niszczyć. Ważną również rolę w dziedzinie dążeń żydowskich odgrywa "synarchizm", jak o tym świadczy mason wysokiego stopnia, wymieniony już Papus (dr Encosse) w broszurze, wydanej przez Towarzystwo Teozoficzne w Paryżu wr.1888438 Omawiając twórczość Saint Yves'a Papus pisze: "Każda z jego książek jest satelitą wokoło słońca, którym jest prawo socjalne, nazwane przez niego «Synarchią», a wszystkie jego książki obracają się wokoło jednej z nich, która ma tytuł «Misja żydów». Ona to wyznacza punkt wyjścia i punkt oparcia wszystkich jego prac. Co mamy rozumieć pod słowem Synarchia? Synarchia oznacza rząd naukowo całkowicie określony... Co gwałci prawo synarchiczne? Prawo synarchiczne, mówi autor, w stosunku rządzonych do rządzących, kleru i wiernych jest gwałcone przez Biskupa Rzymskiego, będącego uosobieniem pogańskiego imperializmu, który się wyniósł na władcę kleru. Odkąd ten cezaryzm znalazł oddźwięk poprzez kapłaństwo, Synarchia żydowsko-chrześcijańska przestała istnieć i jedynie prawo pogańskie kieruje czynami władców Europy z Papieżem na czele. Historia naszego kontynentu daje nam całkowity przykład stosowania tego fatalnego prawa"439. Całokształt synarchizmu podaje ów okultysta i mason Saint Yves w czterech swoich pracach440, z których głównie w pracy "Misja żydów" wychwala naród żydowski, a poniża i poniewiera Papiestwo, bo to jest zadaniem i celem maso- nerii, by przy pomocy gojów zwalczać Kler Katolicki i Kościół, a bronić i popierać żydów. Obecnie jednak, gdy czarne chmury zbierają się nad żydostwem tak żydzi jak i masoni, chroniąc się pod opiekę Rzymu, wychwalają Ojca św. i pouczają Kapłanów Katolickich, jakich mają się trzymać zasad. Cisną się tu uporczywie słowa Chrystusa Pana, wypowiedziane do żydów i faryzeuszów: "Rodzaju jaszczurczy, jako możecie dobre rzeczy mówić, kiedy jesteście źli? Ponieważ z obfitości serca usta mówią"441: Podobnie również Jan Chrzciciel chłostał zewnętrzną tylko układność faryzeuszów i saduceuszów, przemawiając do nich: "Rodzaju jaszczurczy, któż wam pokazał, abyście uciekali od przyszłego gniewu"?442.” _____________________________________________________________ 438) Les disciples de la science occulte Fabre D'Olivet et Saint—Yves D'Alveydre. 439) Papus, Les disciples p. 16, 1 r. 2). 440) La Mission des Souverains, La Mission des Ouvriers, La Mission des Juifs, La Mission des Francais. 441) Mat. 12.34. 442) Mat. 3. 7. Przeczytaj książkę "„Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce” a poznasz prawdę. Pamiętaj: i Ty możesz być jak ks. dr Stanisław Trzeciak!
1
Wojna Kasty o przejęcie władzy w Polsce
Obrazek użytkownika panMarek
Obrazek użytkownika Romek M
6 miesięcy temu Tylko proszę :) Mam bowiem nieodparte wrażenie, że ta naukowa dyskusja przybiera formę trollingu. Józef Mackiewicz?! On to dopiero miał oko i nos!Pozdrawiam
2
Godzina 7:40, Smoleńsk - przybywa odlotowa trupa Frołowa
Obrazek użytkownika panMarek
Obrazek użytkownika ojczystegoiowego
6 miesięcy temu Dziękuję Panie Marku, za zaciekawienie CzyTających... Czasem Ludzie bezwiednie, bez wiedzy i wyobraźni - obrażają sobie siebie - dlatego coś dodam…Bezsensowne byłoby mordowanie się - z helem…Zbyt wiele niepotrzebnych trudności i zagrożeń operacyjnych, oraz zbyt krótką skuteczność miałby hel - dla celów, do których mogli dążyć wrogowie Polaków… - aby wybrani fachowcy zdecydowali się na zawracanie sobie głowy helem.Wyrafinowanie „ekoLogiczniej” - byłoby użyć ciekłego azotu, jako czynnika - do dosyć prostego i efektywnego zainicjowania „naturalnego tworzenia się niskiego – maskującego zamglenia…poza tym co miały materialnie robić te „drewniane klocki” które zauważyli Smoleńczycy…Niespotykanie wysokie stężenie helu (w atmosferze) po manewrach (takiego chłodzenia powietrznej pary wodnej) - mogło być bardzo szybko zapisane przez satelitarne analizatory atmosfery - bo wyskok helu z atmosfery ziemskiej w kosmos – dla analizatorów, byłby kontrastowym fajerwerkiem, nie do ukrycia w świecie…Ekstremalnie niska temperatura ciekłego helu, zupełnie nie była potrzebna i niosłaby za sobą możliwość termicznego skraplania się tlenu z otaczającego powietrza… a wiadomo, że tlen stężony, temperaturowym skropleniem - z wieloma substancjami organicznymi (gwałtownie utlenianymi)- występującymi na ziemi lotniska - wywołałby płomienie…Teoretycznie, mogła być użyta przechłodzona- poniżej zera ciekła woda czy lód wodny…Do zasiewania chmur na większych wysokościach można używać „ suchego śniegu” z gaśnic CO2 i niskowrzących węglowodorów…Jednak te „ drewniane klocki’ podpowiadają – jeśli już, to prawdopodobnie – mógł być użyty- ciekły azot…Parujący hel, jako bardzo lekki gaz, szybko uciekający w kosmos, byłby zbyt niesforny -> do precyzyjnego zaplanowania - pułapki - atmosferycznego tunelu, zmuszającego zniżający się samolot, do lotu w konKRETnym celu…Niewidzialne pasma , przejrzystego powietrza o znacznie różniących się stężeniach pary wodnej bywają zasadniczymi przyczynami – niespodziewanego spadania samolotów ( z wysokości dostatecznie niskich nad wstęgami wilgotniejszego od wcześniejszych wstęg „przelatywanego” powieTrza....Więcej na ten temat i o wpływie wilgotności powietrza – na falowanie energetyki silników samolotów, zasilanych (zmienną) mieszanką powietrzno paliwową - napisałem na Forum Lotników Polskich, po wstrząsająco tragicznych akrobacjach lotniczych nad Wisłą przy Płocku…Odnoszę wrażenie, że fatalnych katastrof jest mniej, że międzynarodowi fachowcy wzięli te fakty pod rozwagę, bo chciałbym żeby międzynarodowych katastrof lotniczych było coraz mniej…Z reorganizacją „sądownictwa” - żeby było pro polskie, niestety od 22 lat – sam nie mogę dać sobie rady - chociaż nie w swojej, ale w publicznych sprawach ( od wielu lat pisałem do właściwych funkcjonariuszy publicznych) w sprawach dotyczących hańbiących „ wymiary sprawiedliwości” - „uchwał sędziowskich” – postanawiających od 1998 roku nie ścigać zbrodni <ŁOWCÓW SKÓR >…Od Łodzi ciągle „pokojowo” zwiększających swoją wydajność , bo wiedzą, że przy obecnym „sądownictwie” - najhaniebniejsze zbrodnie przeciwko życiu Polaków...( zupełnie kompromitujących obywatelstwo „wymiarów sprawiedliwości” ) – „zupełnie nadzwyczajne kasty ludzi” – „sędziów” nie wydadzą dotychCzasowi „sędziowie” – będący w stanie zupełnego spoczynku, żeby tylko nie odtajniać – sądowych najwyższych tajemnic… za ciężkie pieniądze Podatników Polski dla „sędziów”- od lat nic dobrego nie robiących dla Polaków w Polsce… Jeszcze mam nadzieję w " Niepoprawnych" Polakach.Pozdrawiam. J. K.
0
Godzina 7:40, Smoleńsk - przybywa odlotowa trupa Frołowa
Obrazek użytkownika panMarek
Obrazek użytkownika M.PYTON
6 miesięcy temu Utrzymanek Winnickiego prezydentem Polski??? 40-letni wyszczekany singiel, który przez całe życie był na czyimś utrzymaniu (ostatnio na utrzymaniu Winnickiego z pieniędzy budżetowych) - niczego nie osiągnął poza obtańcowywaniem "celebrytanek" miałby zostać prezydentem 38 mln kraju??? Przecież z jego "doświadczeniem", Bosak nie znalazł by pracy jako asystent merchendaizera! Polacy jeszcze nie zwariowali - o czym wkrótce dowie się sam Bosak i ci, który w nim widzą zbawcę Polski...
1
Wojna Kasty o przejęcie władzy w Polsce
Obrazek użytkownika panMarek

Strony