"Totalna" walczy nie o polskie dziecko ale polskim dzieckiem przeciwko Polsce

Obrazek użytkownika Zygmunt Zieliński
Kraj

Głosowanie w Parlamencie Europejskim nad rezolucją w sprawie tzw. Jugendamtów czyli niemieckich urzędów do spraw dzieci i młodzieży jest kolejnym dowodem antyspołecznej i antypolskiej postawy europosłów PO. Rezolucja zobowiązuje Komisję Europejską do bardziej wnikliwego sprawdzenia procedur, stosowanych przez Jugendamty. W imieniu europosłów PO wystąpiła Julia Pitera zgłaszając 16 poprawek, które gdyby uwzględniono, rezolucja stałaby się mało znaczącym świstkiem papieru. Rząd polski konsekwentnie stara się o egzekwowanie rozporządzenia Bruksela II bis decydującego o losie dziecka, które z takich czy innych powodów znalazło się poza rodziną biologiczną. Nie jest tajemnicą, że chodzi tu po prostu o zalegalizowane uprowadzenie dzieci przez instytucje prawno-opiekuńcze, a do takich należy Jugendamt w RFN, który korzystając ze swych szerokich uprawnień zabiera rodzicom dzieci, kierując się często rzekomym ich dobrem, a w istocie powodując tragedie dotykające zarówno dziecko, jak i jego rodziców. Dużą rolę odgrywa tu nieznajomość u poszkodowanych języka niemieckiego i obowiązującego prawa. Tragedie rozgrywające się w związku z często karygodnymi procedurami Jugendamtów w przypadku gdy w grę wchodzą dzieci osób nie będących obywatelami RFN są tak częste i opisywane w mediach, że udawanie, iż wszystko tych w sprawach jest w porządku, jest albo rezultatem zawinionej ignorancji, albo celowego zamazywania wagi problemu.

Skoro takie postępowanie w PE obserwujemy ze strony posłów, którzy wprawdzie są w tej instytucji w wyniku wyboru przez część społeczeństwa Polski, ale interesu Polski notorycznie nie reprezentują, a wręcz działają przeciwko niemu, to trzeba by się w końcu zastanowić, jakie moralne i społeczne przesłanki przemawiały za wyborem takich właśnie osób? Przecież wielu z nich dało się poznać w kraju jako politycy poprzedniej ekipy rządzącej. Każdy śledzący losy kraju mógł się zorientować czego można było od nich oczekiwać. Stanowisko Julii Pitery nikogo dziwić nie może. Akceptować je mogą wszakże co najwyżej jej osobiści przyjaciele. Pytanie jednak, dlaczego znalazła się ona tam, gdzie w taki właśnie sposób, jak to uczyniła, zajęła stanowisko w sprawie Jugendamtów, jest jak najbardziej uzasadnione.

Nie dziwi też, że pan Boni nie odpowiedział na pytanie czym jest honor? To pytanie bardzo kłopotliwe dla kogoś, kto się na co dzień takimi drobiazgami, jak honor nie przejmuje. Więc lepiej podać tyły, niż narazić się na czysto teoretyczną dyskusję.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik wprawdzie odpowiednio skomentował kolejne głosowanie europosłów PO godzące w sprawę Polski, bo wiadomo, że gros postępowań prowadzonych przez Jugendamty dotyczy polskich dzieci i polskich rodzin. Ale przedstawiciel rządu winien bardziej jednoznacznie nazwać po imieniu postępowanie osób, które walkę o stołki w kraju przenoszą na arenę międzynarodową. Podbudowywanie stanowiska europosłów PO wskazaniem, że Jugendamty interweniują w przypadku rodzin patologicznych nie przekonuje, gdyż walka z patologią rodzin toczy się wszędzie, ale prowadzona jest według określonych zasad, nie mając nic wspólnego z porywaniem dzieci pod byle jakim pretekstem.

Trzeba mieć pretensje do wspomnianych tu Europosłów, gdyż są oni zaliczani do polskich parlamentarzystów, a od takowych, jak oni strzeż nas Panie Boże. Ale jeszcze bardziej zastrzeżeń budzą ci, którzy ich wybrali. Ten brak odpowiedzialności jest maczugą, która bije nas po głowie. Z kolei, ci „wybrańcu części narodu” poważyli się miast ratować polskie dzieci, użyć je w charakterze maczugi bijącej w przeciwników politycznych, a uderzyli po prostu w Polaków, zwykłych ludzi. Pamiętamy o dzieciach Zamojszczyzny zamrożonych w wagonach wiezionych do III Rzeszy. W końcu miano je też wychować na nadludzi. Odnalezione po wojnie, te które przeżyły, nie poznawały swych rodziców i nie potrafiły ich nazwać w ojczysty języku. Ciekawe, czy pani Pitera o tym słyszała?

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:13)

Komentarze

Mamy do czynienia z typowym dla totalitaryzmu zjawiskiem polegającym na zaniku sumienia i człowieczeństwa w sporze politycznym albo ekonomicznym. Gdy ktoś w sporze o pieniądze jest gotów podeptać wszystkie prawa i przekonania człowieka, łącznie z jego prawem do życia - nazywany jest bandytą.

Gdy ktoś w sporze o inne wartości niż pieniądze jest gotów podeptać wszystkie prawa i przekonania człowieka, łącznie z jego prawem do życia - nazywany jest ... totalitarnym politykiem?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

michael

#1576399

Takie będą przyszłe pokolenia jakie jest młodzieży wychowanie - stąd tak bardzo agresywne postępowanie sługusów szatana, by wszystko co tylko ma jakikolwiek zalążek dobra i podobieństwo do Bożej Istoty zniszczyć w zarodku zanim zdoła poznać dobroć i wolę czynienia dobra. Niszczenie podstawowej komórki człowieczeństwa jako Bożego dziecka jest barbarzyństwem, które ma wymiar szczególny dla wszystkich katolików w okresie adwentu - okresu oczekiwania na przyjście Jezusa.

 Nie mam słów nie raniących Boga by określić intencje i działanie takich jak Julia Pitera, pozostaje mi tylko modlitwa do Pana Boga za niewinne małe ofiary pozbawiane swych rodzinnych korzeni i ciepła domowego ogniska - podstawy poczucia bezpieczeństwa i prawidłowego ich rozwoju. A tym co wybierali takich jak Julia Pitera życzę, by największą karą za ich świadomy wybór było równie świadome nawrócenie i zrozumienie zła jakie wyrządzili a to naprawdę będzie bolało.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

niezależny Poznań

#1576402

Jej los Polaków i polskich dzieci jest zupełnie obojętny ponieważ ona nie jest Polką, tak jak wielu innych polityków i dziennikarzy, którzy mają polskie nazwiska lecz Polakami nie są. Ta lista jest bardzo długa, wymienić tu można J. Lewandowskiego, A. Michnika, J. Grabowskiego, T. Grossa, J.Hartmana,  Z. Baumana, M. Środę, Tuska, Kwaśniewskiego i wielu innych. Kardynał Stefan Wyszyński ostrzegał: patrzcie z jakich domów pochodzą.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1576439

należało by koniecznie zająć się zdefiniowaniem katalogu bezpośrednich i pośrednich strat ponoszonych przez Polskę, strat politycznych i ekonomicznych ponoszonych na szkodę nie tylko polskiej racji stanu albo polskiego interesu narodowego, a także szkód ponoszonych bezpośrednio przez Polaków w kraju i za granicą. 
 
Należałoby zauważyć, że jednym z notorycznych kłamstw schetynoidalnych timmermansoidów jest ich twierdzenie, że oni kochają Polskę i działają nie przeciwko Polsce, a przeciwko polskiemu rządowi. 
 
Niech przykładem będzie polityczne działanie Julii Pitery, która występując przeciwko akcji polskiego rządu w sprawie krzywd zadawanych polskim dzieciom przez niemieckie Jugendamty, staje po niemieckiej stronie, przeciwko polskim dzieciom, walczy nie o polskie dziecko, ale polskim dzieckiem przeciwko Polsce!
 
Przypis:
Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

michael

#1576403

jakie mają zadanie?

 

tacy mają za zadanie

jad antypolski sączyć

dzieła Stalina i Hitlera

na Polakach dokończyć!

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

jan patmo

#1576405

O dzieciach Zamojszczyzny?

Nie wątpię, że słyszała.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

michael

#1576406