WYBORY 2011 - MOJA REKOMENDACJA DLA KANDYDATÓW Z POMORZA

Obrazek użytkownika Filip_Stankiewicz
Kraj

Zamieszczam moją rekomendację dla kandydatów do Sejmu i Senatu na Pomorzu z krótkim uzasadnieniem - ponieważ większość Państwa jest z Gdańska, dlatego więcej miejsca poświęciłem właśnie kandydatom z Gdańska. Starałem się wybrać tylko najważniejsze informacje o kandydatach, ale pełne biogramy i programy kandydatów można przeczytać w internecie:

SEJM RP:

Okręg wyborczy numer 25 (Gdańsk, Sopot, powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski):

Anna GWIAZDA: Wyróżniająca się radna Sejmiku Wojewódzkiego. Jestem przekonany o jej dobrej woli, uczciwości, odwadze i umiejętności wyciągania wniosków z fachowych ekspertyz. Jestem także przekonany, że w swojej pracy będzie brała pod uwagę moje argumenty. Oprócz jej cech charakteru, dużej wiedzy i zaangażowania dodatkowym atutem jest jej popularność w Gdańsku - w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego uzyskała poparcie ponad 10 tysięcy Gdańszczan (7,44% ogółu wyborców), co było drugim wynikiem spośród wszystkich kandydatów wszystkich ugrupowań w Gdańsku! Pani Anna Gwiazda jest na liście na pozycji numer 8 - wyższe miejsca otrzymali znani liderzy i kandydaci spoza stolicy województwa, ale sądzę, że Gdańszczanie wolą zagłosować na człowieka z Gdańska. Z kolei kandydaci z czołówki listy i tak otrzymają głosy tysięcy ludzi do których nie dotrze moja rekomendacja i w efekcie pewny mandat posła. Ponieważ popieram również kandydaturę Andrzeja Gwiazdy, dlatego proponuję proste, ale wpadające w ucho hasło: „GDAŃSK GŁOSUJE NA GWIAZDY”!

Anna Gwiazda jest jedną z aktywniejszych radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego. W tej kadencji złożyła 7 interpelacji na 43 ogółem, a radnych jest 33. Zatem średnio wypada niewiele ponad 1 interpelacja na radnego. Można zapoznać się z tymi interpelacjami na stronie Sejmiku - numery 13, 20, 21, 22, 29, 30, 42. Jako jedyna interweniowała w ten sposób w sprawie bezsensownej sprzedaży mającej monopolistyczną pozycję strategicznej rafinerii „Lotos” - monopoli naturalnych się nie sprzedaje.
http://www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp/sejmik/interpelacje_i_zapytania/inte...

Anna Gwiazda o sobie: ukończyłam Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Wydział Malarstwa gdańskiej ASP. Podczas studiów na Wydziale Malarstwa pracowałam w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej i Biurze Planu Makroregionu Nadmorskiego. Pracuję twórczo, zajmuję się rysunkiem, malarstwem, grafiką, projektowaniem wnętrz. Moją antykomunistyczna postawę i wczesne zainteresowanie polityką ukształtowała patriotyczna atmosfera domu rodzinnego. Jestem siostrą Andrzeja Gwiazdy. Drugą kadencję sprawuję mandat radnej Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jako poseł, kierując się dobrem Polaków i polskim interesem narodowym, starałabym się wpłynąć na:
- zmianę koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego kraju z fatalnym w skutkach podziałem terytorium Polski na strefy A,B i C;
- renegocjację tzw. Pakietu Klimatycznego, w obecnej formie tragicznego dla polskiej gospodarki;
- obronę resztek majątku narodowego przed wyprzedażą (LOTOS);
- zmianę ustawy o gminnych zasobach komunalnych, skutkującą eksmisją na bruk, jak również zmianę ustawy o samorządzie terytorialnym;
- zmianę ustawy o ochronie zabytków, położenie nacisku na dbałość o dziedzictwo kulturowe, polską sztukę i artystów, zamiast finansowania inwestycji propagandowych;
- przeciwna jestem również: wprowadzeniu podatku katastralnego, wejściu Polski do strefy euro oznaczającą dalszą utratę suwerenności, klientelizmowi w polityce zagranicznej, braku dbałości o interes narodowy i społeczny.

Okręg wyborczy numer 26 (Gdynia, Słupsk, powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski):

Polecam dwóch kandydatów, część z Państwa chce zagłosować po prostu na dobrego kandydata - rekomenduję Państwu posła Jarosława Sellina, część oprócz tego chciałaby, aby reprezentował także idee głoszone od wielu lat przez Unię Polityki Realnej - tym z Państwa rekomenduję jednego z lepszych radnych Gdyni Marcina Horałę.

Jarosław SELLIN: Dziennikarz, poseł na Sejm V i VI kadencji, były wiceminister kultury. Więcej: http://www.sellin.pl

Marcin HORAŁA: Żonaty, dwie córeczki: 4-letnia Agnieszka i 2,5-letnia Agatka. Ukończył prawo i politologię na Uniwersytecie Gdańskim. Zawodowo związany z gdyńskim portem jako specjalista zarządzania procesami biznesowymi. Marcin Horała o sobie: „Jako wiceprezes Stowarzyszenia Powiernictwo Polskie zajmuję się obroną prawdy historycznej i polskiego interesu narodowego. Jestem redaktorem naczelnym kwartalnika „Powiernictwa”. Jestem samorządowcem, radnym miasta Gdyni, wcześniej radnym dzielnicy Gdynia Chylonia, autorem największej liczby projektów uchwał, poprawek, interpelacji i wystąpień spośród wszystkich radnych. Otrzymałem tytuł najlepszego radnego V kadencji. Zostałem ekspertem Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej ds. samorządu terytorialnego. Współpracuję z wydawanym przez Fundację kwartalnikiem „Rzeczy Wspólne”. Założyłem oddział Trójmiasto Stowarzyszenia Koliber, pełniłem funkcje we władzach krajowych tego stowarzyszenia. Obecnie służę pomocą działającym w nim młodszym kolegom. Bliskie są mi idee republikańskie, konserwatywne i wolnościowe. W sejmie chciałbym się zająć sprawami samorządu terytorialnego i gospodarki.” Więcej: http://www.horala.pl

SENAT RP:

Okręg wyborczy nr 62 (Słupsk, powiaty: lęborski, słupski, wejherowski):

Andrzej STEPNOWSKI: Jestem profesorem Politechniki Gdańskiej i uznanym w świecie ekspertem w zakresie geoinformatyki, telekomunikacji i hydroakustyki, przyczyniłem się do naukowo-technicznego rozwoju regionu pomorskiego. Pełniłem szereg odpowiedzialnych funkcji, m.in. prorektora ds. nauki Politechniki Gdańskiej, eksperta ONZ /FAO, międzynarodowego konsultanta oraz wykładowcy na wielu uniwersytetach zagranicznych. Byłem współzałożycielem, a następnie przewodniczącym Rady Nadzorczej firmy C-Map - światowego lidera technologii nawigacji morskiej. Od 1980 roku jestem członkiem NSZZ „Solidarność”, którego byłem współzałożycielem na Politechnice Gdańskiej, a w latach 90. działaczem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka J. Piłsudskiego. Od ubiegłego roku jestem zaangażowany w prace Klubu Dobrego Państwa, a ostatnio zostałem ekspertem Centrum Programowego Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Więcej: http://www.stepnowski.pl

Okręg wyborczy nr 63 (powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski):

Dariusz WASIELEWSKI: Ukończyłem filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie brałem udział w strajkach majowych 1988 roku. W trakcie studiów redagowałem wydawnictwa podziemne. Po studiach pracowałem jako dziennikarz w „Tygodniku Gdańskim Solidarność” i w innych gazetach regionalnych. Od 1995 roku, przez trzy kolejne kadencje, byłem członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Przez pięć lat byłem także rzecznikiem prasowym Komisji Krajowej „Solidarności”. W tym czasie, reprezentując związek, pełniłem różne zadania jako członek Komisji Kultury Rady Miasta Gdańska, Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, czy też ławnik Rejonowego Sądu Pracy. Przez ostatnie pięć lat byłem prezesem zarządu i jednocześnie redaktorem naczelnym Radia Gdańsk. Więcej: http://m.wybierzpis.org.pl/kandydaci/szczegoly/a,62,t,senatorowie.html

Okręg wyborczy nr 64 (Gdynia, powiat pucki):

Krzysztof KOŁOWROCKI: Jestem profesorem tytularnym, zatrudnionym na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Matematyki Akademii Morskiej w Gdyni. Moimi specjalnościami są matematyka, automatyka, probabilistyka i statystyka. Jestem uznanym w świecie autorytetem z zakresu bezpieczeństwa i niezawodności złożonych systemów i procesów przemysłowych. Na ten temat opublikowałem ponad 300 prac naukowych, w tym 2 książki o zasięgu międzynarodowym. Jestem także stałym współwydawcą 5 czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym. Stworzyłem znaną w świecie szkołę niezawodności dużych systemów, w ramach której wypromowałem 6 doktorów. Kieruję Katedrą Matematyki Akademii Morskiej w Gdyni, jestem prezesem Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności oraz członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności. Należę do Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Klubu Dobrego Państwa. Jestem ekspertem Centrum Programowego Prawa i Sprawiedliwości. Więcej: http://www.kolowrocki.eu

Okręg wyborczy nr 65 (Gdańsk, Sopot):

Andrzej GWIAZDA: Przed Sierpniem ‘80 działałem w opozycji demokratycznej. W czasie strajku byłem członkiem prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, negocjowałem Porozumienia Sierpniowe. Byłem wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego zostałem internowany i dwukrotnie aresztowany, łącznie na trzy lata. Po wyjściu z więzienia podejmowałem próby formalnego zwołania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W okresie przełomu przestrzegałem przed skutkami „okrągłego stołu”, przekształceniem „Solidarności” w partię polityczną i porzuceniem obrony interesów pracowników. Nie akceptowałem planu Balcerowicza. Odbyłem wiele spotkań w całej Polsce. Wydawałem miesięcznik „Poza Układem”. Współpracowałem z Polskim Lobby Przemysłowym. Z wyboru załogi byłem członkiem Rady Nadzorczej Elmoru. Pisałem do „Gazety Polskiej” i magazynu „Obywatel”. W 2000 roku założyłem stowarzyszenie promujące opodatkowanie spekulacji finansowych (podatek Tobina). Więcej: http://andrzejgwiazdasenatorem.pl

Polecam także nagrania wideo wystąpień Andrzeja Gwiazdy - zajmą Państwu trochę czasu, ale wysłuchanie ich zapewni świadomy wybór:

Przemówienie Andrzeja Gwiazdy na wiecu w Gdańsku
http://vod.gazetapolska.pl/519-wiec-andrzeja-gwiazdy-w-gdansku

Wystąpienie Andrzeja Gwiazdy w sali BHP Stoczni Gdańskiej http://www.youtube.com/watch?v=OlVD2xhc7s8&feature=player_embedded

Bogdan Borusewicz nie przyszedł na debatę z Andrzejem Gwiazdą i innymi kandydatami w Radiu Gdańsk. Twarde NIE kandydata PiS dla sprzedaży Grupy Lotos.
http://wpolityce.pl/wydarzenia/15465-bogdan-borusewicz-nie-przyszedl-na-...

Młodzież z Andrzejem Gwiazdą
http://niezalezna.pl/16682-mlodziez-z-andrzejem-gwiazda

Okręg wyborczy nr 66 (powiaty: gdański, starogardzki, tczewski):

Anna Maria KURSKA: Urodziłam się we Lwowie. Ukończyłam Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W sierpniu 1944 roku byłam sanitariuszką „Szarych Szeregów” podczas „Powstania Warszawskiego”.Od września 1980 roku jestem w „Solidarności”. Po 13 grudnia 1981 roku odwołano mnie z funkcji sędziego. W 1990 roku przywrócono mnie do funkcji sędziego w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. Od 2001 roku należę do PiS, gdzie jestem członkiem Rady Politycznej. W latach 2001-2005 byłam senatorem z listy Komitetu Wyborczego Wyborców i Sympatyków Lecha Kaczyńskiego. Od 2005 do 2007 roku z listy PiS udzielałam się w Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności. Jestem członkiem Stowarzyszenia „Godność” w Gdańsku. W roku 2005 z listy Prawa i Sprawiedliwości po raz drugi uzyskałam mandat senatorski. Prezydent Lech Kaczyński w 2009 roku odznaczył mnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w kształtowaniu państwa prawa, a w szczególności za działalność na rzecz zachowania praworządności w czasach PRL. Więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Kurska

Okręg wyborczy nr 67 (powiaty: kwidzyński, malborski, nowodworski, sztumski):

Mirosław GÓRSKI: Z zawodu jestem lekarzem medycyny, menadżerem ochrony zdrowia. Pracuję jako ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala w Kwidzynie. Przez 18 lat pełniłem funkcję dyrektora szpitala, w tym nowoczesnego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Jako wicemarszałek województwa pomorskiego odpowiadałem za ochronę zdrowia. Byłem dyrektorem Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, współpracowałem z ówczesnym ministrem zdrowia, Zbigniewem Religą, w pracach nad ustawą o sieci szpitali, prowadząc jej pilotaż w województwie pomorskim. Mam doświadczenie w pracy samorządowej, byłem radnym pierwszej kadencji Rady Powiatu w Kwidzynie, a przez dwa lata przewodniczącym Rady. Teraz jestem radnym Rady Powiatu IV kadencji i przewodniczącym Klubu Radnych PiS. Byłem działaczem i przewodniczącym NSZ w AM w Gdańsku oraz aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, zarówno w stanie wojennym, jak i po reaktywacji związku. Byłem internowany. Więcej: http://miroslaw-gorski.pl

Filip Stankiewicz

P.S. Proszę o przekazanie listu potencjalnie zainteresowanym czyli ludziom, dla których ważna jest przyszłość naszego kraju.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Choć głosowac nie mogę na tę listę w Niemczech. Znam wszystkie te osoby całkiem nieźle. Szczególnie Gwiazdozbiór. Mama Jarka i Jacka Kurskich, razem z moim mec. K. starali się nas wyciagnąć z więzienia w Gdańsku podczas stanu wojennego. Z Jarkiem klepałem pod jedną celą. Co sie porobiło z tym człowiekiem, nie mam pojęcia.Tylko szmal wchodzi w rachubę. Pan Górski pracował w tej samej firmie co ja: ZR NSZZ "S". Porządnym był gościem. Jak wielu wówczas. Ale czasy sie zmieniły i mamy to co mamy.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Nasza Szkapa

#189348

kto jest kandydatem PIS do Senatu , bo sejmu znam
we Wrocławiu.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#189357

"Im bardziej chore państwo, tym więcej w nim praw" - Tacyt

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Im bardziej chore państwo, tym więcej w nim praw" - Tacyt

#189572