"Open range" po polsku - 8 września pod Sądami Okręgowymi

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Interest rei publicae ne maleficia remaneant impunita - W interesie publicznym leży, by przestępstwa nie pozostały bezkarne.

W Polsce Iustitia /wymiar sprawiedliwości/ działa często niezgodnie z regułami sztuki /wbrew lege artis/ albo z powodu lekkomyślności /lexuria/ albo niskich kompetencji /ignorantia/ albo występnego działania sędziów i prokuratorów /malum prohibitium/.

Pisałam o tym wielokrotnie na Niepoprawnych.pl. Ostatnio w tekście: "Wymiar sprawiedliwości a obywatelski projekt Konstytucji"

http://niepoprawni.pl/blog/417/wymiar-sprawiedliwosci-obywatelski-projekt-konstytucji

zwracając uwagę, iż to polska Konstytucja gwarantuje niegodnym sędziom bezkarność.

Nie ma niestety w Polsce takich prawników, którzy wystąpiliby z otwartą przyłbicą przeciwko konstytucyjnym uwarunkowaniom bezkarności funkcjonariuszy.

Także RPO w nowych projektach Konstytucji nie przewiduje rozwiązań pozwalających społeczeństwu sprawować nadzór na sądownictwem i prokuraturą. Porównaj:

http://blog.brpo.salon24.pl/123107,system-prezydencki

Z tego powodu obywatele sięgnąć mogą wyłącznie do protestów publicznych. Najbliższy odbędzie się 8 września 2009 r. pod Sądami Okręgowymi. Szczegółowe informacje na stronach:

http://www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty/show&dzial=ogloszenia&id=2946
http://www.aferyibezprawie.org/index.php?menu=newsout&id=920
http://www.aferyibezprawie.org/index.php?menu=newsout&id=921

Głównymi organizatorami protestu są Stowarzyszenia przeciwko Bezprawiu z całej Polski oraz Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski.

To ostatnie pisze:

"Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski stara się być publicznym głosem ludzi pokrzywdzonych przez władze, szczególnie sądy i prokuratury. W istniejącym systemie  społecznym  instytucjom sądów  i  prokuratur powierzono  szczególną  rolę . To od nich ludzie oczekują pomocy i uczciwego wsparcia. Dlatego organy te ponoszą wielką odpowiedzialność za kształtowanie poszanowania prawa nie tylko stanowionego przez ludzi, ale naturalnego i obiektywnego. To ich postawiono na straży przestrzegania porządku moralnego i prawnego. Naród polski wychowywany był przez wieki w duchu cywilizacji łacińskiej. Wynika z tego wrażliwość na obiektywne dobro i prawdę oraz rozróżnianie dobra i zła. Dominujące od pół wieku wpływy materialistyczne, neopogańskie, laickie, a ostatnio liberalne i libertyńskie zachwiały całym systemem wartości. Te nowe tendencje dotknęły szczególnie sądownictwo i  prokuratury wypaczając ich prawotwórcze, społeczne funkcje. Często działania prawne stały się sformalizowanym bezprawiem. Dożywotnie sprawowanie urzędów przez sędziów i prokuratorów, nepotyzm, brak kontroli społecznej sędziów i prokuratorów sprawiły, że ludzie ci stają nieraz ponad prawem bez liczenia się z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje. Doprowadziło to do swoistej samowoli i ignorowania społecznego poczucia sprawiedliwości. Tolerowanie korupcji, afer, bezprawia, niszczenia i przywłaszczania majątku narodowego,  przez manipulowanie literą prawa, lekceważenie poczucia ducha prawdy i sprawiedliwości, spowodowało powszechną utratę zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Ludzie ofiarnie służący Ojczyźnie i Polakom są poniewierani i niszczeni przy pomocy działań sądów i prokuratorów. Przestępcy natomiast cieszą się dobrobytem, wolnością i bezkarnością. Nieformalne powiązania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej wypaczają klasyczny model trójpodziału władzy. Wiele spraw sądowych prowadzonych jest w sposób urągający zdrowemu poczuciu praworządności. Ludzie pokrzywdzeni zwracają się do Stowarzyszenia Obrony i Rozwoju Polski z prośbą o pomoc. Aby umożliwić wsparcie poszkodowanym przez sądy i prokuratury domagamy się dostępu Stowarzyszenia Obrony i Rozwoju Polski do postępowań Art. 61 art. 4 kpc, w związku z Art.8 kpc i Art. 90 i 91 kpk i nagrywania rozpraw. Przeciwko nieuczciwym manipulacjom, łamaniu ducha i litery prawa pragniemy ostro zaprotestować! Liczymy na wsparcie uczciwych ludzi"
                                           

Wesprzyjmy akcję Stowarzyszeń. Weźmy udział w pikietach.
______________________________________________

Ius est ars boni et aequi - prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne,

 

 

 

Brak głosów

Komentarze

Telefony do organizatorów ogólnopolskich: Jerzy Jachnik 504 105 220, Andrzej Klimek 602 616 409. Konstytucja Obywatelska: Janusz Sanocki 602 397 455.

Pzdr

Vote up!
0
Vote down!
0
#30380

Zapraszam wszystkich dzisiaj pod Sądy Okręgowe.

Kto może, niech naprawdę przyjdzie.

Jedno z haseł protestu: "Dzisiaj ja, jutro Ty". Każdy może być skrzywdzony przez nieobiektywny wymiar sprawiedliwości.

Pzdr

Vote up!
0
Vote down!
0
#30454