„Wara od naszych dzieci!” brawo ale…

Obrazek użytkownika cisza
Kraj

 

ale… Konwencja Stambulska podpisana, do dziś nie wypowiedziana! Za pieniądze Polaków kształcą się tabuny tzw.”latarników”, propagadzistów gender i o tym cisza! Od lat wchodzą do szkół pod różnymi pretekstami.

Czy rzeczywiście nikt w rządzie tego nie dostrzega? „Wykształceni” za nasze pieniądze fachowcy od propagandy gender nie byli i nie są bezrobotni! Mają dostęp do szkół!

„W Polsce istnieje kilka uczelni, na których możliwe jest podjęcie podyplomowych studiów z zakresu gender (lista niepełna!)

WARSZAWA

1.Polska Akademia Nauk: Studia podyplomowe: Strategie zmian na rzecz równości. Gender mainstreaming

Studia skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką równości płci, w historii i obecnie. Kładą nacisk na strategię gender mainstreaming (czyli włączanie zasad równości szans kobiet i mężczyzn w główny nurt polityki), przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, planowanie projektów unijnych związanych z tematyką gender, podnoszą kwestie włączania polityki równości w działania administracji państwowej, stowarzyszeń i środowisk lokalnych.

http://genderstudies.pl/index.php/gender-studies/

 

2.Uniwersytet Warszawski: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych: Podyplomowe Studia nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci „Gender Studies”

Studia i badania nad problematyka społecznej i kulturowej tożsamości płci opisują, analizują, dekonstruują wszystkie przesądy związane ze stereotypami kobiecości i męskości.

Studia oferują co semestr nową ofertę cyklów zajęć z zakresu socjologii, psychologii, prawa, historii, teorii kultury, teorii literatury i innych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Łączy je wspólna perspektywa; uczeni prowadzą badania i analizują je z perspektywy tożsamości płci.

http://www.isns.uw.edu.pl/studia_podyplomowe_gender.php

 

3.Wyższa Szkoła Pedagogiczna: Podyplomowe Gender Studies

Głównym celem studiów jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu: historii ruchu kobiecego w Polsce i na świecie, podstaw socjologii i polityki społecznej, wdrażania strategii Gender Mainstreaming i zasady różnorodności w miejscu pracy. Absolwent/ka będzie w stanie sprawnie poruszać się w obszarze prawa antydyskryminacyjnego, uzyska także wiedzę z zakresu podstaw literatury, filozofii społecznej i pedagogiki w ujęciu feministycznym oraz znajomość zagadnień feministycznej krytyki ekonomii.

http://warszawa.wsptwp.eu/pl/oferta/kierunki/studia-podyplomowe-politologiczno-admini/gender-studies

 

POZNAŃ

1.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Studia Podyplomowe w zakresie Gender

Studia Podyplomowe w zakresie Gender kierowane są do osób pragnących zdobyć kompetencje dotyczące sposobów skutecznego wdrażania praktyk antydyskryminacyjnych i równościowych. Przygotowują do pracy w instytucjach kulturalnych oraz pedagogicznych, organizacjach pozarządowych działających na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, przeciwdziałających wykluczeniu różnych grup społecznych.

http://studenci.amu.edu.pl/studia/podyplomowe/wydzial-filologii-polskiej-i-klasycznej/studia-podyplomowe-w-zakresie-gender

 

ŁÓDŹ

1.Uniwersytet Łódzki: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych: Gender Studies

Absolwenci interdyscyplinarnych studiów podyplomowych z zakresu gender studies będą posiadali kompleksową wiedzę na temat problematyki płci kulturowej i nierówności społecznych oraz będą w stanie w sposób krytyczny identyfikować wszelkie przejawy dyskryminacji. Oprócz wiedzy dotyczącej rozwoju myśli feministycznej oraz instytucjonalizacji polityki równych szans, absolwenci posiądą wiedzę na temat instrumentów i metod zwalczania nierówności

http://www.uni.lodz.pl/studia/studium,tematyka,462

 

http://www.ucz-tolerancji.pl/

 

KRAKÓW

1.Uniwersytet Jagielloński: Instytut Sztuk Audiowizualnych: Podyplomowe Studia z Zakresu Gender

Studia z zakresu gender zostały założone z myślą o absolwentach wyższych uczelni, aktywnie uczestniczących w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym kraju. Mają one pomóc kandydatom w pracy z innymi ludźmi, ułatwić im zrozumienie mechanizmów społecznych i kulturowych, które określają tożsamość każdej z płci. Są to studia o charakterze doskonalącym, rozwijające dotychczasową wiedzę studentów i wzbogacające ją o nowe perspektywy badawcze.

http://www.podyplomowe.uj.edu.pl/wydzial-zarzadzania-i-komunikacji-spolecznej?p_p_id=56_INSTANCE_Df4E&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=2991994&articleId=10691199&widok=ogloszenie

 

2.Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Gender Studies: Podyplomowe studia nad płcią, dyskryminacja i problematyką równouprawnienia

Są to studia interdyscyplinarne, nakierowane na dostarczenie studentowi wiedzy, jak i praktycznych warsztatów. Program studiów podzielony jest na bloki tematyczne, w ramach których zawarte są kursy problemowe oraz zajęcia warsztatowe.

Absolwenci zdobywają kwalifikacje w ramach modernizacji treści nauczania, modernizacji sposobów zachowania się i funkcjonowania instytucji, znajomości instytucji unijnych, rządowych i pozarządowych, pracujących na rzecz polityki równości.

http://www.ka.edu.pl/csp-oferta/gender-studies-podyplomowe-studia-nad-plcia-dyskryminacja/

 

BIELSKO BIAŁA

1.Akademia Techniczno Humanistyczna: Katedra Literatury i Kultury Polskiej: Międzywydziałowe Podyplomowe Studia nad Społeczną i Kulturową i Społeczną Tożsamością Płci „Gender Studies”

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu m.in. literackiej krytyki feministycznej, historii ruchów emancypacyjnych w Polsce, kulturowej historii seksualności, teorii queer, genderowej pedagogiki społecznej, problematyki antydyskryminacyjnej. Studia mają charakter interdyscyplinarny.

http://info.ath.bielsko.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1117&Itemid=167

 

GDAŃSK

1.Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna: Gender Studies

Absolwenci studiów mają rozległą wiedzę dotyczącą przeciwdziałania płciowej dyskryminacji, prowadzenia działalności na rzecz tolerancji. Są przygotowani do tworzenia projektów, kampanii społecznych, promocji działań edukacyjnych na rzecz równości, a także do organizacji warsztatów. Dodatkowo, podczas studiów, możliwe jest odbycie akredytowanego szkolenia z PRINCE2® Foundation. Umożliwia ono uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PRINCE2® Foundation.

http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-podyplomowe-kierunki/gender-studies.html

 

TORUŃ

1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika: Instytut filozofii: Studia podyplomowe z zakresu gender

Studia dostarczają pogłębionej wiedzy teoretycznej, a także umożliwiają nabycie umiejętności praktycznych rozpoznawania struktur opresywnych oraz zwalczania przejawów dyskryminacji. Studia dostarczają wiedzy na temat praw kobiet, ruchów kobiecych i organizacji kobiecych w Polsce, UE i na świecie.

Mają one charakter interdyscyplinarny, ze szczególnym naciskiem na filozoficzne, kulturowe i społeczne rozumienie zagadnień w obrębie teorii i praktyki feministycznej. w mniejszym stopniu akcentują literaturoznawcze oraz psychoanalityczne podejście do problemu płci.

http://www.studiagender.umk.pl/index.php?lang=_pl&m=page&pg_id=4

 

https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/gender_studies_w_polsce

 

Skoro kształcimy tych „fachowców” na wyższych uczelniach oznacza, że minister Gowin traktuje gender jako naukę a mówi o „ideologii”. Hipokryzja!

Protesty lądują w koszu, np. /fragment/:

„Apeluję do Pana Panie Ministrze o podjęcie zdecydowanych kroków w celu zaprzestania finansowania tego niebezpiecznego eksperymentu społecznego również na uczelniach wyższych w naszym kraju.”

https://www.citizengo.org/pl/ed/165926-koniec-finansowania-gender-na-pol

Tak długo, jak w Polsce będzie obowiązywać Konwencja Stambulska, jak długo rząd będzie finansować gender studies tak długo będzie trwać walka ze skutkami demoralizacji dzieci i młodzieży a nie z przyczynami czyli urzędową akceptacją gender!
Orban wiedział od czego zacząć!
A u nas, w Polsce ….. też wiedzą ale siedzą cicho.

Chyba nikt nie uwierzy, by absolwenci tych studiów wzięli się do innej roboty niż propaganda „tolerancji” albo np.zajęli się katechezą.

 

ps.obrazek z sieci

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.3 (głosów:23)

Komentarze

Podoba mi się!
13
Nie podoba mi się!
-6

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1583477

...oto najlepszy przykład powyższego tekstu i plakatu.

Tylko idioci mogą tego nie zauważyć...i głosować na PiS....mimo to.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-14

Verita

#1583485

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

chris

#1583492

A debile i debilki na żydokomucha Brauna

Tylko się nie ze.......j

Podoba mi się!
16
Nie podoba mi się!
-9
#1583501

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

chris

#1583549

  .....Ks.prof. Guz w II kazaniu pasyjnym,  gdzie wyraźnie stwierdza,że cyt. „tylko diabeł i jego niewolennicy pogardzają i zabijają każde życie bo diabeł jest mordercą i niszczycielem życia, które pochodzi od Boga. I każdy kto zezwala prawnie, moralnie, społecznie, politycznie i kulturowo na zabicie chośby jednego człowieka, paktuje realnie z samym diabłem. (...)

Państwo i Kościół w Polsce powinno wystąpić w obronie życia każdego Polaka.” (koniec cyt.).

Tak więc każdy kto popiera PiS...paktuje z diabłem....jak było za czasów III Rzeszy Niemieckiej.

Bóg nie pozwoli z siebie szydzić...a to niestety się dzieje w naszej umiłowanej Ojczyźnie gdy poltycy, modlą się przed figurą,

w Częstochowie i z diabłem za skórą liczą na głosy diabelskich Niepoprawnych.

https://www.pch24.pl/-ks--prof--tadeusz-guz--ewolucjonizm--psychoanaliza...

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-10

Verita

#1583562

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

chris

#1583576

- pomóżcie ochraniać polskie dzieci przed zboczeńcami !!!
To jest prawdziwe wyzwanie patriotyczne dla Was !
Dobrze by było aby niechcący wyciekły do mediów adresy zamieszkania zboczeńców w Polsce.
Prawdopodobnie kibole z pałami się nimi zaopiekują.

Zboczeńcy finasowani przez wrogów Polski nie mogli zniszczyć polskiej młodzieży dopalaczami i narkotykami (wielkie dzięki dla Policji !!!) - więc uderzają w najmłodszych i najsłabszych bo zboczone cioty nigdy nie staną do walki z silnym mężczyzną. To jest element planu zniszczenia Polski za kilkanaście lat.
Ta demoralizacja polskich dzieci to skryty plan przyszłych zaborców naszej Ojczyzny - postanowili uderzyć w naszą przyszłość niszcząc nam dzieci. To dlatego Biedroń tak nadstawia d*py Niemcom i merda do nich ogonem.
PS. Pamietajcie że po przez świece dymne (patrz kierunek wiatru)- można zasłonić nawet najbardziej zmonitorowany kamerami obiekt.

Podoba mi się!
12
Nie podoba mi się!
0

Tuskość to nienormalność,antypolskość, zdradzieckość i faszyzm w najczystszej postaci. Nie mam najmniejszej ochoty, aby był on brzemieniem dla naszej Ojczyzny, - zgiń i przepadnij czarci bękarcie.

#1583552

Verita napisała:

"Tylko idioci mogą tego nie zauważyć...i głosować na PiS....mimo to.

Verita"

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-2

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1583962

...który mówi to nie moja rękę a ja i tak będę głosował na PiS?   Bo ja  kocham żydków..i cieszę się ,że nami rządzą.

Izrael decyduje, kogo można wpuszczać do Polski, a minister Czaputowicz szybciutko realizuje. Moje pytanie brzmi: skoro osoba uznana za negacjonistę Holokaustu jest piętnowana i sekowana na całym świecie, to dlaczego osoby przypisujące Polakom niemieckie zbrodnie na Żydach są fetowane na konferencjach naukowych, otrzymują granty i medale?

Czy zdejmowanie winy z niemieckich sprawców Zagłady i wrabianie Polaków w Holokaust nie jest przypadkiem zniekształcaniem prawdy o Holokauście? Jest!

Ale fałszujący historię bajkopisarze w typie Grossa i Grabowskiego chodzą w glorii i chwale, a ci, którzy krytykują ich „naukowe” osiągnięcia, są oskarżani o antysemityzm i mowę nienawiści.

https://wprawo.pl/2019/03/22/izrael-postawil-na-swoim-polska-nie-wpusci-...

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-8

Verita

#1583968

Nie odkryłeś nic nowego
To taka naszą lokalna Tiamat
Gieroj old diewoszka

Krasiwa baba

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2
#1583994

- zamiast nazywać sprawę po imieniu - czyli
Lejby
Geje
Biseksy - czyli totalne poj*by z totalnej opozycji
Tranwestyty i Transeksualisci - czyli raz dziwka raz pedał

nazywacie ich pieszczotliwie - elgiebete !

- na samym stracie to wykolejone ale cwane q*re*two wszystkich wprowadziło w kanał i narzuciło gebelsowską, własną "miękką" narację tak jak Hitler zapraszał Żydów do łaźni na kąpiel - (kto by się nie chciał po podróży do Oświęcimia wykąpać ?) - tylko że tam nie było pryszniców do wody a był tylko otwór (zakaz czytania Biedroniowi o otworach bo jemu wszystko kojarzy się z seksem) - w suficie do wrzucania cyklonu "B".
Tak dziś wszyscy znowu wchodzą pod prysznic - zdaje się że pomysłodawcy tej dzisiejszej "kąpieli" - czyli tego prania mózgów pochodzą z tego samego kraju a przynajmniej są przez nich finansowani.
Z lenistwa umysłowego - wszyscy w tym i przedstawiciele Rządu biorą udział nieświadomie (a może o zgrozo świadomie ?)- w zakłamywaniu rzeczywistości bo nie chce im się z lenistwa wypowidać pełnej nazwy elgiebietie (Pani Jadwiga Wiśniewska - poseł PE w UE z ramienia PiS-u powiedziała raz nawet, nosz k**wa mać: "eldżibiti" !!! - czyli:

Lesby
Geje
Biseksy
Tranwestyty

Ktoś musi przywracać prawdziwe znaczenie słowom.

Podoba mi się!
15
Nie podoba mi się!
0

Tuskość to nienormalność,antypolskość, zdradzieckość i faszyzm w najczystszej postaci. Nie mam najmniejszej ochoty, aby był on brzemieniem dla naszej Ojczyzny, - zgiń i przepadnij czarci bękarcie.

#1583548

Czynne uświadamianie dzieci jest przestępstwem, pedofilią i w prawie polskim (na razie!) karane więzieniem.

Gdyby jednak administracyjnie wprowadzono Deklarację, jako powszechnie obowiązującą, była by to powtórka z administracyjnie wprowadzanego ateizmu w krajach komunistycznych.

W konsekwencji należałoby wypuścić z więzień pedofilów, i jeszcze wypłacić odszkodowanie za to, że jako awangarda postępu byli prześladowani przez histerycznych homofobów.

https://gloria.tv/article/ijQRRNvvbUDN6CamBynJ7s7PP

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-10

Verita

#1583566

"Orban wiedział od czego zacząć!
A u nas, w Polsce ….. też wiedzą ale siedzą cicho."
Właśnie, że po cichu ale nie siedzą.
Akurat Gowin po cichu się uwija jak z piórkiem na wyznaczonej mu przez syjamczyków (ci, co powrócili z Syjamu) działce, - taka szumna reforma - dużo szumu żeby nikt nie zauważył iż upłynęły kolejne 4 lata nasycania chłonnych polskich umysłów wrogą antypolską, antkatolicką ideologią - jeszcze 4 lata i kolejne pokolenie w plecy. Wicepremier Gowin jest otwarcie antypolskim szkodnikiem, bardzo aktywnie kolaborującym z wrogami Polski w szkalowaniu naszego dobrego imienia i osłabianiu narodowego ducha.

Jak jeszcze ktoś nie zauważył, że ten nierząd ze wszystkich dotychczasowych to najaktywniejszy antypolski sabotaż i dywersja to ja gratuluję poprawności politycznej.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-11
#1583493

Wołacie głośno wara od naszych dzieci.

A nienarodzone można zabijać panie Kaczyński, bo nie chcecie wprowadzić ustawy przeciw zabijaniu nienarodzonych.

A szczególnie to pana wina, bo pan kategorycznie zabronił by o tym posłowie od pana mówili czy wspominali. nawet pod karą wywalenia z partii. 

Bo słupki poparcia są dla was ważniejsze jak prawo Boga, które dał dla ludzi i tu kłania się Dekalog i przykazanie nie zabijaj. A wy co robicie, by zatrzymać zabijanie nienarodzonych dzieci???

Mówicie o sobie że wierzycie, a ja mówię że jesteście jak ci faryzeusze i wasza wiara jest na pokaz, a w waszych sercach nie ma miejsca dla Boga.

Prawdziwy chrześcijanin i katolik, nie zgadza się i nie pozwala by można było bezkarnie zabijać dzieci nienarodzone, tylko dla tego bo takie jest prawo, a złe prawo trzeba zmienić, bo po to ludzie głosowali na PiS, bo liczyli że PiS zmieni te złe prawa. Ale dla rządzących nie ma to znaczenia i nie chcą zmieniać złe prawo.

Tak było również przy ustawach o sądach, ustawie degradacyjnej, obiecywali przed wyborami, a jak wygrali to wyborców mają w dupie i robią politykę, sprzeczną z interesem Polski i Polaków.

O to eskimoski PiS w całej krasie, kłamali, kłamią i będą kłamać.

Podoba mi się!
12
Nie podoba mi się!
-11

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".

#1583494

Trudno nie przyznać tobie racji, tylko co w zamian ? Pomaska, Rabiej, Trzaskowski, Boni, Lewandowski, Rożia fon fara, Biedroń, Kazek LOVE, Cimoszewicz z Puszczy, PZPR, KOD, PeSeL, UW, KLD, LGBT, Gender ? Bo się już pogubiłem.

Czy będzie mi (nam) kiedyś dane głosować na ludzi prawych ? Czy do końca życia będę wybierał tylko mniejsze zło.

Boże dopomóż i wytrwać daj.

Podoba mi się!
14
Nie podoba mi się!
-1
#1583521

ŚWIĘTA RITA - orędowniczka w sprawach trudnych i beznadziejnych.

"O potężna i sławna Święta Rito, oto u twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy, zwraca się do ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana. Ponieważ jestem niegodny/a z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc ciebie wybieram sobie, Święta Rito, ponieważ ty właśnie jesteś niezrównaną Świętą od spraw trudnych i beznadziejnych. O droga Święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę (tutaj wyrazić łaskę, o którą się prosi) (...)"

PS

"Czemu ty się zła godzino

z niepotrzebnym mieszasz lękiem ?

Jesteś, a więc musisz minąć.

Miniesz, a więc to jest piękne".

~Wisława Szymborska

Pozdrawiam

Podoba mi się!
13
Nie podoba mi się!
0

casium

#1583524

Ja nie będę prawa Boga łamał, a popierając PiS, będę dawał pozwolenie by te dzieci nienarodzone zabijać, jak to teraz robi PiS.

Albo masz w swoim sercu miejsce dla Boga, albo nie. Moje motto mówi "Zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu"

Dla mnie jest tylko jeden wybór, Bóg i Jego prawa, jako chrześcijanin i katolik. Amen. A kto łamie prawa Boga, nie może liczyć na moją przychylność, nawet jak w przypadku PiS-u.

​​​​​​​Pozdrawiam.

 

Podoba mi się!
12
Nie podoba mi się!
-5

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".

#1583525

...tak nie można myśleć i tym się tłumaczyć.  To jest fałszywa alternatywa, która świadczy o chorej osobowości.

Przykładacie   rękę do mordowania niewinnych dzieci....tak  jak  Kaczyński czy ci zawiedzeni  londyńczycy,  u których  z rozumem coś się stało albo sumienie zwariowało. Gdy im brak argumentów...bo w wypadku fałszywej alternatywy nie istnieją,..uciekają się do bluzgów, chamstwa i wulgaryzmów. To świadczy o wyraźnej współpracy z diabłem....to już nie są żarty.

 Tym sposobem nie uratujecie Polski.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-11

Verita

#1583531

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

 Alez, to calkiem proste.Glosuj na Narodowcow, by nie byli "podprogowi", a weszli do Parlamentu podobnie jak kiedys PiS... Co tu trudnego? Czy lubisz mordowac poczetych Polakow lub ich w formie malych dzieci sprzedawac na organy lub do burdeli? Czy chcesz nadal zadluzac X pokolen Polakow? Co tu trudnego? W koncu czy chcesz niedlugo miec hebrajski jezyk w urzedach i nie tylko to? Co tu trudnego? Mieszkasz na Marsie ? No chyba , ze z definicji jestes opornikiem ;-)))) Czy nadal chcesz miec zydow w kazdym i to doslownie w kazdym Departamencie i w kazdym Ministerstwie? Co tu trudnego? Czy w Palacu Prezydenta RP chcesz, by obchodzono Chanuka zamiast Swiat Bozego Narodzenia? Co tu trudnego? itd.itp.

Wiec...? Co tu trudnego? Nie lubisz Polski i Polakow?

Oj, to nie dobrze...

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-9

chris

#1583551

Ukrywają zdradę pod hasłami

Zagubieni nic dzisiaj nie znaczą

Bo pędzą za kasą, zdobyczami

Pozdrawiam

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-1
#1583505

Bardzo potrzebny tekst - dziękuję Autorowi. Gowin rzeczywiście nie widzi albo nie chce widzieć zagrożenia....

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
0

Yagon 12

#1583506

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

To jest jeszcze gorzej. Jemu nie wolno "widziec "...

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-8

chris

#1583553

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansuje takie kierunki studiów, to tłumaczy frontalny atak dewiantów.

Jeśli ministerstwo z urzędu dotuje te uczelnie to wszelkie protesty przeciwko karcie LGBT można rozbić o kant d... A deklaracja "wara od naszych dzieci" jest tylko fasadowa. To koniec dobrej zmiany a każda inicjatywa " +" (choć popieram) staje się zwykłą kiełbasą wyborczą.

Znów wróciliśmy do punktu wyjścia.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-2
#1583522

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

chris

#1583555

Ale są jeszcze bardzo usłużne media. Dziennikarze w tych mediach doskonale wiedzą jakich pytań nie zadawać. Aż mi się ży...ć chce. To miała być dobra zmiana? Dobra do czego? Dobra dla kogo? Na te pytania nie ma odpowiedzi, bo te wszelkie plusy nie są prawdziwym remedium na tego raka który nas trawi. Pozwala jedynie ludziom nieświadomym odetchnąć. Wdepnęliśmy w straszne szambo. Nawet nie widać kto mógłby nas z tego tylko potencjalnie wyciągnąć. Zazdroszczę Węgrom. Tam następuje prawdziwa zmiana.

Podoba mi się!
12
Nie podoba mi się!
-2
#1583539

Decyduje kto inny i trudno się dziwić kiedy rząd jest powoływany przez sierżanta Mossadu.

PROKURATURA ZADECYDOWAŁA,ŻE EKSHUMACJI NIE BĘDZIE !
TAK JAK ZAPOWIEDZIAŁ WCZEŚNIEJ ...DANIELS....
PAŃSTWO TEORETYCZNE? POLIN /

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-9

antyleming

#1583540

Sierżant dostanie oficerskie szlify za ostateczne shołdowanie kamieni kupy z płaczliwą paprotką na czubku - przecież ukry nie będą układać się z kimś ponżej kapitana.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-7
#1583541

Serwus cisza. Wielkie dzięki za ten b. cenny wpis! Dokładnie! Zgadzam się, że sednem zła jest obowiązująca w naszej ojczyźnie nieszczęsna Konwencja Stambulska, która musi być możliwie jak najszybciej wypowiedziana.

Polecam b. gorąco ten niesamowity zwiastun wyjątkowego filmu pt. „Konwencja Stambulska. Walka z przemocą czy z rodziną?”. Czyli o tym jak pod płaszczykiem walki z przemocą implementowana jest w Polsce rewolucja genderowa. Opowiadają m.in. Marek Jurek, Jan Pospieszalski, Magdalena Trojanowska, Robert Winnicki.....

Absolutnie ciekawy i szokujący, b. pożyteczny filmik, opublikowany 17 lutego 2019 r. przez PCh24TV (Polonia Christiana), a zatem:

Oraz jak o prawdziwym sensie Konwencji Stambulskiej, mówi Marek Jurek w Parlamencie Europejskim 11 września 2017 r., filmik opublikowany jeszcze tego samego dnia przez Prawicę Rzeczypospolitej TV, a zatem:

 

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1583545

Wszyscy oczywiście mają rację oburzając się na te paskudne fakty. Utworzenie studiów nad gender i to tak szeroką ławą jest grzebaniem wytrychem w zamku do naszej tradycyjnej cywilizacji.

Lecz tylko autentycznie niedouczony, ciemny człowiek może myśleć, że stoi za tym PIS, lub choćby nawet tylko Gowin.

A przecież wszyscy znają choćby w zarysie strukturę polskiego szkolnictwa wyższego i pewnie też wiedzą o autonomii wyższych uczelni i swobodzie badań naukowych.

Tymczasem żąda się (i słusznie) natychmiastowej reakcji, jakby zapominając, że nie jesteśmy państwem autorytarnym. Więc musimy grać w grę "Demokracja"z wszelkimi konsekwencjami jakie to niesie.

A zmiany będą dopiero możliwe, gdy jakakolwiek partia (dzisiaj PIS), albo niewymuszona koalicja (możliwe PIS + Kukiz15), wygra wybory dostatecznie wysoko aby osiągnąć w Sejmie konstytuantę. Do tego potrzeba 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów – w celu uchwalenia ustawy o zmianie Konstytucji RP (art. 235 ust. 4). Jednakże jeśli byłaby autentyczna silna wola uchwalenia nowej konstytucji to PISowi wystarczy wysłać posłów opozycji na weekendowy odpoczynek i w sejmie wystarczą głosy 154 posłów – to 2/3 z minimalnej liczby posłów potrzebnej do zaistnienia quorum (231). Wystarczy więc, by w Sejmie był tylko klub Prawa i Sprawiedliwości. Jak widzimy, widocznie nie ma jeszcze silnej chęci zmiany konstytucji. Choć wiem, że bardzo fachowy zespół pracuje nad tekstem nowej ustawy zasadniczej.

A bez zmian w konstytucji wszystkie uczelnie wyższe, wszystkie samorządy terytorialne (miasta i gminy), większość stowarzyszeń czy fundacji pozapaństwowych (np. Muzeum Auschwitz, czy gdańskie Solidarności) mogą sejmowi i rządowi grać na nosie i pokazywać faka. Bo komuchy ze wsparciem UW właśnie taką chitrą konstytucję stworzyli.

Miałbym jeszcze prośbę do, jak widać sumiennego Autora, aby znalazł źródło finansowania takich kierunków studiów, na szczęście ciągle tylko (ale pewnie do czasu) podyplomowych.  I nie będę zaskoczony, jeżeli sejf otworzył Soros z pomocą przyjaciół z warkoczykami i kolczatką na szyi z UE.

 

Pozdrawiam

 

 

Podoba mi się!
16
Nie podoba mi się!
-8
#1583546

...lub "autentycznie niedouczony, ciemny człowiek może myśleć", że do ochrony życia czy wypowiedzenia konwencji stambulskiej potrzeba zmiany konstytucji. Do pogonienia  Sorosa z Polski....też nie potrzeba zmiany konstytucji.

Wszyscy mają rację...za wyjątkiem PiS i tego z Gdyni.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-11

Verita

#1583556

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Mozna powiedziec krotko, po prostu glupek :-)))

Wszyscy maja racje... za wyjatkiem....

No zapomniales Twojego cichego wielbiciela z Londynu ;-)))))

Aj wej, jakas taka nieco rozkojarzona dzisiaj jestes ;-))))

On tak Cie namietnie adoruje, a Ty tak sie opierasz... o ta jego "sciane placzu"

Juz resztki starczego umyslu wyplakal, a Ty nic !

Ach Verito miej odrobine litosci i wspolczucia...

Przeciez on Ciebie jak i markowa sciga po calym portalu...

Jest niczym dyzurny pod kazdym Waszym komentarzem...

Internetowy bigamista? czy jakie licho ...

:-))))))))))

pzdr.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-11

chris

#1583558

...jak zawiedzony za Ruszkiewiczem. Nie przypuszczałam, że takie obsesje są zaraźliwe.

Głupek to za mało powiedziane. To groźne i niebezpieczne   bo na pewno diabelskie działanie.

A jakie ma poparcie wśród Niepoprawnych...na rękach go noszą...aby sobie stopy nie uraził o kamień. !

A to niepoprawna Polska właśnie.

 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-10

Verita

#1583560

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Wszyscy nie ! Bo ty z dyni jej nie masz.

Najpierw trzeba przeprosic za dotychczasowa manipulacje i poprosic o wybaczenie i poczekac, az portal ci wybaczy, a dopiero pozniej pisac " swoje prawdy objawione"...

Umozliwilem ci to na gadaczce, ale ty naturalnie w swoim uwielbieniu potraktowales to jako potwarz. Zarzuciles mi, ze to ja sie wywyzszam. To nie ja babram sie w intelektualnym klamstwie i obludzie.To ty to czynisz i to bezustannie i jak czytamy u innych, czynisz to na roznych portalach.Ostatnio ponownie uslyszales kilka slow prawdy i to od innego adwersarza. Skupiles sie na wulgarnym wyrazie..., a nie na prawdzie tych zarzutow.

W zabloconych butach nie wchodzi sie na czyste salony... otrzep z tego moralnego blota  wpierw obuwie, gdy wchodzisz miedzy ludzi...

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-11

chris

#1583564

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Z gadaczki wnioskuje, ze szwendasz sie za mna jak pies i czytasz kazde moje zdanie. Przeciez i tak polowy z tego nie rozumiesz, to po co ci taki trud ? Ale ale, teraz, gdy na gadaczce dales nam do zrozumienia, ze masz psiarskie konotacje, to czy mozna do ciebie zwaracac sie ty obszczymurku ?

:-))))))

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-11

chris

#1583574

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

, wydj C s. Dbl d rb z dyn ( b nm t mw, t jg ngrdzlm tym glpkm) n m jz zdng ntrs. Rb jz d ng nlzy..., t strcn gzystncj...Bwm glpt jst czk jk lw n mz s nsc :-)))

Nb wc n sgn :-))) t plp n dl ng :-)))))

lkwncj, t jszcz n wszystk... jm s jdyn tk zdj, z...cs tm cs tm :-)))))

chris

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-12
#1583573

Słuchaj zawodowy frajerze !!!
Nie piszę do ciebie komentarzy,i nie piszę nic o tobie bo nie mam takiego zamiaru.
Ale weź i odpierdol się przygłupie ode mnie raz na zawsze 
Panial ty pajacu

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-9
#1583600

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Jezeli piszesz komentarz pode mna i choc kierujesz go do kogo innego, ale jest tendencyjny i uderzasz w ludzi np. w Grzegorza Brauna i piszesz debile..., to roznie to mozna odbierac...

Dlaczego ja mam sie odpier..., jezeli ty nie czynisz tego samego w stosunku do Brauna?

Jestes podobnym koltunem jak rebe.

Czy ja sie odp...czy tez nie, to moja sprawa. Gdy taki ciolek jak  ty bezustannie "szturcha " markowa, to i ja mam ochote szturchac ciebie... Kretynem to sam jestes, bo kto inny lubuje sie w PiS-ie i kto niemalze jest zakochany w Kaczynskim ? Kto bezustannie papla o patryjotyzmie i jest za socjalistami. Co z ciebie za Polak skoro popierasz partie, ktora nic nie czyni , by ukrucic aborcje ? Taki sam sort jak rebe z dyni... Nie rozumiem jak takiego socjaliste, jakim jestes moga tak draznic bolszewicy ? przeciez to jest pochodne...na starosc juz calkiem cie pogielo. Albo szyd, albo kretyn, a moze i jedno i drugie...rebe ma to w duecie, a to twoj kolega, wiec? kto wie? moze wy tej samej wody...

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-11

chris

#1583611

//by ukrucic //

czy autorze komentarza nie lepiej ukrócić taką wymianę "opinii" raz na zawsze

8-))))))

Pozdrawiam

 

Podoba mi się!
12
Nie podoba mi się!
-4

Husky

#1583621

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Ile razy mam powtarzac, ze musze grac swoja role w ciasnym gorsecie ? grafoman i nie umiejacy jezyka polskiego, czy to takie trudne? przeciez jestesmy czytani i... analizowani...czy to takie trudne ? Nie po to wchodze tu przez wiele " bramek" , by sie popisywac swoja polszczyzna...Husky najpierw myslimy, nastepnie piszemy...Gdybym byl tak nieostrozny jak mi zarzucasz, to juz od lat wielu tutaj bym nie pisywal i nigdzie indziej rowniez...czy ja rzeczywiscie wszystko musze ... kawe na lawe...przeciez wystarczy chwile pomyslec...

rowniez pozdrawiam lecz z domieszka ironii

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-10

chris

#1583641

Po raz kolejny kałmuku powtarzam ci że głęboko w dupie mam żyda Brauna, obie te paniusie no i oczywiście ciebie
EOT

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-7
#1583669

No widzisz Józek! Nasz mongolski dyskutant się odkrył.

Jak każdy prawdziwy komunista zwalcza dookoła socjalizm.

Taki amatorski Pol Pot.

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-9
#1583617

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

jaki ja wasz? ty jestes tak ograniczony, taki ciemniak z ciebie, ze czytac z uwaga nie potrafisz. Juz mi dawales kilka osobowosci, chyba na Walesie skonczyles. Powtarzam ciemniaku nigdy nie dojdziesz do tego z kim komunikujesz. Jozek to chociaz zaczadzony socjalista PiSowiec.Ostatnio sie nie lubimy, ale podejrzewam, ze chociaz ma jaja. Ty w jego swietle malejesz niczym gasnaca swieczka. Jestes jedynie echem rzeczywistosci,wydmuszka wlasnych wyobrazen. Nawet dobrego ataku przeprowadzic nie potrafisz.Zadnego gorsetu nie posiadasz, rzeczywiscie piszesz te swoje prawdy objawione.Spojrz na to jak budujesz zdania, jaki to atak? paplasz jak eunuch..."Jak prawdziwy komunista zwalcza dookola socjalizm." I to ma byc atak intelektualisty? Koltunie uczen pierwszych klas szkoly sredniej lepiej by sie popisal... Nawet jaj  nie masz, by komus dolozyc...mimoza, pseudo-intelektualna mimoza !

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-11

chris

#1583642

Pana dopadło?

Przerzuciły się mośki na Pana. Ostatnio mnie minusowali przez 3 dni, nie wiedząc, że dwa półgłówki to nie zawsze cała głowa.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-8

panMarek

#1583649

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

chris

#1583767

Nie wiem czy Pan zauważył,że na naszym portalu wiele osób to wtyki,próbujące rozbić "Niepoprawnych".  Pod płaszczykiem troski ,chcą nakłonić Nas do głosowania na konkretne ugrupowanie ,lub osobę.Ja i tak zagłosuję jak radzi mi rozum i sumienie.  Pozdrawiam.

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-4
#1583744

Zniewolony człowiek nie myśli kategoriami co dalej z naszą Ojczyzną,
Ba nawet nie zdaje sobie sobie sprawy, że jest ubezwłasnowolniony tanimi socjalistycznymi hasełkami "przywódców" RN
A socjalizm to najkrótsza droga w kierunku patologii.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-4
#1583787

Wielu tu takich co z czystej nienawiści wobec PIS-u skłonni są głosować na każdą inna partie, byle nie na PIS.

Taki Schetyna to może nawet obiecać im karnet na zabawę u Kropiwnickiego w chacie. Lemingi mają to w dupie. Ich elektorat tak nienawidzi PiS, że i tak pójdzie do urn. Schetyna dba o wolność Polaków. Głosujcie na niego. Wjazd o 6 na chatę za śmiech z Komorowskiego i wpierdol na Marszu Niepodległości macie jak w banku.

Nowych, PO czy Ruch Narodowy nie pozyska. I jedni i drudzy dawno osiągneli  szklany sufit.

Opozycja i reszta przybłęd na plecach leży i kwiczy

ps.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w marcu wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość z poparciem rzędu 42,6 proc.

 Platforma Obywatelska z  26,7 proc a najwiekszy rywal PIS-u czyli ........ Ruch Narodowy 1.3%

Progu wyborczego nie przekroczyłyby SLD - 4,8 proc., Nowoczesna - 2,1 proc., KORWiN - 1,7 proc., Razem - 1,3 proc., Ruch Narodowy - 1,3 proc., Teraz - 0,4 proc

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

Husky

#1583984

Dlatego dla wielu błaznów liczy się wyłącznie "wishful thinking"... I myślą, że jak sobie coś wyobrażą i o czymś pomarzą, to tak będzie...

Dlatego masz rację, że:

"Nowych [wyborców - Andy], PO czy Ruch Narodowy nie pozyska. I jedni i drudzy dawno osiągneli  szklany sufit."

Warto dodać, że pod narodowców od dawna podszywa się rosyjska agentura. Co w połączeniu z polityczną ślepotą ignorującą fakty i dążeniem do przejęcia ruchu, a także i głupotą niektórych szefów RN może prowadzić do nieszczęścia.

W takim przypadku, postbolszewicka mafia z PO oraz antykatoliccy degeneraci i zboczeńcy od Biedronia i Rabieja - będą mogli uczęśliwić tych wszystkich małych błaznów udających wielkich i ważnych polityków. Lecz jednak - może oni lubią jak lewaccy zboczeńcy zabierają się do nich od tyłu...

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1584050

Ukarzemy, rozliczymy, pozamykamy, wsadzimy do więzienia, zabronimy, postawimy przed trybunałem, nie pozwolimy....oto najczęściej używane słowa w kampanii wyborczej do PE przez totalnych z KE i tęczowych faszystów od Biedronia.
Niestety, przykre to, ale wiele komentarzy wodzów RN też wpisuje się w ta narrację
(tak zapowiada sam Bosak)

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

Husky

#1584112

nie odpowiadam na komentarze - grypa.

Pozdrawiam serdecznie

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-1

CISZA

#1583550

Dobry artykuł. Do tej niepełnej listy dodam jeszcze Katolicki Uniwersytet w Lublinie, który już dawno otworzył kierunek "gender". Nawet Cejrowski mówił, że cieszy się, że nie skończył tej uczelni, bo by się teraz wstydził, że ma papier z czegoś takiego. I TO NIBY KATOLICKA UCZELNIA - to jest dopiero skandal - m.in. dlatego od lat już nie wrzucam na tace, kiedy słyszę w kościele "dziś zbieramy na KUL" (choc ostatnio chyba zauważyli, że ludzie przestali dawać i jużnie zawsze wprost mówią, ze idzie na KUL, czasem mówią, że po prostu na Uniwersytet ktolicki itp. - nie mówiawprost - trzeba być czujnym - z reguły zbierają w drugi dzień świat Wielkanocnych - lany poniedziałek, a więc już niedługo)Jednak tutaj mogę zaprotestować i nie dać na tace, a w tych powyższych "państwówkach" przytoczonych przez autora - nie mam wyboru, bo z podatków idzie.

Dopowiem też, że zauważcie, jakby Kaczyński otwarcie wydał wojnę lewactwu w sprawie aborcji, to byśmy dziś nie mieli ogólnego oburzenia w Polsce na lewaków (którzy się coraz bardziej odkrywają), a byśmy dziś mieli ogólne oburzenie na PiS i możliwe, ze po wyborach zmiane władzy na lewactwo, które by wprowadziło jeszcze bardziej liberalne zapisy względem aborcji niż są dziś. Dlatego wiedząc, że codziennie niestety są zabijane nienarodzone dzieci i będąc temu przeciwnym - niestety też w czambuł nie neguje w tej kwestii decyzji Kaczyńskiego, który wg mnie myśli nie na chwilę a na wiele miesięcy i lat do przodu. Mam tylko do nich w tej kwestii pretensje, że (jak zapowiadała Premier Szydło), wprowadzą udogodnienia dla matek i ojców, którzy są w trudnej sytuacji i myśleli o aborcji (zabiciu dziecka) aby mogli czuć się bezpieczniej wychowując to dziecko - tutaj 500+ pomaga ale nie załatwi sprawy. Oczywiście nie ma co próbować pomagać takim debilom (jak np. celebryci), którzy zabijają swoje dzieci, bo 60 m2 to wg nich za małe mieszkanie aby mieć 3 dzieci. Jednak trzeba bardziej pomóc np. tym, którzy się jeszcze uczą albo dopiero co wchodzą w dorosłe życie.

Ktoś pytał na kogo głosować - na Narodowców - dajmy im szansę aby weszli do sejmu. PiS szedł teraz w lewa stronę, robiąc niejako miejsce dla Narodowców (szkoda tylko wielka, że przy okazji PiS też tępił Narodowców) - trzeba spróbować i jeśli Narodowcy przejdą próg wyborczy, to moze być o wiele ciekawiej i lepiej niż jest obecnie.

Ps. chyba po raz pierwszy dziś dałem + Verita - mamy święto ;) Co prawda nie zgadzam się z jej wulgaryzmem ale sens wypowiedzi był w miarę dobry ;)

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-1

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1583554

Jest to ciąg dalszy przewrotu komunistycznego przy pomocy mediów i soft terroru (media to w 95% żydzi).
Dlatego też rząd/PiS ich nie aresztuje deprawatorów z Art. 200. k.k. i dlatego są oni nietykalni. Czy decyduje o tym strach PiSiorów czy więzy krwi tego nie wiem.
I jeszcze jedno, WHO to może ustalać standardy, ale swoim ziomkom, w Tel-Awiwie.
 

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-8

panMarek

#1583578

Jak na dłoni widać, że większość Polaków sprzedała się za judaszowe srebrniki i godzi się na łamane Prawa przez PiS!

Istnieją wszelkie przesłanki by je zaskarżyć w Sądzie - jaki by on nie był... Pisowska prokuratura chroni przestępców przed obywatelami i w tym celu GWAŁCI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO jeszcze bardziej - niż robili to poprzednicy!

Prawie wszystkie inicjatywy polityczne i gospodarcze PiS są niezgodne z obowiązującym Prawem! I

Finansowanie przez Gowina antypolskiej hucpy w Paryżu jest jawnym gwałtem na polskim Prawie. Zamiast ubolewać nad antypolską hucpą Ministra, Rodacy winni pozwać Gowina do Sądu tak samo - jak niemiecką telewizję pozwał Karol Tendera.

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=25044&Itemi...

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-9

Verita

#1583673

Najbardziej bolesną dla opozycji wolnorynkowo/liberalnej jest inicjatywa 500+. PiS jawnie praktykuje rozdawnictwo. Ubogie polskie dzieci przecież mogą wyjechać latem nad morze, a nie potrafią się tam zachować.  Jest to fakt trudny do zaakceptowania przez "wyższe sfery". Emeryci i renciści również nie potrzebują pomocy, są przecież śmietniki. Według sprzyjających Rosji Narodowców/wonorynkowców  należałoby zlikwidować ZUS i wtedy dopiero Polska wyciągnęłaby się z długów. Dobrze byłoby też zredukować kompetencje rządu i utworzyć coś w rodzaju fasady do funkcji reprezentacyjnych. Niech maszerują przy dźwiękach orkiestr z głowami państw i ambasadorami i nie wtrącają się w działalność wolnego rynku.  A jeszcze lepszym pomysłem byłoby wybranie króla. Jak do tej pory najpoważniejszymi kandydatami są Korwin Mikke i Grzegorz Braun. Jeden może być królem, a drugi viceroy'em. Kolejność dla ich sympatyków i przyszłych poddanych jest chyba obojętna. 

-----------------------

Nie wiem kim jest Dakowski. Wiem tylko, że bzdury pisze. Konferencja w Paryżu była zorganizowana przez stronę francuską. Informuje o tym uczestnik konferencji - Polska Akademia Nauk. 

https://forumakademickie.pl/news/skandal-na-konferencji-w-paryzu/

Uważam, że za świadome rozpowszechnianie kłamstw w Internecie powinno się brać do sądu. 

 

 

 

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-10

AgnieszkaS

#1583681

Mirka Dakowskiego dobrze znam i utrzymujemy od czasu do czasu kontakt. To już starszy pan, profesor fizyki kwantowej i jak ja - weredyk.

Jednakże ostatnio się radykalizuje i jest coraz bardziej emocjonalny. Panna V. podała jego nazwisko, gdyż jest ono w tytule jego portalu/blogu. Nie sądzę by on był autorem tego, co ta latawica po internecie cytuje. Oczywiście bardzo wybiórczo dobiera sobie te protezy blogowe, bo ma świadomość, że sama sobie nie radzi.

I masz rację - cokolwiek zorganizuje ktokolwiek z Polski, to winna jest tylko władza i PIS. Ludzie ciągle nie mają pojęcia, że władza tak daleko nie sięga i ogarnia zaledwie 1/4 ogółu spraw krajowych.

Głupiego komucha broniarza nie można wsadzić, choć ewidentnie działa na szkodę państwa.

Jak widzę, większości się marzy władza autorytarna (mnie często też).

 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-6
#1583682

Jeszcze raz weszłam na stronę Mirosława Dakowskiego i dopiero za drugim razem zauważyłam w górnym lewym rogu wręcz niezauważalny, ze względu na rozmiar czcionki, komentarz: "Wpisał: Artur Łoboda". A więc Artur Łoboda jest autorem tego tekstu. Mimo wszystko uważam, że Mirosław Dakowski powinien sprawdzać, co inne osoby na jego stronę wpisują i jak to się ma do rzeczywistości. 

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-8

AgnieszkaS

#1583685

na poparcie swoich kłamstw dystrybuuje żydokomunistyczną propagandę zachwalającą antypolskie fałszowanie historii.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-9
#1583694

Dał głos.

Arcykapłanie a w domu wszyscy zdrowi

Shalom

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-6
#1583697

Make no mistake - "kefas of giantholeassy" is a simpleton and a jerk. 

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-8

AgnieszkaS

#1583720

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

chris

#1583768

....dlaczego Pani mnie obraża? Co złego Pani zrobiłam?

Potwierdzam niniejszym, że PAN współorganizował tę konferencję... zatem i współfinansował. Było i jest wiele informacji na ten temat w internecie?

Oto inny przykład.

Kto organizuje i finansuje tę konferencję? Przewodniczący klubu Gazety Polskiej w Paryżu, Andrzej Woda informuje, że współorganizatorem jest Polska Akademia Nauk, co oznacza, że polscy podatnicy po raz kolejny zapłacą za szkalowanie Polski na arenie międzynarodowej. „Ta konferencja nie przejdzie bez echa (…) Kolejne pokolenie zostanie znowu przekonane, że mordowaliśmy Żydów, że współuczestniczyliśmy w tym, co robili hitlerowcy” – powiedział Woda i zaapelował o zdecydowaną reakcję ze strony państwa polskiego. Czy będzie taka reakcja?

https://wprawo.pl/2019/02/20/antypolska-konferencja-w-paryzu-z-udzialem-...

A co do prof. Dakowskiego...to przede wszystkim wielki Polak i patriota,  ps. „Andrzej Pomorski”, „Szary” (ur. 3 lutego 1937 w Toruniu) – polski fizyk, profesor doktor habilitowany. Autor około siedemdziesięciu prac naukowych, głównie z fizyki jądrowej[1][2], były kierownik Zakładu Energii Odnawialnych w Akademii Podlaskiej w Siedlcach[3]. W latach 1940–1946 przebywał na zesłaniu na Syberii. Działacz opozycji antykomunistycznej w PRL w latach 1980–1989, podziemny wydawca i drukarz, od 1992 działacz „Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych”, przeciwnik ewolucjonizmu i energetyki jądrowej.

Proszę się nie kierować wypowiedziami tej nieszczęsnej "latawicy" z Gdyni...której chyba już nikt nie może pomóc. To bardzo przykra sytuacja....

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-7

Verita

#1583711

Wiele się na ten temat pisało na portalu niepoprawni.pl. Insynuowanie, że polskie władze brały jakikolwiek udział w organizowaniu tej konferencji wynika tylko i wyłączenie ze złej woli.

"W dniach 21–22 lutego br. w Paryżu odbyła się konferencja naukowa „Nowa polska szkoła badań nad historią Zagłady Żydów” („La nouvelle école polonaise d’histoire de la Shoah”) zorganizowana przez uczonych z czołowych francuskich instytutów badawczych: École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) oraz College de France. Zaproszeni na nią zostali także uczeni z polskich z instytutów PAN: Instytutu Badań Literackich, Instytutu Filozofii i Socjologii, Instytutu Slawistyki i Instytutu Studiów Politycznych. Konferencję organizowała i finansowała strona francuska."

https://forumakademickie.pl/news/skandal-na-konferencji-w-paryzu/

Powtarzanie kłamstwa w internecie przez odpowiednio długi okres czasu uczyni w końcu z fałszu prawdę.

 

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-5

AgnieszkaS

#1583722

Ludzie różnią się między sobą w poglądach. Wszystko w porządku dopóki wspólnie szukają przyczyn, chcą odkryć prawdę i wzajemnie się szanują....Gorzej gdy bezmyślnie zarzucają kłamstwo tym o innych poglądach.

 1.Jak podaje portal wPolityce, partnerami konferencji są francuskie instytucje jak Fundacja Pamięci Shoah, EHESS, CNRS, Centrum Badań Historycznych (EHESS-CNRS), Uniwersytet w Strasburgu..Co jeszcze bardziej skandaliczne, wydarzenie wspierają także polskie instytucje - Centrum Badań Holocaustu PAN i stacja PAN w Paryżu.

https://www.prawdaobiektywna.pl/historia/nagranie-z-konferencji-we-franc...

 2 .Konferencja była kontynuacją polsko-francuskiej współpracy naukowej, która rozpoczęła się w Paryżu w 2005 r. Wtedy na konferencji wystąpili m.in. Simone Veil, Władysław Bartoszewski, Marek Edelman. https://krytykapolityczna.pl/swiat/konferencja-antysemityzm-korespondenc...

3. Paryska Polonia żąda też ukarania za obrzydliwe tezy Jacka Leociaka, który jest zatrudniony w państwowej przecież instytucji PAN.

https://nczas.com/2019/02/22/ostra-jazda-na-polske-w-stolicy-francji-par...

Kto  zatem powtarza kłamstwa  w internecie ?

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-7

Verita

#1583729

Jeśli chcemy poznać prawdę to musimy udać się bezpośrednio do źródła. Czyli chcąc więcej wiedzieć na temat konferencji w Paryżu musi zapoznać się z tym, co pisze on niej polski uczestnik, czyli PAN i organizatorzy. Informację PAN już podałam.

 

Na liście współorganizatorów konferencji w Paryżu honorowe pierwsze miejsce zajmuje Fundacja Pamięci o Holokauście, czyli Fondation pour la Mémoire de la Shoah.
Fundacja powstała w 2000 roku, z wkładem pieniędzy wypłaconych Żydom przez rząd francuski za ich własność utraconą w czasie Drugiej Wojny Światowej. W zarządzie Fundacji zasiadają David Rothschild i Eric Rothschild

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_pour_la_mémoire_de_la_Shoah
http://www.fondationshoah.org/en

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-7

AgnieszkaS

#1583734

Jeśli chcemy poznać prawdę to musimy udać się bezpośrednio do źródła.
Czyli do  Rothschildów. A najlepiej prosto do Grabowskiego/przez/Engelking lub Grossa, albo innego Mojżesza.

IL FONTE DELLA VERITA PURA.
Capito?

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-11
#1583736

Ja Panią nie obrażam tylko koryguję. A jeśli chodzi o "POverita" , połączenie PO i Verita, to był psikus. Poverita oznacza po włosku "biedactwo". Niestety, jest Pani intencją - prawda, czy nie - ciągłe oskarżanie i krytykowanie obecnego  polskiego rządu. Zapewne Pani nie zauważyła, ale to ja zostałam tutaj wyjątkowo po chamsku obrażona. Osoba, która to zrobiła, wyszła z założenia, że używając angielskiego nie można przekroczyć granic i wszystko wolno.

 

Pozdrawiam,

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-7

AgnieszkaS

#1583730

Niestety nie wszystkim chamstwo  przeszkadza.

Nie jest dla mnie ważne, który rząd , która instytucja , który portal....który idiota....zło jest złem i wtedy krytyka jest potrzebna, dla dobra wszystkich i samego krytykowanego.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-7

Verita

#1583732

Ktoś kiedyś się spytał Verita czy wzięła leki. Ona się na to oburzyła ale ja np. na prawdę zauważyłem jakby dwie twarze Verity. Czasem pisze jakby w jakimś amoku (bez leków), a czasem zupełnie przyzwoicie, na temat i bez wulgaryzmów (jak teraz). Czytam dziś Verita i oczom nie wierzę, że daje jej co róż +, za to inni jakby dziś w amoku.

OPAMIĘTAJCIE SIĘ WSZYSCY - PRZESTAŃCIE SIĘ KŁÓCIĆ, PRZECIEŻ CHODZI NAM WSZYSTKIM O POLSKĘ - z tego co zauważyłem, to nie ma tu dużego lewactwa i wygląda czasem tak jak byście na siłę szukali zwady między sobą i się wzajemnie wyzywali. PO CO!?!? proszę wszystkie strony opamiętajcie się i piszcie do siebie z szacunkiem, czasem może uszczypliwie ale niech to nie będzie tak jak byście pisali do największego wroga (bo wydaje mi się, że większych można miec wrogów, chyba, że ktos tu robi za zdrajcę i tylko podjudza...?)

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1583777

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

chris

#1583817

heh niektórzy na mnie też mówią socjalista, jeszcze inni mówią faszysta - w dupie to mam

Obecnie największym wrogiem Polski i Polaków to jest totalitarne lewactwo, więc powinniśmy troche schować swoje ewentualne uprzedzenia do siebie i sobie wzajemnie odpuścić w imię: "wróg mojego wroga, jest moim przyjacielem". Nie dzielmy się na jednostki, bo tak przegramy. Zjednoczmy się przeciwko największemu złu - totalitarnemu lewactwu.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1583899

Teoretycznie wszystkim nam, na blogu "chodzi o Polskę". No i pojawiają się wtedy takie różne "kosióry" czy "kosiury", "bombowe szybowce" v. "szybowcowe bombowce", takie jakieś "kufry" czy "onuce" ("onuckiny")... Częstokroć - z aplauzem blogerów pokroju Verity.

Pojawiają się, uporczywie powtarzane, kłamliwe ataki np. na Piłsudskiego...

PiS - jest winien całej obecnej patologii, Piłsudski - winien wszelkich poprzednich klęsk Polski ("ojcami" sukcesów byli, oczywiście, "inni"). W pewnym momencie niektórzy, bardziej krewcy blogerzy reagują żywiołowo. Trudno im się dziwić. Tłumaczenia, że kłamliwe pomówienia, manipulacje w stosunku do czołowych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości służą wcale nie Narodowcom, tylko "totalitarnej" - jakoś nie docierają...

Jako "dowody" grzechów (politycznych) Piłsudskiego pojawiają się oskarżenia Sikorskiego, Modelskiego... Sikorskiego, który w Moskwie sam zdradził Polskę i Polaków. Który "stał" za stworzeniem obozów (więzień) dla polskich oficerów w Anglii, podczas II WŚ... Modelskiego, który wykazywał się jedynie niezwykłą aktywnością w "śledztwach" wobec oficerów-piłsudczyków. Sikorski natomiast nie był nawet w stanie przeprowadzić ewakuacji polskiej armii z Francji do Wielkiej Brytanii - i wówczas Polacy (polscy oficerowie) sami musieli troszczyć się o to...

Jeśli więc niektórym, niezwykle czasem aktywnym blogerom brakuje wiedzy, i spotykają się z tego tytułu z krytyką, czy różnego rodzaju atakami na blogu - to raczej nie powinni być zdziwieni. Niektóre wystąpienia owych blogerów (nie pokazując palcem) mogą świadczyć o braku wiedzy, czy o "zatrutych źródłach". Niektóre - są raczej skutkiem głupoty ("lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć"). Jeśli jednak pewne kłamstwa są powtarzane uporczywie - to jest to już wraża propaganda i przeciwko takiej, co chyba zrozumiałe, powstaje przeciw-reakcja.

Jeszcze jedno - proponuję, aby ci, którzy czują się "atakowani" -  odpowiadali samodzielnie, bez różnych "dobrych ciotek", czy "obrońców-zbowidowców".

Dla mnie niewątpliwą, ciężką winą PiS-u jest zaniechanie obrony życia poczętego. Niestety - dzieciobójstwo jest zawsze przyczyną klęski. Nie łudźmy się - Bóg nie da się z siebie naśmiewać (wg Gal 6:7). To właśnie mnie przeraża! Tutaj -powinniśmy krzyczeć! Nie ustawać! Ale podobne opowieści jak te Verity że jej "krytyka" służy ku "naprawie Rzeczypospolitej", a to tylko bezmyślne powtarzanie nie własnych, często kłamliwych opinii - ja już "między bajki włożę". A ponieważ ma miejsce powtarzanie cudzych opinii - toteż tak różne wydają się "stany umysłu" Verity.

Pozdrawiam

 

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-3

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1583882

powtórzę co wyżej - zjednoczmy się przeciwko największemu obecnie wrogowi Polski i Polaków - totalitarnemu lewactwu - "wróg mojego wroga, jest moim przyjacielem" - zjednoczmy się w imię tego

Ps. jeśli PiS robi coś źle, to należy to jasno i merytorycznie mówić, jeśli Narodowcy coś źle, to robimy tak samo. Nie ma świętych krów ALE WALCZYMY PRZEDE WSZYSTKIM Z TOTALITARNYM LEWACTWEM, a nie między sobą, bo tylko zdrajca i prowokator chce skłócić Polaków między sobą (totalitarne lewactwo jewropejskie do Polaków się nie zalicza)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1583900

"Z chamstwem walczę ciągle i wciąż"

Braunowa cyniczko i fałszywa babo, a czyj jest ten koment ????
Tak "walczysz" z chamstwem ?????
Weź gumowy młotek i walnij się w ten pusty czerep

http://niepoprawni.pl/ludzie/verita

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-7
#1583788

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Spprzj dzd !

 

chris

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-10
#1583818

Panna V go zna ????

Wyczytała i przepisała go z wikipedii.

A my się znamy osobiście i często wymieniamy poglądy. Po prostu gadamy.

I taka latawica, co ma wiedzę, jak wystuka palcami w googlach, śmie się tutaj wymądrzać i wystawiać opinie.

To absurd. Panienka bez życia, kontaktów i środowiska uważa, że jest miarodajna, bo gdzieś coś przeczytała.

Biedaczka.

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-7
#1583733

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

chris

#1583820

że to PiS nie był organizatorem konferencji w Paryżu tylko żydowsko-francuska strona zajęła się tym starannie i sfinansowała.

A znani naukowcy z PAN, w nadziei otrzymania grantów od tych organizacji, urządzili antypolski spektakl.  

Pałowanie nie zmieni faktów. 

Podoba mi się!
12
Nie podoba mi się!
-4

AgnieszkaS

#1583832

....była ORGANIZOWANA PRZEZ PAN !!!

Gowin dał Enkelking pół miliona na badania. E.Kurek  nie zna drugiego państwa , które dawałoby pieniądze na to aby je szkalowano. Czy ona  zdaniem AS też kłamie?

https://www.youtube.com/watch?v=ZWhvV2oavvY

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-6

Verita

#1583929

którym rząd niszczy polską kulturę.

Orgia nienawiści do Polaków i katolików. „Twarz” – nowy film Małgorzaty Szumowskiej. Jak zwykle współfinansowany za pieniądze podatników

Według informacji na stronie Film Polski koproducentem filmu jest – czemu nie należy się dziwić – TVN, jednak też i Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (nowa państwowa instytucja kultury, która powstała w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego) oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe (miejska instytucja kultury). Film był współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (instytucję podległą Ministerstwu Kultury).

https://www.youtube.com/watch?v=z3bJH7XYsUI

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-6

Verita

#1584025

1.Oświadczenie  Prezesa Polskiej Akademii Nauk:

"W dniach 21-22 lutego br. te trzy zasłużone francuskie instytucje naukowe zorganizowały w Paryżu międzynarodowe sympozjum pt.: ‚Nowa polska szkoła badań nad historią Zagłady Żydów’, na które zaproszeni zostali między innymi uczeni z instytutów PAN: Instytutu Badań Literackich PAN, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Instytutu Slawistyki PAN i Instytutu Studiów Politycznych PAN. Konferencję organizowała i finansowała strona francuska.”

https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2554-...

2. Narodowe Centrum Nauki przyznało grant w wysokości 522 250 zł dla Centrum Badań nad Zagłada Żydów (prof. Engelking) na projekt "Świadkowie Holokaustu – społeczeństwo polskie na terenach okupowanych wobec zagłady Żydów (1939-1945)". Projekt otrzymał pierwsze miejsce listy rankingowej Narodowego Centrum Nauki w panelu HS3 konkursu OPUS 14.

 https://wprawo.pl/2018/05/17/ponad-pol-miliona-zlotych-na-badania-prof-e...

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

AgnieszkaS

#1584095

Trzaskowski knebluje usta Rabiejowi, Misiek Kamiński wyzywa od pedałów, Rostowski szuka homoseksualistów w Parlamencie.
I to niby PiS jest partią homofobiczną?

Podoba mi się!
14
Nie podoba mi się!
-2

Husky

#1583582

Za 25 lat pedofile będą walczyć o swoje prawa ... nie wierzycie ?
A 25 lat temu wierzyliście, że geje będą walczyć o adopcję dzieci ?
Kobieta i mężczyzna chcąc mieć dzieci będą musieli robić to w piwnicy.
Będą zwalczani.

Podoba mi się!
14
Nie podoba mi się!
-4
#1583607

w Polsce w szkolach uczy dzisiaj tysiace nauczycieli - bylych czlonkow i dzialaczy PZPR. Oni tez przekazuja dzieciom "wartosci" niekoniecznie te najbardziej pozadane przez rodzicow...

W wiekszosci dyskusji na teat "gender" mylone sa pojecia tolerancji i propagowania. Rozumiem, ze dana osoba urodzila sie z psychika kobiety w ciele mezczyzny (lub odwrotnie) - tolerancja polega na traktowaniu takich osob w zwyklych kontaktach miedzyludzkich - jak gdyby nigdy nic - przeciez to ludzie.

Tymczasem lewicowi "postepowcy" chca za wszelka cene narzucic mlodziezy (Polska nie jest wyjatkiem - tyczy to calej Europy, Ameryki Pln. czy tez Azji - oprocz krajow muzulmanskich...) "luzny" styl zycia, w ktorym stosunki seksualne moze miec kazdy z kazdym ... W wielkich miastach mozna dzisiaj mowic o epidemii - czy nie czas powrocic do czasow  zwyklej tolerancji - a wydac wojne propagowaniu?

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

mikolaj

#1583651

  Witam! Wprowadzanie w Warszawie LGBT przez Trzaskowskiego, jest niczym innym, jak wprowadzaniem pedofili. Na to Polskie społeczeństwo, musi ostro zareagować.

Podoba mi się!
15
Nie podoba mi się!
0

ronin

#1583656