KOALICJA PO-ZSL SZYKOWAŁA ZAMACH STANU, TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY MIAŁ USUNĄĆ PREZYDENTA!!!

Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

 

PO szykowała zamach stanu! Trybunał Konstytucyjny miał usunąć Prezydenta!

Wielki szloch nad rzekomo utraconą demokracją to zasłona dymna. PO próbowała uczynić z Trybunału Konstytucyjnego „tajną broń”, która miała z powrotem oddać pełnię władzy w Państwie w ręce koalicji.

Analizy dokonywane przez odpowiednie służby od maja 2015 roku wykazywały przewagę PiS nad koalicją.

Jednak w żadnym wypadku przewaga ta nie dawała PiS-owi możliwości samodzielnych rządów.

Oznaczało to, że w przypadku nawet zwycięskich dla PiS wyborów „wielka koalicja” PO -PSL - SLD - Nowoczesna miała formułować rząd i nadal kroić ustawy jak dotąd. Otwarcie miał być atakowany Kościół po to tylko, aby prezydent Andrzej Duda wetował takie ustawy. Przecież narracja robiąca z PAD „podwładnego” Jarosława Kaczyńskiego obecna jest w mediach od maja!

A wtedy, góra w ciągu roku, Trybunał Konstytucyjny skorzystałby z istniejącego prawa – zgodnie z art. 4 u.6 ustawy o TK przewidywana na „marszałkinię” Sejmu Ewa Kopacz sprawowałaby funkcje prezydenta RP.

Bo pod pozorem, że jest niesamodzielny i sterowany przez Jarosława Kaczyńskiego  Andrzej Duda byłby uznany za osobę nie mogącą sprawować urzędu.

Również po to tylko, aby osłabić elektorat PiS, wedle analiz złożony z dużej liczby ludzi niezadowolonych, powstała partia „RAZEM”.

W intencji jej prawdziwych twórców miała ona przyciągnąć część najbardziej pokrzywdzonego elektoratu i osłabić tym samym wynik wyborczy PiS.

Tak jednak się nie stało.

Cóż, po raz kolejny władza nie doceniła społeczeństwa.

Wg mojego informatora obecna akcja „w obronie demokracji” ma osłonić prawdziwe intencje tych, którzy faktycznie usiłowali dokonać zamachu stanu.

Czy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wiedzieli, jaką rolę PO im szykuje?

Z formalnego punktu widzenia projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wniósł do Sejmu prezydent RP, korzystając w ten sposób z przysługującej mu inicjatywy ustawodawczej. Faktycznie jednak projekt ustawy sporządzili sędziowie Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem prezesa TK. Następnie przekazali go prezydentowi.

    http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/901965,autorzy-przepisow-nie-powinni-oceniac-ich-konstytucyjnosci.html

 

Konieczny jest jak najszybszy audyt Państwa i jego opublikowanie.

Prócz faktycznego zadłużenia ZUS również podanie sumy pieniędzy, jaka zasila budżet dzięki grzywnom orzekanym przez polskie sądy.

Oraz bilansu faktycznych kosztów wynikających z uczestniczenia w UE!

Tylko to zahamuje kolejny wysyp hejterstwa, jaki pojawił się rzekomo w obronie demokracji.

A tak naprawdę w obronie sitwy rozkradającej nasz kraj.

99% hejterów nie ma jednak o tym pojęcia, dlatego tak ważne jest ujawnienie stanu faktycznego Państwa.

Tak twierdzi mój informator.

Niestety, widzę to samo…

 

Źródła:

 

https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=trybunal+stanu+mial+usunac+prezydenta

file:///D:/Pulpit/NOWY%20FOLDER%208/%C5%9ACIOS%20ODPYTUJE%20KOMOROWSKIEGO%20-%20Aleksander%20%C5%9Acios.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:18)

Komentarze

jest więcej niż prawdopodobny... A przy tak zażartej walce jaka rozgrywa się na naszych oczach jest wręcz pewnikiem.

Tylko jak postąpić ze zdrajcami? Wielu spiskowców chroni immunitet...

Samo nagłośnienie patologii jest tylko preludium do całkowitego zdemaskowania układu...

Co dalej? Prawo dziurawe jak sito, sędziowie skorumpowani...

Dzięki, Panie Aleksandrze  za ważną informację.

Sądząc po zachowaniu rozgrzanych sędziów, sięgają po pomoc  samych piekieł...

Pozdrawiam

 

 

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
0
#1499570

Bronisław Komorowski również objął prezydenturę skutkiem zamachu stanu.

Patrz

http://niepoprawni.pl/blog/2218/zamach-stanu

file:///D:/Pulpit/NOWY%20FOLDER%208/%C5%9ACIOS%20ODPYTUJE%20KOMOROWSKIEGO%20-%20Aleksander%20%C5%9Acios.htm

 

 

 

 

 

 

 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

lwowianka

#1499571

scenariusz przejmowania władzy  już raz przetestowali, stąd ich rozzuchwalenie by zrobić to raz jeszcze.

Pozdrawiam

desmes

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0
#1499573

która np stwierdzi, ze prezydent " nie spełnia wymagań", szczególnie jak się zaostrzy sytuacja w Europie.

W kwestii tzw. formalnej. Przede wszystkim przepis jest w Konstytucji art. 131. M. in. mówi on:"Gdy Prezydent Rzeczypospolitej nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek Marszałka Sejmu. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Trybunał Konstytucyjny powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej."

A w ustawie o TK taki przepis znalazłem jako art. 3 ust. 6 (z czerwca 2015), nie 4 ust. 6, Nie wiem co jest aktualne.

No i cały rozdział 10. "Trudna" droga, ale "łatwiejsza:" niż postawienie prezydenta przed Trybunałem Stanu:Art. 13. 1. Postawienie Prezydenta w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego, podjętą większością co najmniej 23 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego.

Rozdział 10 ustawy o TK

Postępowanie w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 116

Marszałek Sejmu, we wniosku w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wskazuje okoliczności, które przejściowo uniemożliwiają Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawowanie urzędu oraz uniemożliwiają zawiadomienie o tym Marszałka Sejmu.

Art. 117

1. Trybunał rozpoznaje wniosek Marszałka Sejmu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od jego złożenia.
2. Trybunał rozpoznaje wniosek na rozprawie, z wyłączeniem jawności.
3. Uczestnikami postępowania są:
1) Marszałek Sejmu;
2) Marszałek Senatu;
3) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego;
4) Prokurator Generalny;
5) Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Jeżeli uczestnik postępowania nie może brać udziału w rozprawie osobiście, może wyznaczyć swojego przedstawiciela.
5. Przedstawicielem:
1) Marszałka Sejmu może być upoważniony przez niego Wicemarszałek Sejmu;
2) Marszałka Senatu może być upoważniony przez niego Wicemarszałek Senatu;
3) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego może być upoważniony przez niego Prezes Sądu Najwyższego;
4) Prokuratora Generalnego może być upoważniony przez niego zastępca Prokuratora Generalnego;
5) Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może być upoważniony przez niego zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Nieobecność na rozprawie uczestnika postępowania albo jego przedstawiciela nie wstrzymuje rozpoznania wniosku.

Art. 118

1. Jeżeli podczas rozprawy pojawią się wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 116, Trybunał w drodze postanowienia może zlecić Prokuratorowi Generalnemu wykonanie określonych czynności w wyznaczonym terminie i odroczyć rozprawę.
2. Odroczenie rozprawy nie może trwać dłużej niż 24 godziny.
3. Prokurator Generalny niezwłocznie zawiadamia Trybunał o wynikach czynności podjętych w celu wykonania postanowienia, o którym mowa w ust. 1.

Art. 119

1. Trybunał wydaje postanowienie o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o powierzeniu Marszałkowi Sejmu, nie dłużej niż na 3 miesiące, tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Postanowienie traci moc, jeżeli:
1) przed upływem określonego w nim terminu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zawiadomi Marszałka Sejmu oraz Trybunał o możliwości sprawowania urzędu;
2) zaistnieje okoliczność, o której mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1, 2, 4 lub 5 Konstytucji.

Art. 120

1. W przypadku gdy po upływie terminu, na jaki Trybunał powierzył Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, okoliczności, które przejściowo uniemożliwiają Prezydentowi sprawowanie urzędu, nie ustały, Marszałek Sejmu może powtórnie, jednokrotnie, wystąpić do Trybunału z wnioskiem w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Do rozpatrzenia powtórnie złożonego przez Marszałka Sejmu wniosku w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepisy art. 117–119.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1499622

Szybka wymiana kadr w newralgicznych służbach świadczą, że nasi doskonale orientują się w zagrożeniach. Oby tak dalej.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Stasiek

#1499623

Bo są to jedynie działający przeciwko interesom Polski i Narodu postbolszewiccy propagandyści służący mafii z PO!

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1499625

Oczywiście wajchowi III RP przy pomocy służb i "ekspertów" musieli liczyć się ze zwycięstwem Dudy i mieć scenariusze by go blokować. Zdaje sie jednak,że zbyt zaufali PKW. Miała ona dac "zwyciestwo" PiS ale takie by nie był zdolny stworzyć rządu. A wtedy rzeczywiście "tęczowa" koalicja zlodziei trwałaby w najlepsze...Wypadło SLD, PiS ma krucha ale samodzielną większośc i za kilka tygodni PO i PSL się połamią...plan wajchowych nie jest juz aktualny - co nie oznacza,że nie powstaja kolejne...

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Yagon 12

#1499636

 ...że walka o suwerenność Polski mimo wygranych wyborów przez PIS jeszcze się nie skończyła.
Audyt państwa jest konieczny.
Autorów tego audytu trzeba otoczyć  ochroną i modlitwą, bo jego treść może się okazać groźniejsza od aneksu do raportu z likwidacji WSI.

Przez różaniec do wolnej ojczyzny. Adoptuj posła.
https://www.facebook.com/adoptujposla?fref=ts

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

trzeźwy

#1499640

To jest jeszcze ciekawsze - czyt. groźniejsze: http://eska.salon24.pl/681329,o-naprawie-panstwa-czesc-czwarta

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Stasiek

#1499661

Nie ulega wątpliwości - sitwa destrukcji szykowała zamach stanu.
Bo jakże tutaj mają żyć, odsunięte od koryt pawiany. Więc pseudo
elita upokorzona i pominięta zostawiły minę niespodziankę, która
miała jak miało miejsce po tragedii smoleńskiej- wysadzić z fotela
urzędującego Prezydenta.

Trybunał patrz pkt. 6 Konstytucji rozstrzyga o stwierdzeniu
w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta przeszkody. Lecz przezornie
przewidywali czujni patrioci - spisek destruktorów z kliki
dawnej koalicji władzy. Destrukcji zmowę. Ubiegli niecny zamiar,
pokrzyżowali plany. Chociaż wciąż nie potrafią zamknąć im .. .

Ten spisek się nie udał, odwiedza Chiny uśmiechnięty Duda. Zaś
spiskowcy czują się osaczeni i przyparci do ściany. Prawie
bezradni i zwekslowani. Niewyobrażalne przecież spisku scenariusz
był doskonały. Mało tego dużo wcześniej, przetestowany.

Wiec, nie należy się nieszczęśnikom dziwić - do Strasburga będą się
pawiany skarżyć na doznaną krzywdę, rażącą niesprawiedliwość.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#1499667