uwłaszczenie chłopów

Obrazek użytkownika Faber
Blog

Powstanie Styczniowe 1863 rok, po 69 latach panowania Cara Rosji jednego z trzech zaborców, Polacy postanowili zrzucić kajdany niewoli i carskiej przemocy, brutalnej siły Rosyjskiego państwa nad Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Po okresie panowania Sasów, epoki rozpasanej konsumpcji i balów na dworach obu saskich królów, kiedy szlachta balowała zgodnie z duchem epoki, jadła i piła wedle honoru...

0
Brak głosów