Stowarzyszenia przeciwko Bezprawiu

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Czy warto protestować przeciwko nadużyciom w polskich organach ścigania i wymiarze sprawiedliwości? Przecież zmiany wydają się  być niemożliwe. Jak piękna, nierealistyczna baśń.

Ale już Gilbert K. Chesterton mawiał: "Baśnie są bardziej niż prawdziwe, nie dlatego iż mówią nam, że istnieją smoki, ale że uświadamiają, iż smoki można pokonać."

Są w Polsce ludzie, którzy chcą pokonać smoka.

 

...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

 "Nie pytam, jakie są prawa, ale jacy są sędziowie" /Charles Louis de Secondat de Montesquieu (Monteskiusz) (1689-1755)/

 

Coroczna Konferencja OBWE w Warszawie

Od 28 września odbywa się w Warszawie kolejna coroczna konferencja OBWE, poświęcona prawom człowieka. Będzie trwała 2 tygodnie. Uczestniczy w niej ok.100 delegatów z 56 krajów. "Wprost" podało w dniu 29.09.09 r. główne informacje nt....

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Słowo "media" ma szlachetną proweniencję i oznacza po łacinie: pośrednik, łącznik  /"Medium tenuere beati"  - Błogosławieni trzymali się środka/.

Są media pomocne obywatelom w zmaganiach z władzą, nawet sądowniczą. Należy do nich Super-Nowa i jej Oddział w Krakowie.

http://www.super-nowa.pl/
http://krakow.super-nowa.pl/

Towarzyszą one protestującym w dniu 8 września przeciwko bezprawiu w...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Interest rei publicae ne maleficia remaneant impunita - W interesie publicznym leży, by przestępstwa nie pozostały bezkarne.

W Polsce Iustitia /wymiar sprawiedliwości/ działa często niezgodnie z regułami sztuki /wbrew lege artis/ albo z powodu lekkomyślności /lexuria/ albo niskich kompetencji /ignorantia/ albo występnego działania sędziów i prokuratorów /malum prohibitium/.

Pisałam o tym...

0
Brak głosów