Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika Rebeliantka
1 min temu Rekord portalu? Czyżby? https://niepoprawni.pl/blog/rebeliantka/czy-jestes-za-sprzedaza-polskich-lasow-w-zwiazku-z-roszczeniami-zydowskimiLiczba odsłon: 162.981Liczba komentarzy: 272Daleko ci do takiego zainteresowania.
-3
Dzienny bilans zakażeń przekroczył dziś 10 000. Covid 19 w natarciu
Obrazek użytkownika Tezeusz
Obrazek użytkownika Rebeliantka
8 minut temu Rady Instytutu Ordo Iuris ws "Programu za życiem" https://www.radiomaryja.pl/informacje/ordo-iuris-rekomenduje-kierunki-zmian-w-programie-za-zyciem-l-bernacinski-priorytetowa-zmiana-ktora-pozwoli-na-bardziej-efektywna-realizacje-programu-byloby-ustanowienie-koordynatora-pr/Priorytetową zmianą, która pozwoli na bardziej efektywną realizację programu byłoby ustanowienie koordynatora programu – zwrócił uwagę Łukasz Bernaciński.– My proponujemy, aby z racji wykonywanych zadań oraz miejsca w strukturze rządu był pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Byłby to swoisty mózg programu, który decydowałby o kierunkach działań, pomysłach, wydatkowaniu środków, a zatem zapewniłby sprawne kierowanie tym programem. Z naszych analiz wynika także, że konieczne wydaje się zapewnienie możliwości elastycznego wydatkowania środków w ramach programu, czyli przesyłania tych środków pomiędzy poszczególnymi działaniami – stwierdził autor analizy.Wskazał też m.in. na potrzebę finansowania hospicjów perinatalnych, stworzenie sieci asystentów osób niepełnosprawnych czy utworzenie funduszu ,,Za życiem”.– Pożądane jest stworzenie strategii komunikacyjnej programu „Za życiem”, która opierałaby się na utworzeniu bazy danych i portalu o formach wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Konieczne jest zapewnienie środków na ogólnopolską kampanię promującą rodzinę, pozytywne przykłady rodzin, które przyjęły i wychowują dzieci z niepełnosprawnościami, aby odkłamać medialny mit, że urodzenie dziecka z jakąś wadą, niepełnosprawnością jest piekłem dla kobiety. Wśród najpilniejszych potrzeb jest kwestia finansowania hospicjów perinatalnych, stworzenie sieci asystentów osób niepełnosprawnych czy utworzenie funduszu „Za życiem” – podsumował Łukasz Bernaciński.Zgodnie z deklaracją PiS, program ,,Za życiem” zostanie rozszerzony, by zapewnić opiekę każdemu dziecku, rodzącemu się z poważną chorobą czy wadami. Minister rodziny Marlena Maląg przedstawiała dziś w Sejmie informację rządu na temat tego programu oraz skutków wyroku TK ws. aborcji eugenicznej.
0
Celna wypowiedź prof. Nalaskowskiego
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Rebeliantka
1 godzina temu Wypowiedź Piusa XII Zakaz zabijania dzieci poczętych,  z jakichkolwiek powodów, także eugenicznych Dalej, każda istota ludzka, także dziecko w łonie matki, ma do życia prawo bezpośrednie od Boga, nie od rodziców, ani nie od jakiejś społeczności ludzkiej czy ludzkiego autorytetu. Wobec tego żaden człowiek, żadna ludzka władza, żadna nauka, żadne względy lekarskie, eugeniczne, socjalne, moralne, ekonomiczne nie mogą stanowić jakiegoś ważnego tytułu prawnego do bezpośredniej ingerencji w sprawie innego życia ludzkiego, czyli nikt i nic nie może uprawnić decyzji zmierzającej do zniszczenia życia wprost jako celu, albo jako środka do innego celu, który sam przez się byłby może nawet niezakazany.Na przykład, ratować i zachować życie matki to cel bardzo szlachetny. Ale zabicie wprost dziecka jako środek do tego celu nie jest dozwolone. Bezpośrednie zniszczenie życia, tzw. życia "bez wartości", narodzonego lub nienarodzonego, od niedawna masowo praktykowane, nie może być w żaden sposób usprawiedliwione. Dlatego też Kościół zaraz oświadczył zupełnie formalnie, że zabijanie niewinnych ludzkich istot, chociażby obciążonych jakimiś brakami fizycznymi czy psychicznymi i z tego względu "nieużytecznymi" dla społeczeństwa, a nawet stanowiącymi dlań ciężar, jest przeciwne prawu naturalnemu i pozytywnemu prawu Bożemu i jako takie niedozwolone, chociażby było polecone przez jakiś publiczny autorytet. (Św. Officium, 2 XII 1940 : AAS 32 (1940) 553 - 554). Życie niewinnego dziecięcia jest nietykalne!PIUS XII - PRZEMÓWIENIE Do uczestniczek Kongresu Włoskiej Katolickiej Unii Położnych - 29 X 1951------------------------------------Dokonałam edycji tego komentarza, bo początkowo powyższy cytat mylnie przypisałam Św. Janowi Pawłowi II
0
Aborcja a "prawa boskie"
Obrazek użytkownika Zawisza Niebieski
Obrazek użytkownika Rebeliantka
3 godziny temu Ja też się dziwię, Romku I nie mam żadnego racjonalnego wyjaśnienia wobec bezczynności pozwalającej na bezpodstawne deprecjonowanie merytorycznych wypowiedzi i osób, które takie ważne wypowiedzi zamieszczają. Pozdrawiam
0
Amerykańscy lekarze informują
Obrazek użytkownika Roman z USA
Obrazek użytkownika Rebeliantka
16 godzin temu Zawiszo, podtrzymuję swoje argumenty. Nie przekonałeś mnie. Ludzie nie mogą zmieniać Prawa Bożego, a św. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest ochrona życia od poczęcia aż do śmierci.Nb. Nie można kwestionować Wyroku TK ze względu na skład. Nawet, gdyby przyjąć argumentację opozycji, że są tam jacyś nieuprawnieni "dublerzy", to wyrok został wydany w pełnym składzie, gdzie jego większość została ustalona w sposób nie budzący wątpliwości.  
2
Aborcja a "prawa boskie"
Obrazek użytkownika Zawisza Niebieski
Obrazek użytkownika Rebeliantka
16 godzin temu Znakomity tekst Mam jednak wątpliwość.Prawnicy twierdzą, że po wydaniu tego wyroku przez TK i ogłoszeniu go w Dzienniku Urzędowym, dopuszczalność aborcji eugenicznej automatycznie znika z ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.Dokładnie, to z art. 4a ust. 1 o treści:Art. 4a. 1. Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy:1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego,"znika" punkt 2) o treści:2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.
2
"Strajk kobiet" czy "uliczna gimnastyka" zawodowych lewackich terrorystów ?
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Rebeliantka
17 godzin temu @Zawiszo, Ps. Powyższą listę można jeszcze rozbudowywać.
0
Aborcja a "prawa boskie"
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Rebeliantka
17 godzin temu @Zawiszo, z tym twierdzeniem - jak poniżej - się nie zgadzam://To rodzina poniesie wszelkie konsekwencje wychowania takiego dziecka, zarówno sukces jak i porażkę, więc niech ona decyduje//Przede wszystkim, aborcja eugeniczna jest niezgodna z Konstytucją, zatem nie ma w ogóle miejsca na jakieś dywagacje o decyzjach rodzinyPolska przyjęła taką Konstytucję (m.in. głosowaniem referendalnym), więc bez jej zmiany nie może być mowy o ustawach z nią sprzecznych.Po drugie, eugenika jest wyjątkowo obrzydliwym "wynalazkiem" ludzkości. Im dłużej ten "wynalazek" trwa, tym więcej kolejnych nadużyć  (współcześnie m.in. fałszywe rozpoznania ciężkiej choroby, eutanazja starców, eutanazja dzieci, itd., itp.). Mamy do czynienia na świecie z coraz większym medycznym okrucieństwem pod pozorem troski o dobro ludzi.Po trzecie, nauka KK głęboko i wnikliwie uzasadnia, że eugenika jest niezgodna z Prawem Bożym. Kto postępuje wbrew, ciężko grzeszy.Po czwarte, zgodnie z badaniami naukowymi i doświadczeniem lekarzy, wiadomo na pewno, że stres poaborcyjny jest jednym z najcięższych cierpień, jakich mogą doznać kobiety. Wrzeszczące feministki, albo nie wiedzą co wywrzaskują, albo zagłuszają własne sumienie.Po piąte, każdy uczciwy człowiek, który dowiedział się, na czym technicznie polega aborcja, musi odczuwać głęboki sprzeciw wobec takiego okrutnego aktu.
3
Aborcja a "prawa boskie"
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Rebeliantka
22 godziny temu Abp Jędraszewski apeluje o zbiorowe nawrócenie https://www.radiomaryja.pl/informacje/ks-abp-m-jedraszewski-mamy-do-czynienia-z-niespotykana-w-polsce-agresja/Zdaniem metropolity krakowskiego potrzeba nam „wielkiego namysłu” nad tym, co dzieje się w społeczeństwie i modlitwy o „zbiorowe nawrócenie”.„Wszyscy jesteśmy bardzo przejęci wydarzeniami, jakie wstrząsają Polską od kilku dni, wielkimi protestami, zwłaszcza ludzi młodych, którzy uważają, że rozpętało się dla nich piekło. Mówi się o piekle kobiet. To przyjmuje wyrazy świadczące o wielkim niezrozumieniu, czym jest człowiek, czym jest życie, począwszy od chwili poczęcia do momentu naturalnej śmierci. Ta podstawowa wrażliwość w niektórych kręgach przestała istnieć i działać” – powiedział w przesłaniu przekazanym mediom metropolita krakowski.„Mamy do czynienia z agresją niespotykaną w Polsce, gdzie narusza się świętość kościołów, miejsc świętych” – mówił ks. abp Marek Jędraszewski.Dodał, że osobiście jest bardzo przejęty zniszczeniem plenerowej wystawy z okazji 100-lecia urodzin Jana Pawła II prezentowanej na krakowskich plantach nieopodal kurii.„Zwłaszcza uderzyły mnie napisy i znaki na dwóch planszach. Pierwsza plansza to stare zdjęcie, kiedy mama przyszłego Papieża trzyma swoje dziecko na kolanach i tam został umieszczony napis „piekło kobiet”. Boże, gdyby pani Emilia nie chciała urodzić dziecka, a jej ciąża była zagrożona, nie mielibyśmy kogoś tak wielkiego, najwspanialszego z rodu Polaków w całych naszych dziejach, nie mówiąc o dziejach świata i Kościoła” – powiedział metropolita krakowski.Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski wskazał, że oburza go także umieszczenie znaku, jakim posługiwali się esesmani na zdjęciu przedstawiającym modlącego się Jana Pawła II.„To świadczy o tym, że coś pęka w naszym społeczeństwie. Dzieje się coś bardzo niedobrego. To musi być przedmiotem namysłu ze strony wszystkich, by ratować najbardziej zdrową tkankę polskiego narodu. Tkankę moralną, o którą tak bardzo był zatroskany i o którą walczył św. Jana Paweł II wtedy, kiedy był duszpasterzem, biskupem Krakowa i kardynałem, a potem papieżem” – powiedział ks. abp Marek Jędraszewski.(...) 
-1
Konfederacja broni kościołów
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Rebeliantka
23 godziny temu Podsumowanie lewackich protestów w niedzielę https://wpolityce.pl/kryminal/523689-policja-podsumowuje-niedzielne-protesty-feministek226 nielegalnych zgromadzeń i zbiegowisk o rożnej wielkości, które zabezpieczali policjanci,w związku ze zbiegowiskami ujawniono 23 przestępstwa,481 wykroczeń,pouczono 52 osoby,nałożono 142 mandaty karne,sporządzono 281 wniosków o ukaranie do Sądu. 
-1
Katolicy bronią kościołów przed lewactwem
Obrazek użytkownika Anonymous

Strony