Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
1 tydzień temu Litania pod Wielką Krokwią 6 czerwca 1997 w Zakopane Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa śpiewają Zespoly Goralskie i wszyscy obecni na Mszy Świętej z papieżem Janem Pawłem II. Filmik opublikowany 14 czerwca 2015 r. przez Lubię słuchać Jana Pawła II:[video:https://youtu.be/aGR_8n3TlG8] W tym kontekście trzeba zobaczyć i usłyszeć i ów słynny: „Hołd Górali Polskich dla Papieża JP II”. Otóż na początku Mszy nastąpił historyczny moment, Delegacja górali złożyła Janowi Pawłowi II hołd. Adam Bachleda-Curuś, inicjator hołdu dał potem takie świadectwo: „Przed pielgrzymką zastanawialiśmy się, jak uczcić Ojca Świętego. Nad tekstem pracowaliśmy przez miesiąc w pięć osób, wśród nich moja żona. Na Mszy św., kiedy czytałem słowa hołdu, w pewnym momencie spostrzegłem, że po policzku Papieża spływa łza. A wręcz usłyszałem cichy szloch. Głos mi się załamał. Nie mogłem czytać dalej. Na szczęście w tym momencie ciszę przerwały oklaski. Dzięki temu doszedłem do końca.”. Opublikowany 1 czerwca 2012 r. przez J.D. Nowak:[video:https://youtu.be/GVWtEljUHo8]To był chyba największy dar, jaki Podhalanie mogli ofiarować Ojcu Świętemu - dar serca górali. Papież Jan Paweł II powiedział wtedy: "Dziękuję za ten wymowny hołd Podhalan, zawsze wiernych Kościołowi i ojczyźnie. Na was zawsze można liczyć". Na koniec warto na pewno raz jeszcze usłyszeć radosny i pełny miłości śpiew górali na zakończenie tej szczególnej Mszy Świętej z papieżem Janem Pawłem II. Dokument opublikowany 14 czerwca 2015 r. przez Lubię słuchać Jana Pawła II:[video:https://youtu.be/O43yeQ60PRc] 
0
ROZMOWA Z BOGIEM [18]
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
1 tydzień temu Wileńska litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa To znaczy litania śpiewana na melodię wileńską! Opracowanie Łucja Nowak i Wojciech Sznyk OP. Śpiew: Łucja Nowak, Anna Kubik, Maciej Ordowski, Wojciech Sznyk OP. Realizacja nagrania: Mateusz Kucharski. Oublikowana 1 czerwca 2021 r. przez Liturgia.pl:[video:https://youtu.be/ELj42cOUSTE] 
0
ROZMOWA Z BOGIEM [18]
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
1 tydzień temu W obliczu nawałnicy bolszewickiej zawierzyliśmy Bożemu Sercu W miesiącu czerwcu poświęconym Sercu Jezusowemu Biskupi Polski przypominają o ważnym akcie i piszą w specjalnym liście: „Dokładnie sto lat temu, 3 czerwca 1921 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości biskupi dokonali aktu poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa. Nastąpiło to równocześnie z konsekracją świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Rok wcześniej, 27 lipca 1920 r., w obliczu nawałnicy bolszewickiej zagrażającej Polsce i całej Europie, biskupi zawierzyli nasz naród Bożemu Sercu na Jasnej Górze. W 1932 r. w Poznaniu odsłonięto pomnik ‘Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta’, który został zburzony w 1940 r. i dotąd nie odbudowany.”.Po czym Pasterze tak daalej rozwijają ten temat: „W nawiązaniu do setnej rocznicy poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, ponawiamy ten akt w duchu dziękczynienia za dar obecnej od ponad 30 lat wolności, dziękując też za to, że Polska stała się znów pełnoprawnym członkiem wspólnoty europejskich narodów (Unii Europejskiej), co otworzyło nowy etap jej historii. Mamy przy tym świadomość, że z tej wolności nie zawsze potrafimy właściwie korzystać. Smutkiem napawa fakt, że życie społeczne i polityczne w Polsce naznaczone jest niekończącymi się napięciami, konfliktami, nienawiścią i wrogością, w której trudno się dopatrzyć troski o dobro wspólne. Zagrożona wręcz wydaje się jedność naszej wspólnoty narodowej, dzięki której przetrwaliśmy przez stulecia”.I dodają jeszcze: „W tej sytuacji, jako naród, społeczeństwo i każdy z nas, dokonajmy rachunku sumienia i prośmy Boga o łaskę nawrócenia. W perspektywie zawierzenia Sercu Jezusa, módlmy się o dar miłości, abyśmy w każdym człowieku – także innym czy myślącym inaczej – potrafili dostrzec brata. Rozmawiajmy językiem miłości, przebaczajmy tym, którzy nas skrzywdzili, nie chowajmy w sercu urazy, pierwsi wyciągając rękę do zgody. Budujmy mosty ponad podziałami, a spory rozwiązujmy w duchu dialogu i pojednania. Nie zapominajmy, że dialog należy do samej istoty chrześcijaństwa. Dajmy dziś temu świadectwo!”.Cały wpis jest dostępny na stronie: https://prawy.pl/114350-nasze-podstawy-wspolnoty-narodowej-sa-zagrozone/
0
ROZMOWA Z BOGIEM [18]
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
1 tydzień temu Samorządy po stronie tęczowej rewolucji! Samorządy stają po stronie tęczowej rewolucji. Dotyczy to także Lublina, gdzie setki tysięcy złotych płyną do rozmaitych lewackich organizacji, promujących nawet quasi-pornografię gejowską... . O tym, jak walczyć z tego rodzaju patologią, mówił w programie „Jaka jest prawda?”, Krzysztof Kasprzak z Fundacji Życie i Rodzina. Filmik opublikowany 23 lutego 2021 r. przez (PCh24TV Polonia Christiana), a zatem:[video:https://youtu.be/4_a7eW4LN7A] 
0
Doradca papieża Franciszka o homofobicznej Polsce
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
1 tydzień temu S. Michaela Pawlik o mistyce katolickiej, Maryi i apologetyce Nagranie przedstawia żywy apel s. Michaeli Pawlik OP dotyczący potrzeby apologetyki współcześnie, obrony kultu Maryjnego i czytania mistyków katolickich. Tym razem s. Michaela zachęca nas gorąco, byśmy chcieli szukać, słuchać i czytać prawdziwych mistyków Kościoła katolickiego, unikając w ten sposób zalewu błędów, szarlatanów i wszelkiego badziewia. Nagranie opublikowane 1 października 2017 r. pryey Apologeticum TV:[video:https://youtu.be/2_xEitb_aGE] 
0
MISTYKA [5]
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
1 tydzień temu Stanowisko Kościoła wobec objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque Stolica Apostolska dopiero po ścisłych i dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie święta, jak i na cześć wizerunków Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie przyjętych. Po raz drugi Kościół pośrednio zatwierdził objawienia, dane św. Małgorzacie Marii Alacoque, kiedy po surowym procesie wyniósł ją do chwały ołtarzy. Jej beatyfikacja odbyła się w roku 1864, a kanonizacja w roku 1920. Pierwszym z papieży, który zatwierdził nabożeństwo do Serca Pana Jezusa a także święto dla niektórych diecezji i zakonów był Klemens XIII. Uczynił to w roku 1765 - a więc prawie w sto lat po wspomnianych objawieniach. Decydującym jednak w tej sprawie stał się memoriał biskupów polskich wysłany do tegoż papieża w 1765 roku. Memoriał podaje najpierw historyczny przegląd kultu, z kolei uzasadnia bardzo głęboko godziwość i pożytki płynące z tego nabożeństwa. Papież Pius IX w roku 1856 rozszerzył święto Serca Pana Jezusa na cały Kościół. Leon XIII 31 grudnia 1899 roku oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki. Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. Chce także rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo.Nadto sam Chrystus nadał temu nabożeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce. Bóg jest miłością. Z miłości Bożego Serca istnieje cały wszechświat i rodzaj ludzki. Kiedy zaś rodzaj ludzki sprzeniewierzył się Panu Bogu, swojemu Stwórcy, Bóg nadal go nie przestał miłować. Dowodem zaś tej niepojętej miłości było to, że dał swojego Syna. Uosobieniem tej największej Bożej miłości jest Serce Jezusowe. Ta właśnie miłość dla rodzaju ludzkiego kazała Jezusowi przyjść na ziemię, przyjąć dla zbawienia rodzaju ludzkiego okrutną mękę i śmierć. Z miłości tego Serca powstał Kościół, sakramenty święte, a wśród nich Sakrament Miłości - Eucharystia.Nabożeństwo do Serca Jezusowego nakłada również zobowiązania. Człowiek nie powinien nadużywać dobroci Bożego Serca. Powinien mieć do tego Serca nieograniczone zaufanie. Dlatego może i powinien uciekać się do tegoż Serca we wszystkich swoich potrzebach. Nie powinien jednak ranić tegoż Serca na nowo grzechami. Kiedy jednak słabość ludzka na nowo pchnie nas w bagno grzechu i w niewolę szatana, mamy prawo zawsze ufać w miłosierdzie Boże, które gotowe jest przyjść nam z pomocą i nas wybawić.Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego skłania również do aktów pokutnych za grzechy innych. Kto miłuje Boże Serce, ten będzie starał się temuż Sercu wynagradzać za grzechy braci. Tak więc nabożeństwo to budzi także świadomość i odpowiedzialność społeczną. Nabożeństwo do Serca Jezusowego nagli do naśladowania cnót tego Serca - a przede wszystkim miłości we wszelkich jej przejawach.Cały wpis jest dostępny na stronie: https://adonai.pl/modlitwy/?id=piatki&action=4
0
ROZMOWA Z BOGIEM [18]
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
1 tydzień temu Polskie akcenty w kulcie Serca Jezusowego Na terenie Polski w XVII w. kult Najświętszego Serca Jezusowego rozpowszechniał jezuita, o. Kasper Drużbicki, autor pierwszego w świecie kompendium nabożeństwa do Serca Jezusowego, zatytułowanego „Ognisko serc – Serce Jezusa”. Okazuje się, iż to także twórca litanii i modlitw do tego Serca, które stały się swego czasu popularne w całej Europie. Pisał między innymi: „O, jakich tam nie ma miodów! A wszystko to zebrała i przerobiła pszczoła, którą jest dusza Chrystusowa i Osoba Słowa. W tym Boskim ulu mieszkają i spożywają słodycz pszczółki Kościoła triumfującego, wojującego i cierpiącego. Pracuj i ty, duszo, w tym ulu Serca Jezusowego nad plastrami Jemu się podobającymi, nad pokutą, miłosierdziem, o chwałę Bożą i zbawienie dusz”.Natomiast współczesny o. Kasprowi Drużbickiemu kaznodzieja króla Zygmunta III Wazy o. Piotr Skarga, również jezuita, dopowiadał: „Pan Jezus na koniec daje nam i Serce swoje w sakramencie Ciała i Krwi swojej, a my Go nie miłujemy i kupić u nas za takie pożytki tej miłości nie może”.Obecnie odmawiana litania do Najświętszego Serca Jezusowego powstała natomiast w XIX w., w klasztorze wizytek w Dijon we Francji. Jej autorką jest s. Joanna Magdalena Joly. Z tego powodu, że początkowo ową zatwierdzoną przez papieża Leona XIII do publicznego odmawiania litanią modlono się w Marsylii, nazwano litanię marsylską. W 1899 r. Watykan zezwolił na odmawianie litanii marsylskiej w całym Kościele.Cały wpis jest dostępny na stronie: https://misyjne.pl/przerwa-artykul/co-jezus-obiecal-czcicielom-jego-serca/
0
ROZMOWA Z BOGIEM [18]
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
1 tydzień temu Obietnice wielkich łask dla czcicieli Serca Jezusa W XVII w. kult Najświętszego Serca Jezusowego stał się publiczny, a do tego przekształcenia przyczynili się francuscy święci, w tym jako jeden z prekursorów tego ruchu św. Jan Eudes. W ikonografii przedstawiany jest z Sercem w dłoniach, często opatrzonym napisem: „Ave Cor sanctissimum, ave Cor amantissimum Jesu et Mariae” i trzema skrzyżowanymi gwoźdźmi.Wielkim świętym i zarazem czcicielem Najświętszego Serca Jezusowego był również św. Franciszek Salezy (XVI-XVII w.). W liście do świętej Joanny de Chantal z 1608 r. pisał: „Kiedy pewnego razu rozmyślałem o przebitym boku Pana Jezusa i wpatrywałem się w Jego Serce, przyszło mi na myśl, że nasze serca są dookoła Jego Serca i składają Mu hołd jako najwyższemu Królowi serc. Oby był naszym Sercem na zawsze”.Jednakowoż to dopiero za sprawą mistycznki św. Małgorzaty Marii Alacoque kult Najświętszego Serca Jezusowego rozpalił się we Francji, w Europie i na całym świecie. Bóg obdarzył wizytkę licznymi objawieniami (w 1673, 1674, 1675 i 1688 r.) i pozwolił jej spocząć na sercu Zbawiciela. Jezus Chrystus nazwał ją także „umiłowaną uczennicą” i obiecał czcicielom Jego Serca i tym, którzy przyczynią się do rozszerzenia owego kultu, rozliczne łaski.Po temu gorąco polecam ten filmik pt. „Obietnice Serca Jezusowego”, opiblikowany 1 czerwca 2016 r. przez Bracia Szkolni:[video:https://youtu.be/GmbJgu5-GcU] Warto znaleźć czas i na ten filmik pt. „11. obietnica Serca Pana Jezusa”, opublikowany 30 Maja 2021 r. przez Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Polanicy Zdrój:[video:https://youtu.be/HWI4UZ7OTwI] Albo i ten filmik pt. „Pierwszy Piątek – Luty”, na który serdecznie zapraszają oo. Sercanie Biali. Są to bezcenne rozważania na temat obietnic, które złożył Jezus czcicielom Swego Najświętszego Serca. Co miesiąc przed w Pierwszy Piątek miesiąca będziecie mogli wysłuchać rozważania prowadzonego przez O. Zdzisława Świniarskiego SSCC. Filmik opublikowany 3 lutego 2016 r. przez Sercanie Biali:[video:https://youtu.be/VHHpmNxwkoU] 
1
ROZMOWA Z BOGIEM [18]
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
1 tydzień temu Skarby Kościoła 14 października przypada wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, mistyczki, której Jezus polecił propagować kult swojego Najświętszego Serca. Dokument filmowy opublikowany 13 października 2018 r. przez Telewizja Misericordia:[video:https://youtu.be/3B0aWPOuoYU] 
1
ROZMOWA Z BOGIEM [18]
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
1 tydzień temu O objawieniach o czyśćcu i o iskrze która my wyjść z Polski Czyli w programie pt. „Kobieta w Kościele” o tym jak wyglądała droga do świętości św. Małgorzaty Marii Alacoque oraz w jaki sposób Polacy na przestrzeni wieków przyczynili się do upowszechnienia nabożeństw Pierwszych Piątków miesiąca? Opublikowany 1 listopada 2020 r. przez PCh24TV · Polonia Christiana:[video:https://youtu.be/lgMq1o6BbZk] 
1
ROZMOWA Z BOGIEM [18]
Obrazek użytkownika Anonymous

Strony