Parlamentarny Zespół ds. Sanitaryzmu obraduje 24 maja

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Nazwa serwisu: 
[SEJM.GOV.PL]
Cytat: 

24-05-2021 godz. 12:00 posiedzenie online. Temat: kwestie prawne związane z Zielonym Cyfrowym Certyfikatem

Ocena wiadomości: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.9 (głosów:4)

Komentarze

Powstał 11 maja. Do jego zadań należeć będzie m. in. monitorowanie i analizowanie problemów związanych z poszanowaniem i ochroną konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności obywatelskich w obliczu wyzwań dot. bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego oraz podejmowanie interwencji.

W składzie Zespołu są:

Siarkowska Anna Maria  /PiS/ przewodnicząca

Kałużny Mariusz  /PiS/ wiceprzewodniczący

Janowska Małgorzata  /PiS/ sekretarz

Girzyński Zbigniew  /PiS/ 

Górska Agnieszka  /PiS/ 

Kowalski Janusz  /PiS/ 

Zawiślak Sławomir /PiS/

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1671609

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210323IPR00654/parlament-przyspiesza-procedure-aby-przyjac-certyfikat-szczepien-w-czerwcu

Podczas debaty plenarnej 24 marca zdecydowana większość europosłów poparła szybkie stworzenie Zielonego Certyfikatu Cyfrowego, który ma ułatwić bezpieczne i swobodne poruszanie się po UE w czasie pandemii COVID-19. Zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej, zawierałby on informacje o tym, czy podróżny został zaszczepiony przeciwko COVID-19, czy ostatnio otrzymał negatywny wynik testu na obecność COVID-19 oraz informacje o powrocie do zdrowia po zakażeniu COVID-19. Kilku mówców zwróciło uwagę na potrzebę wprowadzenia silnych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych osobowych i medycznych oraz podkreśliło, że osoby, które nie zostały zaszczepione, nie mogą być dyskryminowane.

Po głosowaniu, przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES) powiedział: "Potrzebujemy Zielonego Certyfikatu Cyfrowego, aby przywrócić zaufanie do strefy Schengen, jednocześnie kontynuując walkę z pandemią COVID-19. Certyfikat nie może być warunkiem wstępnym do swobodnego przemieszczania się, ponieważ jest to podstawowe prawo w Unii Europejskiej, i nie może prowadzić do dyskryminacji osób, które go nie posiadają. Dane obywateli muszą być bezpieczne, a w zaświadczeniu powinny znaleźć się tylko niezbędne dane."

https://www.prawo.pl/prawo/certyfikaty-szczepionkowe-parlament-europejski-poparl-projekt,507972.html

29 kwietnia Parlament Europejski poparł wydawanie certyfikatów szczepionkowych w UE - chce, by zaświadczenie potwierdzające prawo do swobodnego przemieszczania się w Europie podczas pandemii, obowiązywało nie dłużej, niż 12 miesięcy. Rezolucja jest mandatem do negocjacji nad ostatecznym kształtem regulacji z krajami członkowskimi UE.

Rezolucja została przyjęta 540 głosami za, przy 119 przeciw i 31 wstrzymujących się. Według niej dokument, który może być w formie cyfrowej lub papierowej, będzie potwierdzał, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi lub niedawno uzyskała negatywny wynik testu albo wyleczyła się z infekcji. Europosłowie chcą też zmiany nazwy na „unijny certyfikat COVID-19” zamiast proponowanego przez Komisję Europejską "cyfrowego zielonego certyfikatu".

Parlament Europejski i Rada UE są teraz gotowe do rozpoczęcia negocjacji. Chcą osiągnąć porozumienie w tej sprawie przed letnim sezonem turystycznym.

W założeniu certyfikat ma pozwolić zarówno zaszczepionym, jak i niezaszczepionym swobodnie podróżować po UE i nie podlegać kwarantannie. Ma być wydawany obywatelom UE i członkom ich rodzin, niezależnie od ich obywatelstwa. Powinien być również wydawany obywatelom krajów spoza UE, którzy mieszkają w UE, oraz odwiedzającym, którzy mają prawo podróżować do innych państw członkowskich.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1671612

Jeśli Minister Niedzielski z entuzjazmem głosi jakiś przełomowy projekt, od razu zapala mi się lampka ostrzegawcza. To, jakie regulacje pod opracowaniem zespołu się pojawią, zadecyduje być może o naszej przyszłości.

Obawiam się rozwiązań systemowych, przy których tacy lekarze jak dr. Bodnar z Przemyśla będą mieli z automatu zakaz wykonywania zawodu. Ludzie się budzą, lecz zbyt powoli w kwestii totalitarnej, medycznej krucjaty ukierunkowanej na niszczenie zdrowia ludzi w imię zysków BigFarma. A może w imię Agendy 2030 : https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/agenda-2030-przyszlosc-bez-rodziny

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1
#1671646

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-z-halat-o-przymusie-szczepien-segregacji-byc-nie-moze-sprawa-powinni-zajac-sie-polscy-rzecznicy-praw-albo-prokuratorzy/

Cytuję fragment:

Polskie władze chcą przystąpić do unijnej inicjatywy wprowadzającej rzeczone paszporty. Zdaniem gościa Radia Maryja, nasz kraj szczególnie powinien przeciwstawiać się tego rodzaju totalitarnym tendencjom.

– Każdy ma w swojej rodzinie stratę związaną z totalitaryzmem. Szczególnie powinniśmy się bronić, a nie wyrywać się przed szereg i nie proponować własnych rozwiązań sprzyjających tego rodzaju ausweisom [zaświadczenie wydawane Polakom przez Niemców w czasie okupacji– red.], które będą upoważniać nas do normalnych funkcji życiowych – podkreślił dr Zbigniew Hałat.

Lekarz zaznaczył, że rozwiązania mające na celu walkę z pandemią łamią prawa człowieka, a instytucje mające stać na ich straży nic w tej sprawie nie robią.

– Należy się spytać, gdzie są ci wszyscy rzecznicy, których utrzymujemy z własnych podatków. Gdzie jest Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta? Przecież to są zmarnowane pieniądze, jeśli dochodzi do tak masowego łamania praw człowieka, że na podstawie wyniku bardzo zawodnego testu, jakim jest PCR, a tym bardziej test antygenowy, nie udziela się człowiekowi w potrzebie świadczeń zdrowotnych, na które płaci składki całe życie – mówił.

Karygodną praktyką wynikającą z bazowania na wynikach testów covidowych jest też zatajanie faktycznych przyczyn zachorowań i zgonów. Sztucznie zawyża to statystyki pandemii, napędzając tym samym strach.

– Strach ma napędzać z kolei poddanie się szczepieniom, a ten ruch jest wstępnym ruchem do wydawania ausweisów szczepionkowych – wskazał epidemiolog.

(...)

Wskazał, że przymuszanie obywateli do udziału w eksperymencie medycznym – bo tak można określić szczepienie preparatami, o których składzie i możliwych skutkach ubocznych niewiele wiadomo – jest niezgodne z polską konstytucją. Ustawa zasadnicza nie pozwala także na nierówne traktowanie czy dyskryminację niezależnie od przyczyny, a tym właśnie skutkować będzie popierane przez rząd przyjęcie paszportów covidowych.

– Segregacji być nie może i dlatego rzecznicy, o których na wstępie mówiłem, powinni się tą sprawą zająć, a jeżeli nie rzecznicy, to prokuratorzy (…). Nie ma możliwości konstytucyjnej, prawnej, moralnej, jakiejkolwiek innej, aby przymuszać kogoś do eksperymentu medycznego – podkreślił gość „Aktualności dnia”.

Przedstawiany przez polityków argument „sprawy wyższej wagi”, mającej usprawiedliwiać łamanie zasady równości wszystkich ludzi wobec prawa, jak zaznaczył dr Zbigniew Hałat, jest nietrafiony i niepotwierdzony naukowo.

– To są wszystko urojenia, jakieś fantazje, zupełne fikcje, które służą do realizacji celów politycznych i finansowych, w żadnym wypadku nie medycznych – stwierdził.

Lekarz krytycznie odniósł się także do wykorzystywania lekarzy do forsowania wizji pandemii i związanych z nią działań wykreowanej przez polityków.

– To jest sytuacja niewyobrażalna, żeby lekarze służyli jako „naganiacze”  do szczepień z tego powodu, że jest z przodu „marchewka” w wysokości bodaj 60 złotych za zaszczepienie, a z tyłu jest bat w postaci tego, że jak się nie podporządkują, będą wzywani na przesłuchanie przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej – zaznaczył.

Dodał, że tego typu działania ze strony wspominanych rzeczników są karygodne.

– Wzywać na przesłuchanie dlatego, że ktoś ma pogląd zgodny z poglądem bardzo wielu zawodowych lekarzy zajmujących się konkretnymi  specjalnościami, którzy widzą cały ten proceder jako zupełną nieuczciwość to jest skandal – oznajmił epidemiolog.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1671661

https://www.radiomaryja.pl/informacje/nasz-dziennik-sanitaryzm-w-natarciu/

poseł Siarkowska:

 • – Jeśli mówi się o wprowadzeniu jakichś nowych przepisów, zgodnie z którymi tylko osoby zaszczepione mogłyby wejść do restauracji, kina, na stadion sportowy, czyli de facto ograniczałoby się swobodne korzystanie z pełni praw obywatelskich niezaszczepionym, to są to stricte niekonstytucyjne działania.
 • Zdaniem poseł Siarkowskiej należy odróżnić kwestie ograniczeń i regulacji wprowadzanych przez inne kraje UE od tych, które miałyby obowiązywać w Polsce.
 • – Nie mamy przecież, jako Polska, wpływu na regulacje obowiązujące w innych państwach UE. Rozumiem także, że można by się zastanowić nad zasadnością wprowadzenia rozwiązania pozwalającego osobom zaszczepionym na uniknięcie kwarantanny w innych krajach UE
 • – Sejm jest jedyną izbą właściwą do tego, aby w tej materii regulacje przyjmować. Jednak do tej pory nie wypowiedział się on w tej sprawie
 • Musimy niezwłocznie nakreślić sytuację prawną takich rozwiązań. Trzeba rozstrzygnąć, czy paszport covidowy można wprowadzać z pominięciem Sejmu, i czy w ogóle można go wprowadzać w zakresie, który by regulował dostęp obywateli do usług na terenie Polski
 • – Każdego dnia otrzymujemy sygnały o przypadkach łamania praw obywateli. Przypominam, że szczepienie jest nieobowiązkowe, ale z drugiej strony mamy do czynienia z przymuszaniem do udostępniania, niepowołanym do tego osobom czy instytucjom, informacji na swój temat
 • przykłady tylko z ostatnich dni: jeden ze szpitali zezwala na porody rodzinne, ale tylko w przypadku, kiedy małżonek rodzącej jest zaszczepiony; z kursu językowego usuwani są żołnierze, którzy odmówili poddania się szczepieniu. – To skandaliczne. Na pewno polskie sądy zostaną wkrótce zapchane uzasadnionymi wnioskami osób pokrzywdzonych, dyskryminowanych. Deklaruję, że w ramach naszego zespołu będziemy, wtedy kiedy to możliwe, podejmować interwencje poselskie, aby ukrócić ten bezprawny proceder

dr Basiukiewicz

 • – Podaje się publicznie, że dzięki niemu /paszportowi covidowemu/ obywatele będą mogli czuć się bezpiecznej. Ja odnoszę wrażenie, że będzie zupełnie odwrotnie: poczują się oni zagrożeni. Paszporty spotęgują narastającą wzajemną podejrzliwość, a często i wrogość. Poza tym z punktu widzenia zdrowia publicznego wprowadzenie paszportu covidowego nic nie zmienia i nic nie poprawia
 • dla większości osób przebieg infekcji wywołanej wirusem SARS-CoV-2 jest łagodny. – Dodatkowo w Polsce znaczna część ludzi COVID-19 już przechorowała. Mają więc oni naturalną odporność chroniącą przed ponownym zakażeniem, także przed zakażeniem inną mutacją wirusa. Ponadto mamy osoby zaszczepione. Znamy skuteczne leki, które łagodzą przebieg choroby. W związku z tym: w jakim celu, w obecnej sytuacji, mamy wprowadzać te paszporty?
 • – To wygląda jak próba likwidacji strefy Schengen. Nie mam złudzeń co do tego, że paszporty nie przyczynią się do ogólnej poprawy sytuacji epidemiologicznej
 • – Jeśli odporność zbiorowa w każdym kraju zwiększa się każdego dnia, a – jak informują nas media – już jest ona zadowalająca, to nie ma sensu, z epidemiologicznego punktu widzenia, wprowadzania takiego certyfikatu. Jeśli nawet pojedyncze osoby zachorują, to one nie zakażą wystarczającej liczby ludzi, aby epidemia mogła przybrać na sile. Podobnie jest przecież w przypadku innych chorób zakaźnych, np. odry, polio

dr Hałat

 • wskazuje na inne kwestie, które powodują, że wprowadzenie paszportu covidowego mija się z celem. – Już dziś Izrael ogłasza, że co najmniej co pół roku trzeba będzie podawać tę szczepionkę. Pytanie, czy więc ważność paszportu będzie ograniczona?
 • dodaje, że niekoniecznie zaszczepienie będzie gwarantowało swobodne przemieszczanie się. – Jeśli UE nie będzie respektować szczepionek chińskich czy rosyjskich, to na pewno w ramach retorsji Chiny nie będą respektować szczepionek, które uzyskały pozwolenie w UE. Czy więc możliwy będzie przyjazd do tych krajów z UE? Widzimy absurdy związane z wprowadzeniem paszportów covidowych. Ale to dziś nikogo nie interesuje, bo nie chodzi o dobro i zdrowie ludzi, ale wyłącznie o sens finansowy, czyli zarobek na biznesie szczepionkowym.
Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1671869

Nowomowa - cóż to jest - "zielony cyfrowy certyfikat"? Lewackie brednie...

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Yagon 12

#1671896

i odważną. Dobrze, że powołała ten zespół.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1671927

https://www.radiomaryja.pl/informacje/pos-a-m-siarkowska-w-naszym-dzienniku-o-pierwszym-posiedzeniu-parlamentarnego-zespolu-ds-sanitaryzmu-zwrocilismy-sie-do-mz-o-przeslanie-podstawy-prawnej-ktora-posluguje-sie-ono/

Cytuję fragment:

– Zasadnicza sprawa jest taka, że brakuje jednoznacznej, ustawowej podstawy prawnej do wprowadzenia tzw. certyfikatów covidowych. To narzędzie ma zostać wprowadzone na podstawie przepisów rozporządzenia, czyli taką drogą, jaką do tej pory wprowadzane były ograniczenia w zakresie praw i wolności obywatelskich. Sejm, niestety, się tą sprawą nie zajmował i nie przyjął żadnego stanowiska ani żadnych przepisów prawnych w tym zakresie. Zostało natomiast przedstawione stanowisko rządu w tej sprawie sejmowej i senackiej Komisji ds. Unii Europejskiej. Tymczasem regulacje, które dotyczą praw i wolności obywatelskich, powinny zgodnie z Konstytucją być przyjmowane przez Sejm drogą ustawy.

Na posiedzeniu zespołu wiceminister zdrowia Anna Goławska poinformowała tylko, że decyzja zapadła i Polska od 1 czerwca włączy się w system unijnych certyfikatów Covid, które mają ułatwić podróżowanie po UE w czasie epidemii. Wątpliwości posłów budzi jednak nie sama decyzja o wprowadzeniu narzędzia, jakim jest certyfikat covidowy do wykorzystania w trakcie podróży pomiędzy państwami Unii Europejskiej, lecz ewentualne dalsze kroki, które każde państwo członkowskie może podjąć. Mogą one obejmować regulacje, zgodnie z którymi certyfikaty covidowe staną się swoistą przepustką wstępu do miejsc publicznych, takich jak kina, teatry, restauracje, hotele czy stadiony sportowe. Osoby nieposiadające aktualnego statusu szczepiennego mogą być wykluczone z możliwości korzystania z tychże miejsc. Byłoby to faktyczne wprowadzenie sanitarnej segregacji opierającej się na zakazanej prawem dyskryminacji obywateli ze względu na ich stan zdrowia lub poglądy.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1672113

Ciekawe jakim prawem "decyzja zapadła"?

Czy ktoś pytał, sondował SUWERENA czy Suweren ŻYCZY sobie podporządkować się jakimś oszalałym koncernom farmaceutycznym i paszportom zdrowotnym?

Przerażający jest sam pomysł wprowadzenia paszportu z powodu JEDNEJ CHOROBY! Pytam bezmyślnych i zaszczepionych zwolenników paszportów, czy zgodzą się na paszporty: RAKOWE, CUKRZYCOWE, SERCOWE, GRUŹLICOWE, HIV-owe, ŚWIERZBOWE, GRZYBICOWE, MALARYCZNE, czy inne podobne?!

Niestety nie uzyskuję odpowiedzi, bo dla tych bezmózgów największym szczęściem jest uzyskanie przepustki na wakacje do Turcji! To nic, że to wszystko jest bezprawne! Mają świadomość, że zaraz to bezprawie stanie się prawem, ale nie chcą przyjąć do świadomości, że dokładnie tak samo było  kiedyś w czasach Hitlera ...

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

Alina

#1672116

nie można uzyskać istotnych informacji o działaniach funkcjonariuszy publicznych, ale paszporty covidowe maja szeroko ujawniać tzw. dane wrażliwe.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1672120