wojna 1920 roku

Obrazek użytkownika Mariusz Cysewski
Kraj

2 marca 2014 r. na Majdanie w Kijowie rozmową zaszczycił nas pan Michał Kertyczak, związany z Solidarnością uczestnik grupy nawiązującej do tradycji Pułku Czarnych Kozaków, wchodzących w skład Dywizji Zaporoskiej armii atamana Symona Petlury z 1920 r. Pułk Czarnych Kozaków słynie z tego, że nie przegrała ani jednej walki. Ataman Symon Petlura, przywódca niepodległej Ukrainy, w 1920 r. zawarł...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W czasie bitwy o Warszawę w 1920 roku szczególnie zacięte walki toczyły się w okolicach Ossowa.

Ostateczny plan obrony Warszawy przewidywał utworzenie trzech linii obrony przedmościa warszawskiego. Pierwsza, najbardziej  zewnętrzna linia umocnień, wytyczona została na przedpolu d. pozycji niemieckich i biegła od Modlina wzdłuż Bugo-Narwi, przechodząc na lewy brzeg rzeki koło Serocka i dalej na...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W czasie bitwy o Warszawę w 1920 roku szczególnie zacięte walki toczyły się w okolicach Ossowa.

Ostateczny plan obrony Warszawy przewidywał utworzenie trzech linii obrony przedmościa warszawskiego. Pierwsza, najbardziej  zewnętrzna linia umocnień, wytyczona została na przedpolu d. pozycji niemieckich i biegła od Modlina wzdłuż Bugo-Narwi, przechodząc na lewy brzeg rzeki koło Serocka i dalej na...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W decydujących dniach lata 1920 roku oprócz zmagań na polu walki, toczyła się także batalia propagandowa.

Tuchaczewski w rozkazie wydanym 2 lipca 1920 roku, w przeddzień ataku, wojskom Frontu Zachodniego, tak określił cel bolszewickiej ofensywy: „Musimy pomścić zbezczeszczony Kijów! Na Zachodzie ważą się losy wszechświatowej rewolucji! Droga do światowego pożaru wiedzie poprzez trupa Polski”. ...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika R.Zaleski
Kraj

„Nie możemy zatracić charakteru armii ochotniczej, gdyż bije się u nas tylko ten, kto chce”
Józef Piłsudski o ochotnikach

W zbiorze „Ochotnik” z 1930 roku opisano znaczenie, historię ochotników w tworzeniu wojska II RP. Po objęciu władzy przez Piłsudskiego rozpoczęto formowanie armii. Nie było poboru, przyjmowano ochotników. W listopadzie 1918 armia ta liczyła 24 bataliony piechoty, kilka...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Dowództwo Wojska Polskiemu starało się uodpornić żołnierzy na propagandę bolszewicką. 

W różnych publikacjach przeznaczonych dla żołnierzy podkreślano niemiecki udział w zdobyciu władzy przez bolszewików w Rosji. „Wszyscy zapewne słyszeli – napisano w „Żołnierzy Polskim” – o tym, jak to w swoim czasie Niemcy przewieźli do Rosji w zaplombowanych wagonach Lenina i Trockiego, zdezorganizowali Rosję...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W okresie wojny polsko-bolszewickiej dużą rolę przykładano do przeciwdziałania agitacji komunistycznej w Wojsku Polskim. 

W czerwcu 1919 roku utworzono Sekcję Polityczną Departamentu Informacyjnego (potem Oddział II Informacyjny) Ministerstwa Spraw Wojskowych, której szefem został późniejszy marszałek Senatu kpt. Bogusław Miedziński. Sekcja zajmowała się zbieraniem informacji o nastrojach...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Prowadzenie skutecznej propagandy antybolszewickiej wymagało działań na zapleczu Armii Czerwonej. 

Działalność tę powierzona agentom głębokiego wywiadu, nazywanych wywiadowcami. Początkowo, wedle instrukcji z października 1919 roku, polskie służby specjalne zamierzały posługiwać się osobami, których do współpracy skłoniły motywacje wynikłe z pobudek ideowych. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W czasie wojny polsko-bolszewickiej polskie służby specjalne odegrały wielką rolę.

  Bezpośrednio po utworzeniu przez Radę Regencyjną 25 października 1918 roku Sztabu Generalnego, a dzień później Ministerstwa Spraw Wojskowych zostały utworzone instytucje odpowiedzialne za prowadzenie wywiadu. W połowie grudnia szefem Oddziału Informacyjnego WP został ppłk Józef Rybak (w kwietniu 1919 roku...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Bezpośrednio po wkroczeniu w 1920 roku oddziałów Armii Czerwonej na tereny b. Królestwa Polskiego, uznawane przez władze bolszewickie za jedyne etniczne ziemie polskie, rozpoczęły się grabieże i zbrodnie na polskiej ludności cywilnej i żołnierzach.

Zbrodnie te traktowane były przez bolszewickich żołdaków jako odwet na Polakach, który był konsekwencją bolszewickiej propagandy pełnej opisów „...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

 

Plan polskiej kontrofensywy znad Wieprza oparty był na niezrealizowanej koncepcji uderzenia z rejonu Brześcia Litewskiego.   Pod wpływem porażek na froncie, 5 lipca 1920 roku Rada Obrony Państwa upoważniła premiera Władysława Grabskiego, aby na konferencji w Spa zwrócił się do rządów alianckich z prośbą o pośrednictwo w rokowaniach pokojowych z Kremlem. Naczelny Wódz Józef Piłsudski był...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Na froncie litewsko-białoruskim Sowieci skoncentrowali większość swojego lotnictwa. 

Czerwoni piloci dysponowali ponad 50, w większości przestarzałymi, samolotami. Siły polskie liczyły 10 eskadr zgrupowanych w trzech dyonach – I, IV oraz VII. Poszczególne jednostki podlegały różnym dywizjom, których dowództwo zainteresowane było głównie wywiadem na przedpolu swoich oddziałów oraz nękaniem tyłów...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Na początku 1920 roku polskie lotnictwo dysponowało zaledwie 130 w większości przestarzałymi samolotami. 

W styczniu 1920 roku zakupiono 15 włoskich myśliwców Balilla, na wiosnę dotarło do Polski 30 samolotów podarowanych przez Wielkiej Brytanii, a lipcu 75 maszyn Bristol Fighter F2B zakupionych w Anglii.   Za cenę ogromnego wysiłku udało się na wiosnę 1920 roku wystawić 20 eskadr. Niestety, nikt...
0
Brak głosów