Wizja Państwa

Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

Od drugiego miesiąca każdego roku kalendarzowego nie będą przyjmowani Pacjenci, gdyż NFZ wyczerpał już „limit posiadanych środków” w tym „roku budżetowym.” 

 

Bezpieczne drogi i szlaki komunikacyjne, zdrowa żywność, czy czyste paliwa  - jako skutek rozlicznych działań prewencyjnych, sugerowanych przez Konserwatyzm etyczny - to tylko jedne z niewielu dziedzin wchodzących w zakres ochrony zdrowia...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

 

Blokowiska są kolebką przestępczości poprzez pogłębianie syndromu społeczności zamkniętych oraz wyobcowanie z Organizmu miejskiego. Mafia paliwowa zaś...

Fałszerstwo żywności, opisane w poprzednim szkicu, to nie jedyne Przestępstwo, przeciwko zdrowiu i życiu, tolerowane, a czasami nawet ustawowo wspierane przez państwo prawa, czego kolejnym przykładem są paliwa oraz patologie w budownictwie...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

 

Lista działań „państwa prawa”, dotyczących Infrastruktury komunikacyjnej, a znajdujących się na granicy Przestępstwa, jest przerażająco długa.

 

Kolejnym tematem z cyklu „Wizja Państwa”, jest bezpieczeństwo Zdrowia Rodziny, na które ogromny wpływ posiadają rozwiązania strukturalne niekoniecznie ściśle związane z samym procesem leczenia i strukturą „służby zdrowia”, o której stanie napisać...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

 

Stała obecność dilerów narkotykowych w prawie każdej szkole, gdzie „pod czujnym okiem” policji nabyć można wszelkie, zakazane Używki.

 

Najwięcej, na procederze reglamentacji zyskuje zawsze państwo, czerpiące dochody z Monopolu spirytusowego i tytoniowego, a jak duża może być to skala finansowa - i to bez względu na panujący ustrój polityczny, - najlepiej obrazuje sytuacja w Cesarstwie...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

Alternatywa cywilizacyjna spełnienia się Osoby ludzkiej w inny sposób, niż  wywoływanie stanu odurzenia, którą Konserwatyzm etyczny traktuje jako formę Protestu. 

 

Pomimo, iż twierdzenie o zwiększeniu bezpieczeństwa Rodziny, poprzez swobodny dostęp do Używek zabrzmi dosyć paradoksalnie i nielogicznie, Myśl konserwatywna sugerować będzie na Sejmie Wielkim takie regulacje prawne, aby dostęp...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

 Konserwatyzm etyczny jest zainteresowany rozwiązaniami umożliwiającymi alternatywę dla dotychczasowej przemocy państwa w dziedzinie Edukacji.

 

Po – mam nadzieję ciekawej i brzmiącej bar­dzo współcześnie – wycieczce w świat filozofii kla­sycznej, która rzuciła więcej światła na korzenie współczesnych systemów politycznych i ich zamiarów wobec Dzieci, Matek, Ojców, Braci, Żon oraz całego majątku...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

Głęboką jest ostrożność Konserwatyzmu etycznego, w wybieraniu Osób o upodobaniach homoseksualnych na jakiekolwiek stanowiska związane z Edukacją i wychowaniem Młodzieży…

Kolejnym zadaniem Edukacji, jest takie wychowanie powierzonej jej Młodzieży, aby ta zdawała sobie sprawę z własnej wartości oraz potrafiła brać Odpowiedzialność za siebie, Rodzinę, a nawet zrzeszenie w którym żyje, aby nie...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

 

Konserwatyzm etyczny nie udzieli pod żadnym pozorem zgody na zapładnianie pozaustrojowe wielu komórek jajowych, a następnie ich selekcję, na „lepsze” i „gorsze”...

 

Powracając do Platona i Jego „instrukcji ob­sługi” współczesnych totalitaryzmów ubranych w szaty państwa prawa, znajdujemy w niej kolejny, jakże nowoczesny i postępowy temat, jakim jest mani­pulacja przy Stworzeniu. -Eugenika: K.V-...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

 

Julian Tuwim: "Absztyfikanci Grubej Rywki i post-sowieccy jurgielciarze, którzy chlipiecie z Naje Fraje swą Najprawdziwiej Polską zupę"...

 

Edukacja współczesnego państwa prawa za­miast wpajać od szkoły podstawowej zasady samo­dzielnego myślenia, rozróżniania Dobra od Zła i Kry­tycyzmu wobec intencji zawartych w przekazie pu­blicznym, uczy bezrefleksyjnego podejścia do wszyst­kich wzorców...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

 Kłamstwo w przestrzeni publicznej, to najbardziej wstrząsające oskarżenie, jakie może sformułować wobec "państwa prawa" Myśl konserwatywna, opierająca się na etyce Cywilizacji Łacińskiej, ...

 

Ponieważ państwo prawa pilnuje, aby w jego systemie nie mogły pojawić się jeszcze jakieś – niespodziewane - luki, w następnych fragmentach dialogów autorstwa Platona, objawiają się kolejne mechanizmy...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

 

Kobiety wszystkie powinny być wspólną własnością mężczyzn, a prywatnie, dla siebie, żaden nie powinien mieszkać z żadną. I dzieci też powinny być wspólne, i ani rodzic nie powinien znać swego potomka, ani syn rodzica.

 

 Antykoncepcja: K.II-372 C. "...będą obcowali z sobą, nie robiąc dzieci ponad stan, bo będą się bali ubóstwa albo wojny."     Temat antykoncepcji jest najsłabiej opisany przez...
0
Brak głosów