Tadeusz Koncki

Obrazek użytkownika Jadwiga Chmielowska
Historia

„Mocą ustawy Sejmu Ustawodawczego Rzpltej z dnia 15 lipca 1920 województwo śląskie otrzymało wyjątkowo szeroki samorząd, czyli autonomię.
Zewnętrznym wyrazem tej autonomii jest Sejm Śląski i Rada Wojewódzka. Sejm Śląski jest ciałem ustawodawczem, Śląska Rada Wojewódzka natomiast jest organem wykonawczym.
Pierwszy Sejm Śląski wybrany został dn. 24 września 1922 w składzie 48 posłów, wybranych w...

0
Brak głosów