Mikołajczyk

Obrazek użytkownika Henryk Dąbrowski
Historia

W kluczowej, popołudniowej naradzie w kamienicy przy ulicy Pańskiej 67 w czasie której Delegat Rządu na Kraj zaakceptował wybuch powstania w Warszawie w dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00 wzięli udziałJan Stanisław Jankowski (1882 – 1953), Delegat Rządu

gen. Tadeusz Komorowski (1895 – 1966), komendant główny AK

gen. Tadeusz Pełczyński (1892 – 1985), szef sztabu KG AK

gen. Leopold...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)
Obrazek użytkownika Henryk Dąbrowski
Historia

 

Porażającą klęskę Powstania Warszawskiego próbuje tłumaczyć się tym, że była to w istocie decyzja polityczna. Nic nie uprawnia pomysłodawców powstania do tłumaczenia własnej głupoty tym faktem. Nawet wtedy, gdy podjęte działania militarne mają za główny cel efekt polityczny, to nie zwalnia to, przywódców tych działań od obowiązku maksymalizowania szans na sukces i minimalizowania strat własnych...

1.15
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.2 (8 głosów)
Obrazek użytkownika wilre
Idee

Władysław Pobóg Malinowski 

Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945

tom 3, Londyn 1959-1960

Powstanie Warszawskie – cz. 2

MEMENTO:

(  ) obok problemu intencji powstania istnieje niemniej ważkie zagadnienie – potrzeby powstania i celowości jego w ówczesnych warunkach. Powstanie zbrojne w Warszawie potrzebne było Mikołajczykowi, bo – w jego przekonaniu – miało wzmocnić go w...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)
Obrazek użytkownika Henryk Dąbrowski
Historia

 

Za pół roku będziemy obchodzili 70 rocznicę Powstania Warszawskiego. Chciałbym przypomnieć mój artykuł, który udało mi się uzupełnić o analizę zapotrzebowania na zrzuty.

 

Porażającą klęskę Powstania Warszawskiego próbuje tłumaczyć się tym, że była to w istocie decyzja polityczna. Nic nie uprawnia pomysłodawców powstania do tłumaczenia własnej głupoty tym faktem. Nawet wtedy, gdy podjęte...

2.1
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.1 (4 głosy)
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Październikowa „Instrukcja dla Kraju” została zasadniczo zmieniona w wyniku samowolnej decyzji KG AK, popartej przez premiera Mikołajczyka.

  Instrukcja rządu nie spotkała się z dobrym przyjęciem w Kraju, gdzie spodziewano się bardziej konkretnych wytycznych z Londynu. Kierownictwo AK najbardziej krytykowało fakt, iż rząd nie przewidywał bardziej aktywnej roli dla podziemnego ruchu w czasie...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W końcu października 1943 roku władze Polski na uchodźctwie opracowały Instrukcję dla Kraju, na wypadek wkroczenia wojsk sowieckich na terytorium RP.

Pomimo porzucenia na jesieni 1941 roku przez brytyjski Sztab Imperialny koncepcji wsparcia dla narodowych zrywów powstańczych, rząd RP na Uchodźctwie nadal opracowywał plany powstania powszechnego. Próba uzyskania poparcia Waszyngtona dla polskiego...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Henryk Dąbrowski
Historia

W kluczowej, popołudniowej naradzie w kamienicy przy ulicy Pańskiej 67 w czasie której Delegat Rządu na Kraj zaakceptował wybuch powstania w Warszawie w dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00 wzięli udziałJan Stanisław Jankowski (1882 – 1953), Delegat Rządu

gen. Tadeusz Komorowski (1895 – 1966), komendant główny AK

gen. Tadeusz Pełczyński (1892 – 1985), szef sztabu KG AK

gen. Leopold...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Przez cały okres II wojny światowej Edvard Beneš prowadził prosowiecką politykę.

Po zerwaniu w końcu kwietnia 1943 roku przez Kreml stosunków z rządem RP na uchodźstwie prezydent Beneš doprowadził do faktycznego zaniechania negocjacji, mających na celu powstanie po wojnie konfederacji polsko-czechosłowackiej. Czesi oskarżali Polaków o antyrosyjskość oraz chęć zdominowania narodów Europy Środkowo-...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Anonymous
Kraj

Pamiętajmy , że nazwę PSL zawłaszczyli sobie komuniści z ZSL chcąc jak wilk przebrać się w owczą skórę aby zyskać poparcie owczarni. Komuniści zbrukali historyczną pamięć i piękną nazwę partii , która wpisała się w historię Polski walką o wolność i demokrację.
Nazwa PSL nawiązuje do tradycji sięgającej XIX wieku. Bezpośrednim protoplastą organizacji było Stronnictwo Ludowe, założone w 1895 w...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Henryk Dąbrowski
Historia

Porażającą klęskę Powstania Warszawskiego próbuje tłumaczyć się tym, że była to w istocie decyzja polityczna. Nic nie uprawnia pomysłodawców powstania do tłumaczenia własnej głupoty tym faktem. Nawet wtedy, gdy podjęte działania militarne mają za główny cel efekt polityczny, to nie zwalnia to, przywódców tych działań od obowiązku maksymalizowania szans na sukces i minimalizowania strat własnych.

...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Memorandum Mikołajczyka z sierpnia 1944 roku wywołało silne sprzeciwy zarówno w kraju jak i w Londynie. 

Gen. Sosnkowski w liście do prezydenta zastrzegł, iż gdyby doszło do fuzji rządu RP oraz PKWN „Polskie Siły Zbrojne znieść podobnego obrotu spraw nie będą w stanie. Przewiduję w tym wypadku kryzys nieobliczalny w skutkach, co najmniej w postaci wypowiedzenia posłuszeństwa zespołowi rządowemu,...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Latem 1944 roku wśród polskich władz emigracyjnych ścierały się dwie sprzeczne ze sobą koncepcje.                       

Jedna – propagowana przez prezydenta Raczkiewicza, Naczelnego Wodza gen. Sosnkowskiego - popierana przez Stronnictwo Narodowe oraz Polską Partię Socjalistyczną – stała na gruncie suwerennych praw Rzeczypospolitej i choć skłonna była dążyć do wznowienia stosunków z Moskwą,...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Anonymous
Kraj

Używanie nazwy PSL w stosunku do postkomunistycznej partii Pawlaka jest wielkim nietaktem w stosunku do Premiera Mikołajczyka i tych wszystkich , którzy za przynależność do PSL w latach 1945-1947 byli przez politycznych nauczycieli i przyjaciół Pawlaka prześladowani, bici i mordowani.
To , że postkomuniści przywłaszczyli sobie po 1989r nazwę patriotycznej partii chłopskiej (PSL) nie znaczy , że...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Leopold
Blog

"SB może i powinna kreować różne stowarzyszenia, kluby, czy nawet partie polityczne, głęboko infiltrować istniejące. Gremia kierownicze tych organizacji, na szczeblu centralnym i wojewódzkim, a także na szczblach powiatowych, muszą być przez nas operacyjnie opanowane. Musimy sobie zapewnić operacyjne możliwości oddziaływania na te organizacje, kreowania ich działalności i polityki"

Tak nauczał...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Katarzyna
Historia

Jeszcze nie przebrzmiała awantura o cenę roli polskich chłopów w walce o niepodległość. Jeszcze mam w uszach demagogię Frasyniuka i pełne oburzenia frazesy Kalinowskiego, a już otrzymaliśmy drugą porcję historii na usługach polityki.

Z ogromnym zainteresowaniem czekałam na zapowiadany spektakl Sceny Faktu Teatru Telewizji „O prawo głosu".
Okazało się, że sztuka z dużym realizmem przybliżyła...

0
Brak głosów