JASTRZĄB i ŻELAZNY - OBWÓD WiN WŁODAWA

Obrazek użytkownika Żołnierze Wyklęci
Blog

Por. cz.w. Józef Strug ps. „Ordon” (1919 – 1947)


Por. cz.w. Józef Strug ps. "Ordon" .

Józef Strug urodził się 4 marca 1919 w Wahylewie (woj. lubelskie, obecnie pow. parczewski, gm. Dębowa Kłoda). Był synem legionisty. Ukończył szkołę handlową w Parczewie. Z powodu niedowagi ciała nie został powołany do czynnej służby wojskowej, przez co nie uczestniczył w kampanii wrześniowej. Jednak mimo...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Żołnierze Wyklęci
Blog

Inaczej zaistniałą sytuację opisuje dzisiaj Salwina Strug „Ewa”, żona „Ordona”:
„O rozbrojeniu męża „Orlis” nic nie wiedział! Była to samowolna decyzja „Batorego” w porozumieniu z „Jastrzębiem”. Cel? Usunięcie „Ordona” z terenu. Przykre, ale prawdziwe. Po drugie, „Batory” zabrał mężowi tylko pistolet. Mąż oddał  mu też rakietnicę i maszynę do pisania, te same, które w 1951 roku UB zabrał od...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Żołnierze Wyklęci
Blog


1947 r. Wspólna odprawa oddziału  Józef Struga "Ordona" i patrolu podległego kpt. "Uskokowi" pod dowództwem Walentego Waśkiewicza "Strzały". Od lewej siedzą  Stanisław Marciniak "Niewinny", W. Waśkiewicz "Strzała", Józef Strug "Ordon" (pochylony nad mapą), Ludwik Smydke "Czarny Jurek", Eugeniusz Harasimowicz "Mongoł", Czesław Osieleniec. Stoją od lewej: Ignacy Falkiewicz "Mewa", N.N. "Sęk".

...
0
Brak głosów