deficyt finansów publicznych

Obrazek użytkownika Jerzy Bielewicz
Gospodarka

Konferencja prasowa Prawa i Sprawiedliwości.
Podsumowanie i źródła

Uczestnicy: Mariusz Błaszczak, Przewodniczący Klubu PiS, Ryszard Czarnecki, Parlament Europejski i Jerzy Bielewicz, Stowarzyszenie Przejrzysty Rynek

Przesłanie konferencji

Polityka zadłużania kraju doprowadziła do przekroczenia pierwszego progu ostrożnościowego już z końcem 2009 roku. Od tego też czasu minister finansów co rok...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jerzy Bielewicz
Gospodarka

Jak zawsze gdy zbliża się koniec roku, minister finansów Jan Vincent-Rostowski dokonuje cudu kreatywnej księgowości, by ukryć rosnący lawinowo państwowy dług publiczny (PDP), nadmierny deficyt finansów publicznych oraz swą własną słabość do zadłużania Polski w walutach obcych. Proceder trwa cztery lata. Właśnie docieramy do jego kresu, bo ukrywane długi państwa dawno przekroczyły skalę oszustwa...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika kryska
Kraj

Tajemnicą Poliszynela było, że od paru miesięcy Komisja Europejska była poważnie zaniepokojona skalą polskiego deficytu budżetowego.
Ale orkiestra wciąż grała na zielonej wyspie, a dyrygentem był cudotwórca TUSKU, musisz.
Stosunek deficytu finansów publicznych do limitu wyrażonego w procentach Produktu Krajowego Brutto mogący osiągać około 3% poszedł już dawno się czochrać, a bajkę o...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jerzy Bielewicz
Gospodarka

Rządząca kasta robi dzisiaj wszystko, by utrzymać zdobyty monopol władzy. Przychylne media narzucają fałszywy obraz rzeczywistości, w której w opozycji do Tuska stoi Komorowski, a adwersarzami w polityce gospodarczej Państwa są Jan Krzysztof Bielecki i Leszek Balcerowicz. Gdy władza bawi się w Davos, Polska z dnia na dzień traci płynność finansową, rosną koszty obsługi zadłużenia, wzrasta dług....

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jerzy Bielewicz
Blog

Minister Rostowski zawarł w grudniu 2009 roku transakcje na pochodnych finansowych (swapy FX) i zaniżył sztucznie dług publiczny o 5,5 miliarda złotych. Zrobił tak zanim na jaw wyszły podobne machinacje Greków.

Zbliża się koniec kolejnego roku budżetowego. Czy rządząca Polską koalicja wyciągnęła wnioski z „greckiej lekcji”. Niestety nie. Ustawa Budżetowa na rok 2011 zawiera zapisy, które dają...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jerzy Bielewicz
Blog

Myk i z 55% mielibyśmy 40% zadłużenia w stosunku do PKB. Tak chciał nasz budżetowy iluzjonista i Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski, gdyby pozwoliła Komisja Europejska (KE).

Przypomnijmy, że 9 krajów na czele z Polską wystąpiło do KE z pomysłem by długi zaciągnięte na pokrycia kosztów reformy emerytalnej nie wliczać do długu państwowego i deficytu finansów publicznych. W ostatni piątek...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rewident
Gospodarka

Tymi słowami unijny komisarz do spraw gospodarczych i walutowych Joaquin Almunia zwrócił się do polskiego ministra finansów. Emocjonalne pytanie dotyczyło poziomu deficytu sektora finansów publicznych w 2008 roku.

Rostowski dowiedział się o rzeczywistej wysokości tegoż deficytu w dniu, w którym GUS poinformował o nim Eurostat. Okazało się, że wynosi on 3,9% PKB, a nie 2,7%, jak utrzymywał rząd...

0
Brak głosów