Bankowy tytuł egzekucyjny

Obrazek użytkownika 2-AM
Gospodarka

To nieprawdopodobne ale w państwie „istniejącym tylko teoretycznie” - jak uprzejmie był łaskaw zauważyć pewien potomek Henryka Sienkiewicza do niedawna zajmujący się bezpieczeństwem tubylców a przy okazji dorabiający na spokojną emeryturę na werbunku polskich najemników walczących w wojnie domowej na Ukrainie – Trybunał Konstytucyjny uśmiercił wspomniany BTE stając po stronie obywatela i...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Jerzy Bielewicz
Gospodarka

Wyeliminować Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE), przywilej banków zapisany dotąd w polskim prawie! Byłaby to zmiana ustrojowa, gdyż to właśnie banki, dodajmy w przewadze zagraniczne, dysponują w Polsce realną władzą. Emanacją tego stanu rzeczy jest dzisiejszy skład Rady Gospodarczej przy Premierze RP. Większość jej członków wiąże swą przyszłość z interesami ponadnarodowych instytucji finansowych....

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jerzy Bielewicz
Gospodarka

Zniesmaczył mnie komunikat MSZ, który nie daje podstaw do wypłat na rzecz biur podróży należnych im ubezpieczeń. Gdyby MSZ w związku z sytuacją w Egipcie wezwał do powrotu Polaków i zakazał wyjazdu do Egiptu, tak jak uczynił to MSZ Rosji, to ewentualne straty biur podróży musiałyby pokryć firmy ubezpieczeniowe. W tym przypadku to Rosja, a nie Polska wykazała większą troskę o bezpieczeństwo swych...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jerzy Bielewicz
Gospodarka

Bankowy Tytuł Egzekucyjny może zostać wyeliminowany z obiegu prawnego w Polsce!

Na próżno jednak szukać informacji o tym głosowaniu w mediach mętnego nurtu. Również PAP sprawę przemilczał. Ta kuriozalna sytuacja wiele mówi o strukturze władzy w naszym kraju zdominowanej przez interes lobby bankowego. Zapisy prawa o Bankowym Tytule Egzekucyjnym (BTE) stanowią bowiem filar rzeczywistego władztwa w...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Obrazek użytkownika Jerzy Bielewicz
Gospodarka

Chcę w niniejszej notce wstrząsnąć czytelnikiem, stąd mocne słowa. Bo kwestia, rozwiązanie prawne jest pierwszej wagi. Uczyniła z Polaków, najpierw wyzuty z praw własności przedmiot porządków w czasach stalinowskich, by teraz awansowali do roli niewolników międzynarodowej lichwy, pozbawianych nagminnie praw do ochrony własności. Bo choć ustrój zmienił nazwę, to nikczemne prawo w istocie działania...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Fundacja LEX NOSTRA
Kraj

Dobrowolne poddanie się egzekucji

Z cyklu porad prawnych Fundacji LEX NOSTRA

W obrocie profesjonalnym, w szczególności przy udzielaniu kredytów (ale też np. przy udzielaniu poręczeń wekslowych) coraz częściej wymaga się, by dłużnik złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Oświadczenie takie musi zostać zawarte w formie aktu notarialnego.

Oświadczenie takie niezwykle...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jerzy Bielewicz
Gospodarka

Pięknoduchy, sieroty po Uważam Rze, publicyści, dziennikarze i blogerzy czy wiecie co Was/Nas tak naprawdę gnębi? Posłuchajcie o Bankowym Tytule Egzekucyjnym.

Stawiam tezę, że przyczyny tego co się dzieje we współczesnej Polsce są strukturalne i wypływają z zaszłości prawnych. W mojej ocenie rzeczywistą władzę w Polsce sprawują ci, którzy rozstrzygają o własności. Nie jest zatem przypadkiem...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jadwiga Chmielowska
Kraj

Bankowy tytuł egzekucyjny pozwala na sprawowanie władzy w Polsce

Rozmowa z Jerzym Bielewiczem prezesem stowarzyszenia "Przejrzysty rynek"

- Dlaczego bankowy tytuł egzekucyjny jest tak niebezpiecznym narzędziem?

- Daje on realną władzę. Realną władzą jest decydowanie o czyimś bogactwie, o czyjejś własności. Narządzie i uprawnienie jakim jest bankowy tytułu egzekucyjny daje ogromne możliwości...

0
Brak głosów