Standard obsługi naruszeń

Obrazek użytkownika Gawrion

Pierwszym źródłem wiedzy o naruszeniach jest Regulamin. Wymienia on w szczególności takie rodzaje naruszeń:

 • łamanie praw autorskich osób trzecich - chodzi o wszelkie prawa majątkowe i osobiste do wytworów intelektualnych,
 • łamanie powszechnie obowiązującego prawa - pomimo, że serwis działa poza granicami RP, jest to serwis polskojęzyczny - szanujemy prawo polskie,
 • łamanie powszechnie przyjętych zasad netykiety - ]]>netykieta]]> jest zbiorem reguł obowiązujących w sieci - w szczególności na portalach społecznościowych, forach,
 • działanie na szkodę serwisu, jego społeczności - bardzo ogólna kategoria działań - np. rozpowiadanie kłamst na temat serwisu administratorów, szkalowanie, utrudnianie pracy, powodowanie dodatkowej pracy,
 • wykorzystywanie funkcjonalności serwisu wbrew ich przeznaczeniu - np. uzywanie nieodpowiednich rodzajów zawartości, wykorzystywanie prywatnych galerii do celów nie związanych z działalnością w serwisie,
 • wykorzystywanie luk w oprogramowaniu serwisu w działaniach sprzecznych z dobrze pojętym interesem serwisu - wyobraźnia ludzka nie zna granic, każde oprogramowanie ma pewne luki które można wykorzystać - z oczywistych przyczyn nie podaję przykładów,
 • naruszanie dobrego imienia oraz wizerunku serwisu - dobra osobiste są bardzo ważne, nie będziemy tolerować oszczerstw w stosunku do serwisu, administratorów, Redakcji,
 • posiadanie więcej niż jednego konta w serwisie - nie chcemy na portalu manipulacji, jest wyjątek od tej zasady - gdy posiadanie drugiego konta zostanie uzgodnione z administracją,
 • reklamowanie w serwisie stron i produktów - portal nie służy do tego celu, wyjątkiem sa reklamy uzgodnione z administracją.

Jest sprawą oczywistą, że powyższe ramowe reguły nie są precyzyjne. Dla sprawiedliwego postępowania potrzebne są odpowiednie reguły wykładni tych nadrzędnych reguł, reguły kwalifikacji zdarzeń, sytuacji. Istotne również jest stosowanie jednolitych zasad dotyczących np. recydywy, zatarcia skazania, zbiegu portalowych wykroczeń itp. itd. Reguły te postaram się spisać poniżej aby nie było żadnych wątpliwości na temat tego jak działa administracja w przypadku jakich kategorii naruszeń. Jakimi dodatkowymi regułami się kieruje.

 • administracja nie stosuje cenzury prewencyjnej w celu zapobieżenia naruszeniom - za poszczególne treści odpowiadają autorzy,
 • administracja nie ma obowiązku czytania wszystkich treści - na portalu nie ma straży portalowej,
 • obsługujemy konkretne zgłoszenia wysłane przez PW lub przez formularz. Zgłoszenie powinno zawierać: dokładny link do zgłaszanej treści, dokładne uzasadnienie faktyczne i prawne,
 • administracja reaguje i interweniuje z urzędu tylko w przypadku istotnych i ewidentnych, poważnych naruszeń,
 • administracja nie interweniuje co do zasady z urzędu w przypadku naruszeń dotyczących kultury dyskusji i naruszeń typu ad personam - nie chcemy i nie możemy oceniać wrażliwości uzytkowników przez pryzmat naszej wrażliwości - w takich sytuacjach do rozpatrzenia naruszenia potrzebne jest zgłoszenie; pamietajmy że portal nazywa się niepoprawni.pl a nie np. wrażliwi.pl,
 • zgłoszenia dotyczące dóbr osobistych rozpatrujemy zasadniczo tylko wtedy, gdy pochodzą od osoby pokrzywdzonej. Wyjątkiem są naruszenia co do których nie ma wątpliwości.
 • jako blogerzy czy komentatorzy przyjmujemy dobrowolnie rolę działaczy publicznych - jako publiczne osoby (nicki) z kolei musimy znosić krytykę, nawet czasami najbardziej radykalną, dotyczącą tych naszych postaw - pamiętajmy o tym. Z drugiej strony nasza krytyka często dotyka postaw i działań innych osób publicznych (polityków, urzędników, dziennikarzy), które z kolei my krytykujemy często bardzo radykalnie, w sposób bezsprzeczny uznając nasze prawo do tego - stosujmy jedną miarę, jeden standard;
 • nie interweniujemy i nie rozstrzygamy prywatnych sporów użytkowników w momencie kiedy spór dotyczy informacji, których prawdziwości/nieprawdziwości nie możemy zweryfikować i uznać tym samym za bezprawne. Pomimo prowadzenia serwisu za granicą Polski szanujemy brzmienie i zasadę wyrażoną w art 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tylko ewidentna bezprawność działania użytkownika będzie podstawą do interwerncji i przeniesienia na nas odpowiedzialności za publikację. We wszystkich innych sytuacjach odpowiedzialność za treści, zgodnie z Regulaminem, ponosi użytkownik;
 • zasadniczo nie jest okolicznością wyłączającą odpowiedzialność bycie sprowokowanym do naruszenia - widzisz naruszenie, zgłoś je, nie dokonuj samosądu, bo sam zaraz zostaniesz ukarany,
 • obowiązuje system progresji kar - najpierw staramy się wychowywać, nastepnie odbieramy punkty i nadal ostrzegamy, jeśli to nie pomaga stosujemy czasowe blokady kont, bany permanentne stosowane są tylko w ostateczności, kiedy nie ma żadnego rokowania,
 • kary zacierają się po roku - każdego czasami poniesie,
 • w przypadku recydywy progresja kar jest bardziej dynamiczna - w przypadku różnych rodzajów naruszeń możliwe jest wykorzystanie tego samego środka karnego wielokrotnie, bez progresji,
 • od decyzji zasadniczo nie ma odwołań - wyjątkiem będzie np. ujawnienie nowych iostotnych okoliczności, rażące błędy przy podejmowaniu decyzji,
 • nie ulegamy naciskom - dobra znajomość z nami, dobre relacje, nie mają najmniejszego wpływu na ocenę sytuacji,
 • wielokrotnie jesteśmy pytani o funkcję banowania przez autorów - nie będzie jej na niepoprawnych. Wprowadzenie tej funkcji to nie tylko wprowadzenie cenzury, ale dodatkowo pozbawienie się jakiejkolwiek nad nią kontroli, jest to w sposób oczywisty sprzeczne z misją. Tylko administracja może być gwarantem misji przy wykorzystaniu cenzury tylko w koniecznym zakresie, 
 • nie będziemy tolerować wulgaryzmów, niezależnie od kontekstu ich zastosowania. Dlaczego? Po pierwsze - język polski jest bardzo bogaty i precyzyjny. Wzburzony stan emocjonalny można oddać równie mocno i dokładnie za pomocą normalnych rzeczowników i przymiotników. Ponadto - docieramy do nowych czytelników głównie dzięki wyszukiwarkom. Z powodu wulgaryzmów serwis może mieć zmniejszony priorytet indeksacji lub wręcz zostać wykluczony z indeksacji. To samo dotyczy programów partnerskich. Jeśli z jakiegoś powodu musisz zapisać wulgaryzm - np. zacytować, umieścić w wierszu - stosuj gwiazdki lub tekst rozstrzelony.
 • rozumiemy to, że większość ludzi nie czyta regulaminów i jakichś aktów normatywnych (zasad, standardów) - dlatego przy pierwszym naruszeniu dajemy ostrzeżenia z opisem i uzasadnieniem. Przy kolejnym naruszeniu nie przyjmujemy uzasadnień, że "nie wiedziałem". Wkładamy w portal masę serca i pracy - użytkownik powinien także chwilę poświęcić na zapoznanie się z zasadami, ty m bardziej w momencie ukarania.