Historia Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego

Obrazek użytkownika portal.arcana
Artykuł

W niniejszym artykule sporo wspomina się o gen. Tatianie Anodinie. Profesor W. Marciniak, znakomity sowietolog, opisuje historię MAK-u, która rzutuje także i na obecne śledztwo...

http://www.portal.arcana.pl/Powstanie-miedzypanstwowego-komitetu-lotniczego-i-jego-status,1353.html

Brak głosów