ESBECJA - KWMO - WUSW - UOP W GDAŃSKU

Obrazek użytkownika obiboknawlasnykoszt@tlen.pl
Artykuł

ESBECJA - KWMO - WUSW - UOP W GDAŃSKU
KWMO do1983 roku - WOJEWÓDZKI URZĄD SPRAW WEWNĘTRZNYCH W GDAŃSKU.
OD 1990 URZĄD OCHRONY KONSTYTUCYJNEGO PORZĄDKU PAŃSTWA) W GDAŃSKU –
ETAT:
WUSW – 869,
RUSW – 134 (1985 r.)
Komendant Wojewódzki MO: płk. H. STASIAK (1978);
płk. Jerzy ANDRZEJEWSKI, ur. 09.04.1925, s. Antoniego (1978-1982);
Trzech zastępców ds. SB:
Z-ca Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB/ Szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych ds. SB na woj. gdańskie: Tadeusz SZCZYGIEŁ, ur. 12.03.1985 (1.05.1973 - 31.05.1975), w MBP od 10 września 1951
;
płk. Władysław JAWORSKI (1971 – sierpień 1981), ur. 25.09.1955 we Włodzimierzu Wołyńskim, Syn. Bolesława;
płk. Sylwester PASZKIEWICZ (sierpień 1980 - kwiecień 1987), ur. 23.10.1928 w Siemianowicach, syn Stanisława;
gen. Jerzy ANDRZEJEWSKI (kwiecień 1987);
płk. Mgr Zenon RING (sierpień 1988 - ), prowadził również TW „Romkowskiego” (Janusz Molka);
ppłk. Andrzej KUZIOŁA (maj 1990), poprzednio naczelnik Wydziału III;
płk. K GÓRECKI (.....);
Z-ca szefa SB: płk. Mgr Zenon RING (1984 - 1988), prowadził również TW „Romkowskiego” (Janusz Molka), poprzednio naczelnik Wydziału Śledczego.
Starszy Inspektor przy Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego ds. SB:
Inspektorat Analityczny przy Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego ds. SB:
WYDZIAŁ KADR:
Kpt. Czesław KONOPCZYŃSKI, starszy inspektor (1984).
INSPEKTORAT I - wywiad
Naczelnik:
WYDZIAŁ II – kontrwywiad
Naczelnik: ppłk. Włodzimierz KREFT, ur. 22.06.1932 w Gdyni, syn Wiktora (...);
ppłk. Bronisław JORDAN, ur. 30.12.1934 w Ocyplu, syn Alojzego (...);
Z-ca Naczelnika:
Sekcja –
Kierownik: por. A. JAŻDŻEWSKI (1981);
Personel: Por. Krzysztof HOPCIA (1981);
Sekcja –
Kierownik:
Personel: por. Andrzej GRUBBA, ur. 27.08.1946 w Gdyni, syn Jana, st. insp. (...);
Sekcja nie znana: por. Jerzy ZAMOROWSKI, st. insp., ur. 16.10.1948 w Kałdowie, syn. Czesława (...); Maciej RYCHIEL, st. insp., ur. 28.03.1942 w Skowirzynie, syn Juliana (...);
WYDZIAŁ – III – opozycja, Klub Wysokogórski, stan TW - 435 (styczeń 1976)
Naczelnik: ppłk. Jan KUJAWA (1970), wszczął sprawę obiektową „Arka” dot. Stoczni im. Lenina;
Ppłk. Wojciech RANIEWICZ, ur. 18.02.1938 w Izbicy, s. Longina (...), poprzednio w Warszawie naczelnik Wydz. III-2 (1978-1980), zajmował się RMP;
płk. Czesław WOJTALIK (listopad 1982), poprzednio zastępca;
kpt. Leon STAŃCZYK (1984-1987), poprzednio zastępca;
ppłk. Andrzej KUZIOŁA (luty 1989);
Z-ca Naczelnika: mjr mgr Czesław WOJTALIK (......);
mjr Jerzy DOMSKI, ur. 10.01.1938 w Gdyni, syn Bernarda (wrzesień 1981);
kpt. Leon STAŃCZYK (1983), poprzednio w Wydziale III A;
mjr Jerzy ŁUKOWSKI (listopad 1987);
Sekcja I
Kierownik:
Sekcja II -
Kierownik: kpt. Jan PROTASEWICZ, ur. 17.02.1946 w Krynkach, syn Mieczysława (1988), prowadził TW „Romkowskiego” (Janusz Molka, późniejszy st. kapral);
Sekcja III - RMP
Kierownik: por. (mjr W) Antoni DOMAŃSKI (wiosna 1981), prowadził TW „Roberta” z RMP (sierpień 1980);
Personel: kpt. A. SIERADZKI (...); kpt. T. WYSKOK (...);
Sekcja IV -
Kierownik:
Sekcja V -
Kierownik:
Sekcja VI
Kierownik: kpt. Stanisław KIEŁT (1971); por. L. KOZŁOWSKI (1976);
Personel do podziału na sekcje:
ppor. Edmund BARTUSIAK prowadził TW „Radca”, I KZD, TW „Henryk” (prof. Wierzbowski z UMK) wszedł do Komisji Praworządności, „posiada duże możliwości operacyjne”, Maciej ROPELEWSKI (...);
Sprawa obiektowa „Arka” dot. Stoczni im. Lenina (1971-1990) prowadzili: kpt. Z RATKIEWICZ (1971-1976);
por. J. FRĄCZKOWSKI i por. J. OSUCH (1976-1983), ppor. A. MACIOŁ (czerwiec 1983 do -); 22 sierpnia 1981 założono sprawę obiektową „Sejmik” dot. wyeliminowania z „S” elementów wrogich: KOR, KPN, ROPCiO, RMP.
Personel:
St. kapral Janusz MOLKA na etacie „N” w Wydziale III (TW „Nowak” - 1 grudnia 1984-1990), poprzednio TW „Romkowski” donosił w sprawie obiektowej „Stadion” (Klub Wysokogórski – od 8 czerwca 1983);
kpt. Antoni ROMAŃSKI, starszy inspektor (...); kpt. H. KLIMCZOK (maj 1979);
WYDZIAŁ – III-1 – opozycja, FMW
Naczelnik:
Z-ca Naczelnika:
Sekcja I -
Kierownik:
Sekcja II -
Kierownik:
Sekcja III -
Kierownik:
Sekcja III-2 - FMW
Kierownik:
Personel: ppor. Sławomir RUDNICKI (maj 1989), starszy inspektor, zajmował się FMW, 26 maja 1990 roku złożył wniosek o zamknięcie SOR „Federacja” dot. MW.
WYDZIAŁ – IV – Kościół
Naczelnik: ppłk Aleksander ŚWIERCZYŃSKI, ur. 08.12.1928 w Wieluniu, syn Leona (sierpień 1981);
Z-ca Naczelnika: mjr (płk – ) Jan SOSNOWSKI, ur. 16.08.1931 w Dorohusku, syn Romualda (...), opracował plan operacji „Zorza II” (luty-marzec 1987) – ochrona operacyjna trzeciej pielgrzymki papieża (plan powstał na przełomie 1986/1987 roku w Departamencie IV MSW).
Sekcja I
Kierownik: kapitan Zbigniew ŁYSZKOWSKI, ur. 15.05.1946 w Pabianicach, syn Bohdana (...);
Sekcja II
Kierownik:
Sekcja III
Kierownik:
Sekcja IV
Kierownik: kpt. Franciszek CHMIELEWSKI, inspektor (czerwiec 1979 - grudzień 1981);
WYDZIAŁ IIIA (od 1 stycznia 1978)/WYDZIAŁ V (od 7 listopada 1981) - przemysł („Solidarność”), sprawa obiektowa „Klan” (od 11 listopada 1980)
Naczelnik: ppłk. Jan CIECHANOWICZ (grudzień 1980); mjr Henryk ŁOPUSZEK (marzec 1982);
Z-ca Naczelnika: por. mgr inż. L. KOZŁOWSKI (grudzień 1978);
mjr Franciszek CHMIELEWSKI (styczeń 1982-15.08.1983), ur. 15.04.1932 w Kukle, syn Dominika, wnioskuje o wszczęcie sprawy obiektowej „Renesans” dot. osłabienia „S” (19.01.1982), poprzednio kpt. w Sekcji IV Wydziału IV;
kapitan Leon STAŃCZYK, ur. 22.08.1947 w Łodzi, syn Tadeusza (...), razem z por. Miazgą zabezpieczał I KZD „S”, prowadził TW „Wala” (Irena Puchata-Chocimska, córka Aleksandra, ur. 2 sierpnia 1924 roku w Łodzi), która donosiła na Annę Walentynowicz (Anna Walentynowicz BU Gd-III 00-10/04, SOR „Emerytka” nr rej. 26100);
Sekcja I
Kierownik:
Sekcja II
Kierownik:
Personel: Piotr KMIECIAK (listopad 1981);
Sekcja III – 42 SORy w ramach sprawy obiektowej „Klan” („Solidarność”): Prezydium MKZ, Zarząd Regionu „S”
Kierownik:
Do przydzielenia na sekcje: por. Z. MIAZGA (sierpień 1981) razem z kpt. Leon STAŃCZYKIEM zabezpieczał I KZD „S”; por. Ryszard DĄBROWSKI, ur. 26.01.1950 w Gdańsku, syn Władysława, st. insp., (...); ppor. Ryszar TOMCZAK, ur. 13.08.1952 w Działdowie, syn Apolinarego, st. insp. (...); podpor. Władysław WYSKIEL, ur. 10.10.1954 w Lęborku, syn Tadeusza, insp. (...);st. kapral Andrzej KAMIŃSKI, ur. 05.10.1954 w Sztumie, syn Józefa, mł. Insp. (...); por. Zbigniew BYSZKO, ur. 16.10.1942 w Zalewie, syn Arkadiusza, st. insp. (...);
WYDZIAŁ V - późniejszy wydział III
- kapitan Stanisław Hudzik ur. 18.12.1941 r. w JANKOWICE syn STANISŁAWA i ANNY
Od 01.05.1982 r. do 01.08.1982 r.
Wcześniej był pomocnikiem dowódcy placówki w Porcie Gdańsk, a od 15.04.1982 r. do 01.05.1982 r. był do dyspozycji Komendanta KW MO w Gdańsku.
Od 01.08.1982 r. Wydział Śledczy KW MO w Gdańsku.
http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=HU&katalogId=2&subpageKatalogId=2&pageNo=1&nameId=20881&osobaId=39888&
WYDZIAŁ VI - rolnictwo (S RI)
Naczelnik:
Z-ca Naczelnika:
Sekcja I
Kierownik:
Sekcja II
Kierownik:
INSPEKTORAT II (EKSPOZYTURA BIURA STUDIÓW) –
Naczelnik:
Z-ca Naczelnika:
Personel: ppor. Stanisław PIĘTA, st. inspektor (...), ur. 19.10.1953 r. w Lęborku, syn Antoniego, zajmował się Anną Walentynowicz (SOR „Emerytka” nr 26100), przygotował jej charakterystykę (8.12.1983).
WYDZIAŁ ŚLEDCZY
Naczelnik: płk. Zenon RING (1981);
Z-ca Naczelnika: mjr S. RUTKOWSKI (styczeń 1982), podlegał mu ośrodek w Strzebielinku;
kpt. Marek ROGOWSKI, ur. 14.05.1947 w Bydgoszczy, syn Jana (...);
Personel:
Kpt. Adam HODYSZ, współpracujący z opozycją (od 12 grudnia 1978 roku, kiedy A. Hallowi pomógł ujawnić Edwina Myszka w WZZ, do aresztowania 24 października 1984), później prześladowany przez Wałęsę za współpracę z opozycją („Kto raz zdradził ...”).
Hodysz rozpoczął pracę w kontrwywiadzie (1 sierpnia 1964), następnie przeniesiony do Wydziału Śledczego (1974), zwerbował do pomocy kolegę Piotra Siedlińskiego, a ten Macieja Ropelewskiego z wydziału III, który napisał raport (1983).
Od kiedy SB wiedziała, że Hodysz pracuje dla opozycji, podsuwała mu fałszywe informacje.
Hodysz złożył raport o zwolnienie ze służby (5 marca 1984), formalnie oskarżono go o łapówkarstwo i Sąd Najwyższy skazał go na 6 lat, wyszedł 30 grudnia 1988 roku, został szefem gdańskiej delegatury UOP (1990), przesłała akta Wałęsy-„Bolka” Macierewiczowi (1992), Milczanowski na wniosek Wałęsy odwołał go gdańskiego UOP (wrzesień 1993) i pozostawił w dyspozycji kadrowej, następnie wysłał na emeryturę.
Por. Marek KONIECZKA, ur.21.10.1941 w Ostrowiu Wielkopolskim, s. Henryka, Starszy Inspektor (1982); kpt. Edmund PAKUR, ur. 21.10.1941, s. Pawła(1982);
- kapitan Stanisław Hudzik ur. 18.12.1941 r. w JANKOWICE syn STANISŁAWA i ANNY
Od dnia 01.08.1982 r. do dnia 30.11.1987 r.
Przebieg esbeckiej służby.
http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=HU&katalogId=2&subpageKatalogId=2&pageNo=1&nameId=20881&osobaId=39888&

Inne informacje o funkcjonariuszu i służbie
W okresie 02.02.1973-28.04.1973 kurs młodszych kontrolerów organów Zwiadu WOP w Ośrodku Szkolenia WOP w Kętrzynie. W okresie 01.10.1973-21.06.1976 Studia Wyższe Zawodowe w WSO MSW w Legionowie (specjalność: prawno-administracyjna oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego).

Grupa operacyjna ds. internowania
Samodzielna Sekcja A – kryptografia
Kierownik:
WYDZIAŁ „T” – podsłuchy
Naczelnik:
Z-ca Naczelnika: mjr Wacław GRZELAK, ur. 07.01.1937 w Woli Pszczółeckiej, syn Józefa (...);
Personel: kpt. M. BOLESŁAWSKI (1981); mł. Chorąży Andrzej DUDZIŃSKI, ur. 06.10.1949 w Gdańsku, syn Stanisława, ref. techniki operacyjnej (...);
WYDZIAŁ „B” – obserwacja
Naczelnik:
Z-ca Naczelnika:
Sekcja hotelowa
Kierownik:
Sekcja ds. specjalnych
Kierownik:
Sekcja obserwacyjna
Kierownik:
Sekcja ds. wywiadów i ustaleń
Kierownik:
WYDZIAŁ „C” - archiwa
Naczelnik:
Z-ca Naczelnika:
Sekcja I – ewidencja aktualnych i wyeliminowanych zainteresowań, sprawdzania w kartotece, analizy i opracowania
Kierownik:
Sekcja II – opiniowanie osób, udzielanie informacji
Kierownik:
Sekcja III - archiwum
Kierownik:
WYDZIAŁ „T” – PT, PP, TP
Naczelnik:
Z-ca Naczelnika:
WYDZIAŁ „W” - kontrola korespondencji
Naczelnik:
Z-ca Naczelnika:
Grupa „W” – realizacja zadań poza miastem wojewódzkim
Kierownik:
Samodzielna Grupa „W” w Gdyni – kontrolowała przesyłki portowe
WYDZIAŁ PASZPORTÓW
Naczelnik:
Z-ca Naczelnika:
WYDZIAŁ RKW – nasłuch, etat – 84 funkcjonariuszy
Naczelnik:
Z-ca Naczelnika:
Inspektorat Ochrony Przemysłu – 4 funkcjonariuszy
Nie znamy wydziału: Naczelnik: płk. (mjr w 1980) Antoni CIERLUK (listopad 1984), prowadził TW „Ronson (wrzesień 1980);
KMMO W GDYNI
Z-ca Komendanta KMMO ds. SB: kpt. Roman BIAŁEK (1.04.1955 – 1.10.1959);
mjr Stanisław STAWOWSKI (1.10.1959 – 15.01.1974) - z przerwami;
mjr Tadeusz SOBÓTKA (1.08.1963 – 1.06.1967);
ppłk Józef KUREK (1.12.1968 – 1.11.1973);
ppłk dr. Zygmunt BARLIKOWSKI (1.11.1973 – 1.06.1974);

Informacje pozyskałem z tej strony:
http://jozefdarski.pl/1114-czerwona-pajeczyna-kwmo-wusw-uokpp-w-gdansku

UWAGA!
Pozwoliłem uzupełnić listę Józefa Darskiego o kapitana Stanisława Hudzika z gdańskiej katowni SB przy KW MO w Gdańsku z Wydziału V SB późniejszego Wydziału III SB i Wydziału Śledczego SB.
Onwk.

PS
Proszę o uzupełnianie brakujących danych w wyżej zamieszczonym opracowaniu.
Onwk.

5
Średnia: 5 (1 głos)

Komentarze

Może to jest sposób na zainicjowanie "wyduszenia" UB-ckiej stonki i wyeliminowania jej z państwowych urzędów "demokratycznej" III RP tuskiej, która wyznaje zasadę - demokracja dla Jaruzelskiego TAK, ale demokracja dla Jana Kowalskiego NIE.

Najpierw stamtąd, potem z reszty życia publicznego Najjaśniejszej !

Pozdrawiam.
contessa

_______________
"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być".
Lech Kaczyński
_______________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten aldd meg a Magyart

"Urodziłem się w Polsce" - Złe Psy :
http://www.youtube.com

Vote up!
0
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#415234

Donald Tusk

Data urodzenia   22.04.1957r.

Imię ojca   DONALD - syn Józefa Tuska, żołnierza z wermachtu

Imię matki   EWA

Miejsce urodzenia  GDAŃSK

Zamieszkały wówczas w Gdańsku przy ul. Ludowej.

Ciekaw jestem jakie obiekty i kogo ochraniano od 11.07.1980 roku?

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=T&katalogId=4&subpageKatalogId=4&pageNo=1&nameId=4342&osobaId=11176&

Akta operacyjne "Jesień 80"

Materiały operacyjne dot. "Sierpnia 80' ", "obiektów i środowisk ochranianych przez Wydz. III KWMO Gdańsk", planów działania "w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Trójmieście", wydarzeń w stoczniach Wybrzeża, sytuacji na wyższych uczelniach, i członków "Solidarności", "Ruchu Młodej Polski", MKS. Donald Tusk wymieniony jako przedstawiciel i jeden z prowadzących spotkanie TKZ NZSP UG w aulii Wydz. Ekonomiki Transportu UG w dn. 07.10.1980.

 

Wydz. III KWMO Gdańsk od 11.07.1980 r. - 24.10.1980 r.

IPN Gd 0046/364 (914/2) t. 1

 

Sprawa Obiektowa [SO] "Klan"/"Związek" nr rej. Gd 37004

Przechodzi w ramach SO krypt. "Klan", 24.08.1982 przemianowanej na "Związek" dot. operacyjnej ochrony działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, jako niedawny aktywista NZS UG pracujący przy redakcji BIPS i "Głosu Wolnego".

 Wydz. III "A"/Inspektorat 2 KWMO/WUSW Gdańsk od 14.11.1980 r. - 10.11.1983 r.

IPN Gd 003/166 (184/IV) t. 24

 

Ponadto na tej stronie IPN można poznać interesujące fakty tylko należy uważnie je czytać, tak by nie umknęła choćby jedna kropka lub przecinek.

katalog.bip.ipn.gov.pl/main.do

W jawnych materiałach IPN też można znaleźć ładne kwiatki, a nawet duże wiązanki..

Należy tylko dokładnie czytać.

Pozdrawiam.

Obibok na własny koszt

PS

Tam znalazłem mojego eSBeckiego prześladowcę, którego dodałem do listy.

Onwk.

PPS

Dodaję prześladowczynię maturzystki Beaty Szmytkowskiej, którą w kwietniu 1986 r. była eSBeczka Jadwiga Kmicińska z KW MO /WUSW w Gdańsku, odznaczonej krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez  Kwacha w 1997 roku.

Onwk.

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Obibok na własny koszt

#415235