czy jesteś Niemcem?

Obrazek użytkownika Kuki
Artykuł

Władze meldunkowe w Bawarii mogą teraz prawidłowo ujmować państwo urodzenia w rejestrach meldunkowych. Ze skutkiem natychmiastowym każdy niemiecki wypędzony, który przed podpisaniem układu "2 plus 4" z 12 sierpnia 1990 roku urodził się po drugiej stronie Odry i Nysy w granicach Rzeszy Niemieckiej z 31 grudnia 1937 roku, będzie traktowany w przepisach meldunkowych jako osoba urodzona w kraju - oświadczył minister spraw wewnętrznych landu Joachim Herrmann.

wszyscy Polacy urodzeni przed 12 sierpnia 1990 w granicach Rzeszy Niemieckiej z 31.12.1937 powinni wystąpić o podwójne obywatelstwo.

http://www.rp.pl/artykul/2,357982.html

Brak głosów