Najlepsze treści blogera

Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Zaangażowanie Wielkiej Brytanii na Dalekiej Północy nie wpłynęło na wynik wojny domowej w Rosji. 

Po zwiększeniu w kwietniu 1919 roku liczebności oddziałów w Murmańsku, gen. Maynard przystąpił do ofensywy w kierunku jeziora Onega. Do schyłku lata brytyjski generał opanował wielkie tereny słabo zaludnionej tundry, skąd jednak nie udało się, mimo podjętych wysiłków, powołać wielu rekrutów do armii...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Dziesiątki tysięcy Polaków zostało w latach 1944-1945 wywiezionych do sowieckich łagrów.

Prześladowania Polaków w Związku Sowieckim trwały przez cały okres międzywojenny, jednak do apogeum doszło w latach 1937-1938 kiedy to na mocy rozkazu 00485 z 11 sierpnia 1937 roku wymordowano około 100 tysięcy Polaków, a ponad 50 tysięcy trafiło do łagrów. Kolejne represje dotknęły Polaków po agresji...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Wkrótce po zdobyciu władzy komuniści postanowili zbudować prestiżowy gmach dla władz centralnych partii.

W połowie stycznia 1945 roku po zajęciu Warszawy przez jednostki sowieckie, członkowie Polskiej Partii Robotniczej samowolnie zajęli dużą sześciopiętrową kamienicę u zbiegi Alei Jerozolimskich i Emilii Plater na siedzibę Komitetu Warszawskiego PPR. Jednocześnie bezprawnie zajęto dla KC PPR...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Margaret Thatcher zdołała przekształcić „chorego człowieka Europy” w zdrowe państwo o kwitnącej gospodarce. 

Gdy Margaret Thatcher zostawała premierem Wielkiej Brytanii, główne sektory jej gospodarki znajdowały się w rękach państwa. Były źle zarządzane i przynosiły straty. Nacjonalizacja gospodarki doprowadziła do znacznego osłabienia aktywności gospodarczej Brytyjczyków.   Wystarczy przypomnieć...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W lutym 1951 roku komunistyczne władze Polski oraz Związku Sowieckiego podpisały umowę o zamianie terytoriów przygranicznych, w wyniku której doszło do korekty granicy.

27 lipca 1944 roku tzw. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego podpisał umowę z rządem sowieckim, na mocy której zrzekał się polskich Kresów Wschodnich z Wilnem, Lwowem i Grodnem. Umowa ta z punktu widzenia prawa międzynarodowego...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Przełom 1930 i 1931 roku Józef Piłsudski spędził na Maderze.

  Józef Piłsudski przez całe życie łatwo przeziębiał się i coraz ciężej znosił miesiące zimowe. Po zdobyciu przez obóz rządowy w wyniki tzw. wyborów brzeskich w 1930 roku pełnej kontroli nad obiema izbami parlamentu nic nie stało na przeszkodzie dłuższemu wyjazdowi Marszałka do ciepłych krajów.   W podróż wyruszył pociągiem z Warszawy...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W kolejnych dniach węgierskiego powstania Stany Zjednoczone nie podjęły żadnych kroków aby pomóc walczącym z Sowietami Węgrom.

30 października 1956 roku premier Imre Nagy ogłosił zniesienie w kraju systemu jednopartyjnego i ustanowienie ustroju demokratycznego. Jednocześnie rząd sowiecki w opublikowanej nazajutrz deklaracji wyraził gotowość „wycofania sowieckich jednostek wojskowych z miasta...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Polski Biały Krzyż prowadził działalność oświatowo-kulturalną oraz charytatywną w trakcie II wojny światowej, a następnie na emigracji do 1961 roku.

Po zakończeniu wojny z Rosją Sowiecką Polski Biały Krzyż skupił się na pomocy dla repatriantów ze wschodu oraz b. jeńców, organizując szereg schronisk, punktów dożywiania oraz świetlic. Schroniska dla dzieci repatriantów utworzono m.in. w Białymstoku...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Kraj

Udział członków Młodzieży Wszechpolskiej w demonstracji pod domem Jaruzelskiego w nocy 13 grudnia

spotkał się z gwałtownym atakiem redaktora „Myśli Polskiej” Jana Engelgarda, który napisał, iż „Sęk w tym, że MW wzięła udział w akcji, której patronują „Gazeta Polska” i tacy ludzie , jak Ludwik Dorn i Bronisław Wildstein. Młodzież narodowa obok dawnych korowców i masonów, obok – jakby to ktoś...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Inną nierozwiązaną przez poprzedników Starynkiewicza sprawą był problem komunikacji miejskiej. 

W 1878 roku prezydent, mimo skoncentrowania swoich wysiłków na budowie nowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, zainicjował opracowanie projektu wprowadzenia nowych linii tramwajowych w mieście. Dokument wysłano do Petersburga w celu zatwierdzenia go przez tamtejsze MSW, co nastąpiło dość szybko. W tej...
0
Brak głosów

Strony