Najlepsze treści blogera

Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Almaryk w komentarzu do mojego quizu o funkcjach sprawowanych przez Bolesława Bieruta, zadał fundamentalne pytanie jakiej Rzeczypospolitej prezydentem był Bierut? 

W Manifeście Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z lipca 1944 roku, uznając Krajową Radę Narodową za jedyne legalne źródło władzy w Polsce, podkreślono, iż „Emigracyjny „rząd" w Londynie i jego delegatura w Kraju jest władzą...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Kraj

Po powrocie do domu redaktor Cap-Studentowski zastał płaczącą żonę, skrywającą twarz w dłoniach.

  - Co się stało?   - Zgwałcili mnie.   - Co?, Kto?, Kiedy?, Jak?   - Po południu do drzwi zadzwonił młody mężczyzna i powiedział, iż przyprowadził zaproszonych przez Ciebie gości z zagranicy. Do mieszkania weszło kilku młodych mężczyzn, ubranych w ciemne kurtki. Mężczyzna, który ich przyprowadził,...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W 1956 roku część b. działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego podjęła próbę utworzenia niezależnego ruchu ludowego. 

Wśród mieszkańców wsi żywa była pamięć o przywódcach PSL. Raport UB oceniał, iż „wśród emigracyjnych wielkości politycznych tylko Mikołajczyk cieszył się mirem chłopstwa. Podobnie jak Witos, ma swą własną legendę, a z niej autorytet moralny i społeczny. W środowisku chłopskim...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Ostatecznie poszukiwanie godnej, i bezpiecznej zarazem, postawy wobec wydarzeń brzeskich przez pisarzy sympatyzujących z obozem piłsudczykowskim przybrało dwie postaci.                                          

Jedni chcieli wierzyć, że można zachować należyty dystans „między swoim posterunkiem, a jarmarkiem politycznym (….), że można nie naginać się do potrzeb rozagitowanej ciżby” Taką szansę –...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Po zamachu bolszewickim premier Rządu Tymczasowego Aleksander Kiereński opuścił Piotrogród i udał się do Pskowa. Dowódca frontu północnego, generał Czeremisow, na którego liczył premier, nie zamierzał walczyć. Przyłączył się natomiast do Kiereńskiego z resztami swych wojsk gen. Krasnow, dowódca 3 korpusu kawaleryjskiego, który wziął udział w puczu Korniłowa. Kiereński planował odbicie stolicy,...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Generał Wiktor Thommée dowódca obrony Modlina w 1939 roku, służąc Ojczyźnie nie szukał rozgłosu.

Wiktor Thommée urodził się 30 listopada 1881 roku w Święcianach jako syn Edwarda i Józefy z domu Egert. Jego przodkowie przybyli na tereny Litwy z Francji po rewolucji. Ojciec Generała jako 15-letni chłopak „uczestniczył w powstaniu styczniowym jako goniec odnoszący listy i rozkazy z Wilna do „lasu” i...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Kraj

Wyznawcom spiskowych teorii ku pamięci. 

  „W momencie, którym zaczyna ktoś mówić, należy lać Ruskich albo własnych czerwonych wieszać na latarniach, to znaczy, że chce zamącić narodową kadź i wyprowadzić hołotę na ulicę. To było rozstawione. W Warszawie na Nowogrodzkiej, w innych miastach, na innych ulicach były wprowadzone już i na tereny szkół, tyle tylko, że okazało się, iż wśród ludzi...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Kierownictwo Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” nie zdecydowało się na budowanie zastępczych struktur związkowych na wypadek przewidywanej konfrontacji z władzami komunistycznymi.

Komunistycznemu aparatowi represji nie udało się nie udało się zatrzymać – w ramach operacji „Jodła” - szeregu znanych działaczy „S” Regionu Mazowsze – Zbigniewa Bujaka, Zbigniewa Janasa, Witolda Kulerskiego oraz...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Od początku swego istnienia wojewódzkie i powiatowe urzędy bezpieczeństwa publicznego pełniły funkcje pomocnicze wobec NKWD oraz „Smiersz”, przeprowadzając na zlecenie Sowietów aresztowania żołnierzy AK, BCh oraz NSZ, a także rozpracowując struktury Polskiego Państwa Podziemnego.

Początkowo najlepsi agenci UB szkoleni przez oficerów sowieckich pozostawali do ich wyłącznej dyspozycji. Sowiecki...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Zmiana obrazu Niemiec na przełomie 1938 i 1939 roku w polskiej prasie prorządowej następowała stopniowo.

Dopiero w końcu października 1938 roku Ilustrowany Kurier Codzienny w artykule pt. „ Nie oddamy Niemcom ani Gdańska ani nawet kawałka Pomorza. Minister Beck dementuje pogłoski o tajnym układzie Polski z Rzeszą” stanowczo zaprzeczył pojawiającym się doniesieniom prasy zachodniej o długofalowym...
0
Brak głosów

Strony