Najlepsze treści blogera

Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Ochotnicze Hufce Pracy Związku Młodzieży Socjalistycznej powołane zostały do istnienia uchwałą Rady Ministrów z 1 czerwca 1958 roku.

Po likwidacji w 1955 roku skompromitowanej organizacji „Służba Polsce” władze komunistyczne nie zrezygnowały z zapewnienia sobie nisko płatnej siły roboczej oraz kontynuowania indoktrynacji politycznej młodzieży. Oficjalnie chciano pomóc młodym ludziom „bez...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Polsko-brytyjska deklaracja o wzajemnej pomocy zamiast uspokoić doprowadziła do dalszego zaognienia sytuacji w Europie.

Diametralna zmiana w brytyjskiej polityce zagranicznej wynikała nie tyle z troski o bezpieczeństwo państwa polskiego, ale ze strachu przed spełnieniem przez Warszawę żądań Berlina, co doprowadziłoby do dalszego wzmocnienia III Rzeszy i pojawienia się realnej groźby ataku...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Przez cały okres międzywojenny niezwykle ważną wagę przywiązywano do nauki historii w szkołach wszystkich poziomów.

  Wydane w latach 1919-1922 programy nauki historii zakładały, iż w szkole powszechnej lekcje historii rozpoczynały się w trzeciej klasie i trwały do jej końca w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. W gimnazjum niższym uczono historii w klasach drugiej i trzeciej, również w wymiarze...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Edvard Beneš do zakończenia II wojny światowej spełniał wszystkie polecenia płynącego z Kremla.

Po wkroczeniu Sowietów na terytorium Czechosłowacji Beneš odczuł na własnej skórze efekty bezwzględnej polityki Stalina, którą niezwykle trafnie scharakteryzował, pogardzany przez niego, gen. Sosnkowski mówiąc, że „Rosja Sowiecka to krokodyl żarłoczny, którego zamierza się nakarmić cudzymi ochłapami,...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Ewakuacja Polaków z Wileńszczyzny w latach 1945-1946 była swoistą drogą przez mękę. 

Po uzyskaniu wszelkich wymaganych dokumentów, zarejestrowany Polak otrzymywał informację, którym transportem pojedzie i którego dnia miał stawić się na stacji kolejowej w celu załadunku. Bardzo często zdarzało się, ze ewakuowany dowiadywał się o terminie odjazdu swojego transportu na zaledwie dwa-trzy dni...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba

Październikowa „Instrukcja dla Kraju” została zasadniczo zmieniona w wyniku samowolnej decyzji KG AK, popartej przez premiera Mikołajczyka.

  Instrukcja rządu nie spotkała się z dobrym przyjęciem w Kraju, gdzie spodziewano się bardziej konkretnych wytycznych z Londynu. Kierownictwo AK najbardziej krytykowało fakt, iż rząd nie przewidywał bardziej aktywnej roli dla podziemnego ruchu w czasie...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W końcu października 1922 roku w wyniku osławionego „marszu na Rzym” władzę we Włoszech przejął b. długoletni członek partii socjalistycznej, przywódca faszystów Benito Mussolini. Wydarzenia te odbiły się niezwykłym echem w ówczesnej polskiej prasie wszelkich orientacji politycznych.

Istota faszyzmu najwięcej miejsca zajmowała w polskiej prasie obozu narodowego. Już w połowie września 1922 roku w...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Stalina uczcili nie tylko przywódcy komunistyczni, dzieci, robotnicy i robotnice, ale przede wszystkim twórcy peerelowscy. 

8 marca „Express Wieczorny” zamieścił wiersz „Stalin” Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego, z którego zacytujmy jedną zwrotkę:   „Jest wszędzie obok nas, gdzie Polak i gdzie Grek Gdzie świt w źrenicach gra i gdzie wrogowie bledną. Jest w huku dział i hut. Ludy i On to jedno....
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Na mocy tzw. Deklaracji z Korfu (20 lipca 1917 roku) doszło do porozumienia Serbów, Chorwatów i Słoweńców w sprawie utworzenia zjednoczonego i niepodległego państwa o szeroko rozbudowanej autonomii lokalnej. 

W sierpniu 1918 ukonstytuowała się w Ljubljanie Rada Narodowa w celu „zjednoczenia ludu jugosłowiańskiego w obrębie niepodległego państwa”. Mimo tych posunięć w momencie rozpadu Austro-...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Kraj

 

 

      Lecąc w zeszłym tygodniu jedną z polskich linii lotniczych wśród produktów sprzedawanych na pokładzie, w dziale „przydatne w podróży” znalazłem następujące produkty: smycz, „Gazetę Wyborczą” oraz kocyk z misiem.   Dotąd wydawało się oczywiste, że każdy leming musi w czasie podróży powrotnej do kraju zapoznać się ze swoją jedyną skarbnicą wiedzy, aby wiedzieć co ma myśleć i mówić.  ...
0
Brak głosów

Strony