Projekt zgody pokrzywdzonego na wnioski bezpośrednio zainteresowanych

Obrazek użytkownika prowincjuszka
Kraj

Wnioski dowodowe w projekcie z 1 wpisu, o ile po korekcie Ossali zaistnieją, wymagają wcześniejszych uzgodnień
z pokrzywdzonymi, bez pisemnej akceptacji i zgody wnioski są nieuprawnione.
To wymóg bezwzględny.

Oczywiste, że rozmowy i wstępne uzgodnienia z rodzinami wymagają taktu i delikatności.
Wstępne uzgodnienia to wymóg zachowania ostrożności.
Jeśli chcemy pomóc, to najpierw - nie zaszkodzić.
Nie wiemy wszystkiego - jakie działania już podjęli, co mają w planie. Wszyscy chcemy prawdy,ale więcej formalnych narzędzi mają pokrzywdzeni ( w śledztwie ).
Chociaż z ich relacji wieje grozą ( w związku ze śledztwem). Skarżyli się, że traktują ich jak intruzów, albo jeszcze gorzej, a przecież są z prokuraturą po jednej stronie( w teorii). Jeśli nas potrzebują, to
możemy się spodziewać
1/ niezwłocznej akceptacji naszego poparcia,
2/ propozycji innej formy społecznego wsparcia,
3/ odmowy wprost
4/ określenia terminu ( czas na rozważenie czy konsultację odnośnie celowości/skuteczności wsparcia) do podjęcia decyzji.
Nie muszą się nam tłumaczyć, ufać.
Chociaż jest pokusa, żeby niektórych o zgodę nie pytać.
Jako "bezpośrednio zainteresowani" mamy odrębny status i działamy w swoim interesie ( jakby ktoś to czytał - do wspólnej decyzji).

Teraz projekt zgody:

Załącznik do wniosku

Warszawa, dnia............

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Sygnatura akt:

Strony w niniejszej sprawie - Pokrzywdzonego Imię Nazwisko

Oświadczenie

Niniejszym akceptuję czynności osób bezpośrednio zainteresowanych
kontynuacją, prawidłowością i wynikiem śledztwa.

Wyrażam zgodę na złożenie przez te osoby wniosków dowodowych
w przedmiocie dopuszczenia i przeprowadzenia dowodów z oględzin
i otwarcia zwłok ( sekcji) mojego ........... imię nazwisko, po uprzednim zarządzeniu wyjęcia zwłok z grobu ( ekshumacji), jak również dowodu z opinii biegłego.

Imię, nazwisko, adres

Brak głosów

Komentarze

Wcześniejszy kontakt z rodzinami ofiar traktuję jako warunek bezwzględny.
Jak tylko uzyskam wieści w tej sprawie: status na dzień dzisiejszy, zgoda, etc. Natychmiast dam znać.
Dziś jest niedziela, więc niewiele zdziałam, ale przygotuję chociaż pisemny materiał.

Vote up!
0
Vote down!
0
#83785