" Niekomunistyczny " rząd Mazowieckiego

Obrazek użytkownika kryska
Kraj

Rząd Tadeusza Mazowieckiego powstał po nieudanej próbie utworzenia rządu w dniu 2 sierpnia 1989 przez Generała Czesława Kiszczaka z PZPR.
Do dnia 12 września 1989 roku rolę rządu pełnił rząd Mieczysława Franciszka Rakowskiego, którego dymisję przyjął Sejm w dniu 1 sierpnia 1989 a która została złożona złożona 4 lipca 1989 roku.

Gabinet pod kierownictwem premiera Tadeusza Mazowieckiego powołany przez Sejm 24 sierpnia 1989, a zatwierdzony przez niego i prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego 12 września 1989.

Rząd Tadeusza Mazowieckiego złożył dymisję 25 listopada 1990, nazajutrz po porażce Tadeusza Mazowieckiego w wyborach prezydenckich. Sejm przyjął dymisję rządu 14 grudnia 1990. Rada Ministrów pełniła swoje obowiązki do czasu powołania rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego 12 stycznia 1991.

Skład rządu w dniu zaprzysiężenia:
Tadeusz Mazowiecki (Solidarność) - prezes Rady Ministrów PRL
Leszek Balcerowicz (Solidarność) - wiceprezes Rady Ministrów, minister finansów publicznych
Czesław Janicki (ZSL) - wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnictwa
Jan Janowski (SD) - wiceprezes Rady Ministrów, minister - kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń
Czesław Kiszczak (PZPR) - wiceprezes Rady Ministrów, minister spraw wewnętrznych
Jacek Ambroziak (Solidarność) - minister, szef Urzędu Rady Ministrów
Artur Balazs (Solidarność) - minister bez teki (ds. socjalnych i cywilizacyjnych wsi)
Aleksander Bentkowski (ZSL) - minister sprawiedliwości
Izabella Cywińska (Solidarność) - minister kultury i sztuki
Aleksander Hall (Solidarność) - minister bez teki (ds. współpracy z organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami)
Bronisław Kamiński (ZSL) - minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych
Andrzej Kosiniak-Kamysz (ZSL) - minister zdrowia i opieki społecznej
Marek Kucharski (SD) - minister bez teki (ds. organizacji resortu łączności)
Jacek Kuroń (Solidarność) - minister pracy i polityki socjalnej
Aleksander Mackiewicz (SD) - minister rynku wewnętrznego
Jerzy Osiatyński (Solidarność) - minister, kierownik Centralnego Urzędu Planowania
Aleksander Paszyński (Solidarność) - minister gospodarki przestrzennej i budownictwa
Henryk Samsonowicz (Solidarność) - minister edukacji narodowej
Florian Siwicki (PZPR) - minister obrony narodowej
Krzysztof Skubiszewski (bezpartyjny) - minister spraw zagranicznych
Tadeusz Syryjczyk (Solidarność) - minister przemysłu
Marcin Święcicki (PZPR) - minister współpracy gospodarczej z zagranicą
Witold Trzeciakowski (Solidarność) - minister-członek Rady Ministrów, od grudnia 1989 przewodniczący Rady Ekonomicznej
Franciszek Wielądek (PZPR) - minister transportu, żeglugi i łączności

Funkcję rzecznika rządu pełniła Małgorzata Niezabitowska.

Bez komentarza

ps. Tadeusz Mazowiecki był redaktorem naczelnym Wrocławskiego Tygodnika Katolików.

W 1953 w "WTK" opublikował artykuł krytykujący działalność biskupa Czesława Kaczmarka, skazanego w tym samym roku w procesie pokazowym.

Też bez komentarza

Brak głosów

Komentarze

a do tego Rawicz TW -prezes Radiokomitetu!
Menażeria na wskroś antykomunistyczna, jak jej premier!
pzdr

antysalon

#30959

antysalonie- to wystarczy za cały comment

nie ma to jak siatkóeka!

pozdro

#30962