Jezu Królu Polski przyjdź Królestwo Twoje!

Obrazek użytkownika Mirosław Dakowski
Idee

Jezu Królu Polski przyjdź Królestwo Twoje!

 

Polska wpada do sieci salonu, układu i loży. Odpowiedzią Boga jest objawienie zwycięstwa miłości i prawdy w Jezusie Chrystusie Królu zabitym i zmartwychwstałym. Jakiej władzy chcemy się poddać? Jak wydostać się z sieci? Komu chcemy służyć?

 

Ks. Stanisław Małkowski,   Warszawska Gazeta, ok. 15. IX.

 

Prorok Habakuk (1, 13-17) władzę ludzi złych tak przedstawia w Lamentacji: „O Panie, czemu milczysz, gdy bezbożny połyka uczciwszego do siebie? Obchodzi się on z ludźmi, jak z rybami morskimi, wszystkich łowi na wędkę, zagarnia swoim niewodem albo w sieci gromadzi, krzycząc przy tym z radości, ciągle na nowo zarzuca swoje sieci.”

Siecią złych jest kłamstwo i przemoc, jest odbieranie ludziom wolności i rozumu, jest odwoływanie się do niskich emocji, jest duchowe i fizyczne uśmiercanie. Polska wpada do sieci salonu, układu i loży. Odpowiedzią Boga jest objawienie zwycięstwa miłości i prawdy w Jezusie Chrystusie Królu zabitym i zmartwychwstałym. Jakiej władzy chcemy się poddać? Jak wydostać się z sieci? Komu chcemy służyć?

 

Intronizacja Jezusa na Króla Polski oznacza nie tylko osobiste nawrócenie, ale również uznanie społecznego panowania Jezusa Chrystusa, czyli podporządkowanie wszystkich dziedzin ludzkiego życia: rodzinnej, społecznej, ekonomicznej i politycznej zasadom zawartym w Dekalogu i Ewangelii.

Intronizacja jest odpowiedzią na detronizację Jezusa dokonaną w Europie w myśl haseł: Cuius regio, eius religio” iquod principi placuit iuris habet vigorem”. Władca narzuca swoją wiarę lub ideologię poddanym, to co władca (indywidualny lub zbiorowy) uważa za słuszne i korzystne, ma moc prawa. Oba te nieludzkie i bezbożne hasła prowadziły do odmowy podporządkowania kryteriom moralnym i obiektywnej prawdzie spraw publicznych, a także w jakimś stopniu prywatnych, bo tego co prywatne od tego co społeczne i publiczne oddzielić się nie da. Czy źródłem prawdy i prawa jest człowiek, czy Bóg? Oto kluczowe pytanie, na które odpowiedź prowadzi do zgody na Intronizację Jezusa albo sprzeciw wobec niej.

Ojciec święty Pius XI w encyklice „Quas primas” w roku 1925 ustanowił święto Chrystusa Króla i wyjaśnił sens intronizacji.

Przesłanie Jezusa z lat trzydziestych XX wieku, skierowane do sługi Bożej Rozalii Celakówny i do Polski potwierdza naukę społeczną Kościoła, zawartą w encyklikach Leona XIII i Piusa XI i wskazuje formę intronizacji jako aktu obu władz w państwie: kościelnej i politycznej. Dlatego intronizacja Jezusa na Króla państw i narodów nie jest sprzeczna ani z Pismem Świętym, ani z tradycją Kościoła.

Tymczasem biskupi polscy zebrani na Jasnej Górze 25 i 26 sierpnia 2011 roku stwierdzają: „Nie ma potrzeby szukania nowych, niezgodnych z zamysłem Kościoła form nabożeństwa do Chrystusa Króla” i negatywnie oceniają ruchy intronizacyjne (nie rozróżniając zresztą tzw. „intronizacji” Serca Bożego i intronizacji Osoby Jezusa): „Każdy, kto uporczywie uczestniczy w takich pozakościelnych ruchach i grupach traci jedność ze wspólnotę Kościoła”. Ks. Józef Kloch (rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski) dodaje w wywiadzie dla tygodnika „Idziemy” (nr 36, s.4): „Nie ma powodu ogłaszania Chrystusa Królem danego kraju, bo jest on Królem Wszechświata; i nie ma co ludziom mącić w głowach.”

Otóż Chrystus jest Królem Wszechświata z woli Boga Ojca. Natomiast od wolnej woli, rozumu i wiary ludzi zależy, czy i w jakiej mierze jest albo będzie Jezus Królem państw i narodów. Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata, ale jest na tym świecie.

 

Intronizacja nie jest tylko nowym nabożeństwem.

 

Ważnym precedensem w historii Polski dla intronizacji Jezusa jest intronizacja Matki Bożej na Królową Korony Polskiej, dokonana we Lwowie 1 kwietnia 1656 roku przez przedstawicieli obu władz - kościelnej i państwowej z królem Janem Kazimierzem na czele. Śluby Lwowskie były odpowiedzią na życzenie Maryi, wyrażone pięćdziesiąt lat wcześniej - „Chcę być Królową Polski”, a przecież Maryja była i jest Królową Wszechświata.

Istotą intronizacji Jezusa na Króla Polski jest poddanie się w wymiarze osobistym, rodzinnym, społecznym, politycznym, wszelkim władzy Boga w Trójcy Świętej Jedynego, uobecnionej na świecie przez Jezusa Chrystusa Króla, a sprawowanej przez Niego w doczesności w sposób uzależniony od zgody albo sprzeciwu ludzi, którzy mając wolną wolę mogą niestety poddać się władzy Księcia tego świata, czyli szatana na własną zgubę.

W Polsce najusilniej sprzeciwiają się intronizacji ci hierarchowie Kościoła, którzy są uwikłani w związki z Platformą Obywatelską. Dlatego zmiana władzy w Polsce jest koniecznością dziejową Ojczyzny. 

Brak głosów

Komentarze

Dla mnie część purpuratów to Masoni,dowodów już sporo dali,gdy Trolle POlszewickie od dawali urynę na św krzyż,nie protestowali,ale skarcili tych co św krzyża bronili,gdy SZATAŃSKI POmiot Nergal darł Biblie,to go nawet brońią,jak pan Boniecki,który się uważa za księdza,nikogo nie potępiam,abym sam nie został potępiony,tylko piszę fakty,dla mnie królem jest Pan Jezus,a dla nich królem jest Mamona,Pan Jezus nauczał,nie możesz służyć dwóm Panom,bo któregoś będziesz oszukiwał,ja wybrałem Pana Jezusa ,a oni mamonę,ale mamy jeszcze wspaniałych pasterzy,i oni ogłoszą dobrą nowinę
że Pan Jezus jest Królem Polski

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król Polski i
Maryja Matka Boska,zawsze dziewica,Królowa Polski

Vote up!
0
Vote down!
0
#184973

Rozalia Celakówna w 1937r. miała objawienia, i to właśnie wtedy pierwszy raz podjęto temat intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
http://www.intronizacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=126

Władzę Chrystusa muszą uznać wszyscy hierarchowie kościoła, politycy, osoby prywatne, ale, no właśnie jest jedno ale!!!!
Władzę w Polsce musi sprawować partia, która kieruje się wartościami moralnymi, wtedy jest możliwa intronizacja. Niestety w obecnym państwie, i takim rozłamie w kościele raczej nie ma mowy o tym!

Vote up!
0
Vote down!
0
#185011

"Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata, ale jest na tym świecie."

Ciekawa koncepcja. Czyżby nowe "Królestwo Boże na ziemi"? Oj, to już kiedyś było...

Vote up!
0
Vote down!
0
#185025

Cyt.:"

Intronizacja Jezusa na Króla Polski oznacza nie tylko osobiste nawrócenie, ale również uznanie społecznego panowania Jezusa Chrystusa, czyli podporządkowanie wszystkich dziedzin ludzkiego życia: rodzinnej, społecznej, ekonomicznej i politycznej zasadom zawartym w Dekalogu i Ewangelii".
 
A tym samym odrzuca neoliberalne i masońskie rządy!
Vote up!
0
Vote down!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#185043