Świat wg Ściosa, czyli niekaczyści, to głupcy i chamy

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Aleksander Ścios napisał kolejny tekst, w którym sugeruje agenturalną genezę „Nowego Ekranu” i jego inicjatyw. Moim zdaniem stosuje retorykę niekorzystną dla PiS, zniechęcającą do niego część wyborców.

Kolejny tekst o NE Aleksandra Ściosa nosi tytuł: „NOWY EKRAN – STARE METODY”. Autor ostrzega przed współpracą z „Nowym Ekranem”, zarówno w samym tekście, jak i swoich do niego komentarzach. Przytaczane przez niego „dowody” domniemanej agenturalnej genezy i celów NE mają charakter dedukcyjny.

Introdukcja – „trzecia siła, czyli dezintegracja”

Wstęp do tekstu jest kompilacją następujących tez i sformułowań:

 • „w niemal wszystkich zdarzeniach politycznych na przestrzeni ostatnich lat, nietrudno dostrzec udział osób związanych ze służbami PRL”,
 • „wskazanie zdarzeń wolnych od tego rodzaju konotacji byłoby wręcz niemożliwe”,
 • „nie powinno zatem dziwić, jeśli znajdziemy je również w bieżących projektach osłabienia PiS-u, realizowanych w formie kreowania fałszywych alternatyw – nazywanych „trzecią siłą” bądź „nową prawicą””,
 • „podejmowane na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, wpisują się w szereg podobnych akcji dokonywanych w przeszłości, których wspólnym celem była dezintegracja środowisk prawicowych lub uszczuplenie elektoratu partii zagrażających układowi”,
 • „sposób budowania tych inicjatyw oraz autorament postaci działających zwykle w tle owych „naturalnych procesów politycznych”, pozwalał rozpoznać w nich typowe kombinacje operacyjne z udziałem ludzi peerelowskich służb”,
 • „cel operacji 2011 roku jest czytelny: każdy podział, każda fronda wśród przeciwników układu rządzącego zmniejsza szanse na zwycięstwo prawdziwej opozycji i może mieć wpływ na ostateczny wynik wyborczy PiS-u”,
 • „w tym kontekście na szczególną uwagę zasługują projekty, które przez nieświadomych odbiorców są kojarzone z prawicą lub identyfikowane jako opozycyjne”,
 • „korzystają one z potencjału zaufania społecznego oraz posługują się internetem jako najskuteczniejszym środkiem przekazu”,
 • „zastosowana w nich metoda polega na zastąpieniu autentycznej opozycji ludźmi „politycznej alternatywny”, wśród których następnie selekcjonuje się liderów, by wokół nich budować zaplecze wyborcze,
 • „zapewnia to pełną kontrolę ruchów społecznych i stwarza pozory działań żywiołowych, oddolnych”.

A zatem we wstępie do notki każdą nową inicjatywę polityczną, która mogłaby się pojawić lub pojawia na rynku politycznym w Polsce, Aleksander Ścios opisuje w kategoriach działań operacyjnych służb PRL.

Próbuję sobie zadać pytanie co by mnie spotkało, gdybym to ja na przykład  – będąc ewentualnie niezadowolona z obecnego funkcjonowania partii w Polsce (a jestem) – próbowała zakładać jakieś nowe ugrupowanie. Dowiedziałabym się od Ściosa, że jestem „fałszywą alternatywą”, „dezintegruję środowiska prawicowe”, „mam na celu uszczuplenie elektoratu partii zagrażających układowi”, „jestem postacią podejrzanego autoramentu”, „zmniejszam szanse prawdziwej opozycji”, „moje działania mogą mieć wpływ na ostateczny wynik wyborczy PiS-u”, „niesłusznie korzystam z ewentualnego potencjału zaufania społecznego”, „nie jestem autentyczną opozycją a jedynie człowiekiem politycznej alternatywy” (nb. w tym miejscu nie rozumiem o co chodzi), „jestem kontrolowana przez służby PRL, a moje działania tylko pozornie mają charakter żywiołowy i oddolny”.

Uff. Bogu dzięki, że nie przyszedł mi do głowy taki pomysł, a wiek i brak stosownych możliwości finansowych i organizacyjnych oraz wiedza o ograniczeniach stwarzanych przez obecną ordynację wyborczą, dodatkowo chronią mnie przed ewentualną próbą realizacji idei poszerzania politycznego rynku, czyli rzucania się z motyką na słońce i w gardła zwolenników politycznego status quo.

Będąc ostrożna, nie narażam własnej reputacji. Ale co inni: młodsi, ambitniejsi, mądrzejsi, bardziej zdeterminowani, z większymi możliwościami organizacyjnymi? A tacy są na NE.

Też muszą uważać. Bo po wyżej cytowanych 10 sformułowaniach, każdy założyciel nowego ugrupowania politycznego w Polsce, a nawet istniejącego, ale rywalizującego po tzw. prawej stronie sceny,  musi być postrzegany jako agent, a co najmniej bezwolne narzędzie w rękach agentury. Tak to przedstawia Ścios.

To jest koncepcja, która – jeśli jest koncepcją PiS-u - może część elektoratu wyborczego od niego odstręczać. Znacznej części wyborców nie da się bowiem przekonać, aby głosowali na partię, która zdaje się uważać, że ma monopol na działania polityczne „na prawo” od PO, a przy tym nie jest zainteresowana współpracą wyborczą z innymi ugrupowaniami, a nadto konkurentom przykleja etykietki agentów.

Proszę zwrócić uwagę, jak stanowczo wypowiada się Ścios we wczorajszym wywiadzie dla portalu „Blogmedia24”:

„Nie wierzę natomiast, by istniała możliwość zjednoczenia „prawicy”. Głównie dlatego, że poza PiS-em stanowi ona konglomerat egzotycznych postaci i chorobliwych ambicji, ale również agenturalnych powiązań. Gdyby taka możliwość istniała, a środowiska prawicowe były dojrzałe i odpowiedzialne, integracja nastąpiłaby już po tragedii smoleńskiej. Wybory prezydenckie rozwiały wszelkie wątpliwości i pokazały wyraziście, kto jest kim na „polskiej prawicy”. Dlatego sądzę, że w ocenie rzeczywistych intencji i wartości poszczególnych środowisk, warto stosować „optykę smoleńską”. To prawdziwie polski, narodowy punkt widzenia”.

Zupełnie ubocznie przypominam, że w drugiej turze wyborów prezydenckich Jarosława Kaczyńskiego poparli:  Marek Jurek, Kornel Morawiecki oraz Janusz Korwin-Mikke. O co więc Ściosowi chodzi? Co mu daje prawo do sugestii o braku odpowiedzialności, egzotyce, chorobliwych ambicjach i podejrzanych intencjach liderów prawicowych? Przecież to czarna propaganda w najczystszej postaci.

 

Kto nie może działać publicznie?

Następny rozdział tekstu A. Ściosa jest poświęcony sponsorowi Nowego Ekranu.

Zastrzeżenia pod adresem Ryszarda Opary są następujące (cytuję):

 • jest człowiekiem nowym, nieznanym odbiorcy (ale podejrzani są też ludzie znani, „kojarzeni z określonym środowiskiem” lub posiadający pewien autorytet, emerytowani wojskowi, postaci z „dobrym nazwiskiem” i konotacjami – jeśli występują w towarzystwie emerytowanych wojskowych),
 • posługuje się nośnymi, populistycznymi hasłami,
 • jest bogatym emigrantem, przedstawiającym się, jako „przybywający na ratunek ojczyźnie”, posługuje się patriotyczną i „bogoojczyźnianą” retoryką, ma populistyczne poglądy gospodarcze, a „nad całością czuwają „prawicowe autorytety”, ludzie ze stowarzyszeń wojskowych i beneficjanci poprzedniego systemu”,
 • jest absolwentem WAM w Łodzi, dorobił się majątku w Australii, był udziałowcem „Elektrimu”,  członkiem Rotary Club-Sydney i The Warsaw Golf International Club,
 • po sporach z kierownictwem Elektrimu w 2002 r. wyjechał ponownie do Australii, w Polsce zostawił niespłacone pożyczki i kredyt w Pekao na kwotę około 35 mln zł (dziś z odsetkami wynosi on ok. 80 mln zł), na skutek zawiadomienia Banku do prokuratury  był poszukiwany listem gończym, wydanym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, w  2010 roku został zatrzymany w Polsce i przedstawiono mu zarzut z art. 300 §1 k.k., czyli udaremniania zaspokojenia wierzyciela (miesiąc później Opara złożył w sądzie pozew przeciwko Pekao i CDM Pekao o ponad 306 mln zł odszkodowania – „za rzekome wprowadzenie w błąd przy zakupie akcji Elektrimu, a w prokuraturze zawiadomienie o oszustwie jakiego mieli dokonać pracownicy tych instytucji”), Oparę w sporze z Pekao wspiera Stowarzyszenie Przyjazny Rynek (powinno być „Przejrzysty Rynek”), reprezentujące m.in. przedsiębiorców, którzy czują się poszkodowani przez bank,
 • gra na uczuciach patriotycznych, epatuje wyborcę troską o skrzywdzonych,
 • jego retoryka obnaża „ideową” wspólnotę z projektami Tymińskiego i Leppera oraz ambicjami politycznymi założycieli Pro Milito (o czym ma świadczyć wywiad z generałem Wileckim, komendantem głównym stowarzyszenia Pro Milito, które założył wspólnie z  gen. Markiem Dukaczewskim - szefem byłych Wojskowych Służb Informacyjnych, gen. Zenonem Poznańskim – absolwentem moskiewskiej Akademii im. Woroszyłowa, wiceadmirałem Markiem Toczkiem - byłym dowódcą Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych, gen. Julianem Lewińskim – byłym dowódcą Warszawskiego Okręgu Wojskowego oraz płk Janem Oczkowskim - byłym szefem Biura Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSI), przy czym niektóre z tych osób znalazły się także w gronie założycieli Stowarzyszenia SOWA, zarejestrowanego w styczniu 2010 roku przez oficerów byłych Wojskowych Służb Informacyjnych (we władzach stowarzyszenia SOWA jak i stowarzyszenia Pro Milito zasiadają: płk Jan Oczkowski, wywodzący się z elitarnego oddziału „Y” Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, złożonego z oficerów – uczestników kursów GRU oraz płk Zbigniew Kumoś, „historyk wojskowości”, wykładowca Akademii Humanistycznej w Pułtusku, na którego opracowania wielokrotnie powoływał się gen. Jaruzelski podczas wyjaśnień składanych przed sądem),
 • nadto Aleksander Ścios podkreśla, że na stronie Pro Milito zawarta jest krytyka obecnego stanu armii, wskazywanie na nieudolność cywilnych ministrów obrony oraz mniej lub bardziej zawoalowany postulat stworzenia „nowej, trzeciej siły politycznej”, wielu członków Pro Milito należało do grona współpracowników i „konsultantów” Andrzeja Leppera, a dzisiaj na  stronie Pro Milito znajdują się artykuły gen. Waldemara Skrzypczaka, Romualda Szeremietiewa, gen. Lewińskiego i Bogdana Poręby (jednego z założycieli Zjednoczenia Patriotycznego "Grunwald"); zdaniem Ściosa teksty publikowane na stronach stowarzyszenia mogą sprawiać wrażenie rzeczowej krytyki, szczególnie wśród odbiorców nie posiadających wiedzy o rzeczywistych konotacjach tego środowiska, a patriotyczna i „bogoojczyźniana” retoryka, może zwodzić czytelników o poglądach konserwatywnych; nadto Ściosowi nie podobają się wątki ideologiczne, wynikające z tradycji postendeckich.

Jak z powyższego zestawienia wynika, wojskowi – co do zasady - powinni trzymać się z daleka od działań publicznych, szczególnie ci, którzy mieli (mają) jakiekolwiek związki ze Stowarzyszeniem Pro Milito (tym bardziej, że do Pro Milito należą też niektórzy działacze SOWY). Ponadto – zdaniem Ściosa – wszyscy ci ludzie tylko udają patriotyzm i zainteresowanie sprawami obronności, a na swoich stronach internetowych wyłącznie stosują chwyty retoryczne w postaci rzekomego zaangażowania w sprawy stanu armii, losu  pokrzywdzonych, czy też – jak to nazywa Ścios – problematyki „bogoojczyźnianej”. W rzeczywistości ich zamiary mają być takie, jak określono na wstępie – czyli: dezintegrowanie środowisk prawicowych oraz uszczknięcie kilka procent wyborców z elektoratu PiS-u.

Ścios – przy okazji – po raz kolejny dezawuuje legalną i znaczącą w swoim czasie partię „Samoobrona”, podkreślając, że byli z nią związani niektórzy działacze Pro Milito, a także sugeruje, że Szeremietiew popełnia błąd publikując na stronach Pro Milito i utrzymując kontakty z wojskowymi.

Nowy Ekran, posiadając relacje z „tymi” wojskowymi (Wilecki, Skrzypczak, Toczek), pozwalając im publikować na portalu, poświęcając dużo miejsca problematyce obronności i korzystając z pomocy finansowej absolwenta WAM, jest – zdaniem Ściosa – całkowicie niewiarygodny i uwikłany w działania operacyjne dezintegratorów.

Nie mam najmniejszego  zamiaru wchodzić w polemikę z tezami autora o Nowym Ekranie, jako dezintegratorze prawicy. Są one po prostu na gruncie dedukcji nieweryfikowalne. To czas dostarczy możliwości ich empirycznego sprawdzenia. Jeśli ŁŁ i Szeremietiew weszli w jakieś „podejrzane” układy personalne, dowiemy się o tym. Myślę, że najszybciej od nich samych. Nie ma powodu, by lekceważyć rozeznanie i doświadczenie polityczne Szeremietiewa lub a priori przypisywać złe intencje redaktorowi naczelnemu NE.

Jest rzeczą oczywistą, że każdy ma prawo zdecydować, czy odpowiada mu portal, którego sponsorem jest pan Opara, który ponad wszelką wątpliwość ukończył uczelnię wojskową i jest – jak widać - nadal zainteresowany problemami obronności, ma znajomych wojskowych i utrzymuje z nimi kontakty.

Osobiście uważam, że bardzo dobrze, że istnieje popularny portal na którym problemy obronności Polski są traktowane z należytą uwagą i przedstawiane cywilom w sposób rzeczowy przez wojskowych.

Zastanawiam się też, czy jest rzeczą właściwą czynić podejrzanymi wszelkie działania publiczne ludzi wojska. Nawet wówczas, gdy przeciwwskazań nie widzi – powtórzę ten argument - tak doświadczony polityk, jak Romuald Szeremietiew, będący przez 10 lat ofiarą wrogiej operacji, realizowanej z udziałem oficerów WSI. Niestety, wywód Ściosa jest w tym miejscu niewystarczający. Odmawianie wojskowym prawa do wypowiedzi na tematy obronności czy w innych sprawach publicznych, jest – w mojej ocenie błędem. Patrząc tylko z pragmatycznego punktu widzenia, to też jest elektorat i to liczny, którego nie powinno się w ostentacyjny sposób lekceważyć. Nie mówiąc już o tym, że Ścios nie przedstawił żadnego dowodu na to, iżby na przykład generał Skrzypczak, publikujący w NE, miał kierować się  motywacją „dezintegracji polskiej prawicy”.

Mam wrażenie, że jest to błędna retoryka, szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów.

 

 

Czy spór z Bankiem Pekao SA jest dowodem na bycie aferzystą gospodarczym?

W tekście Ściosa jest opisany konflikt Ryszarda Opary z Bankiem Pekso SA. Podnoszona jest kwestia wysokości długu i listu gończego wystawionego za biznesmenem, w związku z zarzutem prokuratorskim ukrywania majątku przed wierzycielem-Bankiem.

Więcej informacji – niestety dalece nie wystarczających – można znaleźć tutaj.

Opara ma być winien Pekao SA 35 mln zł niespłaconego kredytu (dziś z odsetkami wynosi on ok. 80 mln zł), jednocześnie on sam wniósł w 2010 roku pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie przeciwko Pekao i CDM Pekao o ponad 306 mln zł odszkodowania. Zawiadomił również prokuraturę o oszustwie, jakiego mieli dopuścić się przedstawiciele władz tych instytucji. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku chodzi o domniemane manipulacje związane z udzieleniem kredytu Ryszardowi Oparze w 2001 r. na zakup 10 proc. akcji Elektrimu S.A. – spółki, której niedługo po pechowej transakcji zaczęła grozić upadłość. Opara miał być zmuszany przez Bank do zakupu akcji Elektrimu pod groźbą wypowiedzenia umowy kredytowej.

Sprawa jest niejednoznaczna także z tego powodu, że Sąd Najwyższy w Queensland w Australii odrzucił w marcu 2010 r. bankowy tytuł egzekucyjny, o jaki Pekao SA ubiegało się na terenie Australii. Czyli nie uznano polskich tytułów wykonawczych opartych o ten tytuł.

Osobiście co do zasady jestem ostrożna w entuzjastycznym przyjmowaniu informacji pochodzących z polskiej prokuratury o ściganiu aferałów gospodarczych. Ilość „błędów” popełnianych przez polskich śledczych jest nieprawdopodobna. Skutkiem są firmy upadłe tylko z powodu omyłek wymiaru sprawiedliwości (bez żadnych innych powodów merytorycznych), zniszczone ludzkie biografie, i to często najbardziej przedsiębiorczych osób, niespodziewane kariery finansowe różnej maści rzeczywistych oszustów, wspieranych przez „mylące się” organy prokuratury, etc.

Zagraniczne banki działające w Polsce nierzadko działają na szkodę polskich klientów i akcjonariuszy, a także Skarbu Państwa.

Bank Pekao SA zajmuje tutaj szczególne miejsce. Ogromną dokumentację w tym zakresie zgromadziło Stowarzyszenie „Przejrzysty Rynek”, kierowane przez Jerzego Bielewicza, jednego z redaktorów NE.

Kto nigdy nie czytał publikacji Bielewicza, niech przeczyta choćby ten pozew:

Jak nas okradają?

Ale warto też zobaczyć, jak załatwiani są indywidualni przedsiębiorcy:

Czy to już bankokracja?

Polskich klientów – wespół z prokuraturą – niszczą też polskie Banki. Polecam analizę poniższego przypadku:

Prokurator Przybylska-Michalak nie powinna kierować prokuraturą

Sprawiedliwy wyrok po latach

O tym jak mafia załatwiała przez 10 lat Janusza Górzyńskiego

Moim zdaniem, Ścios popełnia karygodny błąd wywodząc przedwcześnie - ze sporu cywilnego między  dość niewiarygodnym Bankiem a Ryszardem Oparą – kryminalne insynuacje dotyczące tegoż ostatniego. Powtórzę jeszcze raz, nie ma powodu by dzisiaj w Polsce traktować informacje pochodzące z prokuratury jako miarodajne.

W tym miejscu Ścios – w mojej ocenie – wyrządza też „niedźwiedzią przysługę” PiS-owi, z którym jest utożsamiany.

Na coś się trzeba zdecydować, albo prokuratura działa źle (a tak jest w rzeczywistości) albo traktujemy ją jako wiarygodne źródło danych. Stanie w rozkroku sprawia, że PiS jest często podejrzewany o brak obiektywizmu, uznaniowość, a nawet stronniczość. Nie należy popełniać tego błędu.

 

 

Styl komunikacji Ściosa – nieomylność i nadużywanie słowa hańba

Publikacje Ściosa są niejednokrotnie interesujące. Zawierają wiele danych faktograficznych, nie zawsze łatwo dostępnych, pisano są jasno, poruszają ważne tematy.

Nie zawsze można się zgodzić z konkluzjami Ściosa, gdyż przyświeca im swoista metaperspektywa poznawcza. Ścios opisuje świat przede wszystkim jako teatr działań agenturalnych.

Nie będę się w tym miejscu odnosić do trafności takiego ujęcia, gdyż to bardzo złożona kwestia. Chcę tylko zwrócić uwagę na styl komunikacji Ściosa.

Ścios nie uznaje równoprawnej dyskusji. Osoby mające inną opinię lub przedstawiające inne fakty niż on nazywa po prostu głupcami i chamami oraz wyprasza ze swojego blogu.

Kilka razy ścięłam się ze Ściosem na jego blogu. Głównie w sprawach nieadekwatnych ocen Kościoła Katolickiego w Polsce, gdzie Ścios używa względem całego Kościoła osądów  typu „hańba”, w okolicznościach, gdy jego zastrzeżenia dotyczą pojedynczych hierarchów. Gdy oponowałam, Ścios  był zawsze nieprzyjemny i nie podejmował merytorycznych wątków. Skłoniło mnie to napisania  takiej ogólnej rekapitulacji o nim w dyskusji na Blogmediach (pod notką zatytułowaną „Wielka burza w szklance wody, czyli Nowy Ekran”):

21. Moje zarzuty względem Ściosa
Rebeliantka, ndz., 08/05/2011 - 21:41

 1. To teoretyk, który nie potrafi stanąć w obronie konkretnego krzywdzonego człowieka. Jest na to za "wielki". Nie pochyli się nad konkretnymi dowodami, a przy tym nie narazi swojej "reputacji". To taki rodzaj współczesnego profesora Sonnenbrucha.
 2. To facet, który ma skłonność do lekceważącego wypowiadania się o polskim Kościele Katolickim. Jedyne kryterium przy pomocy którego ocenia polski Episkopat, to kryterium ścigania agentów. Jego zdaniem ściganie to nie jest dość intensywne i spektakularne. Inne wymiary funkcjonowania KK są dla niego mało istotne.
 3. To pisarz, który tym się różni od tych, których cenię, że ma w dość dużej pogardzie Naród Polski. Poczytajcie jego teksty uważnie. Ileż tam dużych kwantyfikatorów o tym, jak to większość Polaków jest głupia i wyposażona we wszelkie wady. Rzadko kiedy tam znaleźć można zrozumienie dla trudnej sytuacji oszukanego i zmanipulowanego społeczeństwa oraz prawdziwe chrześcijańskie współczucie. To analityk służący jakiejś sztucznej, wykoncypowanej idei, a nie rozwiązywaniu konkretnych problemów.

Przy tym narcyz. Wścieka się, gdy podejmować z nim zdecydowaną polemikę.

Reasumując. Nie ufam jego analizom. Są zbyt teoretyczne, podporządkowane sztywnym założeniom poznawczym, których pan Ścios nigdy nie jest skłonny weryfikować.

Zgadzam się, że moja wypowiedź była ostra. Ale Ścios nazwał ją u siebie haniebną. A więc sami zobaczcie, czy mam rację:

Przykład pierwszy – moja dyskusja na blogu Ściosa z Seawolfem pod notką: „Nowy Ekran – stare metody”

@seawolf
"Natomiast zbawcy ojczyzny z Sowy maszerujący czwórkami do urn, tym razem, jako "arystokracja Boga" walcząca o intronizację Chrystusa Pana, sorry, zapala mi się lampka alarmowa".

http://cogito.salon24.pl/312186,nowy-ekran-stare-metody#comment_4479019

Nie rozumiem Twoich obaw - w tym względzie - Seewolf. To SOWA jest tak liczna, aby należało się obawiać, że zmieni wynik wyborczy?

Zupełnie na marginesie, nie mam nic przeciwko temu, aby wojskowi poznali posłannictwo sługi bożej Rozalii Celakówny i głosowali biorąc je pod uwagę. Nie wydaje Ci się, że Twój persyflaż jest niestosowny?

REBELIANTKA 71 3262  | 03.06.2011 09:54

rebeliantka
Proszę, żeby Pani powstrzymała się przed wyrażaniem jakichkolwiek opinii na moim blogu. Odsyłam w miejsca dla Pani przyjazne.
Nie zwykłem gościć ludzi Pani pokroju, rozpowszechniających na mój temat haniebne i fałszywe sądy.
Żegnam.
ALEKSANDER ŚCIOS 593 13119  | 03.06.2011 10:15

@Aleksander Ścios
To jest Pańska subiektywna interpretacja. Mająca charakter pomawiający, zresztą.

Nadto nie zwracałam się do Pana, tylko do Seawolfa. A na Pańskim blogu wyłącznie z powodu niestosownych sugestii Seawolfa, dotyczących osób upowszechniających wiedzę o posłannictwie Rozalii Celakówny.

Oczywiście może Pan korzystać ze swoich uprawnień osoby prowadzącej ten blog. Nawet w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami.
REBELIANTKA 71 3263  | 03.06.2011 10:30

@rebeliantka
"Nie wydaje Ci się, że Twój persyflaż jest niestosowny?"

Nie, nie wydaje mi się.

Pozdrawiam
SEAWOLF 497 7343  | 03.06.2011 11:06

@rebeliantka
"Nie rozumiem Twoich obaw - w tym względzie - Seewolf. To SOWA jest tak liczna, aby należało się obawiać, że zmieni wynik wyborczy?"

Nie tyle liczna, co wpływowa. W każdym województwie był sowiecki rezydent , kazdy miał co najmniej 10 agentów, do tego nielegały, śpiochy, agenci wpływy, pozytecznie idioci. NIe na bazarach z pietruszką, tylko w kluczowych miejscach, w polityce, biznesie, mediach, uczelniach, kościele, mediach. Zniknęli? Nie ma byłych czekistów, sa tylko czekiści, jak mawia Putin.

Nie wejdzie żadna taka partyjka do Sejmu, oczywiście, tak jak nie weszła zadna poprzednia tego typu inicjatywa, ale nie o to tez tu chodzi. Chodzi o to, by urwac PiSowi te 2-3% głosów. Koniec, kropka, o nic więcej tu nie chodzi. Proste, jak konstrukcja cepa.

Niezależnie od urojeń ludzi, których ci fachowcy sobie wybrali, jako użyteczne narzędzie.
SEAWOLF 497 7343  | 03.06.2011 11:20

@seawolf
Moja ocena czynników wpływających na wynik wyborów jest inna. Dziękuję Ci za wypowiedź, ale nie będę odnosić się bardziej szczegółowo z uwagi na życzenie pana Aleksandra Ściosa, abym nie komentowała na jego blogu.

Natomiast jestem rozczarowana, że uznajesz za dopuszczalne ironizowanie na temat intencji osób piszących o misji Rozalii Celakówny. To nie jest właściwe.

Z tego powodu raz jeszcze podnoszę tą kwestię w tym miejscu. Czuję się zobowiązana reagować stanowczo, jak również wobec nieuzasadnionych rekapitulacji o polskim Kościele, który ma być Kościołem hańby, a nie kościołem wiernym Bogu i Ojczyźnie.

http://cogito.salon24.pl/310839,indeks-tekstow-nienapisanych

pozdrawiam
REBELIANTKA 71 3264  | 03.06.2011 11:40

seawolf
Będę Panu zobowiązany za nieprowadzenie dyskusji z Rebeliantką.
Ta osoba najwyraźniej nie pojmuje elementarnych zasad kultury, nakazujących opuścić miejsce, w którym jest się intruzem.
ALEKSANDER ŚCIOS 593 13121  | 03.06.2011 11:57

Przykład drugi – Ścios wyjaśnia blogerce grazss

Czytuję ten blog,
ale, ze względu na specyficzną drażliwość autora, nie komentuję.
Przeczytałam teraz wszystkie komentarze.
Jestem chyba w jakimś matrixie....
GRAZSS 17 5069  | 03.06.2011 11:22

grazss
Ta "drażliwość autora" jest wyrazem szacunku wobec stałych czytelników i ma za zadanie ochronę przed głupotą i chamstwem.
Tu nie dyskutuje się z głupcem, a chama wyrzuca się za drzwi.
Jeśli kogoś rażą takie zasady - ma setki innych miejsc.
ALEKSANDER ŚCIOS 593 13121  | 03.06.2011 11:53

I tak wygląda dyskusja z Aleksandrem Ściosem. On uprawia swoiste pranie mózgu czytelnikom na swoim blogu. Nie dopuszcza dyskusji, aby nie zostały osłabione jego tezy. Personalnie atakuje przeciwników i stosuje wiele technik ingracjacyjnych względem akolitów.

Nie jestem zwolennikiem takiej retoryki. Niezależnie od tego, że wiele tekstów i informacji Ściosa jest wartościowych, manipulacja podczas wymiany poglądów musi wzbudzać wątpliwości. Ja je mam. Poza tym trudno uznać, aby przy pomocy epitetów „głupiec” i „cham” udawało się pozyskać nowych lojalnych zwolenników. Spacyfikowani zamkną buzie, ale i tak będą myśleli swoje.

Jeśli Ścios jest jakąś kluczową postacią w PiS-ie, to ktoś powinien zwrócić uwagę na jego „techniki perswazyjne”.

I to by było na tyle.
 

 

 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)

Komentarze

O, jak to miło dostać zagadkową "jedyneczkę".

Zagadkową, bo bez komentarza ;)

Vote up!
0
Vote down!
0
#162925

Po pierwszym przeczytaniu Twojego wpisu sam byłem skłonny dać 1 ale mam taką zasadę, że zanim to zrobię to się poważnie zastanawiam.
Po drugim przestudiowaniu wpisu uznałem, że brak oceny będzie właściwszy - całkowicie nie podzielam Twoich zastrzeżeń, uważam, że zbyt dużo w Twojej analizie emocji i personalnych urazów, które odbierają tekstowi obiektywizm.

Lubię ŁŁ mimo oskarżeń jakie się pod jego adresem pojawiają, mam konto na NE choć do końca nie ufam tej inicjatywie. Publikuję tam też swoje sporadyczne wpisy, zresztą tak jak i na S24, któremu ufam jeszcze mniej.
Jestem całkowicie przekonany, że do wyborów kwestia podnoszonych przez Ściosa uwag względem NE wyjaśni się w 100%. Jest taki bezbłędny papierek lakmusowy, który idealnie się sprawdza. Jaki nie powiem, bo może przestać działać. Dzięki temu prostemu testowi nie zaprzątam sobie głowy ani JKM, ani PJN, ani Jurkiem etc.

Jak dla mnie mecz Ścios : Antyścios, jak na razie kończy się wynikiem 1 : 0. Coś mi mówi, że wynik ten jeszcze długo nie ulegnie zmianie.

Vote up!
0
Vote down!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#163383

A więc czekam na wyniki ujawnione przy pomocy "papierka lakmusowego".

Ja też mam swoje własne "papierki", zapewne inne niż Twoje.

Swoich emocji się nie wstydzę. Człowiek bity, poniewierany i okradany przez postkomunistycznych złodziei i bandytów, przy prawie zerowej reakcji "naszych" władz, ma do tego prawo. Mówiąc dosadnie, mam dość hipokryzji i zakłamania w polskich elitach politycznych. To obywatele za to płacą, zbyt często całym majątkiem, życiem, zdrowiem, naruszaniem godności osobistej. PiS - niestety - nie ma odpowiedniego potencjału do zmiany i niewiele robi, by go mieć. To oczywiście moja subiektywna opinia.

Zamierzam podnosić zastrzeżenia. Z powodów nieosobistych i jak najbardziej osobistych, też.

Dyskusja pod tą notką i pogardliwy styl Ściosa mocno mnie umacniają w tej decyzji.

To nie sztuka opowiadać ogólne konkluzje o wszechobecnych agentach, sztuka zbudować kontrdziałania.

Na razie nie potrafili obronić nawet prezydenta i 95 innych osób, nie mówiąc o setkach tysięcy innych pokrzywdzonych obywateli.

Dziękuję za komentarz.

Vote up!
1
Vote down!
0
#163413

[quote=Rebeliantka]Swoich emocji się nie wstydzę. Człowiek bity, poniewierany i okradany przez postkomunistycznych złodziei i bandytów, przy prawie zerowej reakcji "naszych" władz, ma do tego prawo. Mówiąc dosadnie, mam dość hipokryzji i zakłamania w polskich elitach politycznych. To
obywatele za to płacą, zbyt często całym majątkiem, życiem, zdrowiem, naruszaniem godności osobistej.[/quote]
Nie sposób z tym polemizować. Mam podobne odczucia. Żyjemy w państwie, które jest opresorem wobec swoich obywateli.

[quote=Rebeliantka]PiS - niestety - nie ma odpowiedniego potencjału do zmiany i niewiele robi, by go mieć. To oczywiście moja subiektywna opinia.[/quote]
Nie wiem o jakim potencjale mówimy. Jeśli w rozumieniu modnego (i całkowicie absurdalnego) ostatnio kryterium "zdolności koalicyjnej" to tak. Tyle, że do kogo niby PiS ten potencjał miałby wypracowywać, skoro wszystkie liczące się w statystykach ugrupowania to beneficjenci 3RP ?
Liczący się potencjał to potencjał intelektualny - przede wszystkim dogłębna znajomość funkcjonowania 3RP od środka. Tego potencjału w takim zakresie nie posiada żadne inne środowisko, a już w szczególności nie ma o tym bladego pojęcia żadne blogerskie pospolite ruszenie.

O tym czy ów potencjał byłby wykorzystany, moglibyśmy dyskutować tylko w przypadku gdyby PiS miał szansę go zrealizować. Dotąd nie miał.
Jestem przekonany, że po uzyskaniu większości parlamentarnej Kaczyński zrobiłby wszystko to czego nie zrobiono po 89. Dowiódł tego rozbijając i na długo paraliżując działanie WSI.

W przesłaniu z NE widać takie oto wątki:
- polska scena polityczna podzieliła się na PiS i PO
- walka PiS z PO donikąd nie prowadzi
- PiS miał już swoją szansę
- stwórzmy alternatywę

To samo w sobie powinno zapalać lampkę alarmową.

[quote=Rebeliantka]Zamierzam podnosić zastrzeżenia. Z powodów nieosobistych i jak najbardziej osobistych, też.[/quote]
Twoje prawo, tyle że w takim wypadku, moim zdaniem, ucierpi na tym to co chcesz przekazać. Warto ?

[quote=Rebeliantka]Dyskusja pod tą notką i pogardliwy styl Ściosa mocno mnie umacniają w tej decyzji.[/quote]
Styl polemiki Ściosa pozostawia wiele do życzenia. Zgadzam się. To pewnie skutek uboczny tematyki jaką się zajmuje i przewrażliwienia na ewentualne prowokacje.

[quote=Rebeliantka]To nie sztuka opowiadać ogólne konkluzje o wszechobecnych agentach, sztuka zbudować kontrdziałania.[/quote]
No ale to jakby nie rola Ściosa. Jego poletko to analityka.

Oj, Rebeliantko, użycie sformułowania "wszechobecni agenci" niestety bardziej przypomina ton w jakim opisywana jest przez GW prawica i jej rzekome fobie.
Co zrobić gdy cały szereg okoliczności robi wrażenie znanych już, zakulisowych działań, przeprowadzanych już parę razy z pamiętnym skutkiem ? Nic nie robić ?

Ścios rzucił ostrzeżenie. Odpowiedź ze strony NE była porażająca - nie cofnięto się nawet przed (prawdopodobnie chybioną) demaskacją A Ściosa. I to w jaki sposób ?

[quote=Rebeliantka]Na razie nie potrafili obronić nawet prezydenta i 95 innych osób, nie mówiąc o setkach tysięcy innych pokrzywdzonych obywateli.[/quote]
Tak, nasze Państwo nie potrafiło chronić swoich przedstawicieli. Nie potrafi również wielu innych, znacznie bardziej błahych rzeczy. Dlatego jest wiele do zrobienia i ostatnia rzecz jakiej teraz potrzebujemy to poddawanie się emocjom i rozgrywaniem osobistych urazów.

Vote up!
0
Vote down!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#163543

//W przesłaniu z NE widać takie oto wątki:
- polska scena polityczna podzieliła się na PiS i PO
- walka PiS z PO donikąd nie prowadzi
- PiS miał już swoją szansę
- stwórzmy alternatywę//

Ja zrozumiałam to przesłanie w inny sposób - uzupełnijmy działania PiS, tam gdzie one są niewystarczające lub PIS nie chce, nie potrafi, nie może ich podejmować.

Ale, oczywiście mogę się mylić. Nie jestem NE, a tylko blogerem na NE.

Ps 1/ Potencjał intelektualny PiS - moim zdaniem - w wielu sferach jest niewystarczający.

Świadczyła o tym np. tak chwalona przez propagandzistów działalność MS Ziobro, który popełnił wiele błędów, a ludzie mu to zapamiętali.

Np. Lekceważył skargi i zawiadomienia o przestępstwach od obywateli. Ten kluczowy odcinek w MS powierzył całkowicie niewiarygodnym urzędnikom, dyrektorom z Biura Ministra - Łukasiewiczowi i Dostatniemu - którzy dbali tylko o to, aby sprawiedliwości nie stało się zadość i żadnemu funkcjonariuszowi-przestępcy włos z głowy nie spadł, po prostu oszukiwali Ziobrę, a po przegranych przez PiS w 2007 roku wyborach, pierwsi polecieli kablować na byłego ministra (laptop, karty pre-paid) do Ćwiąkalskiego.

Oczywiście wiele osób powiadamiało Ziobrę i Kaczyńskiego, o tym, co się dzieje w Ministerstwie za plecami Ziobry, ale informacje te były bagatelizowane.

Ps 2/ sformułowania "wszechobecni agenci" nie użyłam w sposób szyderczy.

Vote up!
1
Vote down!
0
#163550

[quote=Rebeliantka]//W przesłaniu z NE widać takie oto wątki:
- polska scena polityczna podzieliła się na PiS i PO
- walka PiS z PO donikąd nie prowadzi
- PiS miał już swoją szansę
- stwórzmy alternatywę//

Ja zrozumiałam to przesłanie w inny sposób - uzupełnijmy działania PiS, tam gdzie one są niewystarczające lub PIS nie chce, nie potrafi, nie może ich podejmować.

Ale, oczywiście mogę się mylić. Nie jestem NE, a tylko blogerem na NE.[/quote]
Ależ ja to rozumiem.
Przesłanie NE początkowo też rozumiałem podobnie i z tego co po piszących tam ludziach widać, większość nadal myśli podobnie. Potem Ścios rzucił trzy granaty zaczepne (nie można wykluczyć, że to co napisał o wykwitłych na kilka miesięcy przed wyborami inicjatywach, było zamierzoną prowokacją typu "uderz w stół...") i trzeci przyniósł efekt spektakularny.

Osądzanie czy działania PiS są wystarczające, niewystarczające czy zaniechane to moim zdaniem rzecz ryzykowna. Wnoszenie tak czy inaczej po tym co widać, lub raczej po tym co się nam przedstawia to błąd. Dla mnie sprawa sprowadza się do takiej kwestii - mam zaufanie do Kaczyńskiego lub go nie mam.
Ja na razie mam.
Mało kto dostał tyle w skórę aby mieć osobisty powód do rozprawienia się z 3RP. Jeszcze mniej jest takich, którzy takie doświadczenie łączą z dogłębną wiedzą jaka musi wynikać z byciem posłem, szefem liczącego się ugrupowania i premierem.

Każdy może sobie sądzić co uważa ale fakty są nieubłagane - PiS z Kaczyńskim na czele to jedyna formacja mogąca zmienić 3RP. Próby budowania od podstaw nowej opozycji to zahamowanie szans na to. PiS to jest nasz "ostatni legion".

Mówisz "Potencjał intelektualny PiS - moim zdaniem - w wielu sferach jest niewystarczający." - może masz rację. Problem w tym, że innego "legionu" nie mamy i mieć nie będziemy. Nie ma czasu na eksperymenty.

[quote=Rebeliantka]Ps 1/ Potencjał intelektualny PiS - moim zdaniem - w wielu sferach jest niewystarczający.

Świadczyła o tym np. tak chwalona przez propagandzistów działalność MS Ziobro, który popełnił wiele błędów, a ludzie mu to zapamiętali.

Np. Lekceważył skargi i zawiadomienia o przestępstwach od obywateli. Ten kluczowy odcinek w MS powierzył całkowicie niewiarygodnym urzędnikom, dyrektorom z Biura Ministra - Łukasiewiczowi i Dostatniemu - którzy dbali tylko o to, aby sprawiedliwości nie stało się zadość i żadnemu funkcjonariuszowi-przestępcy włos z głowy nie spadł, po prostu oszukiwali Ziobrę, a po przegranych przez PiS w 2007 roku wyborach, pierwsi polecieli kablować na byłego ministra (laptop, karty pre-paid) do Ćwiąkalskiego.

Oczywiście wiele osób powiadamiało Ziobrę i Kaczyńskiego, o tym, co się dzieje w Ministerstwie za plecami Ziobry, ale informacje te były bagatelizowane.[/quote]
Ja te rozczarowania rozumiem, nie rozumiem natomiast skąd przekonanie o celowych zaniechaniach ?
Przecież PiS nie obejmował państwa na wyłączność, wraz z wymianą kluczowych urzędników. Przejmował struktury, które funkcjonowały w trakcie rządów i AWS i SLD. Trudno się zatem było spodziewać, że przejmowali zasoby bezpartyjnych państwowców, którzy zresetowali swoje przekonania i przewektorowali je na pracę ku chwale 4RP. Większość ich mimowolnych podwładnych stanowił element czekający na rychłą zmianę, wiedzący, że już lada moment wróci stare, które może zechcieć rozliczyć tego czy owego z propaństwowej nadgorliwości.
Jednej kadencji by nie starczyło żeby element 3RP przestał bruździć.

[quote=Rebeliantka]Ps 2/ sformułowania "wszechobecni agenci" nie użyłam w sposób szyderczy.[/quote]
OK.

Vote up!
0
Vote down!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#163745

Jeżeli wszyscy dookoła, którzy nie widzą jedynej szansy dla Polski w PiS-e są agentami, to czyim agentem w takim razie jest pan Aleksander Ścios, który zamieszcza swoje artykuły pod pseudonimem?

Vote up!
0
Vote down!
0
#162928

A może oprócz tych "jedyneczek" jeszcze jakaś merytoryczna opinia ;)))

Z czym się tak bardzo nie zgadzacie?

Vote up!
0
Vote down!
0
#162931

Co to za bzdury?
Czyli poczekaj jak założą WSI-oki przed wyborami nowa partie,zbiorą glosy parę procent PiS-owi i co? pewnie będą tak "współpracować" jak LPR i Samoobrona!! A czemu nie?! Przecież nie masz nic przeciwko temu aby zakładali partie wojskowi!!? One wojskowe trepy ,to przecież honorowi ludzie i tacy patrioci,ze lepszych w PiS-ie nie znajdziesz!!!
Kiszczak z Jaruzelskim jak te Twoje rozumowanie czyta to pospadali ze śmiechu i pewnie sztuczne szczeki im powypadały ...?!Ale w rozumowaniu logicznym to Wałęsę przeskoczyłaś kobieto! :)))
Podobnie jak on Ty tez zniszczysz komunizm...sama!!
Powodzenia!

Vote up!
1
Vote down!
0

Errata

#162938

Nie przypisuj mi tez, których w moim tekście nie ma.

Przeczytaj go jeszcze raz uważnie. To jest tekst o tym, że retoryka Ściosa jest niekorzystna dla PiS, zniechęca do niego część wyborców.

Vote up!
1
Vote down!
0
#162941

Tak ,rzeczywiście Ścios namawia aby ludzie nie glosowali na PiS i zaufali Dukaczewskiemu i innym wojskowym WSI-okom!!
Czy muszę jeszcze raz Ściosa czytać artykuły?
A może jak opadną Opary i ten jego artykuł POLSKO OJCZYZNO MOJA rowniez opadną uczucia do Polski niezależnej ,to czy czasem nie będzie tak jak za czasów terroru Kiszczaka?
To do tego Scios namawia,mnie i innych?? czy ja może źle interpretuje Ściosa retoryki? Bo jak mi się wydaje Scios wyraźnie i dobitnie ostrzega przed złoczyńcami ,którzy służą ruskim skurwysynom ,a jak nazwać tych polskich skurwysynów ,którzy nazywają siebie "patriotami"? Bo ci którzy są pomordowani przez tych "patriotów" w polskich mundurach,leżą zagrzebani nie wiadomo gdzie,a jest ich niemało bo ponad milion ofiar,to byli prawdziwi patrioci.Dukaczewski,Petelicki i inni "bohaterowi honorowi" są nie z mojej bajki. A może o czymś innym pisze Scios? Moze coś przegapiłem? Pewnie o dobrych i niewinnych ludziach z Samoobrony? A moze o tych z LPR-u? a może , wiesz , masz racje i załóżmy nowa partie aby wzmocnić PiS? Nie? Oni już byli ...teraz My kurwa,a co?dlaczego nie,kurwa !...:(( ze Opara to biznesmen? to będą ludzie glosowali na nowego bogatego? a czy to już nie było?!! ,ze WSI-oki wytrzasnęli takiego bogatego z południowej ameryki??? teraz z Australii?? tylko czemu bez czarnej teczki??! Nie ma nic na Kaczynskiego?? a może się jeszcze coś znajdzie? i tak dalej ,i tak dalej wciaz niewinni z WSI i jacy honorowi obywatele...równoprawni z nam??! o !!to z pospólstwem się chcą dogadać agenci??! Wydaje mi się ,ze chyba gołym okiem widać co jest grane,no chyba ,ze ktoś jest podobny do nietoperza głuchy,ślepy i czepia się WSI-oków...:(( Ale rezydent gajowego rewiru już zdecydował dwu dniowe wybory ,to będą kreślić jak ma być ,a nie jak chcą tego ludzie.
Tak retoryka Sciosa jest kompletnie dla PiS-u niekorzystna przy tych kombinacjach WSI!! Oni przecież chcą dobrze tylko Scios wciaz wymyśla jakichś Petelickich ,Dukaczewskich i innych miłujących ojczyznę...

"...W informacjach na temat Stowarzyszenia, jakie gen. Dukaczewski dotychczas przekazywał mediom zabrakło istotnych wiadomości o ludziach tworzących Sowę. Ich nazwiska nie figurują w internetowych raportach KRS, nie znaleźli się również wśród członków zarządu Stowarzyszenia. Być może to zamierzone przeoczenie. Nazwiska założycieli organizacji, znajdziemy bowiem w Raporcie z Weryfikacji WSI, ale też w wielu publikacjach dotyczących afer z udziałem wojskowych służb.

Wśród założycieli jest trzech (nie licząc Dukaczewskiego) generałów - byłych szefów WSI. Gen. bryg. Marian Sobolewski (od kwietnia do lipca 1992), gen bryg. Konstanty Malejczyk (1994-96) oraz kadm. Kazimierz Głowacki (1996-97). Nazwisko Konstantego Malejczyka - oficera elitarnego Oddziału Y Zarządu II znajdziemy na stronach Raportu dotyczących nielegalnego handlu bronią, inwigilacji środowisk politycznych oraz w związku z operacją "Gwiazda" - dotyczącą rozpracowania operacyjnego oficerów i żołnierzy, którzy przeszli szkolenie w ZSRR. Oddział Y, utworzony w 1983 roku zajmował się zdobywaniem pieniędzy na operacje wojskowych służb, organizując działalność FOZZ-u oraz nielegalne przejmowanie spadków po osobach o polskich korzeniach, zmarłych bezpotomnie na Zachodzie. W sprawach tych, na skutek zawiadomienia złożonego przez Komisję Likwidacyjną WSI prowadzone jest śledztwo IPN. To ludziom tego oddziału powierzono reorientację wywiadu wojskowego i stworzenie sieci przedsiębiorstw mających stanowić tajne ekspozytury komunistycznych służb. Choć formalnie Oddział Y został rozwiązany w 1991 r., jego faktyczną kontynuacją był Oddział 2 (później 22) Zarządu II WSI.

Również z Oddziału Y wywodzi się kadm. Kazimierz Głowacki - uczestnik kursu GRU z sierpnia 1985 r., późniejszy attache wojskowy w Wlk. Brytanii. Nazwisko Głowackiego pojawia się wielokrotnie na kartach Raportu, m.in. w sprawach handlu bronią i inwigilacji prawicy. To na polecenie kadm Głowackiego prowadzone były niektóre czynności w ramach SOR "Szpak" - dotyczącej rozpracowywania Radosława Sikorskiego.

Wśród założycieli Stowarzyszenia są również; płk Michał Szołucha - w 1984 roku słuchacz Akademii Wojskowej NAL w NRD, a następnie w czerwcu 1987 uczestnik kursów GRU w Moskwie. W roku 2006 ówczesny minister ON Radosław Sikorski cofnął zatwierdzoną przez poprzednika nominację Szołucha na attache wojskowego w Niemczech. Decyzja ta spotkała się z natychmiastowym protestem Bronisława Komorowskiego.

Jednym z założycieli Sowy jest płk Krzysztof Polkowski - w latach 2004-6 szef Centrum Bezpieczeństwa Teleinformatycznego WSI, współtwórca tzw."Aneksu do koncepcji rozwoju systemów ochrony kryptograficznej w resorcie Obrony Narodowej". Dokument ten służył zatwierdzeniu planów niestosowania obowiązujących przepisów w procedurze akredytacji urządzeń kryptograficznych i był częścią działań związanych z nielegalnym lobbingiem na rzecz firmy SILTEC, powstałej w 1982 r. jako firma przykrycia Zarządu II Sztabu Generalnego LWP.

Prawdziwie ciekawe postaci znajdziemy także wśród członków Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia. Myślę o płk Zenonie Klameckim - z-cy szefa zarządu kontrwywiadu WSI, zaangażowanym na początku lat 90. w rozpracowywanie Porozumienia Centrum. Od 1990 do 2001 roku wojskowe służby prowadziły działania operacyjne nakierowane na Jarosława i Lecha Kaczyńskich. Celem tych działań było rozbicie PC, uwikłanie jego przywódców i dezintegracja partii. Szczególnie intensywnie działania przeciw środowisku prowadzono w latach 2000-2001, gdy telewizja publiczna kierowana przez Roberta Kwiatkowskiego wyemitował film "Dramat w trzech aktach". Oficerowie WSI zaangażowani w inwigilację PC m.in. Zenon Klamecki - na bieżąco informowali kierownictwo WSI o swoich kontaktach z autorami filmu. (...)
http://www.rodaknet.com/rp_scios_20.htm

P.S.
Ale nie bierz Rebeliantko tego poważnie ,bo ja nie umiem czytać ,a do tego nie potrafię czytać ze zrozumieniem...przecież Kiszczak to czlowiek honoru a Dukaczewski to czlowiek fachowiec jak i inni fachowcy ,którzy przez 77 lat nie chcą niczego innego jak tylko szczęśliwego społeczeństwa polskiego żyjącego w dobrobycie.77 lat!!
ja ich podziwiam ,ze im się jeszcze chce w tych Oparach pracować dla kraju...:)))

Vote up!
1
Vote down!
0

Errata

#162954

To do mnie napisałeś?

Czy jakiś założyciel Sowy albo niezweryfikowany generał WSI finansuje Nowy Ekran?

Czy ja coś przeoczyłam?

Vote up!
0
Vote down!
0
#162980

A jak to się stało ,ze Opara sobie wyjechał do Australii?
Ot tak, pewnie jak Turowski religijność swa utwierdzić? czy finansowo na nogi stanąć? z oszczędności w PRL-u??!
Czy ja może coś przeoczyłem z tego co opisuje Scios o Oparze?

Vote up!
1
Vote down!
0

Errata

#162994

A Panu co nie odpowiada w Oparze?

Że bogaty? Że po WAM? Że wyjechał do Australii na początku lat 80-tych? Że posługuje się "bogoojczyźnianą retoryką"?

Wie Pan, to wszystko może rodzić pytania, zgadzam się. Tylko to na razie nie są dowody działań agenturalnych, rozbijackich, dezintegracyjnych.

Dla mnie kluczowa jest tutaj osoba Szeremietiewa. Dopóki on nie zgłasza wątpliwości, nie mam punktu zaczepienia.

Ceniłam też ŁŁ i znam go jako przyzwoitego blogera. Mam to wszystko nagle przekreślić? Na jakiej podstawie? Bo na portalu pojawili się generałowie Skrzypczak i Toczek? Co mam im dokładnie zarzucać?

Vote up!
1
Vote down!
0
#162999

Na razie uderzasz w Szeremietiewa i Skrzypczaka.

To jest właśnie walor myślenia pseudo-dedukcyjnego.

Vote up!
0
Vote down!
0
#162982

Albo jesteś głupia albo głupiutka udajesz i nie chcesz odczytać tego co zarzucasz Sciosowi,ze przecież ludzi w błąd wprowadza!Sama najlepiej wiesz ,ze Scios opisuje układ ,którego przecież "nie ma" w Polsce tylko dziwnym trafem ,ze to właśnie WSI-oki zakładają nowe partie ,nowe drogi trzecie i wszystko nowe ,a śmierdzi starymi agentami w nowe mundurki wtłoczone. Mafii paliwowej tez nie ma? Nic nie ma tylko Scios jest i wprowadza ludzi w błąd ,aby nie glosowali na PiS!! Biedny Łażący Żebrak z Opara ,którym Polska i ci odrzuceni przez PiS leza na sercu!

Vote up!
0
Vote down!
0

Errata

#162997

Mam zasadę. Nie rozmawiam z ludźmi, którzy mi ubliżają. Przeprosisz mnie, to otrzymasz odpowiedź.

Nie napisałam takiej kwestii:
"Scios ... wprowadza ludzi w błąd ,aby nie głosowali na PiS"

Proszę nie manipulować.

Vote up!
1
Vote down!
0
#163001

Samoobronę i LPR wykończył PiS, to PiS zerwał koalicję, dzisiaj z tzw. afery gruntowej nie ostał się po niej nawet jeden kamień.

Kiedyś jedyną nadzieją dla Polski był Wałęsa, dzisiaj jedyną nadzieją dla Polski jest Jarosław Kaczyński oraz pan Macierewicz i jego pomagier Aleksander Ścios.

A pan Ścios, to w jakich służbach mundurowych dosłużył się tego swojego stopnia oficerskiego? Czy swoje oficerskie gwiazdki dostał już w tej "wolnej" Polsce po 1989 roku, czy jeszcze przed tym, gdy Polska odzyskała prawdziwą i niepodważalną suwerenność i niepodległość, którą gwarantują nam nasi sojusznicy militarni ze Stanów Zjednoczonych?

Vote up!
0
Vote down!
0
#162943

Niestety PiS ma dużą umiejętność przekształcania części swoich zwolenników lub sojuszników we wrogów.

Vote up!
1
Vote down!
0
#162944

Ośmieszasz się ,twierdząc ze Samoobrona to sojusznik i LPR to rowniez sojusznik PiS-u.
WSI-okami naszpikowani i czerwona hołotą !!

Vote up!
0
Vote down!
0

Errata

#162998

To trzeba było z tą czerwoną hołotą w takim razie nie wchodzić w polityczne układy. :)

W pana ukochanym PiS-e jest wielu dawnych polityków z LPR-u i Samoobrony, na pana miejscu zastanowiłbym się, czy przypadkiem nie obraża pan ludzi, na których wkrótce pan odda swój drogocenny głos. :)

Vote up!
0
Vote down!
0
#163003

blog Bez dekretu Aleksandra Ściosa, jako osoba specjalizująca się w psychologii klinicznej, stwierdzam, że nic tam mnie nie razi, wręcz przeciwnie. Pozdrawiam serdecznie Pana, Panie Aleksandrze!

Vote up!
0
Vote down!
-1
#162932

Ależ ja nie wysyłałam Pana Ściosa do psychologa klinicznego.

Ale jeśli Ciebie, Marti, nic nie razi na tamtym blogu, to mam nadzieję, że nikt z niepisowców nie musi u Ciebie korzystać z pomocy.

Całkiem poważnie to napisałam.

Vote up!
1
Vote down!
0
#162933

więc nie warto ich pisać i marnować czasu, przypadkowo mi się przeczytała tylko końcówka  "całkiem poważnie to napisałam", tyle, że nie wiem co, Milutkiej niedzieli, tak całkiem na serio

Vote up!
0
Vote down!
0
#162934

Proszę regenerować się. Praca psychologa klinicznego jest odpowiedzialna. Wymaga dobrej kondycji.

Wówczas - być może - starczać będzie sił i na przeczytanie całego komentarza.

Vote up!
1
Vote down!
0
#162936

Autorowi tej notki szacun i Ściosowi szacun. Wiecie jak jest moja prośba już, czy jeszcze nie? Wyłuszczę. Przed chwilką gdzieś czytałem chyba na Blogmedia24, wywiad ze Ściosem, no dobra wyszukam/łem - link blogmedia24.pl/node/49032  - polecam. Przedstawia tam swój punkt widzenia dość radykalny, alee sporo mi dała ta lektura. Sam bowiem też dawałem się wciągać w bezsensowne dyskusje lub pyskówki na Salon24.pl - pisywałem (*fajne słowo, można by je tak napisać PiS'ywałem, bo PiS-a się nie boję a nawet lubię) tam, jako Gasipies. I faktycznie stwierdzam, że to strata czasu wdawać się w dyskusje z Renatą Rudecką - Kalinowską, czy mr off'em, czy Borze broń Grzegorzem Ziętkiewiczem. 

Ale o co chodzi. Ściosa nie posądzam o złe intencje, podobnie jak i Rebeliantki.

Facet jest z grubsza ciosany, a Kobieta z natury swojej nawet bardziej wrażliwa bywa.

Czy On albo Ona nie mają racji? Wręcz przeciwnie - obydwoje są dla mnie godni szacunku i lubię ich czytać, nawet więcej niż lubię ... ale ad rem.

Chodzi mi o to, że spory wewnątrz prawicy mi się nie podobają.

Macie coś do siebie, to napiszcie prywatnie - jest coś takiego, jak poczta wewnętrzna też. A nie publicznie - a tak trochę tę notkę odbieram

Aczkolwiek dychę, oczywiście należną, za chwilę też dam.

 

Pozdrawiam PS

Vote up!
0
Vote down!
0
#162949

Dziękuję.

Ależ ja nie mam nic osobiście do Ściosa. No, prawie nic.

Jestem za tym, aby nie zrażał wyborców do PiS używaniem - nieuzasadnionym - najcięższych etykiet typu: agent, cham, głupiec. Czyli jestem za tym - co postulujesz - aby nie generować zbędnych konfliktów i sporów.

Napisałam tą notkę ku przestrodze. Tego się nie dało zrobić przez PW.

Vote up!
1
Vote down!
0
#162950

Widzę, że ostro się spieracie, tak jakby była to NAJWAŻNIEJSZA rzecz na świecie. Jeśli to widzieliście (link poniżej) to zupełnie Was nie rozumiem, a jeśli nie widzieliście, to obejrzyjcie, bdo dla osób myślących Polską, o Polsce i dla Polski to wprost obowiązek. Wypowiedź ustawiająca myślenie i w wielu momentach objaśniająca fakty niezbyt znane ogółowi. Tym wystąpieniem A. Macierewicz pokazał, że nie na darmo jest wrogiem publicznym WSIoków, którzy po ujawnieniu jego meldunku dotyczącego wydarzeń w Nangar Khel dostali kolejny raz po nosie.
http://www.youtube.com/watch?v=7UkgFvi51BI

Vote up!
1
Vote down!
0
#162962

Obejrzę.

Czy Maciarewicz mówi coś o tym, że WSI finansuje NE lub wpływa na jego redakcję?

Vote up!
0
Vote down!
0
#162992

Ode mnie 10 za chociażby fakt że piszesz co myślisz o tym całym "konflikcie".
Nadal twierdzę, że tam gdzie trwa wojna wygrywa tylko dostarczyciel broni.
Nie dajmy się podzielić ale także nie dajmy sobie wmówić, że jedyną partią prawicową na tej scenie jest PIS. Bo tak nie jest, pisałem to już wielokrotnie. Ja osobiście zraziłem się to tego ugrupowania po wycięciu (prawie w pień) skrzydła konserwatywnego. Sądziłem że PIS stworzy partię która będzie miała "i prawe i lewe skrzydło aby daleko dolecieć". Niestety zawiodłem się.
Jeżeli chodzi zaś o ŁŁ to pomysł z tworzeniem partii przed wyborami bez przygotowania wcześniejszego merytorycznego (stworzenie prawdziwej alternatywy w programie, projektach ustaw) jest strzałem w stopę i to własną.
Jakby nie patrzeć to PIS jest partią piłsudczykowską czyli socjalistyczną, a ja nie lubię socjalizmu w żadnej postaci.
-----------------------------------------------------------
"Polska Niepodległa to Polska niebezpieczna" Lenin

Vote up!
0
Vote down!
0

----------------------------------------------------------- "Polska Niepodległa to Polska niebezpieczna" Lenin

#162974

Thx

Vote up!
0
Vote down!
0
#162988

Logika Pani wysiadła?

"Autor ostrzega przed współpracą z „Nowym Ekranem”, zarówno w samym tekście, jak i swoich do niego komentarzach."

Gdzie w analitycznym wpisie A. Ściosa jest to napisane?

Czyli wielu ściągniętych znanych blogerów zrezygnowało z uczestnictwa w tym przedsięwzięciu z powodu obiekcji w/w?

Oni zrezygnowali sami widząc i wiedząc z doświadczenia czym pachnie uwiarygodnianie niewiarygodnych przysięgających przyjaźń Moskwie.

Resztę pominę.

  Luzik

Vote up!
0
Vote down!
0

Luzik

#162985

Niewiarygodnych? Myśli Pan o Szeremietiewie, Bielewiczu, Dakowskim?

Vote up!
0
Vote down!
0
#162986

Tak proszę pani ci wszyscy zacni ludzie to zdrajcy Polski i dawni tajni współpracownicy UB, WSI, Stasi, NKWD, GRU. ;)

Vote up!
0
Vote down!
0
#162996

A może coś odpowiedz o tych co sami zrezygnowali ,bo potrafią wyciągać wnioski z tekstu Opary? Brakuje ci czegoś? pewnie logicznych odpowiedzi,ale to najpierw trzeba zrozumieć co kto pisze i prosto odpowiedzieć...

Vote up!
0
Vote down!
0

Errata

#163002

Skoro uważasz, że nie otrzymujesz ode mnie logicznych odpowiedzi, niczego nie rozumiem, itd., to nie zwracaj się do mnie więcej z pytaniami.

Zmienisz styl na grzeczniejszy, będę dalej rozmawiać.

Vote up!
1
Vote down!
0
#163005

Skoro nie umiesz skupić się na odpowiedziach to nie pisz i nie czekaj na komentarze.Podpowiadam ,na każdej Twojej notce napisz w górnym narożniku nie komentuje ,bo mam problem z odczytaniem i zrozumieniem komentarzy!!! A w ogóle to odpieprzcie się ode mnie bo NE to super, a Scios to oszołom choć przecież nic do niego nie masz...no prawie nic!!

Vote up!
1
Vote down!
0

Errata

#163009

//"Gdzie w analitycznym wpisie A. Ściosa jest to napisane?"//

To się zaczyna od tytułu: "Nowy Ekran - stare metody".

A kończy na akapicie:
"Również „Gazeta Polska” – jako najważniejsze medium zaangażowane w proces wyjaśniania okoliczności tragedii, znalazła się na celowniku Nowego Ekranu. Oprócz próby skompromitowania poszczególnych osób, chodziło zatem o podważenie wiarygodności „Gazety Polskiej” i treści publikowanych w niej materiałów.

Reakcja decydentów portalu, tak niewspółmierna do zakresu krytyki, ujawniła rzecz wyjątkowo istotną: objawiła bowiem faktyczny krąg osób i idei, które przez rzekomo „prawicowy” Nowy Ekran są postrzegane jako wrogie oraz ukazała zamiar antagonizowania wyborców PiS-u i dyskredytowania autentycznych przeciwników grupy rządzącej".

//"Resztę pominę".//

Ależ bardzo proszę. Jestem ciekawa.

Vote up!
0
Vote down!
0
#162995

Jak cytujesz to z logicznym myśleniem ,bo jak widzę jesteś zwykłą manipulantka..:(((

"Obiektem agresji NE stał się nie tylko autor i rzekomy „pułkownik” Piotr Bączek, ale również środowisko ludzi współtworzących Komisję Weryfikacyjną WSI oraz współpracownicy Antoniego Macierewicza – wskazani jako „służby specjalne SKW udające niezależnego blogera”.

Wybór takiego celu nie jest przypadkowy. Od wielu miesięcy wśród byłych oficerów WSI prowadzona jest akcja zmierzającą do podważenia procesu weryfikacji tej służby, postawienia przed sądem osób dokonujących weryfikacji (liczne zawiadomienia o rzekomych przestępstwach członków Komisji Weryfikacyjnej) oraz sporządzenia nowego kontr - raportu, w którym działalność formacji zostanie przedstawiona zgodnie z wolą „pokrzywdzonych”. W tę ofensywę wpisany jest plan zdyskredytowania Antoniego Macierewicza i współpracujących z nim osób. Uderzenie w szefa parlamentarnego zespołu PiS ds.zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej koresponduje z polityczny „zapotrzebowaniem” grupy rządzącej."
A dalej Twój cytat i jak to się ma do zarzutu Twojego???

Moze uzgodnij ze bosa sama co dla ciebie jest honorem i kto to są ci z WSI i czemu oni służą!!!

Vote up!
1
Vote down!
0

Errata

#163006

Nic mi nie wiadomo, aby obiektem agresji NE był Maciarewicz. Z tego powodu nawet nie cytowałam tych insynuacji Ściosa.

I dowiedź, że NE jest finansowany lub redagowany przez WSI. Bo na razie wyłącznie insynuujesz.

Vote up!
0
Vote down!
0
#163013

Jeśli tak, to miałem okazje go poznać, kiedy próbował kandydować z listy KPN, w tych wyborach, w których KPN się skończył, bo Moczulskiemu zarzucono agenturalność, a Król i Słomka zdradzili Wodza i poszli do AWS. Rosyjskie Służby, a jest to tradycja jeszcze Ochrany, wola zakładać i infiltrować partie podziemne i opozycyjne, zamiast ja tropić i zwalczać.
Kiedyś zwracałem uwagę, że robienie wywiadów z liderem Partii Przyjaciół Piwa Rewińskim to obciach. Usłyszałem, ze to patriota i w ogóle... Teraz mamy następne kwiatki...
ŁŁ i Circ zgrzeszyli co najmniej nadmiarem optymizmu (moim zdaniem nie ma szansy założyć "partii internetowej, o czym przekonali się założyciele Blogmedia24), arogancją, a także wykazali, że.... "odbiła im woda sodowa". Byłem przez kilka miesięcy bombardowany na prywatny mail dziesiątkami postów z informacjami o "akcjach", propozycjami, obietnicami (niespełnionymi), bo... ktoś niechcący zdradził mój domowy adres. Kiedy zapytałem, czy tak być musi, zostałem o p i e r d o l o ny przez panią "setniczkę" jakiegoś "Legionu"... To żałosne i nie warte dyskusji. Czysty onanizm impotentów:):):)

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#163000

Nie wiem, czym się wozi pan Opara. Nic nie wiem o korespondencji, którą wysyłali do Ciebie ŁŁ i circ.

Mój tekst był wyłącznie o tym, o czym był. Z grubsza o tym, aby:

1/ zarzucając ludziom powiązania agenturalne, posługiwać się wyłącznie konkretami; twierdzenie, że każdy wojskowy to to WSIok i członek SOWY jest po prostu nieprawdziwe,

2/ nie dezawuować ewentualnych lub istniejących niepisowskich inicjatyw politycznych po prawej stronie (nie mówię tu o tzw. projekcie ŁŁ, bo go na razie nie ma i nie wiadomo, czy będzie, a jeśli będzie, to czy będzie prawicowy) przy pomocy zarzutu dezintegracji prawicy,

3/ nie zniechęcać potencjalnych sojuszników lub zwolenników przy pomocy retoryki nierzeczowej, w szczególności obelg typu: wszyscy niepisowcy, to głupcy i chamy.

Vote up!
1
Vote down!
0
#163008

WSI-oki to ludzie honoru,patrioci, Twoim zdaniem!!!!
To MY jesteśmy oszołomami i to Scios jest oszołomem!!!
TWOIM ZDANIEM!!!
Bo przecież WSW,WSI ratowało ludzi od inwigilacji i terroru.ONI SIĘ TYM NIE ZAJMOWALI,ONI LUDZI NIE MORDOWALI. To MY się mordowaliśmy sami!!!
Niedługo sie dowiem z Twojego pisania Rebeliantko , ze Michnik nikogo nie mordował a UB i SB to był odłam klasztoru dominikanów!!!

Vote up!
0
Vote down!
0

Errata

#163015

Nie wkładaj mi w usta nigdy nie wypowiedzianych słów.

Na NE - z tego co jest mi wiadomo - nie ma ludzi WSI.

Nie wypowiadałam się na Twój temat, bo nie wiem kim jesteś. Ustosunkowywałam się tylko do Twoich wypowiedzi w tej dyskusji i nie używałam określenia oszołom.

Podobnie, nie nazywałam Ściosa oszołomem.

Widzę, ze zamierzasz tak długo zamieszczać tu te swoje nieprawdziwe "wrzutki", aż będę musiała odejść od komputera, a ty tu pozostaniesz z "ostatnim słowem".

Nie rób tego, bo to nie jest postępowanie w porządku.

Vote up!
1
Vote down!
-1
#163017

"1/ zarzucając ludziom powiązania agenturalne, posługiwać się wyłącznie konkretami; twierdzenie, że każdy wojskowy to to WSIok i członek SOWY jest po prostu nieprawdziwe,"

Potwierdzasz to co piszesz? czy może to jest moja manipulacja?

Ja ci nie muszę niczego w usta wkładać jak i Ty nie insynuuj mi czegoś czego Ty nie potrafisz objąć swoim rozumowaniem!!
Kapiszci? moje zdanie jest tu najmniej ważne,uważam ,ze jak się coś komuś zarzuca , to należy to umotywować i obronić sensownie,a u ciebie brak sensu i logiki jak w tym tłumaczeniu ...bo nie,a dlaczego nie?...bo nie!
Przypominasz mi fachowców mechaników na moje pytanie dlaczego tak się stało? -bo te typy tak maja!-odpowiadali dokładnie jak Ty odpowiadasz i piszesz! prześledź moje pytania a Twoje odpowiedzi!!! Prześledź innych pytania lub stwierdzenia i Twoje odpowiedzi!

Cytując Sciosa zastosowałaś UB-ecka wstawkę!! To jest perfidia z Twojej strony!

Nikt nie twierdzi ,ze wszystkie WSI-oki to świnie! A Ty to Sciosowi zarzucasz! Czy jak napisze ,ze UB-cy mordowali Naszych patriotów to zarzucisz mi ,ze WSZYSTKICH OSKARŻAM O MORDERSTWA??????? CZ TY UMIESZ MYŚLEĆ LOGICZNIE????
ZEGNAM BEZ BULU....koniec z Twoją dyskusją i rozumowaniu logicznym,bo to trzeba studia kultury i sztuki ukończyć..aby przy takiej sztuce jak Ty kulturę zachować!!!!

Vote up!
0
Vote down!
0

Errata

#163028

Przeczytaj poniższy tekst;

http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/16688,swiat-wedlug-sciosa

Mam nadzieję, że wyjaśni Ci on lepiej, niż moja notka, manipulacje w tekście Ściosa.

Jeśli Zaleski nie będzie w stanie Cię przekonać, to mi się na pewno nie uda.

Wobec mojej argumentacji nie wykazałeś ani odrobiny rzetelności. Chciałeś mnie zakrzyczeć przy pomocy obraźliwych stwierdzeń i nieprawdziwych wrzutek?

Mam powiedzieć: Dobranoc, funkcjonariuszu?

Bez odbioru.

Vote up!
0
Vote down!
0
#163031

Głupie teksty czytaj sama...
Wszystkie moje wrzutki są inspirowane przez UFO!
Co do Twojej rzetelności i zrozumienia ,nie mam już żadnych ale to żadnych zastrzeżeń.Wszystko już zrozumiałem, tylko czemu tak mnie po oczach tym funkcjonariuszem bijesz ? Żeby wszyscy widzieli? och jak żem ja się teraz wytlumacze,och biednym ja ci niefunkcjonalny funkcjonariusz bendem ale muszem choć nie chcem?!
Chyba zablokuje mój blog ,bo jest dostępny dla wszystkich! A propos bloga ,to wszedłem na Twojego i tak rzuciłem okiem na ...Twój tylko jeden wpis ; http://niepoprawni.pl/blog/417/10-kwietnia-%E2%80%93-zaloba-%E2%80%93-pamiec-%E2%80%93-obowiazki-ojczyzna

jakoś tak dziwnie się wtapia ten Twój wpis w tło nagonki tych WSI-oków ,tych TWn24 i innych gadzinówek ,aby zakończyć żałobę i wziąć się do pracy i z pracy,do pracy i z pracy o kurwa jak długo tak można rodacy...Dobre ziółko z ciebie,widzę ,ze mocna jesteś... :)))Czy Komoruski i Tuski o tym nie trąbią przypadkiem do czego i Ty namawiasz wpisem tak sugestywnie poezją??!
Ale wiesz , z Tobą przegrać to jak wygrać...:))

A na odpowiedzi to już nie masz czasu lecz biegasz jak australijski struś po stepie...:)) z piórem w tyłku...:))

Vote up!
0
Vote down!
0

Errata

#163036

... dowiedziałaś. Skorzystaj z tej wiedzy, sugeruję.
Nie jestem bezkrytyczny wobec PiS, za co mi się obrywało. Boję się jednak, ze rządzą nami nadal agenci KGB-SB i GRU-WSI. Obrzydzeniem napełnia mnie próba "dekonspiracji" Sciosa (prawdopodobnie nietrafiona). To czyste samobójstwo - ŁŁ już dla mnie nie istnieje. Na n a s z e j NP jakiś łysy kark straszył mnie donosem do.... strony porno-homo, że niby wykorzystałem ich fotkę nie płacąc
Pisałem bloga zanim powstał Salon24, Blogmedia, Blogmedia24 i nasi ulubieni Niepoprawni (których wspierałem od pierwszego dnia), wcześniej rozrabiałem na "grupach dyskusyjnych" (kiedy niektórzy blogerzy robili jeszcze w pieluszki). To oczywiście nic nie znaczy i ie chwalę się tym. Niemniej wiele już widziałem, między innymi prowokację, nadaktywność, przerost ambicji i.... głupotę. Smutne.
P.S.
Po namyśle jestem niemal pewien, że to był Opara. Moje gratulacje :(:(:(
Partia badziewnych agentów????

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#163037

Hmm.

Dixi, ja na razie nic nie wiem o żadnej partii NE.

Na NE nie ma żadnej cenzury, ani żadnych nacisków.

Piszą - podobnie jak na Niepoprawnych - godni ludzie: Szeremietiew, Dakowski, Bielewicz, wielu innych. Jest trochę inny taget.

Z prowokacjami spotykamy się w wielu miejscach, także tych, które chcą uchodzić za bardzo godne.

Rozumiem ostrożność, ale na razie nie ma dowodów na jakiekolwiek agenturalne działania na NE. ŁŁ zareagował - moim zdaniem - emocjonalnie. Niewłaściwie, ale to jego zaatakowano najpierw z najgrubszego kalibru.

Zobaczmy, co się dalej będzie działo. Na razie alert jest moim zdaniem niezasadny.

Mówię to, mając na względzie dobra osobiste osób piszących na NE. Szanujmy się, bo następnym razem zostanie zaatakowany inny portal i przyzwyczaimy się do brutalnych ataków na blogowiska.

pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#163045

1. Powiązania agenturalne z samej swej natury są trudne do udokumentowania. Naprawdę sądzisz, że agenci mają gdzieś w dowodzie specjalną literkę "A" (agent)?
Mało tego. Znam takich, co do których działalność agenturalną im udowodniono, a i tak idą w zaparte.

2. Każda ewentualna inicjatywa prawicowa powoływana na kilka miesięcy przed wyborami śmierdzi dywersją i działalnością służb powołanych do rozbicia prawicy. Chyba, że Twoje doświadczenie życiowe podpowiada inaczej. Ja nie ufam takim inicjatywom i już. Moje święte prawo.

3. W żadnym stopniu nie poczułam się zniechęcona do czegokolwiek po lekturze art. Ściosa. Zwłaszcza do myślenia.

Vote up!
1
Vote down!
0
#163050

Na razie nie ma żadnej inicjatywy wyborczej na NE. Będzie. Przypatrzę się.

Podtrzymuję dotychczasowe uwagi dotyczące retoryki Ściosa i jej negatywnego wpływu na osoby, które nie są "kaczystami", a które mogłyby stać się wyborcami PiS.

Vote up!
0
Vote down!
0
#163052

Nie pisałam o inicjatywie wyborczej na NE. Pisałam o jakiejkolwiek - na kilka miesięcy przed wyborami.

Podtrzymuj. Twoje święte prawo. Nie kupuję Twojej argumentacji. Moje.

Vote up!
0
Vote down!
0
#163053

Polecam wszystkim świetny tekst:

http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/16688,swiat-wedlug-sciosa

Znacznie lepszy, niż mój ;)

Vote up!
0
Vote down!
0
#163029

http://cogito.salon24.pl/

Vote up!
0
Vote down!
0

Errata

#163038

Ja rowniez polecam wszystkim świetny tekst:

http://www.wosna5.pl/najwazniejsze_partie_polityczne_w_polsce_po_1989_roku

znacznie lepszy niż Zaleskiego...:))

Vote up!
1
Vote down!
0

Errata

#163046

A wchodzić, aby dołożyć swoje kliknięcie nie zamierzam.

Vote up!
0
Vote down!
0
#163047

Szkoda, bo tekst jest naprawdę dobry.

A wojna między blogowiskami bardzo ryzykowna dla całej blogosfery.

Za chwilę zagoszczą nam na godnych portalach obyczaje stworzone przez polityków. Tego się obawiam.

pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#163048

fundamentalny: ja nie ufam już nikomu, a zwłaszcza byłym wojskowym, którym udało się dorobić fortun w poprzedniej epoce.
Jak powiedziałam: nikomu.
Czytanie Ściosa wzmaga moją czujność i taki był, w mojej ocenie, zamysł autora.

Vote up!
1
Vote down!
0
#163051

To się zgadzamy, że należy być ostrożnym.

Ale też sądzę, że nie należy pochopnie naruszać cudzych dóbr osobistych, w szczególności blogerów.

A nawet wojskowych, takich jak gen, Skrzypczak, który z tego, co jest mi wiadomo, nie ma nic wspólnego z WSI.

Vote up!
0
Vote down!
0
#163054

i dlatego uważam za skandal próbę ujawnienia tożsamości Ściosa.

Vote up!
0
Vote down!
0
#163055

Wypowiedziałam się już, że uważam to za rzecz niewłaściwą.

ŁŁ poniosły nerwy. Jest to do pewnego stopnia zrozumiałe.

Troszeczkę go tłumaczę, bo nic nie boli tak bardzo człowieka po prawej stronie, jak niezasłużony zarzut powiązań agenturalnych.

Niestety, w ten sposób - wcale nie tak rzadko - atakuje aktyw PiS osoby zasadnie krytykujące partię.

Vote up!
0
Vote down!
0
#163056

Podtrzymuję to co napisałem w poprzednim poście.

Brak logiki skutkuje odmienną interpretacją rzeczywistości.

Proszę sprawdzić chronologię zamieszczanych wpisów u P. A. Ściosa i ŁŁ. i wysnuć poprawne wnioski. Po tym spojrzy Pani zupełnie inaczej na całą tę awanturę. Nb. Łazarz jest skończony w blogosferze po tym jak próbował ujawnić personalia blogera.

Dla mnie EOT.

Luzik

Vote up!
1
Vote down!
0

Luzik

#163083

Pańska wypowiedź jest arbitralna. Twierdzi Pan, że moje rozumowanie jest nielogiczne, a ja sądzę inaczej.

W tej sytuacji nie porozumiemy się.

W mojej ocenie ŁŁ zachowywał się nerwowo, co było - wobec rodzaju wysuwanych wobec niego oskarżeń - psychologicznie zrozumiałe.

Popełnił błędy, ale Pana stanowisko o tym, że jest "skończony" jest dla mnie nie do przyjęcia.

Nie chciałabym, aby blogosfera, w taki sposób podsumowywała blogerów działających przez wiele lat i posiadających znaczącą pozycję, sympatię i blogerski dorobek.

To brzmi jak wyrok, bez możliwości obrony.

Vote up!
1
Vote down!
0
#163087

Błędy...

Napiszę tak: "jakość" popełnianych błędów jest w pełni zależna od predyspozycji ich autora. Prawda?

Próba "zdemaskowania" Ściosa znamionuje braki w elementarnej etyce u autora tegoż pomysłu. I nic tego nie może zmienić.

Co do reszty.
Mam zaufanie do A. Ściosa (ograniczone bo to jednak internet) i dużo mniejsze (również ograniczone) do ŁŁ.
Dlaczego ta różnica?
Ze względu na treść publikacji obu Panów.
I wagę informacji, które przekazują.

Ponadto wokół ŁŁ pojawiło się (nie od dziś) mnóstwo kontrowersji.
Tu "szantaż" ze strony Palikota (czy też próba przekupstwa, whatever), tam niespełnione obietnice co do NE, wreszcie co najmniej dwuznaczne pomysły odnośnie "nowej siły" w polityce. Proszę też nie przesadzać z tym dorobkiem... nie powtarzajmy bezkrytycznie pewnych stereotypów, bądźmy szczerzy.

Dla zdroworozsądkowo myślącego człowieka - to śmierdzi. Albo absolutnym brakiem orientacji w polityce, albo oderwaniem od rzeczywistości, albo megalomanią.
Albo jeszcze czym innym... - stąd różne przypuszczenia.
Twórcy NE sami są sobie winni, oni tę dwuznaczną atmosferę stworzyli.

Aktualnie obserwujemy dość chaotyczne próby ratowania sytuacji:
- wcale nie myśleliśmy o żadnej partii (no, skąd!, to takie tam inicjatywki były, nie wiadomo co w ogóle...)
- nieważne z kim ma powiązanie NE, no naprawdę nieważne, lepiej spróbujmy "zdemaskować" Ściosa.

Sympatyzowałem z NE, naprawdę, ale odkąd zauważyłem że polemika, ze strony oficjalnych czynników (tak to ujmę), sprowadza się tytułowania nazywania niepokornych blogerów per "buc" - kibicować chyba przestanę.

Vote up!
0
Vote down!
0
#163089

Argumenty są rzeczowe.

Może NE wyciągnie wnioski, biorąc pod uwagę zastrzeżenia osób sympatyzujących z redakcją, kiedyś lub nadal, choćby w ograniczonym zakresie.

Vote up!
0
Vote down!
0
#163091

W Pani konwencji porozmawiamy jednak :)

[quote=Rebeliantka]

1. Pańska wypowiedź jest arbitralna. Twierdzi Pan, że moje rozumowanie jest nielogiczne, a ja sądzę inaczej. W tej sytuacji nie porozumiemy się.

2. W mojej ocenie ŁŁ zachowywał się nerwowo, co było - wobec rodzaju wysuwanych wobec niego oskarżeń - psychologicznie zrozumiałe. Popełnił błędy, ale Pana stanowisko o tym, że jest "skończony" jest dla mnie nie do przyjęcia.

3. Nie chciałabym, aby blogosfera, w taki sposób podsumowywała blogerów działających przez wiele lat i posiadających znaczącą pozycję, sympatię i blogerski dorobek.

4. To brzmi jak wyrok, bez możliwości obrony.[/quote]   Luzik

Ad1. Sugerowałem Pani sprawdzenie chronologii zapisów przywołanych antagonistów, czego jak czytam Pani nie zrobiła, pisząc dalej w błędnie pojmowanej wirtualnej rzeczywistości.

Ad2. W mojej ocenie ŁŁ zachował się podle, gdzie na jedno zdanie (nb. mało znaczące, a raczej pytajnikowe) w pierwszej notce p. A. Ściosa zareagował próbą ujawnienia tożsamości tego blogera nie zastanawiając się, że może narazić niewinnego człowieka na "strzał". W/g Pani jest to nerwowe zachowanie, a moim zdaniem ŁŁ został  poszczuty na człowieka, który od długiego czasu jasno i w sposób zrozumiały wyjaśnia meandry współczesnej polityki czasami nie zrozumiałych dla normalnego użytkownika internetu, a nie wiadomo czy ten użytkownik trafi akurat na ten blog.  Czytając dalsze notki ŁŁ i relacje osób zaproszonych do rady blogerów utwierdziłem się w przekonaniu, że Tomek został wykorzystany z premedytacją przez "KOGOŚ", kogo nie wiem, ale po publikacjach "KAT" i innych sądziłem, że oprócz "ciśnienia" biznesowego zachowa trzeźwą ocenę realiów. Z tego powodu mu współczuję.

Ad3. Wyjaśniłem wyżej.

Ad4. To o czym pisałem dotyczy blogera ŁŁ a nie redaktora naczelnego NE. (rednacz)

red znaczy, wiesz co?

Luzik

Vote up!
0
Vote down!
0

Luzik

#163164

Ad chronologia/ ŁŁ pierwszy zaatakował Ściosa? Czy odwrotnie?

Pierwszy tekst Ściosa o NE - sprawdziłam - ukazał się 2 maja.Kolejny 10 maja. Informacja o tym, że Ścios miałby być Piotrem Bączkiem pojawiła się chyba dopiero po 10 maja?

Nie rozumiem, kto jest zagrożony - Ścios czy Bączek?

Jeśli Ścios jest groźny dla układu, już dawno go namierzyli. Jeśli Piotr Bączek Ściosem nie jest, układ też o tym wie.

Nie pochwalam tego, że ŁŁ ujawniał personalia Ściosa, nieważne - trafnie, czy nie. Ale ŁŁ został sprowokowany.

Mój tekst dotyczył jednak czegoś innego. Wpływu hipotez i stylu komunikacji Ściosa na możliwość pozyskania nowych wyborców przez PiS. Teksty te działają odstręczająco.

W moim tekście nie zajmowałam się "krzywdami" Ściosa, ŁŁ oraz NE. To odrębny problem. Zresztą ważny.

Vote up!
1
Vote down!
0
#163181

Mam prośbę, byś nie przypisywał nam (twórcom BM24) jakieś aberracje w rodzaju "tworzenia partii". Statut stowarzyszenia został uchwalony raz:

http://blogmedia24.pl/node/10797

- i się nie zmienił. Bieżąca działalność jest dokumentowana na portalu:

http://blogmedia24.pl/node/45524

Dziękuję i pozdrawiam.

Vote up!
0
Vote down!
0
#163143

Szacunek

pozdrawiam serdecznie

Luzik

Vote up!
0
Vote down!
0

Luzik

#163159

Szczery. Mam też wiele sympatii dla Czarka, którego znam jeszcze jako blogera - wolnego strzelca. Zostałem pogoniony z BM24, bo nie dopieściłem Rysia Czarneckiego, który wykasował ze swojego życiorysu epizod z Samoobroną. Może stąd uraz? :):):)
To nie był jednak złośliwy atak, a ostrzeżenie, przed zbytnia wiarą w siłę Sieci. "Otwarcia" nie przekładają się na głosy w wyborach (zob. JKM), niestety, albo stety :):):) Nie pomagają nawet w karierze dziennikarskiej, co jest ewidentnie niesprawiedliwe, ale... w takim kraju żyjemy i takie mamy pseudo-media.
Serdecznie ozdrawiam.

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#163169

Gawronski Rafzen
Trafiony ale nie zatopiony, ponieważ jest jeszcze kilku takich jak on i Janke !

Vote up!
0
Vote down!
0

Gawronski Rafzen

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

#163170

Serdeczne dzięki. "W kwestii formalnej", Dixi - Czarek od dawna nie jest na naszym pokładzie (podobnie, jak R. Czarnecki). Grupa bałwochwalcza wobec "G.P." odbiła. Nie zmienia to faktu, że z poszczególnymi klubami tej gazety współpracuje nam się bardzo dobrze. Idziemy jednak własną drogą. Polecam lekturę BM24 ;)

Pozdrowienia

Vote up!
0
Vote down!
0
#163184

Sam widzisz, że dawno ie zaglądałem na BM24, ale chyba muszę, żeby nie wychodzić na buraka :):):)
Co to znaczy "bałwochwalcza wobec "GP"?

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#163203

do opublikowania na NE.
Chyba Pani pomyliła portale, albo chciała skłócić blogerów.
Dla mnie jest właśnie próbą zakłamywania rzeczywistości i za to 1.
Mam kilka lat i oglądałem życie z rożnych stron. Jednego się nauczyłem, że idealiści zawsze są wykorzystywani przez ludzi bez skrupułów, a Pani chce mi wmówić, że idealistami są ludzie pokroju Dukaczewskiego.
Paranoja!
germario

"Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie..."
CKNorwid

Vote up!
0
Vote down!
0

germario

POLSKOŚĆ to NORMALNOŚĆ !!!

#163200

To straszne. Chyba w szkołach naprawdę przestali uczyć czytania ze zrozumieniem.

Ścios nie przedstawił żadnego dowodu, a wyłącznie spekulacje, że NE ma coś wspólnego z Dukaczewskim, Sową i podobnymi "osobistościami" i grupami.

Sądzi Pan, że Szeremietiew firmowałby inicjatywę, która miałaby coś wspólnego z WSI?

Zdumiewa mnie, jak łatwo można w Polsce napuszczać jednych ludzi na drugich.

Jestem za tym, aby być ostrożnym, ale nie można być paranoikiem.

Będą dowody podejrzanych działań, wyciągnę natychmiast wnioski.

Na razie manipulacja Ściosa polegała na tym, że przedstawił taki ciąg logiczny: Skrzypczak i Toczek piszą w NE, obaj byli generałami w wojsku, wojskowi mają stowarzyszenie o nazwie Pro Molito, niektórzy członkowie Pro Milito są też członkami SOWY, SOWĘ założyli ludzie z WSI, a więc NE jest dziełem WSI.

To są "dowody" Ściosa. Wszystko wyrażone w dętym języku i z bardzo daleko posuniętymi insynuacjami, np. dotyczącymi rzekomych ataków NE na Maciarewicza. Śladu takich ataków nie widziałam, żeby była jasność.

Ja proszę o dowody! Dopóki ich nie będzie, polegam na rekomendacji Szeremietiewa.

Kropka.

Vote up!
0
Vote down!
-1
#163207

Tak szkolnictwo też mamy na marnym poziomie.
Wolę być paranoikiem niż pożytecznym idiotą.
Mam swój rozum i podobny ogląd naszej rzeczywistości do tego prezentowanego przez Aleksandra Ściosa i nie trzeba mnie napuszczać, wręcz nie warto.
Na temat Szeremietiewa mam takie sobie zdanie i nie jest dla mnie autorytetem.
Jeżeli to co się działo (napisałem działo bo już na nE nie klikam) to nie podejrzane działania, to przykro mi, ale nie jestem w stanie przyprowadzić do redakcji nE kogoś, kto jednoznacznie potwierdzi słowa Ściosa.
Dla Pani manipulacje, dla mnie zwracanie uwagi na istotne powiązania.
Ten dęty język akurat mi odpowiada :)

germario

"Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie..."
CKNorwid

Vote up!
0
Vote down!
0

germario

POLSKOŚĆ to NORMALNOŚĆ !!!

#163214

Nie wiem, co się "działo" na NE. Ja niczego niewłaściwego nie zauważyłam.

Proszę pozostać przy swoich przekonaniach, jak sumienie tak Panu nakazuje.

Ja nie mogłabym spać spokojnie, gdybym kogoś bez podstaw oskarżyła o powiązania agenturalne.

To już wolę być przez takich raptusów - jak Pan - być postrzegana jako pożyteczny idiota.

Vote up!
0
Vote down!
0
#163215

Właściwie nic się nie działo tylko niektórzy blogerzy odeszli pewnie przez insynuacje Aleksandra Ściosa (przecież jak wiadomo blogerzy to taka masa, która bez namysłu podąża drogą wytyczoną przez jednego cwaniaka szkodzącemu PiS-owi)

Ja nie mogę spać spokojnie od kiedy ŁŁ opublikował prawdziwe, czy fałszywe dane A.Ś, sam fakt się liczy i taka próba dyskredytacji jest.....

Stwierdzenie ,pożyteczny idiota, było uogólnieniem pewnych postaw, a nie oceną, nie było skierowane do Pani.

germario

"Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie..."
CKNorwid

Vote up!
0
Vote down!
0

germario

POLSKOŚĆ to NORMALNOŚĆ !!!

#163220

Mi jest łatwiej niezbyt przychylnie myśleć o Ściosie ;)

Od czasu, gdy policja wywlekła mnie 17 lutego 2010 roku rano z domu, na śnieg w koszuli nocnej bez butów, rajstop, majtek, itd., co okazało się być pomyłką, bo w domu nie przebywał żaden przestępca, tylko niesłusznie pomawiany przedsiębiorca (teraz już prawomocnie uniewinniony od fałszywych oskarżeń); potem - aby stworzyć sobie alibi - zawieźli mnie do psychiatryka, pomimo braku zgody ze strony 2 wezwanych lekarzy pogotowia, którzy absolutnie nie widzieli do tego podstaw,

a tegoż dnia 17 lutego 2010 r. Ścios pisał na swoim blogu, żeby blogerzy dali sobie na wstrzymanie z wyjaśnianiem tego brutalnego zatrzymania, bo przecież "nie wiadomo o co chodzi".

A chodziło o fałszywe oskarżenie mojego brata za wiedzą ministra Ziobro.

Proszę mi wierzyć. Ja naprawdę mniej się boję Dukaczewskiego, który ma być w NE, chociaż go tam nie ma, aniżeli "profesjonalistów" z PiS.

Dobranoc.

Ps. aha. Zapomniałam. 12 stycznia 2007 r. Policja też "przez pomyłkę" wtargnęła do naszego domu, w poszukiwaniu komputera, przy pomocy którego miał być znieważony jakiś sędzia. Nie potwierdziło się, ale komputery zwrócili mi ze zniszczonymi twardymi dyskami. Tam był zapisany cały mój dorobek naukowy i doradczy. Z całego życia!

Vote up!
1
Vote down!
0
#163256

I dzięki za "jedynkę". Przynajmniej ma Pan dość odwagi cywilnej

Vote up!
0
Vote down!
0
#163211

Dixi, to znaczy dokładnie ta, która alergicznie reagowała na najmniejsze słowo krytyki wobec "G.P.", czy właśnie R. Czarneckiego, którego wspomniałeś.

Rebeliantko, sorry za wprowadzenie OT w komentarzach. Żeby odnieść się do Twojej notki - należę do osób, które o NE wyrobiły sobie opinię po "premierowym" wywiadzie z Wileckim. Po pierwsze tak duży projekt o konotacjach prawicowych z pewnością znalazłby ciekawszego interlokutora na "otwarcie". Po drugie, Wilecki jest poza polityką ponad dekadę, dotarcie do niego wymagało kontaktów/znajomości ze środowiskiem "wojskówki" lub inicjatywy samych panów emerytowanych wojskowych. No chyba, że to rodzina ;) Nie przyjmuję na wiarę wszystkiego, co pisze A. Ścios, jednak odpalenie NE w roku przedwyborczym i późniejsze ogłoszenie próby budowania "trzeciej siły" w tym kontekście zaufania nie budzi.

Pozdrowienia.

Vote up!
0
Vote down!
0
#163251

Rozumiem Twoje wątpliwości. Ja też zadaję pytania.

Powtórzę się. W NE działa Szeremietiew. On nie widzi działań agenturalnych, więc jest to istotna wskazówka.

Moim zdaniem Ścios poszedł za daleko w swoich enuncjacjach.

I naprawdę jestem przekonana, że taki styl komunikacji nie służy PiS-owi. Oczywiście, nie myślę tu o twardym elektoracie, ale o elektoracie płynnym.

pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
-1
#163254

@Rebeliantko

Doceniam Twoje teksty, więc pozwolę sobie napisać kilka rzeczy wprost, licząc, że nie odbierzesz ich jako atak, ale pewną konstatację (moją własną oczywiście) rzeczywistości.

W swoim pierwszym tekście Ścios nie zaatakował ŁŁ.
Napisał tekst o ludziach stojących za NE, napisał o o ich powiązaniach - wszyscy ten tekst czytaliśmy.
Co najwyżej zasugerował, że ŁŁ może robić za pożytecznego idiotę.

Prawdopodobnie urażona duma własna, a może coś więcej, spowodowało, że ŁŁ zachował się tak, jak się zachował.
Bez rozważenia konsekwencji, przy okazji po raz kolejny sugerując posiadanie jakiejś tajemnej wiedzy, ogłosił "personalia" AŚ.

To wystawia mu złe świadectwo: jako człowiekowi (etyka), jako osobie w pewnym sensie publicznej (rozwaga i wiarygodność).

Jeżeli NE jest inicjatywą "czystą" należało pozwolić osobom wskazanym w pierwszym artykule Ściosa na odpowiedź i ustosunkowanie się.

Jeżeli NE jest sterowany, tym bardziej należało (na miejscu ŁŁ) milczeć - z oczywistych względów.

W opinii większości ludzi inicjatywy społeczno-partyjne tworzenia trzeciej siły (prosta kalkulacja szans i mandatów) + reakcja na artykuł Ściosa + treść tego i następnych artykułów Ściosa + dobór członków do rady programowej (kontrowersyjne osoby) + negatywne opinie wielu znanych osób + promowana przez NE opcja anty-PO/Anty-PiS - składają się na niedobry klimat wokół NE.

Tego się nie da "połatać" wyłącznie ładnie brzmiącymi hasłami.

Cóż, czas pokaże.

______________________________________________________
PS.
"Pycha, mój ulubiony grzech" - jak mówił Al Pacino jako szatan w "Adwokacie diabła"...

Vote up!
1
Vote down!
0
#163263

Z przyjemnością informujemy, że w związku z licznymi pytaniami, rozważamy wyprodukowanie smoleńskich krzyżyków zaprojektowanych jakiś czas temu przez Ma (wygląd krzyżyka przedstawia ilustracja).

Decyzja zależy od tego ilu z Was chciałoby taki mały (25mm wysokości), posrebrzany, patynowany, emaliowany krzyżyk w formie wpinki mieć? W związku z koniecznością oszacowania przez nas możliwości i ilości produkcji prosimy chętnych o podanie deklarowanych ilości w 2 wariantach:

1. Cena 7zł za krzyżyk + jednorazowy (niezależny od ilości krzyżyków) koszt przesyłki w wysokości 5zł.
2. Cena 9zł za krzyżyk + jednorazowy (niezależny od ilości krzyżyków) koszt przesyłki w wysokości 5zł.

Na podstawie tych danych będziemy mogli zadecydować czy i jaką ilość krzyżyków będziemy w stanie wyprodukować.

Bardzo prosimy o wypełnienie poniższego formularza: