Résumé Banasiady na tle Państwa Prawa i "deep state"

Obrazek użytkownika wawel24
Kraj

Czas na krótkie podsumowanie stanu obecnego sprawy banasiowej [równie dobrze można by ją nazwać BANAŚGATE,  bo może potencjalnie dotykać związków mafii vatowskiej z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dziedzic, Pogonowski)], na co wskazują zgodnie Mentzen jak i Niemczyk.

Szczególna nerwowość zapanowała wczoraj - pogłoski o zwolnieniu syna Banasia z jednej z dwóch "fuch" (PKO S.A.), gdyż prawdopodobnie nie miał prawa ich obydwu łączyć - jak to zauważył na TT jeden z bankowców. Wieczorne pogłoski o złożeniu-niezłożeniu dymisji-niedymisji przez Banasia. Poranny przeciek o SPORYCH PRZELEWACH OD BRACI K. (Mazurów z Mazur ;), reprezentujących branżę erotyczną i to absolutnie nie związanych z płatnościami za wynajem kamienicy. Niestety, przeciek nie ujawnił, w jakim celu te SPORE kwoty leciały pod błękitnym, krakowskim niebem do kryształowego serca i konta naszego Pana Mariana. Co bardziej porywczy myślowo i logicznie internauci od razu zaczęli wspominać o... pralniach, szopach praczach i podobnych zjawiskach ;).

Nerwowość jakaś opanowała nawet trzeźwych propisowych komentatorów i publicystów. Wszyscy czytają NIEUWAŻNIE I WYBIÓRCZO doniesienia o sprawach wokółbanasiowych, a materiału jest w internecie na oficjalnych portalach całkiem sporo. Ale nikt tego nie zbiera i nie robi systemowej analizy dostępnych danych. Tak jakby nawet totalnej opozycji zależało na kopaniu tylko po kostkach, nie wyżej - czyli wg ustalonego przy OS dogmatu. To nie dziwi, wszak zdają się tu być zamieszane służby (ABW), a służby bywają częściowo ponadpartyjne, czy też raczej PODpartyjne. 

Nad wszystkim dominuje łatwa do wydedukowania wszechobecna zasada konstrukcji PAŃSTWA OPARTEGO NA ZAHAKOWANIU KAŻDEGO PRZEZ KAŻDEGO - dlatego też żadne afery nie są i NIE BĘDĄ rozliczane po żadnej ze stron. Haki - jak opisałem to 8 lat temu - używane są tylko do przyspieszania ROTACJI WŁADZY w obrębie wciąż tych samych koterii. Ujawnianiem nieprawidłowości, wykroczeń i przestępstw nie kieruje dążenie do sprawiedliwości i zmiana obyczaju, lecz tylko i wyłącznie potrzeby walki partyjnej i sondażowe. Jest to państwo do cna zakłamane, bo zrodzone przez tchórzliwy i kłamliwy deal OS. Nic dziwnego, że wciąż powracają pomysły budowy pomników Mazowieckiemu i podobnym dealerom. Panuje wzajemny szantaż KARTELU KILKUNASTU KOTERII. Lud i bystrzejsi dziennikarze nazywają to walką buldogów pod dywanem  i uspokojeni GODZĄ SIĘ NA TRWANIE TEGO! A przecież to DO GŁĘBI PATOLOGICZNA STRUKTURA PAŃSTWA! Jeśli większośćosób decyzyjnych w państwie jest obustronnie zahakowana - to logicznie z tego wynika, że większość decyzyjna w państwie to... przestępcy i do tego mogący być szantażowani przez... innych przestępców. A to, że często są to drobne wykroczenia, "małe przestępstwa" - TO NICZEGO NIE ZMIENIA, BO GRANICAMIĘDZY PRZESTĘPSTWEM MAŁYM A ZNACZNYM JEST PŁYNNA A WŁADZA I JUŻ OTWARTY DOSTĘP DO LEWYCH I ŁATWYCH DOCHODÓW, DOTACJI, PIENIĘDZY BUDŻETOWYCH ETC. - DEPRAWUJE. Wszyscy, co wzięli palec, za drugim rzutem biorą rękę.

Nic się nie zmieniło od 8 lat, gdy opisałem tę konstrukcję: ]]>https://www.salon24.pl/u/wawel/331588,panstwo-prawa-wziatki-haki-przezor-proposi-i-palestra]]>. Zmieniła się tylko na "patriotyczną" LINIA DIZAJNOWA KADZIDEŁ MROCZĄCYCH LUD

Wróćmy jednak do Banasia. Notka Administracji S24 (]]>https://www.salon24.pl/newsroom/1003563,skarbowka-i-cba-na-tropie-mariana-banasia-i-jego-syna-czarne-chmury-nad-szefem-nik]]>) przyniosła cenną informację, która w chaosie i rozgardiaszu oraz dysonansach poznawczych wiernych wojsk partyjnych ZAGUBIŁA SIĘ, CZYLI ŻE NAJPOWAŻNIEJSZY - jak się zdaje - KALIBER ZARZUTÓW PRZECIW BANASIOWI TO NIE SĄ NIEPRAWDZIWE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE I ZATAJENIE MAJĄTKU lecz coś innego: 

"Szef NIK ma na swoim koncie dwa doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Jedno złożyło CBA, a dotyczyło nieprawdziwych oświadczeń majątkowych, zatajenia majątku oraz nieudokumentowanych źródeł dochodu .

Drugie zawiadomienie jest autorstwa generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF). [...] 

Generalny inspektor informacji finansowej odkrył przelewy między braćmi K., prowadzącymi pokoje na godziny, a Marianem Banasiem. - Urzędnicy Ministerstwa Finansów

odkryli też niejasne przepływy sporych sum między Marianem Banasiem a braćmi K.

Nie są to opłaty za wynajem nieruchomości - donosiło RMF FM.

Doniesienie GIIF do prokuratury zawiera 1000 stron i 40 płyt CD z rachunkami bankowymi, które mogą poważnie zaszkodzić szefowi NIK." (]]>https://www.salon24.pl/newsroom/1003563,skarbowka-i-cba-na-tropie-marian...]]>

Oczywiście, niestety,  w celu DALSZEGO ZACHOWANIA WALORU PŁATNICZEGO ISTNIEJĄCYCH HAKÓW i zgodnie z zasadą PAŃSTWA HAKOWEGO - całość RAPORTU UTAJNIONO, więc prawdopodobnie nie dowiemy się więcej o wielkościach, datach przelewów, ani nie poznamy hipotez ZA CO TE SPORE SUMY BYŁY PŁATNOŚCIAMI, z pewnością dotyczyły one czegoś konkretnego, GDYŻ JAK DOWODZI SPÓR ZE WSPÓŁWŁAŚCICIELKĄ, HALINĄ H.-S. - PAN BANAŚ JAKO FINANSISTA LICZY SIĘ Z KAŻDYM GROSZEM, A NAWET JAK TWIERDZI JEGO WSPÓLNICZKA W PROCEDERZE REPRYWATYZACJI DRUGIEJ KAMIENICY - ROLUJE NA KASIE..  

Relacja o sprawach banasiowych JEST SILNIE MODEROWANA. Warto zrobić krótką listę TEMATÓW ZAMILCZANYCH, PRZYKRYWANYCH, GDYŻ ZBYT GŁĘBOKO SIĘGAJĄCYCH W PATOLOGICZNĄ STRUKTURĘ PAŃSTWA I MOGĄCYCH JĄ OBNAŻYĆ PRZED OPINIĄ PUBLICZNĄ.

1. Możliwość związków ABW z mafią vatowską w ministerstwie finansów iskarbówce (także w świetle obecnych zarzutów wobec Banasia i syna ze strony urzędnikówskarbowych...)

2. Relacje wieloletniego kadrowego urzędnika ABW Krzysztofa B. z M.Banasiem. 

3. Ile lat miała NIEZNANA osoba od której Banaś i wspólniczka nabyli kamienicę drugą? Czy nie miała czasem 148 lat? Kto objawił Banasiowi że TA kamienica JEST DO WZIĘCIA? 

4. Dlaczego jak ognia wszyscy unikają w stosunku do nabycia przez MB i wspólniczkę drugiej kamienicy nazw REPRYWATYZACJA, CZYSZCZENIE KAMIENICY Z LOKATORÓW? 

5. Czy możemy się czuć bezpieczni, gdy w każdej chwili urzędnicy w typie Banasia mogą złożyć wniosek o eksmitowanie nas "z powodu przeludnienia"?

6. Czy w związku z niezrealizowaniem projektu syn Banasia zwróci dotację od marszałka małopolskiego?

 

Oczywiście to tylko próbka zatajanych pytań, przykrywanych międleniem o niczym. Wyjdzie na jaw tylko minimum tego, co potrzebne jest jednej ze stron z dysponującej kruszcem haków i posługującej się nim w walce z drugą stroną.  A imię obu tych stron   l e g i o n   i   o h y d a.

 

 

=========================================================

ANEKS 

 

 

PAŃSTWO PRAWA

Przedstawiam Państwu zarys teorii państwa prawa typu wschodniego (dla uproszczenia będę używał terminu skróconego „państwo prawa”) ;).

 

Elementy składowe Państwa Prawa:

1.przezor (przestępczość zorganizowana)

      a) cywilizowany (dalej będę używał skrótu „cywilny”) czyli politycy

      b) dziki (grupy mafijne i gangsterskie oraz oligarchowie)

      c) służbowy (służby cywilne i służby wojskowe)

 

2.najrobi (robotnicy najemni, nazywani też "przedsiębiorcami")

3.proposi (środowiska wytwarzające osłonę propagandową)

      a) mediatorzy (w skrócie „media”)

      b) eksperci

      c) celebryci

 

4.palestra

 

 

Mechanizmy działania Państwa Prawa:

1.haki

2.wziątki

3.osłona

4.rotacja

 

Fudamentem Państwa Prawa są haki. Wzajemne haki zapewniają stabilność systemu. Jest to rozwiązanie oparte na starożytnym typie wiązań budowlanych. Tworzy ono bardzo spoistą strukturę. Warunkiem sine qua non wejścia do grupy tzw.polityków (przezor cywilny) jest bycie zahakowanym. Warunkiem awansu w obrębie przezoru cywilnego jest posiadanie haków na osobniki wyżej postawione w hierarchii. Haki dzielą się na obyczajowe, teczkowe i karne. Haki w Państwie Prawa pełnią funkcję podobną do złota – są niezniszczalną formą kapitału. Haki bywają też  często środkiem płatniczym w niektórych transakcjach. 

Mając stabilną strukturę musimy wprowadzić czynnik aktywizujący (przyczynę ruchu w układzie). Funkcję tę pełnią wziątki. Wziątki są kumulowane przez poszczególne jednostki w nieruchomościach oraz jako tzw.kapitał szwajcarski (kajmański etc.).  Wyższą formą wziątek są haracze. Haracz cywilny ściągają urzędnicy Partii Rządzącej oraz banki, haracz dziki rządzi się własnymi prawami.

 

Osłona jest związana z koniecznością utrzymywania PR-u Państwa Prawa na arenie międzynarodowej. Funkcję osłonową (wielokrotnie wyżej nagradzaną niż praca najrobów) pełnią:

- sam przezor cywilny (poprzez tzw.parlamentaryzm i tworzenie prawa)

- dwie „grupy społeczne”: proposi (media, eksperci i celebryci) oraz palestra.  Palestra oprócz funkcji osłonowej realizuje działania dyscyplinujące najrobów.

 

Proposi uspokajają i dezorientują najrobów(dezinformacja i propaganda) oraz mobilizują ich do konsumpcji i produkcji. W przypadkach trudniejszych, działania proposów są uzupełniane przez niektóre gałęzie przemysłu farmaceutycznego oraz elementy terroru państwowego. Środowisko proposów zaliczane jest do ekosystemów pasożytujących na ciałach organizmów wyższych.

 

Przezor cywilny i służbowy pozostają w relacji nadrzędnej względem przezoru dzikiego. Współpraca przezoru cywilnego z przezorem dzikim polega głównie na odpłatnym wyznaczaniu zakresu przedmiotowego oraz obszaru administracyjnego dla działalności odpowiednich grup (tzw.wziątki inicjacyjne). Drugą sferą „współpracy” cywilnych z dzikimi jest zapewnianie „higieny” (pranie), wprowadzanie do legalnego obiegu „brudnych” środków finansowych w zamian za wziątki. Przezor dziki z racji dysponowania większą ilością "wolnych" środków finansowych często udziela przezorowi cywilnemu "pożyczek" na cele statutowe bądź prywatne, przeważnie bezzwrotnych, więc mających charakter wziątek za wprowadzanie oczekiwanych zmian w prawie.

 

 

Obszary gospodarcze preferowane przez przezor dziki (oraz często dołączający do niego przezor służbowy)  są następujące – przemysł seksualny, używki, show-biznes, przemysł zbrojeniowy, paliwowy, energetyka i sport. Przemysł seksualny, używki, show-biznes i sport pełnią też dodatkowe funkcje demotywacji, deracjonalizowania i ubezwłasnowalniania najrobów. Funkcje motywacyjno-dyscyplinujące obsługiwane są przez banki. Polityka zagraniczna działa analogicznie do polityki wewnętrznej. Przezor danego państwa nawiązuje kontakty z innym Państwem Prawa typu wschodniego lub z grupami przezoru działającymi na obrzeżach Państw Wyższego Typu. Pojecie „wolny rynek” oznacza, że pozaprzezornym ("nieprzezornym") przesiębiorcom nie wolno przekraczać określonej wysokości obrotu.

 

Dobra wypracowane przez najrobów dzielone są przez przezor cywilny. Przezor cywilny różni się od przezoru dzikiego i służbowego podjęciem ryzyka jawnego funkcjonowania na scenie społecznej (scenie podziału zysków). Reprezentanci przezoru cywilnego lubią uchodzić za VIP-y i przechodzić do historii. Wymagają więc ogromnych działań maskujących, osłonowych i marketingowych, które tym samym zapewniają bogaty rynek pracy dla proposów. 

 

 

Rotacja przezoru cywilnego realizowana jest poprzez tzw.wybory. Rotacja w obrębie przezoru dzikiego dokonuje się za pomocą broni palnej i innych pozaretorycznych środków perswazji. Rotacja przezoru służbowego posługuje się tzw.skutecznymi środkami. Są one bardzo zróżnicowane, np.często występuje podszywanie się przezoru służbowego pod przezor cywilny poprzez kreowanie tzw.partii i ugrupowań politycznych i lokowanie ich w wyborczym systemie rotacji.

Najrobi wypracowują dobra, które przezor dzieli pod osłoną proposów i palestry.

Oświata, kultura i nauka kształtują sprawność, użyteczność oraz ergonomiczność przyszłych najrobów. Używki wytwarzają poczucie komfortu psychicznego.

 

Pomimo względnie sprawnego działania Państwa Prawa typu wschodniego, wybrane ośrodki badawczo-naukowe pracują wciąż nad jego udoskonaleniem.

 

8.08.2011r.   ]]>https://www.salon24.pl/u/wawel/331588,panstwo-prawa-wziatki-haki-przezor...]]>

 

 

 

3
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.5 (19 głosów)

Komentarze

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1610775

Być może jest zapotrzebowanie na pesymizm w niektórych kręgach naszego polskiego społeczeństwa, ale przecież my, którzy potrafimy chcieć zrozumieć więcej z otaczającego nas świata powinniśmy świecić przykładem bezstronności w ocenach. Jeśli nie potrafimy przykładem to można próbować być bezstronnym i w ten sposób ktoś za nami też spróbuje.

Nie popadajmy wszyscy w stan apatii, w stan że nic nas już nie uratuje. Ty, która dała już nieraz dowód swojej odwagi, a nawet brawury w walce z siłami po przeciwnej stronie popróbuj czasem podrzucić jakiś pomysł, pozytywny, na poprawę sytuacji Polaków w kraju. My zza granicy często widzimy troszkę szerzej rzeczywistość, więc poddajmy tym w kraju, tym którym jeszcze się chce zmieniać Polskę jakiś dobry pomysł. Nie przypominajmy im tych rzeczy, które są złe, myślę że oni o takich rzeczach wiedzą aż za dobrze.

Pozdrawiam bardzo serdecznie i jak zwykle bez podtekstów -:)

Vote up!
8
Vote down!
-1

Jerzy

#1610863

"  wszechobecna zasada konstrukcji PAŃSTWA OPARTEGO NA ZAHAKOWANIU KAŻDEGO PRZEZ KAŻDEGO - dlatego też żadne afery nie są i NIE BĘDĄ rozliczane po żadnej ze stron. Haki - jak opisałem to 8 lat temu - używane są tylko do przyspieszania ROTACJI WŁADZY w obrębie wciąż tych samych koterii.
Ujawnianiem nieprawidłowości, wykroczeń i przestępstw nie kieruje dążenie do sprawiedliwości i zmiana obyczaju, lecz tylko i wyłącznie potrzeby walki partyjnej i sondażowe. Jest to państwo do cna zakłamane, bo zrodzone przez tchórzliwy i kłamliwy deal "

@wawel24

 

Vote up!
12
Vote down!
-2


,,żeby głosić kłamstwo, trzeba całego systemu, żeby głosić prawdę, wystarczy jeden człowiek”.

#1610779

No dobrze, te złe strony już znamy dość dobrze, blogerzy opisują ten "niby bałagan" często i z każdej strony. Zawsze Twoje teksty są bardzo ciekawe i zmuszające do myślenia, ale brakuje mi, aby od Ciebie właśnie dowiedzieć się o naszej ojczyznie i ludzi nią rządzących czegoś dobrego. Przecież gołym okiem widać, że w ciągu ostatnich 30-kilku lat Polska się zmieniła nie do poznania. Nie tylko w miastach, ale polska wieś jest coraz ładniejsza, ludzie bardziej życzliwi, bogatsi, nie widać już Malucha, Syrenkę czy jakiegoś podobnego do żaby Wartburga.

Nawet bloki mieszkalne, wybudowane jeszcze za komuny, nabierają innych kształtów i kolorów.

Tak więc napisz coś pozytywnego, proszę.

Tylko żeby nie było jak w tym dowcipie:

Odbywa się pogrzeb wsiowego nicponia i ktoś prosi aby powiedzieć coś pozytywnego o zmarłym. zapadła niezręczna cisza i nagle ktoś z tyłu się odzywa: a jego brat to był jeszcze gorszy!

Pozdrawiam.

Vote up!
10
Vote down!
-3

Jerzy

#1610784

Ale czy nie lepiej pisać prawdę zamiast lukrować goowno?

Nie ma maluchów czy syrenek, ale są kredyty pod którymi ludzie ledwo zipią a gro nawet przez nie odebrała sobie życie

Jest za to wyścig szczurów a nie ma życia rodzinnego:

ile rodzin jada weekendowe obiady w rodzinnym gronie przy jednym stole?

ile rodzin jeździ na wspólne wakacje?

ile rodzin jeździ na weekendowe pikniki, ogniska, czy zwykłe spacery po lesie?

ile rodzin rozmawia ze sobą oko w oko?

I można tak wymieniać bez końca

TAKA JEST PRAWDA

 

Pisze Pan że "bloki wybudowane za komuny nabierają innych kształtów i kolorów"

 

A czy mieszkał Pan w takim powiedzmy 30 letnim bloku bez jego "modernizacji"?

Bo ja TAK i to na IV-tym czyli ostatnim piętrze

To istna tragedia: grzyb gdzie tylko się da, płyty z jakichś wiórów między oknami zgniłe, woda dosłownie lejąca się ciurkiem znad okien, okna od środka (nowe) całe nie wilgotne tylko prawie w kałużach że ręczniki pod nimi muszą być popodkładane...

TRAGEDIA

Te budynki się po prostu składają, czy rozłażą - jak zwał tak zwał

Pamiętam jak dziś że gdy się wprowadzałem mówiono że są zaprojektowane na 25 lat - tylko później i do dziś dnia nagle żywot im przedłużano

Nie tak dawno czytałem głupoty jakiejś grupki jajogłowych wynajętych do sprawdzenia stanu bloków z płyty która wydała oświadczenie że są one w bardzo dobrym stanie - bo w szczególności chodziło o stalowe łączenia płyt

Więc ja choć nie budowlaniec zadam proste pytanie: jak sprawdzić stan łączeń które są zabetonowane, zaszpachlowane i pomalowane bądź otapetowane - prześwietlić? Wszystkie bloki z płyty w Polsce? Hahhaaaaaa

I teraz na podstawie własnych doświadczeń już Panu odpowiadam dlaczego te bloki są teraz ładniejsze i kolorowe:

Dlatego że: aby ukryć ich wady które uniemożliwiają ich normalną eksploatację we wszystkie szczeliny powtryskiwali pianki, całość oblepili styropianami, dla picu (wyglądu również) na kolorowo pomalowali a nieświadomi lokatorzy się cieszą

Bloki nadal jak się rozłaziły tak i rozłażą tyle tylko że efektów tego póki co na jakiś czas ich lokatorzy nie zobaczą

Nie wiem za jaki czas, ale z całą pewnością kiedyś walić się zaczną

Vote up!
7
Vote down!
-4
#1610808

Vote up!
9
Vote down!
-1


,,żeby głosić kłamstwo, trzeba całego systemu, żeby głosić prawdę, wystarczy jeden człowiek”.

#1610815

Nie siej defetyzmu, proszę, przecież mówi się, że rolnik śpi a w polu mu rośnie.

Pozdrawiam

Vote up!
5
Vote down!
-5

Jerzy

#1610816

Widocznie żyjemy w innych światach, bo ja mam daleko różniący się pogląd na sytuację społeczno polityczną w Polsce niż Ty. Ostatnimi czasy jestem w Polsce nawet dwa razy w roku, dużo podróżuje własnym autem, widzę ogromną różnicę to co jest dzisiaj a co było jak ja opuszczałem( nie ze swojej winy) Polskę. Mamy z żoną dużą rodzinę w Polsce i kiedykolwiek zadzwonię aby po prostu porozmawiać to często w odpowiedzi słyszę, że brat, siostra, szwagier ze szwagierką czy też nasi znajomi są na kilkutygodniowych wakacjach i to nie w Międzyzdrojach, czy innym naszym uzdrowisku, ale w Grecji, Turcji, Albanii czy innej zagranicznej mieścinie, Lazurowego Wybrzeża nie wyłączając. To mnie właśnie dziwi, że wolą dorabiać innych niż naszych polskich właścicieli ośrodków wypoczynkowych.

Z pewnością gdyby mi się chciało to Twoje twierdzenia (negatywne o Polsce) zawarte w punktach mógł bym zbić argumentami, ale mi się nie chce. Tacy jak Ty Polski dostatniej i sprawiedliwej chyba nie zbudują. Zbyt wiele pesymizmu.

P.S. Dla jasności, jestem przeciwnikiem polityki PIS-u, jestem za Konfederacją.

Pozdrawiam

Vote up!
4
Vote down!
-2

Jerzy

#1610855

Pobyt w Grecji czy Turcji wychodzi taniej (zdecydowanie) niz w polskich kurortach

Vote up!
5
Vote down!
0
#1610858

masz rację 5plus, ale w Polsce jest normalniej, swojsko, a tam można czasem zarobić nożem cios pod żebro albo biuro podróży zbankrutuje i nie ma czym wracać. Wolę spędzać wakacje u siebie w Polsce. Nawet jeśli wyniesie mnie to troszkę drożej.

Pozdrawiam.

Vote up!
6
Vote down!
0

Jerzy

#1610859

Ja nie oceniam, ja tylko chce wytłumaczyc decyzje innych. Nie wiem dlaczego za pokój na Helu płacę 250zł/dzien a na Capri rok temu placiłem za apartament 60 Eu. Ja tez prawie wszystkie mozliwości urlopu wykorzystuję w kraju, ale rozumiem tez innych. 

Vote up!
1
Vote down!
0
#1611439

Bo 60 euro, to zbliżona kwota do 250 zł :). 

 

Vote up!
0
Vote down!
0
#1611479

No właśnie - tylko że Hel to na pewno nie Capri, a apartament to nie pokój. Na dodatek w aktualnych ofertach (Bookingcom) cena 250 to już przeszłość, teraz za 7 dni chcą 6 tyś

Vote up!
0
Vote down!
0
#1612359

Nie wiem w jakiej Polsce Ty żyjesz ale ja znam tylko jedną: w niej się urodziłem i w niej żyję - i mam też nadzieję że w niej mnie pochowają

Być ze dwa razy do roku w TEJ Polsce a 365 dni w roku to spora różnica - i zapewne dlatego jest też taka sama różnica w postrzeganiu otaczającej rzeczywistości

Żadnego mojego nie twierdzenia a faktu @amero by nie zbił bo są one z życia wzięte - jedynie mogłyby być jakieś w ogólnej skali jednostkowe inne przypadki

Co do wakacji za granicami to jest kilka czynników z których chęć wyjazdu poza granicę jest najmniej ważną ponieważ inne, a w szczególności dwie przesłanki są ważniejsze: NIŻSZA CENA to raz, a dwa: w 99% GWARANTOWANA POGODA

I tyle na temat zagranicznych wyjazdów

 

Co do budowniczych Polski to bez urazy ale może nie będę polemizował z kimś kto bywa tutaj NAWET ze dwa razy do roku

Vote up!
2
Vote down!
-3
#1610886

Żyjesz w Polsce i tak czarno to wszystko widzisz? Dlaczego w takim razie jesteś taki sceptyczny w stosunku do tego co się dzieje w Twoim kraju? Tak ma wyglądać patriotyzm i dawanie przykładu innym? Być może robisz coś aby to zmienić. Mój czas budowania już minął, ja poświęciłem dobro swoje i mojej rodziny, aby Polacy nie stali więcej w kolejkach za mięsem, aby mogli się przesiąść z maluchów do Mercedesów i i innych normalnych aut. Z pewnością zrobił bym więcej abyś dzisiaj był bardziej zadowolony z otaczającej Cię rzeczywistości, ale po wyjściu z więzienia nie było dla mnie pracy i paszport dostałem w jedną stronę, bez prawa powrotu.

 

 

Vote up!
5
Vote down!
0

Jerzy

#1610899

I w ten oto sposób, wsiowego nicponia pochowano w "wybudowanej za komuny w pięknych, innych kształtach i kolorach" trumnie.
Tylko nieliczni zauważyli, ze trumna nadal podobna jest do "żaby Wartburga" :).

Z pozdrowieniami od tubylca :)

Vote up!
6
Vote down!
-3
#1610810

Nie ważne w jakiej trumnie, ważne że ktoś z tego grona znalazł jeszcze gorszego Nicponia.-:)

Również pozdrawiam

Vote up!
5
Vote down!
0

Jerzy

#1610814

Nie ważny jest wsiowy nicpoń ten którego pochowali a ważny jest ten wsiowy nicpoń co będziemy chować. ;-)

Vote up!
5
Vote down!
0
#1610820

Masz rację, kłaniam się.

Vote up!
4
Vote down!
0

Jerzy

#1610860

     Z jednej strony Totalna targowica komuny, ze wszystkimi przybudówkami, a z drugiej strony największy wróg PIS. Nie ma to jak "Konfederacja, z którą się obudzimy z na Syberii w objęciach Putina?" A może tak o Kwiatkowskim, Burym, Pawlaku i im podobnym...Artykuł fantazji, nawet mnie ubawił.

Vote up!
7
Vote down!
-4

ronin

#1610817

Bez obrazy tych sympatycznych zwierząt!

Najlepiej napisać/powiedzieć, że to Putin, onuce i Soviety tak w ogóle są winne i czarny ludek kroi ile materiału staje! Oddzielmy politykę od działalności niegodziwej ludzi bez względu z jakiej są opcji! Złodziej to złodziej!  Może należałoby zmodyfikować częściowo i powrócić do stosowania zapisów Ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników (Dz.U. 1921 nr 30 poz. 177 1921.04.06)?

(…) Art. 2. Urzędnik, winny:

przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub innej korzyści majątkowej, danych w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej;

innego przestępstwa służbowego, popełnionego z chęci zysku i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych w b. dzielnicach rosyjskiej i pruskiej, a w b. dzielnicy austriackiej nadużycia władzy urzędowej, popełnionego z chęci zysku - będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie. (…)

Na niższą karę mógł liczyć sprawca korupcji czynnej. Osoba próbująca choćby bezskutecznie wręczyć łapówkę miała być karana ciężkim więzieniem od 4 do 15 lat. Gdyby jednak dopuszczała się takiego przestępstwa "zawodowo" kara była taka sama jak w przypadku urzędnika. (…)

Art. 4. Winny udziału w przestępstwach, przewidzianych w art. 1 i w ust. 2 art. 2 tej ustawy, o ile udział taki nie pociąga za sobą kary surowszej w myśl art. 1, będzie karany ciężkim więzieniem (domem karnym) od 4 do 15 lat; jeśli zaś winny dopuszcza się takiego przestępstwa zawodowo - będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie. (…)

Ustawodawca przewidział jednak klauzulę niekaralności.

Art. 5 (…) Jednak będzie wolny od kary ten, kto przyczyni się do wykrycia lub udowodnienia dokonanego przekupienia, zanim władza, powołana do ścigania, dowie się o jego czynie. (…)

Kary mógł też uniknąć urzędnik winny kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), który dobrowolnie zwrócił mienie kradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone), albo w inny sposób wynagrodził szkodę, zanim jego wina ujawniona została przed władzą do ścigania przestępstw powołaną.

Powyższa ustawa została uchylona na mocy ustawy z dnia 1 czerwca 1923 roku za prezydentury Stanisława Wojciechowskiego.

Na marginesie. Prezes NIK to osoba z założenia o nieposzlakowanej opinii jak żona Cezara poza wszelkim podejrzeniem!!! A to co widzimy to gangsterstwo w stylu Czarnej Ręki lat 20 w USA! Służby nie są ani głuche, ani ślepe, więc sprawa ma podwójne dno i kto rozum ma ten wie o co biega!

PS

 Władza zbyt wcześnie osiągnięta, jeno posiewem jest pychy i samowoli, ni granic, ni umiaru nie ma, a u kresu jej upadek.

~ Karol Bunsch,

Vote up!
7
Vote down!
-1

casium

#1610819

Gry - psujące państwo, proWadzi "sądownictwo" - grypsujące < operacyjnie > "konstytucyjnym" art 44, od 1997 roku umocowanym w Konstytucji RP...

Żyje jeszcze w Polsce masa prokuratorów ( najlepiej poinformowanych Obywateli Polski ) - którzy od początku "wejścia w życie - Konstytucji" - każdej O-SOBIE doświadczonej "państwowymi" grami psującymi państwo - TŁUMACZYLI...

  - "" O-SOBO, chyba nie zerwałaś się z choinki i powinnaś wiedzieć, że : POLSKIM WYMIAREM SPRAWIEDLIWOŚCI - RZĄDZI MAFIA LEKARSKO-SĘDZIOWSKA""...

OTUA - O TU Art. 44 Konstytucji od 1997 roku - kłania  się USTAWIE z 1921 roku...

Pozdrawiam J. K.

Vote up!
4
Vote down!
0
#1610830

Nieco właściwsza forma art.44, mogłaby powstać, dla wyzwolenia prawdy dla Polski.

 < Odnośnie przestępstw, które powinny. być ścigane z przyczyn politycznych sprawiedliwości prawa, gdy zostały popełnione przez funkcnonarkuszy publicznych lub na ich zlecenie...- bieg przedawnienia ścigania tych przestępstw ulega zawieszeniu, do czsu ustania GRY PSUJĄCEJ państwo, antypolskimi POsiłkami "sądownicTWa" >...

Pozdrawiam J. K.

 

 

 

 

Vote up!
6
Vote down!
0
#1610834

   Witam! Ja jednak nie ferował bym wyroków. Facet ma dwa zawiadomienia do prokuratury, ale prokuratura jeszcze nie przedstawiła żadnego zarzutu, więc w świetle prawa na teraz jest niewinny. Na razie reżimowe media gonią króliczka. Co innego było z Kwiatkowskim, który miał zarzuty prokuratury, a jednak dalej przez 3 lata był bezkarny. Osobiście obecnie uważam, że gość ma porażającą wiedzę, której ujawnienia boją się wszyscy i chcą go zamieść razem z dywanem. Pozdrawiam!

Vote up!
6
Vote down!
0

ronin

#1610885

Trudno sie z Panem nie zgodzic. Zwlaszcza z uwaga na temat wiedzy szefa NIK i tego skutkow. Oczywiscie nie mozna tez zaprzeczyc, ze w swietle litery prawa jest obecnie niewinny.

Jednak Autor w swoim swietnym artykule przytoczyl wiele plotek i pytan, ktore wymagaja odpowiedzi i wyjasnien.

Komentarza Casium nie czytam jako jednostkowego wyroku, tylko jako odnoszacego sie do ogolnej sytuacji panujacej w Polsce, wsrod urzednikow administracji panstwowej. 

Ja tez widze i okreslam ten problem bardzo podobnie, a rozwiazanie widze w utopijnym marzeniu o przeprowadzeniu prawdziwej weryfikacji i dekomunizacji. Moze kiedys to nastapi, ale obawiam sie, ze dopiero po wywolaniu przez swiatowe zydstwo nastepnego potwornego "holocaustu".

Uklony.

Vote up!
5
Vote down!
0

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1610923

100 : 100

Pozdrawiam

Vote up!
4
Vote down!
0

casium

#1610929

 Teatr będzie trwał jeszcze jakiś czas, bo oceniam, że B. walczy aktualnie o swoje życie  (w przenośni i w sensie dosłownym). Upór B. będzie Wodza kosztował coraz więcej, a przecież wiadomo, że natychmiast się wqu*wia, gdy mu  się subaltern stawia.

PS

Co do niewinności.

Hmm... wiem miły Roninie, że nie jesteś miękkim palcem robiony, więc nie wyłuszczę Ci całego mechanizmu stawiania tego czy owego na kluczowe stanowiska w państwie! Powiem tylko tak: ma być kryształowy, wierny i spolegliwy. A jak zacznie wierzgać lub np. oPOzycja przedstawi "fakty" bulwersujące opinię publiczną to uruchamia się posłańca stosownej firmy lub sięga po gladio! Tak się gra w tym biznesie i Waść doskonale o tym wiesz! Rozumiem pana przesłanie, ale niestety mnie na kolano nie rzuca :-))

Pozdrawiam

Vote up!
6
Vote down!
0

casium

#1610928

Uwielbiam czytac Pani komentarze poniewaz prawie kazdy z nich to jak strzal do celu - w sedno tarczy.

To chyba m. inn. Konstytucji Marcowej zawdzieczamy, niespotykana gdzie indziej, uczciwosc przedwojenych polskich urzednikow panstwowych. Szwecja tez kiedys slynela z uczciwosci, poniewaz podobno tam w przeszlosci za kradziez ucinano reke.

Miejmy wiec nadzieje, ze regulacje z Dziennika Ustaw Numer 30/1921 kiedys wroca do Polski. Chociazby na ograniczony czas. 

Serdecznie pozdrawiam.

Vote up!
5
Vote down!
0

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1610890

Serdecznie pozdrawiam.

 

Vote up!
5
Vote down!
0

casium

#1610926

@ wawel24 

 

Bezsprzecznie najlepszy komentarz do afery Prezesa NIK wyglosil Witold Gadowski, dorzucajac wiele bardzo interesujacych szczegolow. Polecam. 

Prawda o zarzutach dla Banasia: https://www.youtube.com/watch?v=h9ESpV1HsGE

 

 

Vote up!
4
Vote down!
0

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1611015

Tak jak podejrzewalam.Banas wie za duzo i to nie pasuje ani lewicy , ani rzadzacej prawicy.  Dla kraju to chyba dobrze, ze taki czlowiek siedzi na tym stanowisku, bo wyglada na to , ze jest nieugiety.

Wypadaloby mu zyczyc zdrowia i wytrwania

https://youtu.be/h9ESpV1HsGE

Vote up!
5
Vote down!
0

Gosia

#1611080

Dlatego odcieli mu teraz dostep do materialow niejawnych. Malpia, spozniona zlosliwosc.

My teraz niewiele wiemy, ale niedlugo moze zrobic sie ciekawie.

Serdecznie.

Vote up!
4
Vote down!
0

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1611108