"Skoro młodzi mężczyźni biorą do ręki Różaniec Święty"

Obrazek użytkownika cisza
Kraj

"Skoro młodzi mężczyźni biorą do ręki Różaniec Święty" - znaczy, że sprawa jest ważna, godna uwagi i naśladowania ale także, że pojawiają się problemy.

Czy przeciwnicy i policja znowu kombinują przy Marszu Niepodległości? Czy fakt, że jest to tzw. „impreza cykliczna” wystarczy, by marsz się obronił? Plakat się nie podoba......Warto wiedzieć o problemach zawczasu. To notka informacyjna.

Policja w domu prezesa Marszu Niepodległości! Czy dojdzie do odwołania Marszu przez służby?

21 paź 2019

]]>https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=fYYOzGzhX2k]]>

Pod hasłem Miej w opiece Naród cały!, pochodzącym z pieśni maryjnej, 11 listopada ulicami stolicy przejdzie X Marsz Niepodległości. Chcemy podkreślić, że nasza tożsamość narodowa jest nierozłączna z wiarą katolicką mówili w czwartek organizatorzy.
Hasło dziesiątego Marszu Niepodległości przedstawił na konferencji prasowej rzecznik stowarzyszenia Marsz Niepodległości Damian Kita. Jak wskazał, jest to fragment pieśni maryjnej Z dawna Polski Tyś Królową.

List otwarty prezesa Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości” ws. Bluźnierczych ataków na wartości chrześcijańskie.

22 października 2019
Radio Maryja

Nadal trwa zażarta walka z wiara i naszymi świętościami. Dzieje się tak poprzez profanację krzyża świętego, bluźniercze przedstawienia Matki Bożej, propagowanie nienaturalnego modelu rodziny, domaganie się praw do życia w grzechach przeciw naturze oraz prawa do zabijania nienarodzonych dzieci. Wreszcie nasilają się ataki na biskupów nazywających te ideologie po imieniu, określając je zarazą – napisał w liście otwartym prezes Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” Robert Bąkiewicz.

Fragmenty listu:

Warszawa, dn. 2019.10.21Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”

Do: Biskupów,
Kapłanów i Diakonów,
Zakonnic i Zakonników,
Katolików Świeckich,
Kościoła w Polsce.
Do wszystkich ludzi Dobrej Woli

List otwarty w sprawie publicznego, zmasowanego, a nade wszystko bluźnierczego ataku na chrześcijańskie wartości oraz katolickie formy pobożności, w tym między innymi Różaniec Najświętszej Maryi Panny.

„Znacie wszyscy nieszczęścia, które opłakujemy: zaczepianie i zwalczanie najświętszych prawd wiary, które Kościół strzeże i wiernym podaje; wyśmiewanie nieskazitelności chrześcijańskich cnót, o które się troszczy; zorganizowaną potwarz i rozdmuchiwaną niechęć przeciwko świętemu stanowi biskupów, a najbardziej przeciw papieżowi: napady skierowane przeciwko samemu Chrystusowi-Bogu ze strony najbezwstydniejszego zuchwalstwa i zbrodniczej niegodziwości, usiłujących jakoby z gruntu zburzyć i zgładzić Boskie Jego dzieło Odkupienia, którego nigdy żadna siła nie obali i nie zgładzi” – tak opisywał papież Leon XIII w swej encyklice o Matce Bożej Różańcowej „Octorbi mensae” sytuację, jaka miała miejsce pod koniec XIX wieku.

Nic się nie zmieniło. Nadal trwa zażarta walka z wiarą i naszymi świętościami. Dzieje się tak poprzez profanację Krzyża Świętego, bluźniercze przedstawienia Matki Bożej, propagowanie nienaturalnego modelu rodziny, domaganie się praw do życia w grzechach przeciw naturze oraz prawa do zabijania nienarodzonych dzieci. Wreszcie nasilają się ataki na biskupów nazywających te ideologie po imieniu, określając je zarazą.

Gdy czasy nieszczęśliwe dla Kościoła i państwa wymagały koniecznie jak najprędzej pomocy Bożej, sądziliśmy – pisze znowu papież Leon XIII w innej swej encyklice mówiącej o Różańcu Świętym „Incunda Semper” – że trzeba o nią błagać głównie przez wstawiennictwo Jego Matki i przede wszystkim użyć w tym celu tego sposobu modlitwy, którego zbawiennej potęgi lud chrześcijański wielekroć doznawał.

My – środowisko organizatorów Marszu Niepodległości – powołaliśmy do życia największą w Europie manifestację patriotyczną (w ubiegłym roku uczestniczyło w niej ponad pół miliona osób!). Za każdym razem manifestacja ta odnosiła się do korzeni i wartości katolickich. Obecnie stoimy w obliczu zmasowanego ataku na wszystko co święte dla katolików i patriotów. Zgodnie z nauczaniem papieży, świętych oraz za przykładem naszych przodków, postanowiliśmy w tegorocznym Marszu pójść pod symbolicznym znakiem – uniesionego w górę różańca pod hasłem „Miej w opiece Naród cały”./..../

„szczególnego oparcia upatrujemy w mocy Różańca dla rozszerzenia Królestwa Chrystusa”. /..../

Zwracamy się do wszystkich słowami św. Maksymiliana Marii Kolbe, który tak apelował do Polaków w jednym z artykułów „Rycerza Niepokalanej”:

„Wobec tak potężnych ataków nieprzyjaciół Bożego Kościoła czy wolno nam stać bezczynnie? Czy wolno tylko biadać i łzy ronić? – Nie! Pamiętajmy, że na sądzie Bożym zdamy nie tylko rachunek ścisły z czynności wypełnionych, ale także Pan Bóg policzy wszystkie dobre uczynki, które mogliśmy zdziałać, a zaniedbaliśmy. Na każdym z nas ciąży święty obowiązek, by stanął na szańcu i piersią własną odparł zapędy wroga. Nieraz można usłyszeć zdania: Cóż ja mogę? – Taka silna organizacja. – Mają grube kapitały itd. Zapomnieli zapewne, co mówi św. Paweł: „wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”.

Prosimy o dostrzeżenie działania Bożej łaski!

Skoro młodzi mężczyźni, często z trudną przeszłością, biorą do ręki Różaniec Święty, wołając do Maryi: „Weź w opiekę naród cały”, czy nie jest to wyraz działania łaski świętej?

Was, Czcigodni Adresaci, ustanowił Wszechmogący Bóg pasterzami naszych dusz, ale ten sam Bóg upomniał się w naszych sumieniach o publiczne świadectwo obrony naszej wiary, a zwłaszcza godności naszej Matki i Królowej. Dlatego wzywamy wielebnych Pasterzy i wszystkich Adresatów niniejszego listu do tego, do czego sam Bóg nas wszystkich Polaków i katolików wzywa, do jasnego i publicznego świadectwa naszej wiary i tożsamości katolickiej.

W pokorze i miłości prosimy Przewielebnych Pasterzy o błogosławieństwo Boże;
Wielebnych Kapłanów i Duchownych o modlitwę;
Braci i Siostry w jednej wierze o świadectwo jedności w wierze;
Ludzi Dobrej Woli o świadectwo jedności w prawdzie, miłości i sprawiedliwości.

Robert Bąkiewicz

Całość tutaj:                                                                                                                                                                

]]>https://www.radiomaryja.pl/informacje/list-otwarty-prezesa-stowarzyszenia-marsz-niepodleglosci-ws-bluznierczego-ataku-na-chrzescijanskie-wartosci/]]>

Warto już teraz pomodlić się, by Marsz Niepodległości się odbył, by był liczny i bezpieczny a organizatorzy nie byli nękani przez policję.                                                                                                                                                              

 

Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (16 głosów)

Komentarze

Bo to nie policja tylko dalej MO które sabotuje naród polski. Polska wtedy będzie normalnym państwem gdy ludzie przestaną się zwracać do policjanta "panie władzo". Zapamiętajcie to!
O tym - jak poniżej - nie powie Państwu nawet pan Michalkiewicz.
A tak naprawdę to pies jest pogrzebany gdzie indziej. Jest tej policji 3-5x za dużo i szuka sobie zajęcia podobnie jak GL/AL w czasie okupacji niemieckiej rabowała chłopów i dwory z pościeli i majtek jak to pokazuje z dokumentów pan Leszek Żebrowski.

Podaję szczegółowy trop. Stan etatowy Policji Państwowej według preliminarza budżetowego na rok 1920 wynosił 29511 policjantów w tym 723 oficerów. W 1937 roku przewidziano etaty dla 28 716 policjantów zaś stan etatowy Policji Państwowej w roku 1938 liczył 29 936 szeregowych i 850 oficerów … i był porządek.

Dzisiaj jest to 103309 etatów (cztery razy więcej) i jest tak jak widać. Patrz sprawa Olewnika i jej podobne, choć może mniej drastyczne.

Dodam, że w 1938 nie było indywidualnych środków łączności, samochodów, komputerów i temu podobnych bardzo pomocnych i użytecznych policji akcesoriów a terytorium RP było około o 25% większe. Liczbie ludności w tym czasie jest podobna a więc wniosek taki, że dzisiaj powinno wystarczyć 15 000 – 20 000 etatów. Co zatem robi te dodatkowe 90 000 policjantów? Niektórzy odczuli to na własnej skórze.

Druga zasadnicza różnica to taka, że przed 1939r. każdy z funkcjonariuszy rozpoczynający służbę składał następującą przysięgę: „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonym mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma; Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować; wszystkich obywateli kraju w równym mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi Panie Boże dopomóż” … i może w tym cała tajemnica tej różnicy i odpowiedź czemu tak jest.

Polska ma obecnie 35 mln. mieszkańców (reszta wyjechał za granice w celach zarobkowych z powodu bezrobocia) i ma 120 tys. policjantów.
Niemcy z 87 mln. mieszkańców - w tym 200 tys. imigrantów, zagrożenie terroryzmem 10 razy większe i 2 razy tyle autostrad i dróg, 2 razy tyle samochodów - i ma tylko 60 tys policjantów czyli podobnie na ilość mieszkańców jak II Rzeczpospolita przed 1939 rokiem.
Jaśniej już o co chodzi?
 

Vote up!
10
Vote down!
-4

panMarek

#1607256

Nie jesteśmy w stanie wyprzeć tego kukułczego szajsu, potomków ubeckich dynastii przywleczonych tu w ‘44 na sowieckich tankach, razem z wszami i proto-pomiotem WSI z tych stanowisk. I dlatego żydzi i komuniści – przedstawiciele narodu kukułczego, założonego w okupowanej Polsce przez ruskiego okupanta, aby wykopał naród polski ze swojego gniazda i zajął jego miejsce. Warto dodać że do Polski sprowadzono z b. ZSRR w ilości około 340 tys. osób jako prezent Stalina do budowy ustroju komunistycznego w PRL-u. Byli to ludzie bez wykształcenia jednak osadzano nimi najważniejsze instytucje państwowe, a jak miał chociaż średnie, to zostawał lekarzem, sędzią, prokuratorem, architektem itd., pozostali jako oficerowie w wojsku i w służbie bezpieczeństwa.

Dzisiaj głównie ich dzieci i wnuki dziedziczą te funkcje także w bezpiece. Stąd problem.

Vote up!
12
Vote down!
-4

panMarek

#1607258

- tylko komendantach tych jednostek. To tam się ulokował cały wykolejony aparat zboczeńców i wrogów Polaków.

Błaszczaki inne zagubione ludziki tego nie widzą i ugrzęźli "jak czołg w błocie".

Nawet Generałowie Policji nie mają takiej władzy bezpośredniej jak komendanci jednostek bo to tam się te wszystkie krętactwa i mataczenie dochodzeń odbywa. Tych komendantów jest łatwo wymienić bo jest ich w Polsce nie więcej niż 2 tysiące tylko coś na litość Boską trzeba z tym robić !!!

Owszem - Prokurator zleca zadania Policji ale jak tylko taki Prokurator "coś kombinuje" to Policja to widzi i może powiadomić przełożonych a nawet łącznika w Ministerstwie.

Wiem jedno - naprawa Policji w Polsce jest arcy pilnie potrzebna.

Vote up!
13
Vote down!
0

***** tvn.
Bez wyjaśnienia afery SKOK Wołomin zapomnijcie o wolnej i sprawiedliwej Polsce. Bez względu na okoliczności Rząd nie może działać z zemsty ani kryć aferałów. Upadek Polski bliski.

#1607296

Naprawa policji, prokuratur (np. amber-gold) dokończenie reformy sądów, (kasta nadzwyczajnych ludzi), szkolnictwo wyższe (profesorek Hartman, Środa i wielu innych, oraz przykład profesora Noakowskiego), repolonizacja mediów (wielosettysięczne pozwy Dekana przeciwko polskim niezależnym tytułom prasowym).

Vote up!
5
Vote down!
0
#1607372

Czy o prof. Nalaskowskiego chodzi?

Vote up!
1
Vote down!
0

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1607458

Chodzi o profesora Nalaskowskiego. Przepraszam pana profesora i czytelników za niefrasobliwość.

Vote up!
2
Vote down!
0
#1607550

Dzieki za komentarz; nie zdawałam sobie sprawy z proporcji, to "armia". Gdy dodać "armię" urzędników to mamy na utrzymaniu kilka dywizji :) Ponoć w policji jest jeszcze wiele wolnych etatów. Argument siły w razie ....

Vote up!
7
Vote down!
-2

CISZA

#1607298

Wielu narodowców przyjdzie tam z różańcem? To zwyczajny czy już jakieś specjalne, narodowe sprzedają? Są już u Międlara takie z celtykiem?

Nie raz widziałem modły ale jakoś nigdy takiego trzymania różańca.

Przypomni ktoś naukę Kościoła o używaniu symboli katolickich dla celów politycznych? Chyba nikt tu nie będzie udawał, że to marsz religijny a podniesiona, zaciśnięta pięść nie jest symbolem agresji. Sądzę, że wolno mieć własne zdanie na ten temat, szczęściem nie należę do żadnej sekty, która musi tłumaczyć swoich guru a nieprzekonanych mieć za lewaków itp. To nawet nie musi być kwestia wartościowania, ale symboliki i rodzaju estetyki. Dążenie do renesansu wiary jest dobre ale raczej i oczywiste jest, jak wykorzystuje się wiarę do własnych celów. Trochę to i niebezpieczne, jak Rosja podpierajaca się prawosławiem (gdzie 1/3 prawosławnych to nawet w Boga nie wierzy), czy zachodni suprematyści albo sekty amerykańskie. Nic też mi nie wiadomo, by Polacy odzyskali niepodległość lejąc innych różańcem, chyba że ma to pokazać reakcję narodową na dzisiejsze zagrożenia

Vote up!
8
Vote down!
-10

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1607266

z karabinem na ramieniu

 

a za tą oplecioną różanicem

i zaciśniętą pięścią

w głębokim sekciarskim cieniu

ukrywa się Chrystus

z karabinem na ramieniu

 

Vote up!
6
Vote down!
-6

jan patmo

#1607294

To nie przypadek, że symbol aryjskiej pięści - białej siły, ideologii obcej Polakom, niezbyt katolickiej pojawia się u narodowców. Takie zachodnie ruchy nacjonalistyczne dziś podpierają się i wiarą. Po co prowokować, po co "puszczać oko" do swoich a potem odcinać się od białej siły i separatyzmów rasowych.

 

 Ogólnie to część szerszego zjawiska, czyli populizmu oraz zlewania się polskiego nacjonalizmu z międzynarodowką europejską- a stąd bliziutko do supremacji białej rasy i etosu aryjskiej walki. Tam dodano chrzescijanstwo dla podbudowy walki z innymi jako nowocześni krzyzowcy. Zatraca się to, co najwspanialsze w tradycji polskiej. Nie potrzebujemy celtyków i jakiejś chorej odwróconej tożsamosci, że najpierw jest się bialym, potem aryjczykiem, potem slowianinem a na końcu Polakiem. To pogańskie i zachodnie podejscie, gdzie nacjonalizmy często wyglądały nieciekawie. Jesteśmy Polakami, ukształtowanym przez katolicyzm, zaś biblijnie ludźmi i narodami, jednym w Chrystusie. Można obawiać się o przyszłość dzieci białych jako Oksydentu lecz nie robić z tego fetyszu rasy. Europa bratnich narodów i żadnych więcej bratnich wojen- nie może prowadzić do takich bzdur, jak nabierać się na krucjatę antybolszewicką hitlera i wychwalać różnych Degrelle'ów. Mamy własne wzorce jak Pan Roman powiedział a i nie on jeden zajmował się sprawami narodu. Przecież polscy nacjonaliści nie mieli nawet hasła walki zbrojnej o niepodległość i granice, z czasem poparli nabytki, by się chętnie ich pozbyć. Pan Roman mile widział strzelanie do polskich robotników w czasie rewolty 1905. W Powstaniu Wielkopolskim wraz z konserwatystami zajmowali się głównie uciszaniem i przejmowaniem wladzy, aż można im postawić zarzut kolaboracji (dołączyli do władzy hakatystów i mieli się za część Prus a nie Polski). Chcieli za to walki dyplomatycznej i przejęcia władzy, gdyby nie NSZ, w początkach-bojówki, trudno byłoby kojarzyć ich z walką. Dlatego hasło "Roman Dmowski- wyzwoliciel Polski" nie brzmi dobrze, chyba że to o samej chęci wyzwolenia od obcych wpływów. Dzisiejsi nacjonaliści, a tym bardziej ugrzecznieni narodowcy, nie są jedynymi spadkobiercami walk o Polskę. Czym był choćby nacjonalizm legionowy, czym POW, czym i niepodległościowy PPS, który dzięki takim Piłsudskim nie stał się komunistycznym? Pamiętajmy o tym.

 

Vote up!
6
Vote down!
-6

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1607303

Z Piłsudskim jak jak z syfilisem - chcesz się go pozbyć, ale wstydzisz się o tym powiedzieć.

Piotr Kowalski, „Generał brygady Włodzimierz Ostoja-Zagórski (1882-1927),
„Wszyscy musieli zginąć
Pisze autor: „Szofer, który wiózł Zagórskiego z dworca, Mieczysław Cempel miał jakoby zostać zwolniony z wojska przed upływem służby, następnie zaś w 1929 r. został zastrzelony w lokalu, na którego prowadzenie otrzymał koncesję. Na terenie Belwederu padł od „zabłąkanej kuli” żandarm Stanisław Koryzma, który miał być wtajemniczony w okoliczności zejścia ze świata generała. Najprawdopodobniej zamordowany został również płk Jakubowski, jeden z ostatnich świadków popełnionej zbrodni.

Zbyt wiele tych zbiegów okoliczności, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że po maju 1926 r. w niejasnych okolicznościach zmarli także wysocy oficerowie uznawani przez J. Piłsudskiego za wrogów. Generała broni Tadeusza Rozwadowskiego śmierć dosięgła 18 października 1928 r. Podejrzewano otrucie, jednakże władze zabroniły sekcji zwłok. Rok wcześniej dnia 23 października zmarł generał dywizji Jan Thullie. Śmierć przyszła nagle i wręcz niespodziewanie. Generał zatruł się rybą w drodze na manewry. Mimo troskliwej opieki jego serce nie wytrzymało. Przed I wojną światową J. Thullie służył w armii austro-węgierskiej. W 1925 r. był kontrkandydatem gen. Lucjana Żeligowskiego na stanowisko ministra spraw wojskowych. Tego ostatniego zaś wysuwał obóz piłsudczykowski.

Wreszcie życie stracili także ci oficerowie, którzy przed I wojną światową pracowali w wywiadzie austro-węgierskim i doskonale znali przeszłość marszałka J. Piłsudskiego. Były kierownik HK-Stelle we Lwowie, a w niepodległej Polsce dowódca dywizji w Przemyślu gen. Jan Hempel został „przypadkowo” zabity podczas polowania w miejscowości Potok. Dowódca Okręgu Korpusu nr 7 w Poznaniu gen. Oswald Frank, który wcześniej także pracował w lwowskim HK-Stelle, zmarł na stole operacyjnym w Poznaniu. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej na podwórzu jakiejś kwatery również „przypadkowo” zastrzelony został były pracownik wywiadu austriackiego Morawski.

Jaki był zaś los dokumentów obciążających J. Piłsudskiego i jego współpracowników, które miały znajdować się w rękach Włodzimierza Zagórskiego, a których posiadanie przyczynić się miało do jego śmierci? Wiele wskazuje na to, że były one przechowywane razem z innymi kompromitującymi dokumentami związanymi ze sprawą generała w kasie ogniotrwałej muzeum belwederskiego. W ten sposób wyjaśniałby się w pewnym sensie tragiczny los generała.

W Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku znajduje się teczka „Geheim” kpt. J. Rybaka zawierająca materiały dokumentujące współpracę J. Piłsudskiego z wywiadem austriackim. W. Zagórski mógł ją otrzymać od J. Rybaka w sierpniu 1914 r. W teczce jednak brak owych słynnych pokwitowań na pobieranie pieniędzy z kasy Biura Ewidencyjnego. Co się z nimi stało? Trudno powiedzieć, bowiem albo z W. Zagórskiego nie udało się wydobyć miejsca ich przechowywania, albo też po ich otrzymaniu piłsudczycy zdecydowali się je zniszczyć”.”
cytat z: Piotr Kowalski, „Generał brygady Włodzimierz Ostoja-Zagórski (1882-1927), Oficyna Wydawnicza Kucharski, Toruń 2007, ss. 240
 

Vote up!
5
Vote down!
-6

panMarek

#1607321

MACKIEWICZ JÓZEF – LEWA WOLNA
(fragment opisujący „geniusz” wojskowy tego żydowskiego dyletanta Piłsudskiego)
„Uzgodnione wytyczne planu przewidują skoncentrowania głównych sił sowieckich na białoruskim odcinku frontu przeciwpolskiego. Natomiast ukraiński odcinek frontu przeznaczyć jedynie dla związania przeciwnika, a nawet wciągnięcia go, jeżeli się to uda, w głąb. Główne uderzenie ma pójść od Witebska i Orszy na Mińsk, oraz z Potocka na Wilno – Lidę, w głębokie obejście frontu polskiego. Za czym koncentrycznym atakiem zdobyć Warszawę.
O tych zamiarach i przygotowaniach uzyskuje informacje wywiad francuski; rezydujący w Berlinie kapitan Rollin, przekazuje te wiadomości wywiadowi polskiemu. Jednocześnie II-gi Oddział sztabu generalnego w Warszawie otrzymuje z Ekspozytury w Wilnie ważne wiadomości. Bardzo pilna, zalakowana przesyłka, z pieczątką: „Ściśle tajne”, którą kurier wewnętrzny Karol Krotowski, odwoził do Warszawy, zawierała meldunek:
„Nr. 17462/II – Trwa nadal koncentracja wojsk bolszewickich do rejonu Witebsk – Orsza – Borysów. W rejonie tym, zajmowanym dotychczas przez 53. dyw. piechoty i 23. brygadę, skoncentrowano: 56. dyw. piech., 18. dyw. piech., 48. dyw. piech., III bryg. 1-szej dyw. piech., oraz 15. dyw. kaw. Do rejonu Połock – Dryssa przybyła 55. dyw. piech.”
Wywiad polski po tamtej stronie pracuje na ogół nieźle. Naczelny wódz zbywa składane mu w tej sprawie meldunki mruknięciem w nastroszone wąsy. Nie ulega wątpliwości, że waży jakoweś wielkie decyzje. Upływa jednak kilkanaście dni, i wiadomości o koncentracji wojsk sowieckich na północy stają się już alarmujące, a jednocześnie odsłaniają prawie jawne teraz zamiary dowództwa sowieckiego. Wytworzona sytuacja wydaje się groźna. Donosi o tym generał Szeptycki, wskazując że naprzeciw tej koncentracji, wojska polskie stoją wyciągnięte cienką, wybrzuszoną ku wschodowi linią, „jak nagonka na polowaniu”, na przestrzeni 600 kilometrów od granicy łotewskiej do Polesia; i nie posiadają praktycznie żadnych odwodów.
Wreszcie Wódz Naczelny decyduje się sam pojechać do kwatery generała Szeptyckiego w Mołodecznie. W naradzie odbytej 20-go kwietnia, bierze udział dowódca 1-ej armii gen. Majewski i dowódca 4-tej armii gen. Szeptycki. – Gen. Majewski, którego armia stoi bezpośrednio naprzeciw głównej koncentracji bolszewickiej Orsza – Witebsk, pyta:
– Co mam czynić, panie Naczelniku, jeżeli te wszystkie siły sowieckie nas przycisną?
– Musicie się trzymać – odpowiada Piłsudski. Poczem wpada na pomysł rozpuszczenia wśród oddziałów 1-ej armii pogłosek, że ona sama ma zamiar pierwsza uderzyć na bolszewików.
– Co nam to da, panie Naczelniku?
– Pogłoska taka przedostanie się tajnymi kanałami do przeciwnika.
Po wydaniu tych dwóch strategicznych decyzji, Naczelny Wódz, nie wtajemniczając dowódców armii we własne plany, które zachowuje w dalszym ciągu w największej konspiracji, zarządza:
Wycofać z północnego frontu najsilniejszą 1-ą dywizję piechoty legionowej, 41-y suwalski pułk piechoty, oraz VII-mą brygadę kawalerii z Wilna w składzie I-go pułku szwoleżerów i 17-go pułku ułanów, i – przerzucić na południowy, ukraiński odcinek frontu.
Dowódcy armii spoglądają po sobie, ale nie znając planu strategicznego naczelnego wodza, nie mogą go też krytykować.”
 

Vote up!
5
Vote down!
-6

panMarek

#1607322

cyt. za: "Nikodem Dyzma"
Za upadek II RP i 1939 rok odpowiedzialność ponosi właśnie J.Piłsudski. To destruktor zwłaszcza armii którą jako dyletant zniszczył strukturalnie i zacofał, gospodarki którą jako socjalista etatyzował oraz polityki którą po tzw "przewrocie" sprowadził do prywatnego folwarku niekompetentnych miernot które już po jego śmierci dobijały kraj.  Piszą o tym P.Wieczorkiewicz czy niedawno S.Suchodolski. Ponieważ zmarł w 1935 (najprawdopodobniej syfilis, opisuje to głośna książka M.Kamińskiego z 2014 roku) próbuje się od lat ściągnąć odpowiedzialność z tego niekompetentnego i mającego wiele za uszami nieliczącego się z dobrem Państwa bandziora (dla przejęcia władzy zadawał się z czerwonymi, kazał zabijać ludzi i wzniecać zamieszki np.w 1905,1914, 1922,1923 czy w 1926). Niestety był chory na władze i na punkcie swego wizerunku, po przewrocie zaprowadził kult jednostki i terror, (nawet na lekcjach w.f. trzeba było chwalić mit Piłsudskiego i nauczyciele bali się o prace). W zasadzie państwo było typowo mafijne o czym mało się mówi, ochraniano aferzystów np.Miedzińskiego, Bussaca, Czechowicza czy Ruszczyńskiego...przyznawano monopole za łapówki,  ochraniano nawet znajomych Piłsudskiego kryminalistów i grupy przestępcze np.Łokietka, Siemiątkowskiego mające na koncie gwałty,wymuszenia, handel ludźmi i morderstwa... Grasował seryjny samobójca np. Zagórski, Rozwadowski, Thulie, Lednicki, Głowacki i inni. Powstały setki kłamliwych propagandowych opracowań (zlecanych np.przez MSW, MSWojsk, GISZ itp), powstały liczne kłamliwe hasła np.oklepane kłamstwo "Legiony Piłsudskiego" (kiedy Legiony powstały dzięki Stefczykowi,Leo z Krakowa a sam Piłsudski dowodził tylko przez pewien czas 1 brygadą na stopniu cywilnego brygadiera, bo nie miał jakiegokolwiek(!!!) wykształcenia i przeszkolenia wojskowego).  Za sprawą wielu kłamstw, machiny propagandowej i wymazania przez Piłsudskiego wielu zasłużonych postaci i prawdy (działalność min WBH i Świtalskiego a potem IJP) propagandowo ciągle robi się z niego bohatera wymazując jednocześnie prawdziwych mężów stanu min.Paderewskiego, Korfantego, Dmowskiego, Witosa, Rozwadowskiego, Hallera, Muśnickiego, Stefczyka, Leo, Lubomirskiego, Zamoyskiego, Sapiehy,nawet kompetentnych piłsudczyków odstawiono z zazdrości np. Berbeckiego i Sosnkowskiego...
Na szczęście ulega to zmianie a ludzie tak jak na Wałęsę tak na Piłsudskiego otwierają oczy.

Precz z tym oszustem.
 

Vote up!
5
Vote down!
-5

panMarek

#1607323

Sam jesteś oszustem.

Jak można winić Marszałka za 1939.?

Rozumiem, że sam, pewnie nawet w pojedynkę wygrałbyś wojnę z dwoma największymi potęgami wojskowymi świata. Nie wspominając o organizacji państwa w tak niekorzystnych warunkach. Pokolenia wychowane w tamtym czasie zdaly egzamin, czego nie można powiedzieć o takich oszczerczych świrach.

 

Vote up!
8
Vote down!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1607329

Chory czlowieku, z nienawiści to jeszcze innych żydami robisz.

Weź się wybierz do Kościoła i nie zapomnij o narodowym różańcu.

Mało, że obcy szkalują, mało lewackiej V. kolumny to jeszcze mamy tak "światłych" oczywiście prawicowcow, którzy zechcą opluwać Polaków. A potem sami będą jojczyć nad pedagogika wstydu i jak to z innymi nie da się budować.

Za takie prowokacje sam zaslugujesz na order "żydowskiego dyletanta".

Vote up!
7
Vote down!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1607327

Durnoty, coś jak to prawicowe robienie ze służb nie wiadomo czego.

Nie jest i nie był tajemnicą udział wywiadu austriackiego w powstaniu Legionów itp. Tak jak wszelka konspiracyjna robota Polaków, choćby "brac, byle nie kwitować" która w oczy kole różnych świrow, za ówczesnymi biernymi oraz kolaborantami. Druga sprawa to rodzaj projekcji, otóż konkurenci sami mieli dość nieciekawe pomysły, więc przypisują je innym a niektórych rzeczy do dziś zazdroszcza, np. zamachu stanu, na który sami byli zbyt nieudolni a który i tak wisiał w powietrzu ku radości bolszewików i francuzow.

Tak prostackie pomówienia to możesz sobie... A wobec ogromu zasług i ówczesnej sytuacji nie takie rzeczy by przeszły, gdyby były konieczne. 

Nie ma to jak szkalowac w obcym interesie. Myslisz, że od tego sam będziesz bardziej święty czy raczej mniej.

 

Vote up!
5
Vote down!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1607326

którym się plakat i inicjatywa Marszu Niepodległości nie podoba

Koniecznie zobaczcie i zamilknijcie. Króciutkie i piękne:)

Duma, Ojczyzna, Piłka ręczna!

https://www.youtube.com/watch?v=thlFAPGQTs8

'Ten zespół to nasza duma, ten kraj to nasza Ojczyzna, piłka ręczna to nasze życie! Spot promujący piłkarzy ręcznych, Vive Tauron Kielce dla polskiego handballa! Do boju, biało-czerwony NARODZIE, dajcie z siebie wszystko!"

Vote up!
7
Vote down!
-1

CISZA

#1607299

Wobec najhaniebniejszych sił antypoloniZmów, anty-ludzkich komuniZmów , skoncentrowanych w obozach komunistycznych (mścicielskich „nauczycielskich”) mordów realizowanych i tuszowanych siłami„wymiarów sprawiedliwości”, Polacy muszą zacząć się zastanawiać nad zastanymi stanami "sądownictwa"...

Obecny (od 1997 roku „konstytucyjny” )  stan - O TU A  - art. 44 -> „prawnego”  - dopuszczania do nie ścigania, nie osądzania i nie karania wykonawców demograficznej depopulacji Polaków..

Demonstrowany jest ( w ostatnich latach) zbiorowymi zbrodniami , dobrze znanych sił „Łowców Skór” - obrzezanych ze skrupułów ludzkich, zbrodniami objawiającymi  się pubLicznie, totalnym (kilkudziesięciotysięcznym ) zwiększeniem liczby „naturalnych” zgonów Polaków w Polsce... (POlitycznymi komunałami, przypisywanymi niewinnemu  powietrzu)

Zupełnie „nie zauważanych” ważną „odważną” bezczynnością „zupełnie nadzwyczajnej kasty ludzi” ( ewidentnych anty-ludzkich antypoloniZmów sił „sądowych”)

Bez powstania w Polsce zupełnie innego, diametralnie, innOwacyjnego , prawdziwego SĄDOWNICTWA, naprawdę pro-polskiego (owacyjnie wyczekiwanego w Polsce od co najmniej 1997r.) ...

Polakom, po wyborach  będzie „sądownie”- ekstremalnie uniemożliwiana i utrudniana pro-polska praca nad normalnym, społecznym wypracowywaniem Polskiego Dobrobytu...

SAM   (u)   RAJ - w polityce, nie wypracuje materialnego dobrobytu dla milionów przeciwstawnych kosztów obywatelskich...(z pustych "elit" nawet Salomon nie naleje dobrobytu)

Wobec powyższego, Polacy jeszcze żywi, niech nie tracą nadziei i niech żywią moralną nadzieję w symboLicznych różańcach, katalizujących patriotyczne, katolickie działania konstruktywnych pro polskich Chrześcijan - Samurajów Jezusa Chrystusa, zaszczytnych kościoŁów, społecznych Obrońców Polski.

Przydać się mogą konstruktywne kursy  prawne dla samurajów prawa w zapasach sądowych zwłok przy stosach POumarzanych  "sądownictwem"  śledztw pryncypalnych, rzetelnie rozpoczętych wobec metodycznych  zbrodni medyko- sądowych (dyktatów)  jeszcze przed politycznym zabójstwem gen. M. Papały - początkiem  totalnego paraliżowania "wymiaru sprawiedliwości"  nieustannym zasypywaniem "sądownictwa" politycznym zakazywaniem ścigania  najhaniebniejszych zbrodni przeciwko zdrowiu i życiu Ludności Polski...

Czyżby do  do praworządnego  osądzenia (?) jedynie  przed przyszłym Międzynarodowym Trybunałem Karnym...

Prawdopodobnie  niezbędnym  do  osądzenia współudziałów "sędziów" europejskich w zbrodniach nieulegających przedawnieniu ścigania, w  zbrodniach przeciwko  ludzkości, STOSowanych wobec Ludności Polski, od pokoleń  POzbawionej  - FAKTycznego  POLSKIEGO SĄDOWNICTWA.

Pozdrawiam.

J. K.

Vote up!
7
Vote down!
0
#1607304

ale w punkt.

Vote up!
6
Vote down!
-2
#1607305

Człowiek jak o tym komunistycznym kurewstwie - hodowanym od 30 lat - pisze to go nerwy ponoszą - ja to rozumiem.

Tekst bardzo wartościowy,

pokłony dla obojga Państwa

Vote up!
5
Vote down!
-3

panMarek

#1607325

Mogłem się domyślić.

Kolejny "gorliwy katolik" z wklejoną grafiką, Michała Archanioła, który lubuje się w oczernianiu Polaków i wulgaryzmach.

Wklej sobie św. Piotra, tylko czasem nie wnikaj, czy aby nie obrzezany Żyd.

Vote up!
5
Vote down!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1607330

Anonimom bez nazwiska nie odpisuję, bo mam ich - tak jak oni siebie - za nic. Za NULL. Znamy takich cwaniaczków bez nazwiska i żadnych danych. Cwaniaczków jednorazowych jak kondon.
Sądząc po jednym zdaniu, cyt. "Wklej sobie św. Piotra, tylko czasem nie wnikaj, czy aby nie obrzezany Żyd." to masz wyjątkowo pusto we łbie więc przynajmniej nie ubliżaj bez powodu.

O Twojej matce jeszcze nie pisałem, ale po tych wyzwiskach, mogę wspomnieć o jej profesji. 

Vote up!
5
Vote down!
-4

panMarek

#1607360

To jak, "cwaniaczku" z moralnością Kalego  wytłumaczysz swoje podpieranie się św. Michałem a szkalowanie jednego z największych Polaków, również przez pomawianie go o żydostwo? Kolejny najświętszy faryzejski katolik, co diabła ma za skórą. Biegaj więcej po stronkach dla szurów i wyszukuj cytatów, bo tak się znasz, że nawet od siebie nic nie potrafisz wykazać się wiedzą. Obejrzyj swoje własne komentarze.

Tego cię w kościele nauczyli czy w rodzinie?

Nie odpowiadaj, ja już mam swoje zdanie.

Vote up!
6
Vote down!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1607368

Jednym dobrym słowem: SPIER....

Vote up!
4
Vote down!
-5

panMarek

#1607394

Co za kultura, co za wiedza, co za elokwencja.

Czy nie raczej ZERO?

Takie, które używa antysemityzmu i oszołomstw, by poczuć się lepiej. Nie trzeba zgadywać, że to musi być wielki najświętszy narodowiec z internetu. Nawet z obrazkiem Archanioła, to prawie jak husaria u gimbów. Chyba już wiem, dla kogo są symbole pięści. Narody, klękajcie! 

Vote up!
7
Vote down!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1607395

Zawile, bo wiele lat (22lata w moim życiu) cierpliwie trwa, stacza się (nierozwiązywalna ?) cierniowa sprawa „polskiego sądownictwa” dotycząca 22 letnich ogólnopolskich następstw „praworządności” nie ścigania przestępstw i najhaniebniejszych zbrodni „Łowców Skór” przeciwko zdrowiu i życiu pacjentów polskich szpitali...

od 1997 roku wiadome były zbrodnie (tysiącom poczytalnych funkcjonariuszy „służb zdrowia” i „wymiaru sprawiedliwości” ) i po co komu , zupełnie niewiarygodne komunistyczne tuszowanie komunistycznych zbrodni, komunistycznymi metodycznymi metodami wciągającymi kariEry  medyków, w zbrodnicze polityki poprzednich wojskówek...

Usiłujących subiektywnie umniejszyć winy przymusowych armii wrogów Polaków, cywilnymi winami dobrowolnych przedstawicieli zawodów „zaufania publicznego” – niby „lekarzy” czy „sędziów” najbardziej kalających swoje gniazda i kasty zawodowych „autorytetów”...

Politycznych zawodów, igrzysk, igraszek „sumień” najbardziej tragicznie zawodzących miliony Wyborców zupełnie nieświadomych stanów faktycznych, zupełnie nie teorEtycznych „wymiarów sprawiedliwości” w teoretycznych „państwowościach prawa”

Pozdrawiam.

J. K.

Vote up!
3
Vote down!
0
#1607335

zaraz nią zdzieli!

 

w zaciśniętej pięści

różaniec mieli

najprawdziwszy katolik

zaraz nią zdzieli!

Vote up!
4
Vote down!
-2

jan patmo

#1607341

Komunistyczne cele uświęcają „konstytucyjny” środek...

Art.44 podżegający, czy tylko intencjonalnie  ułatwiający „sędziom niezawisłym”  zgodne tuszowanie ukrywanie i umarzanie (od 1998r.)  profesjonalnego postępu prac śledczych Policji w Polsce,  wobec ewidentnych zbrodni politycznie (na okrągło, przy stołecznych stołach) organizowanych przeciwko zdrowiu i życiu Ludności Polski.

Pozdrawiam.

J. K.

Vote up!
4
Vote down!
0
#1607345

W Polsce nie udaje się ścigać przestępców-funkcjonariuszy z dwóch powodów:

1/ nie ma kto tego robić - większość jest uwikłana, więc są dla siebie wzajemnie poplecznikami,

2/ wprowadzono bardzo krótkie okresy przedawnienia dla przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy.

Masz rację, że art. 44 Konstytucji to czysta fikcja.

Art. 44.Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn.

Nikt jeszcze nie słyszał o jakimś "zawieszeniu" i "przyczynach politycznych".

Tego rodzaju przestępstwa co do zasady nie powinny się przedawniać NIGDY.

 

Vote up!
3
Vote down!
-2
#1607388

Dla przybliżenia „konstytucyjnych” przebiegłych faktów- nieco dopowiem ...

Oczywiście niejawne „Przyczyny polityczne” - są towarZYSKo definiowane antypolskimi mafijnymi potrzebami i przekazywane są  - POprzez POsłańców ( lub telefonicznie)...

– na biurka prezesów sądów, lokalnie, samorządowo rządzących „ umysłami, postanowieniami i wyrokami” -> podwładnych „sędziów niezawisłych”...

Właśnie te –> oczywiście nieformalne i medialnie nie ujawniane „przyczyny polityczne” nakazują i zlecają „funkcjonariuszom publicznym" (samorządowym lekarzom , sędziom, prokuratorom) dokonywanie przestępstw i zbrodni przeciwko zdrowiu i życiu Polaków...

Zbrodni wytypowanych - najskuteczniejszych przy cmentarno-mentalnym cementowaniu betoNowych balastOwych, przerażających polskość - nienormalności UBezpieczeń „konstytucyjnych”

Zbrodnie te mają być (przez pokolenia) nie ścigane przez cały czas „obowiązywania” art. 44 dopuszczającego Konstytucją RP - nie ściganie „niedopuszczalnych” przestępstw i zbrodni – nagminnie POpełnianych przeciwko Polakom...

Najhaniebniejsze „polityczne przyczyny” nakazy – urzędniczego popełniania i nie ścigania zleconych zbrodni, ma trwać do czasu ustania – ustąpienia , kosmicznego, komunistyczno-„konstytucyjnego” POrozumienia zawartego w art. 44 ...

CałkoWicie Rozumiecie - wykluczającego teoretyczną niezawisłość „sędziów” - totalitarnie zniewolonych elitarnymi „kastowymi” POrozumieniami mafii antypolskich...

- które władzy "sądowniczej"  (niCzyjej ?) raz zdobytej nad Konstytucją w 1997 roku, nigdy nie zamierzają oddać – pro polskim , prawym i sprawiedliwym Wymiarom Sprawiedliwości...

Pozdrawiam.

J. K.

Vote up!
2
Vote down!
-1
#1607421

Ja zawsze mam przy sobie Święty Różaniec i się tego nie wstydzę.

Ale widzę tu u Ciebie na blogu,  jak co niektórzy kpią z tego faktu że facet ma w ręce Święty Różaniec.

Pozdrawiam.

Vote up!
5
Vote down!
-1

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1607369

Są i będą. Jeden z nich węszy i przybiega, gdy tylko cokolwiek napiszę.

Mam dla zwolenników Marszu Niepodległości, którym różaniec nie przeszkadza oraz dla kpiących to:

Słowa, muzyka i wykonanie: Czesław Niemen

Utwór ma kilka tytułów: "W imieniu Niepodległej",
"Amen" i "Różaniec".

https://www.youtube.com/watch?v=XZ8n8MNu8KI&list=RDXZ8n8MNu8KI&start_radio=1&t=2

Nie obawiajcie się Prawdy, białej gołębicy
Chociaż orle mam skrzydła, nikogo nie napadnę.
Pieśni nieskończonej bronić aż do końca będę.
Bronić będę różańca! Pereł dobrej nadziei!

Płonącego kagańca!…

Gdy na ogłuchłe uszy runą monumenty,
dźwięki diamentowe, nie obawiajcie się
zajrzeć mej pamięci w oczy, zasypane piaskiem żalu.
Nad błękitem źrenic dłonie swe unieście!
Posłuchajcie w milczeniu pieśni!

Aż się rozdźwięczy dzwonem z wszystkich stron Kosmosu
ludziom sprawiedliwym niosąc zwiastowanie.
Miłość zstąpi z Nieba, żywa postać Absolutu!
Biel niepokalana Dobrem się objawi!
W arcydziełach Pana!
Amen!

Niemen nawet za komuny nie rozstawał się z Różańcem:)

Pozdrawiam

Vote up!
5
Vote down!
-1

CISZA

#1607371

A kojarzysz może taki kawałek? To chyba "Arka Noego"?

 

Z raz obranej drogi nie zawracaj w tył
Nie opuszczaj wiary w dumę białej rasy
Tak jak Braun z Winnickim niszcz żydowski stan

Niech powróci siła, która będzie trwać!

 

Narodowy różaniec
Jedna droga dla kraju
Narodowy różaniec
Jedna droga dla kraju

W Twoich rękach przyszłość niesie nowy ład
To głos pokolenia krzyczy byś zwyciężał
Stój na straży prawdy, by aryjski duch
Mógł powierzyć Tobie każdą z swoich cnót

Narodowy różaniec
Jedna droga dla kraju
Narodowy różaniec
Odrodzony dla świata!

 

 

Vote up!
1
Vote down!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1607488

po czym poznać...

 

po czym poznać

narodowego sekciarza?...

zaciśniętą pięścią

różańcowi wygraża!... 

Vote up!
3
Vote down!
-4

jan patmo

#1607408

Po czym poznać głupiego ?.
Po "wierszach" jego...

Vote up!
5
Vote down!
-3
#1607413

przywracanie mowy

 

a nie mówiłem

że niememu głupiemu

wierszykiem

mowę przywróciłem!

Vote up!
2
Vote down!
-2

jan patmo

#1607490

Cała ta dyskusja o kant d..

najlepiej sprawę łajtpałer różańca ujął Otoka tu:

https://www.youtube.com/watch?v=qrMSnWETHwU&feature=youtu.be

Koniecznie należy dodać co dopowiedziane nie było. Symbol jest prowokacją która ma europie udowodnić że niemieccy narodowi socjaliści nie byli lewicowcami. Bankowo będzie to rozdmuchane na forum europejskim i we wszystkich mediach w europie po to tylko żeby uzasadnić restrykcje wobec rządu PIS. Jest to ewidentne ruskie zagranie skłócające europe i stygmatyzujące V4. Jest wielce prawdopodobne że po tej akcji debilnych kucy V4 się rozpadnie. Wraz z rozpadem V4 w kolejnych wyborach upadnie PISowska większość i będzie ja za tuska. Polska europejskim chłopcem do bicia. Ci co znaleźli robote za granicą będą musieli uważać żeby nie zarobić kosy od autochtonów nienawidzących nazioli. Tak oto kuce robią dobrze Narodowi Polskiemu - w imie .. reszte dopiszcie sami.

Vote up!
4
Vote down!
-5

norwid

#1607420

Zdecydował się raz tchórz
kopać z niepozornym kucem,
wzniósł się z tego drobny kurz
i smród jak ruskie onuce.

Jak tu nazwać taki kuraż?
Nie ma tutaj nad czym dumać.
Trochę kurzu, smordu chmura
- ot tchórzliwy tuman.

Vote up!
2
Vote down!
-2
#1607457

Może tylko Kamil?

Vote up!
2
Vote down!
-1

CISZA

#1607481

Widać jak was parzy już sama myśl o Świętym Różańcu, a co dopiero gdy ktoś go nosi.

Bo właśnie Święty Różaniec, to nas katolicki oręż do walki ze złem i przez to tak się go boicie.

O! Pejsate dyżurne już na służbie!

Vote up!
5
Vote down!
-3

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1607437

   Każdy, kto ma w sercu Polskę, będzie na Marszu Niepodległości. Również, zawsze z symbolami naszej narodowej religii katolickiej.

Vote up!
4
Vote down!
0

ronin

#1607440